کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی -استانداری قم در تاریخ 22 اردیبهشت 1395 در شهر قم برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

محورهای همایش:

محورهای تخصصی همایش:
علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
حقوق
 فلسفه و فلسفه علم
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
 علوم مدیریتی
علوم اقتصادی
هنر، معماری و شهرسازی
 زبان‌شناسی و ادبیات

محورهای عمومی همایش:

 تبیین وضعیت و آسیب شناسی علوم انسانی در جهان اسلام و ایران
 نقش هر یک از نهادهای دولتی و غیردولتی در بومی سازی رشته های علوم انسانی
اسلام و مبانی نظری و فرانظری رشته های علوم انسانی
آسیب شناسی نظام آموزش و پرورش و کیفیت رشته های علوم انسانی در دانشگاه های جهان اسلام و ایران

محورهای اختصاصی

علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
1.      تأثیر تفکیک قوا بر عملکرد ج. ا. ایران؛ نقاط قوت و ضعف
2.       نسبت رأی نخبگان و ولی‌فقیه در اداره جامعه
3.      ظرفیت‌های جامعه مدنی در ج.ا.ا؛ نقاط قوت و ضعف
4.      عملکرد ج.ا. ایران در مدیریت جنبش‌های اسلامی منطقه
5.      ایران و بیداری اسلامی
6.      عملکرد احزاب در ج.ا.ا
7.      تبیین مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا با قدرت‌های بزرگ
8.      تأثیر توافق هسته‌ای بر روابط ایران با قدرت‌های بزرگ (مطالعه موردی)
9.      عملکرد ج.ا.ا در عبور از فتنه‌ها (تحلیل نظری و مطالعه موردی)
10.  نقش روان‌شناسی سیاسی بر سیاست‌گذاری
11.  الگوی رفتار سیاسی مردم ایران (مطالعه موردی انتخابات،...)
12.  تحولات فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی

حقوق

1.      نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392
2.      تحلیل آیین دادرسی کیفری جدید
3.      مبانی حقوقی حمایت از جنبش‌های اسلامی و مستضعفین عالم
4.      تحلیل حقوقی تحریم کشتیرانی و مقابله با آن
5.      تحلیل عدالت قضائی در ایران و کشورهای اسلامی (مطالعه موردی یا مقایسه‌ای)
6.      تحلیل عملکرد وزارت دادگستری و قوه قضا در تجربه ج.ا. ایران
7.      تحلیل بازدارندگی در قوانین کیفری ایران
8.      تحلیل نمایندگی، سرپرستی، وکالت و ولایت در حقوق خصوصی و عمومی اسلامی
9.      بررسی فقهی- حقوقی تغییر جنسیت در قوانین کشورهای اسلامی
10.  حقوق زنان و حقوق کودکان در قوانین کشورهای اسلامی

فلسفه و فلسفه علم

1.      تأثیر آیات و روایات در فلسفه اسلامی (مطالعه موردی: ملاصدرا، ابن‌سینا، سهروردی، ...)
2.      سازگاری اسلام و مدرنیته
3.      فلسفه و تبیین امور اخروی و غیرمادی
4.      زمان در فلسفه اسلامی و غیر اسلامی
5.      نسبت فلسفه اسلامی و کلام
6.      کلام و علوم انسانی
7.      مبانی غیرمعرفتی معرفت و علم
8.      سعادت در فلسفه مدرن و پست‌مدرن
9.      نقد مبانی و ایده آل‌های مدرنیته
10.  تحلیل تجربه‌های کشورهای اسلامی در علوم انسانی اسلامی

 روانشناسی

1.      اصول و روش‌های تربیت اجتماعی در اسلام، غرب و شرق
2.      نقش پرسش و پاسخ در تربیت کودک
3.      تحلیل خشونت و شادی در تجربه جامعه ایرانی پس از انقلاب
4.      نقاط قوت و ضعف روانشناسی در درونی شدن مکارم اخلاقی
5.      نقش تعلیم و تربیت در فلسفه برای کودکان
6.      تأثیر سرمایه‌داری و صنعتی شدن بر تعلیم و تربیت
7.      شبکه‌های اجتماعی و روانشناسی
8.      تأثیرات محرومیت‌های اجتماعی بر روان افراد (مطالعه نظری و موردی)

