کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1396 در شهر دامغان و در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردد.
این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

محورهای این همایش:

چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی

۱. تعدد یا کثرت در نظام م.م ( توجه همه جا منظور از م.م. میئولیت مدنی می باشد)

۲. نقش بیمه در تحول نظام م.م

۳. نقش رویه قضایی در تحول نظام م.م.

۴. تعامل و تعارض م.م. و.مسئولیت کیفری

۵. قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری

۶. موازی کاری در قوانین حوزه مسوولیت مدنی

۷. نقش تقصیر در نظام م.م

نظام های خاص مسئولیت مدنی

۱. م.م.ناشی از حوادث رانندگی

۲. م.م. ناشی از حوادث پزشکی

۳. م.م ناشی از حوادث کار

۴. م.م. تولید کنندگان کالا

۵. مسوولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات

۶. مسوولیت مدنی قضات و داوران

۷. مسوولیت مدنی وکلا

۸. مسوولیت مدنی سردفتران

۹. مسوولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

۱۰. مسوولیت مدنی مهندسان

۱۱. مسوولیت مدنی حسابداران، بانک و سایر حرفه ای ها

۱۲. مسئولیت مدنی نهادهای حاکمیتی( قوای سه گانه و…)

۱۳. مسئولیت بین المللی دولت

۱۴. ماهیت دیه در قانون مجازات اسلامی

۱۵. پرداخت دیه از بیت المال

۱۶. پرداخت دیه توسط عاقله

۱۷. مسوولیت مدنی جمعی

۱۸. مسوولیت مدنی رسانه ها

قلمرو خسارات قابل جبران

۱. جبران خسارت معنوی

۲. جیران خسارت های اقتصادی

۳. جبران خسارت های بدنی

۴. قابلیت جبران عدم النفع

۵. جبران خسارت توسط دولت و صندوق های وابسته به دولت

۶. جبران خسارت محکومان و متهمان بی گناه

۷. خسارت مازاد بر دیه

سایر موضوعات مرتبط با تاکید بر راهکارهای ارتقاء نظام م.م

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.