 علوم مدیریتی

1.      پارادایم شناسی مدیریت اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی)
2.      فقه، مدیریت و سازمان (مطالعه سازمان‌های دولتی و غیردولتی)
3.      مطالعات اخلاقی در حوزه سازمان و مدیریت و کسب‌وکار
4.      سیاست‌گذاری عمومی و مدیریت دولتی از نگاه اسلام
5.      مسائل مدیریت مالی و راه‌حل‌های اسلامی آن
6.      حوزه‌های نوین اسلامی برای علوم مدیریتی
7.      سازمان بورس: مطالعات تجربی مدیریت اسلامی
8.      بانکداری اسلامی: مطالعات تجربی معاملات اسلامی
9.      بیمه: مطالعات تجربی ضمان اسلامی

 علوم اقتصادی

1.      پارادایم شناسی اقتصاد اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی)
2.      نظام بانکی و مؤسسات مالی اسلامی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)
3.      بایسته‌های پول در اندیشه اسلامی
4.      عبور از بحران‌های مالی (مطالعه نظری و تجربه عملی ج.ا. ایران)
5.      اقتصاد، صنعت، علم
6.      تحلیل اقتصاد کارآفرینی در ج.ا. ایران
7.      تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد مقاومتی
8.      راهکارهای عملی عبور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مقاومتی
9.      نسبت اقتصاد مقاومتی و جهانی‌شدن اقتصاد
10.  آیا علم اقتصاد ذاتاً بحرانی است؟ تحلیل بحران‌های بزرگ مالی دنیا
11.  تحلیل ارزش پول ملی در بحران‌های سکه و ارز در ایران
12.  عملکرد بانک‌ها در تحقق بانک اسلامی (مطالعه تجربی)

هنر

1.      پارادایم شناسی هنر اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی)
2.      تحلیل مفاهیم هنر اسلامی از منظر اندیشمندان مسلمان (آوینی، مددپور، علامه جعفری، شریعتی، ...)
3.      تحلیل آیات و روایات در معماری اسلامی
4.      تحلیل آیات و روایات در شهرسازی اسلامی
5.      شهر مدرن، شهر اسلامی
6.      تطبیق شهرهای ایرانی با فضای شهری اسلامی
7.      تحلیل فضای عمومی روستاهای کشورهای اسلامی
8.      نسبت خانه‌های روستایی ایران با معماری اسلامی و بومی
9.      بازتاب اسلام در هنر، معماری و شهرسازی در ادوار تاریخی مختلف ایران و کشورهای اسلامی
10.  طلوع و افول هنر، معماری و شهرسازی در کارنامه ج.ا.ایران


محورهای مدیریت 
1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)، تعالی سازمانی، سیستم های کیفیت، بهره‌وری ، مدیریت عملکرد، روش‌های حل مساله، شش سیگما
2- رهبری و رفتار سازمانی
رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، رهبری سازمانی در شرایط بحرانی، توانمندی‌های هیجانی رهبران، اثربخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس، کار تیمی، مذاکره
3- تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی، مدیریت لجستیک، چابکی در سازمان
4-مدیریت راهبردی
   برنامه ریزی راهبردی، مدیریت راهبردی ، تحلیل رقابتی ادغام وخرید، پیمان های راهبردی ، شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ، استراتژی در سطح شرکت ها ، پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
5- مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات، روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی، دولت و خدمات الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی، مدل‌های کسب و کار الکترونیکی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی، تجارت از طریق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونیک، مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونیک، راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونیک
6- مدیریت استراتژیک و رقابت
برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل رقابتی ادغام و خرید، پیمان‌های استراتژیک، شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ، استراتژی در سطح corporation، پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن، سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار، طراحی ساختار سازمانی، پیاده‌سازی ساختار سازمانی
7- مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‌های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه‌های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزی HRM، مربی گری
8- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
استراتژی تکنولوژی، مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، سیاست‌گذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی
9- مدیریت بازار
استراتژی بازار، تحقیقات بازار، بازاریابی بین‌المللی،  بازاریابی خدمات، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌گذاری، کانال­های بازاریابی، مدیریت برند
10- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها، ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی، پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها، روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی، تدوین و ترویج کدهای اخلاقی، مهارت‌های حل مسایل اخلاقی، مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی، مبانی فلسفی نظریه های مدیریت، نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی
11- حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
نقش های هیئت مدیره، نظام پاسخگویی، نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ، فرآیندهای هیئت مدیره، روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری، اثربخشی هیئت مدیره، تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی، نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها، استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی
12- کارآفرینی 
کارآفرینی فردی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار جدید، کارآفرینی فناورانه، و کارآفرینی، هدایت و رهبری در کارآفرینی، راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان ها، موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی، چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین


مدیریت 
- مدیریت عمومی 
- مدیریت بازرگانی 
- مدیریت صنعتی 
- مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی 
- خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی 
- مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات 
- توسعه اقتصادی، تولید و مدیریت مالی 
- مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات ، نوین 
- مدیریت استراتژیک 
- مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی 
- مدیریت تکنولوژی ، تحقیق و توسعه 
- توسعه بازار 
- مدیریت آینده پژوهی 
- مدیریت پروژه 
- مدیریت مالی 
- سرمایه گذاری 
- رفتار سازمانی 
- علوم رفتاری در مدیریت 
- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده 
- شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری 
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری 
- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری


علوم انسانی 
- روانشناسی بالینی 
- روانشناسی عمومی 
- روانشناسی اجتماعی 
- علوم اجتماعی 
- علوم تربیتی 
- علوم سیاسی 
- حسابداری 
- مباحث نوین در حسابداری 
- حسابداری و فناوری اطلاعات 
- اقتصاد 
- اقتصاد خرد 
- اقتصاد کلان 
- اقتصاد سنجی 
- رشد اقتصادی 
- نظام های اقتصادی 
- اقتصاد توسعه 
- اقتصاد کشاورزی 
- برنامه ریزی اقتصادی 
- اقتصاد شهری 
- اقتصاد انرژی 
- حقوق بین الملل 
- آموزش زبان 
- زبان انگلیسی

 چالشهای نظام متمرکز و نیمه متمرکز در ایران
- نظارت دولت بر موسسه های انتفاعی و غیر دولتی
- کارکرد موسسه های عمومی و موانع توسعه و چالشها
- تطبیق موسسه های عمومی کشور با یکی از کشورهای اروپایی
- شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی
- بررسی تطبیقی نظارت بر شوراهای محلی
- ابهامات قانونی در نظارت و عملکرد نهادهای غیرمتمرکز
- نظام متمرکز و. نیمه متمرکز کشور در 1404
 حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار
- نقش و کارکرد حقوق خصوصی در کشور (قوتها و ضعف ها)
- توسعه حقوق تجارت و توسعه کسب و کار(چالشها و تنگناها)
- حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی
- راهکارها و چالشهای حقوق جزا و جرم شناسی در توسعه کسب و کار در کشور
- دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک
- تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری
- حقوق و توسعه صنعت املاک و مستغلات در کشور (تنگناها و فرصتها)
- توسعه اقتصادی و حقوق فناوریهای زیستی (چالشها و راهکارها)
- حقوق تجارت و نظام نوین مالیاتی در کشور
- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه
- نقش حقوق مالی و اقتصادی در توسعه سیاسی
- حقوق خانواده و توسعه کارآفرینی در اقتصاد
- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور
- حقوق و توسعه اقتصادی کشور در 1404

حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور
- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگی ، سیاسی و ااقتصادی کشور
- حقوق بشر در ایران (تنگناها و فرصتها)
- حقوق خانواده و توسعه فرهنگی در ایران(چالشها و راهکارها)
- حقوق خانواده و توسعه سیاسی و اقتصادی(نقش ها و کارکردها)
- نقش حقوق بین الملل در توسعه فرهنگی کشور(تنگناها و قوتها)
- حقوق بین الملل و توسعه سیاسی و اقتصادی (چالشها و راهکارها)
- حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور در 1404

علوم انسانی اسلامی:
- فلسفه اسلامی
- حقوق اسلامی
- ارتباطات اسلامی
- جامعه شناسی اسلامی
- روانشناسی اسلامی
- سیاست اسلامی
- حکومت اسلامی
- معارف دینی و الهیات
- علوم اجتماعی اسلامی
- علوم تربیتی اسلامی
- تاریخ 
- جغرافیا
- حسابداری
- هنر و ادبیات اسلامی
- اقتصاد اسلامی
- اقتصاد مقاومتی
- مدیریت اسلامی
- فرهنگ اسلامی
- علوم قرآن و حدیث
- اخلاق اسلامی
- روابط بین الملل
- بازخوانی نظرات علما، روشنفکران و دانشمندان سیاسی، دانشگاهی و حوزوی ایران در شکل گیری علوم انسانی
- نقش و جایگاه سینما و تلوزیون در تحول و شکل گیری علوم انسانی اسلامی
- تفاوت جایگاه زنان در دیدگاه علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی
- آسیب ها، مشکلات و مزیت های حرکت به سمت علوم انسانی اسلامی
- نقش زبان و ادبیات فارسی در شکل گیری و پیشرفت علوم انسانی اسلامی
- نقش تکنولوژی در به روز شدن علوم انسانی اسلامی 
- نقش علما و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی در شکل گیری و تحول علوم انسانی اسلامی
- نقش انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی اسلامی
- دیدگاه های امام خمینی(ره) در رابطه با علوم انسانی اسلامی
- دیدگاه های حضرت آیه الله خامنه ای (حفظه الله) در رابطه با علوم انسانی اسلامی
- دیدگاه های اساتید حوزه و دانشگاه در رابطه با علوم انسانی اسلامی
- راهکارهای تعامل علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی
- تفاوت ها و شباهت های علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی
- روش های مطالعاتی و تحقیقاتی در علوم انسانی اسلامی
- ازدواج و تشکیل خانواده در دیدگاه علوم انسانی اسلام و علوم انسانی غرب
- راهکارهای تعریف و تثبیت جایگاه علوم انسانی اسلامی در عصر حاضر
- نقش علوم انسانی اسلامی در پیشرفت تمدن ایرانی-اسلامی
- بازخوانی نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا
- مطالعه نقش اقتصاد مقاومتی در تثبیت ساختار جامعه اسلامی
- بازخوانی دلایل وقوع بهار عربی در کشورهای خاورمیانه با رویکرد جامعه شناختی و علوم انسانی
- مطالعه دلایل وقوع، پیروزی، انحراف و یا شکست انقلاب مردم در کشورهای اسلامی و خاورمیانه
- سایر موضوعات تخصصی مرتبط با علوم انسانی

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

مدیریت

مهلت ثبت نام
15 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
31 فروردین 1395
تاریخ اعلام داوری
14 اردیبهشت 1395
زمان برگزاری
22 اردیبهشت 1395
سطح : ملی
برگزارکننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی -استانداری قم
مالک رویداد : دانشگاه جامع علمی کاربردی -استانداری قم
شهر برگزاری : ایران - قم - قم
محل برگزاری : قم- مرکز علمی کاربردی استانداری قم
آدرس دبیرخانه : قم - بلوار شهید خداکرم - نبش خیابان چهارم - مرکز علمی کاربردی استانداری قم
شماره تماس : 09371635570-02536648600-02536644317
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک