کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دومین کنفرانس ملی مدیریت، بازاریابی و کارآفرینی توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم در تاریخ 10 اردیبهشت 1395 در شهر قم برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتیکنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

محورهای کنفرانس:

محورهای مدیریت 
 
 کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)، تعالی سازمانی، سیستم های کیفیت، بهره‌وری ، مدیریت عملکرد، روش‌های حل مساله، شش سیگما
 
رهبری و رفتار سازمانی
رهبری، رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، رهبری سازمانی در شرایط بحرانی، توانمندی‌های هیجانی رهبران، اثربخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس، کار تیمی، مذاکره
 
 تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی، مدیریت لجستیک، چابکی در سازمان
 
مدیریت راهبردی
   برنامه ریزی راهبردی، مدیریت راهبردی ، تحلیل رقابتی ادغام وخرید، پیمان های راهبردی ، شیوه مدیریت شرکتهای هولدینگ، استراتژی در سطح شرکت ها ، پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
 
 مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات، روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی، دولت و خدمات الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی، مدل‌های کسب و کار الکترونیکی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی، تجارت از طریق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونیک، مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونیک، راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونیک
 
 مدیریت استراتژیک و رقابت
برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل رقابتی ادغام و خرید، پیمان‌های استراتژیک، شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ، استراتژی در سطح corporation، پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن، سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار، طراحی ساختار سازمانی، پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 
 مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‌های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه‌های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزی HRM، مربی گری
 
 مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
استراتژی تکنولوژی، مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، سیاست‌گذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی
 
 مدیریت بازار
استراتژی بازار، تحقیقات بازار، بازاریابی بین‌المللی،  بازاریابی خدمات، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌گذاری، کانال­های بازاریابی، مدیریت برند
 
 اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها، ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی، پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها، روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی، تدوین و ترویج کدهای اخلاقی، مهارت‌های حل مسایل اخلاقی، مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی، مبانی فلسفی نظریه های مدیریت، نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی
 
 حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
نقش‌های هیئت مدیره، نظام پاسخگویی، نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ، فرآیندهای هیئت مدیره، روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری، اثربخشی هیئت مدیره، تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی، نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها، استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی
 
 
 کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
مدیریت کیفیت فراگیر (مفاهیم و ابزارها)، تعالی سازمانی، سیستم های کیفیت، بهره‌وری ، مدیریت عملکرد، روش‌های حل مساله، شش سیگما
 
 رهبری و رفتار سازمانی
رهبری، رهبری تغییر و تحول، رهبری اخلاقی، ابعاد رفتاری رهبری شرکت‌های بزرگ و هولدینگ‌ها، رهبری سازمانی در شرایط بحرانی، توانمندی‌های هیجانی رهبران، اثربخشی کار تیمی، فرهنگ سازمانی اثربخش، عوامل سازمانی موثر بر نوآوری، موانع سازمانی موثر بر عدم رشد سازمان‌ها، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی، مدیریت تعارض، مدیریت استرس، کار تیمی، مذاکره
 
 تولید، فرآیند و عملیات
مدیریت تولید و عملیات، مدیریت زنجیره تأمین، پژوهش عملیاتی، مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی، مدیریت لجستیک، چابکی در سازمان
 
 مدیریت مالی
استراتژی‌های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت مالی شرکت‌ها
 
 مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش و اطلاعات، روش‌شناسی سیستم‌های اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی، دولت و خدمات الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی، مدل‌های کسب و کار الکترونیکی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی، تجارت از طریق تلفن همراه، سلامت و بهداشت الکترونیک، مدیریت تغییر و مهندسی فرآیندها، هوشمندی کسب و کار، بانکداری الکترونیک، راه حل‌های الکترونیکی سازمانی (سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، مدیریت زنجیره تأمین الکترونیک، تدارکات الکترونیک، و ...)، نوآوری و انتشار فناوری اطلاعات، همکاری و اتحادهای الکترونیک
 
 مدیریت استراتژیک و رقابت
برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، تحلیل رقابتی ادغام و خرید، پیمان‌های استراتژیک، شیوه مدیریت شرکت‌های هولدینگ، استراتژی در سطح corporation، پیاده‌سازی استراتژی و موانع موفقیت آن، سازگاری مولفه های مختلف استراتژی با ساختار، طراحی ساختار سازمانی، پیاده‌سازی ساختار سازمانی
 
 مدیریت منابع انسانی
توسعه منابع انسانی، آموزش، جانشین پروری، سیستم‌های جبران خدمات، سیستم ارزشیابی مشاغل، سیستم‌های مدیریت عملکرد کارکنان، ایمنی و بهداشت، روابط کار، انتخاب و جامعه‌پذیری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های هولدینگ، مدیریت کارکنان دانشور، برنامه‌های نگهداشت دانشوران، نقش استراتژیک مدیران منابع انسانی، طراحی سیستم‌های حقوق و دستمزد در شرایط سخت اقتصادی، حسابرسی و ممیزی HRM، مربی گری
 
 مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
استراتژی تکنولوژی، مدیریت نوآوری، مدیریت تحقیق و توسعه، سیاست‌گذاری تکنولوژی، انتقال تکنولوژی
 
 مدیریت بازاریابی و ارتباط با مشتریان
استراتژی بازار، تحقیقات بازار، بازاریابی بین‌المللی،  بازاریابی خدمات، مدیریت ارتباط با مشتریان، تبلیغات، قیمت‌گذاری، کانال­های بازاریابی، مدیریت برند
 
 اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
شناسایی مسایل اخلاقی در سازمان‌ها، ریشه‌های بروز مسایل اخلاقی، پیامدهای مشکلات اخلاقی در سازمان‌ها، روش‌های غنی‌سازی فرهنگ سازمانی از منظر اخلاق سازمانی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت پیش‌گیرانه مسایل اخلاقی، تدوین و ترویج کدهای اخلاقی، مهارت‌های حل مسایل اخلاقی، مبانی فلسفی سازمان و نظریه های سازمانی، مبانی فلسفی نظریه های مدیریت، نقد و مقایسه مکاتب فلسفی سازمان و مدیریت و مطالعات تطبیقی
 
 حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی
نقش‌های هیئت مدیره، نظام پاسخگویی، نظام حاکمیت در سازمانها و شرکت‌های هولدینگ، فرآیندهای هیئت مدیره، روابط بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری، اثربخشی هیئت مدیره، تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر مسایل اجتماعی و زیست‌محیطی، نقش‌های اجتماعی سازمان‌ها، استمرار و رشد پایدار نظام های مدیریتی
 
 کارآفرینی
کارآفرینی فردی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار جدید، کارآفرینی فناورانه، و کارآفرینی، هدایت و رهبری در کارآفرینی، راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در سازمان ها، موانع توسعه خلاقیت فردی و سازمانی، چالش های موجود در توسعه سازمان های نوآور و کارآفرین
 
 مدیریت مالی
  اصول و مفاهیم مدیریت مالی، نقش حسابداران و مدیران مالی در ارتقا عملکرد سازمان،نقش حسابداری و مدیریت مالی در توسعه اقتصادی،نقش مدیران مالی در توسعه و پیشرفت بنگاه های کشور،مدیریت سود از طریق تجدید ارائه صورت های مالی،رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی،محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی،نقش صورت های مالی در تصمیم سازی سرمایه گذاران،مکانیزم های تامین مالی،نقش مدیران مالی در تصمیم در مدیریت بازار،مدیران مالی و شناخت ریسک،اصول مالی رفتاری،ابزار های مدیریت سود در شرکت های ایرانی،نقش حاکمیت شرکتی در ارتقا عملکرد واحد های تجاری،نقش استاندارد های ایران در اعتبار دهی به صورت های مالی،ضرورت حسابرسی تقلب،لزوم به کارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی،لزوم عملیاتی کردن بودجه های برنامه ای دستگاههای اجرایی،ضرورت حسابرسی عملیاتی در دستگاه های دولتی،فاصله گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران،الزامات گزارشگری بورس اوراق بهادار تهران،آسیب شناسی مالی در ایران،مدیرین بنگاهها،برنامه ریزی استراتژیک مالی،مدیریت سرمایه گذاری ،ارزیابی مدیریت ریسک،مهندسی مالی،مدیریت دارایی ها و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت مالی
 
 
محورهای کارآفرینی:
مفاهیم، تئوری ها و مدل های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
کارآفرینی فردی، سازمانی، اجتماعی
فرهنگ کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
الزامات، چالش­ها و فرصت های استقرار کارآفرینی استراتژیک
توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان ها
کارآفرینی و نوآوری در کسب و کار ها
بررسی فضای کسب و کار ایران برای کارآفرینی
ویژگی های فردی کارآفرینان و پرورش کارآفرینان سازمانی
نقش و جایگاه کارآفرینی در مدیریت جامعه
شناسایی فرصت های کارآفرینی رشته های مختلف
کارآفرینی و صنعت توریسم
کارآفرینی فرهنگی
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
مدیریت کارآفرینی و نیازهای اجتماعی کارآفرینان
نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کشور
کاستی ها و قابلیت های کارآفرینی در کشور
نقش قوانین کارآفرینی در کشور
نقش زنان در کارآفرینی
بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری
نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار
تهدیدها و فرصت های حاکم بر فضای کسب و کار
رویکردهای توسعه نوآورانه فرهنگ کارآفرینی
مدل های نوین کسب و کار
رویکرد های تداوم کسب و کار
کار آفرینی و تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
 
تامین مالی کارآفرینانه:
حمایت مالی و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
سرمایه گذاری مخاطره­ پذیر و فرشتگان کسب و کار برای ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
روش­های تامین مالی اسلامی و توسعه ی کارآفرینی
تامین مالی شرکتی و  توسعه ی کارآفرینی
کارآیی نظام بانکی، ایجاد کسب و کارهای جدید و پایداری کسب و کار
       
مقررات و حقوق مالکیت: 
حقوق مالکیت و توسعه کارآفرینی
حقوق مالکیت معنوی و ایجاد کسب ­وکارهای جدید
حقوق مالکیت معنوی و کارآفرینی سازمانی
کارایی و حقوق مالکیت معنوی (IPR)
پنجره ملی واحد و تسهیل تجارت بین المللی
هماهنگی ذی ­نفعان و کاربرد پنجره واحد
همکاری بخش خصوصی- دولتی و بهبود محیط کسب و کار
مقررات هوشمند برای توسعه کارآفرینی
 
سیاست ها و برنامه­ های دولت:
سیاست های دولت و توسعه ی بازارهای مالی مخاطره آمیز
سیاست های دولت و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
برنامه های دولت برای توسعه کارآفرینی
نظام مالیاتی و توسعه کسب و کار
نظام گمرکی و تسهیل صادرات/واردات
سیاست­های اقتصادی و ایجاد کسب و کار جدید
نهادها و قوانین توسعه کارآفرینی
نقش قوانین و مقرارت بهبود محیط کسب و کار و فعالیت­های کارآفرینی
کاهش مقررات ورود کسب وکارها و بهبود محیط کسب و کار
توسعه کارآفرینی، رشد کسب و کارهای کوچک و متوسط و فقرزدایی
توانمندسازی کارآفرینان و توسعه خوشه­ های منطقه ای
توسعه کارآفرینی در مناطق آزاد
 
دولت کارآفرین:
نقش های کارآفرینانه دولت
رفتارهای کارآفرینانه ی دولت
سیاست ها و ابزارهای ایجاد دولت کارآفرین
دولت کارآفرین و توسعه و پیشرفت
توسعه ی دولت الکترونیکی و کارآفرینی
کارآفرینی نهادی
دولت کارآفرین (آینده-محور)
دولت کارآفرین (مردم-محور)
 
زیرساخت های فیزیکی، تجاری و خدماتی:
زیرساخت های تجاری و خدماتی و توسعه کارآفرینی
سهولت دسترسی به منابع فیزیکی، ارتباطات، خدمات عمومی و حمل و نقل
نقش نظام حمایتی بیمه در توسعه و پایداری شرکت های کوچک و متوسط
نقش مناطق آزاد، شهرک ها و خوشه های صنعتی در بهبود محیط کسب و کار منطقه ای
شتابدهنده های کسب و کار و توسعه ی کارآفرینی
 
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی:
فرهنگ ملی و ایجاد کسب و کارهای جدید
عوامل اجتماعی – اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
هنجارهای اجتماعی – فرهنگی به عنوان تسهیل کننده/موانع کارآفرینی
جنسیت، توسعه کارآفرینی و هنجارهای فرهنگی
حمایت ها و پشتیبانی های اجتماعی
فرهنگ وقف و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
میزان توجه رسانه ها به کارآفرینی و محیط کسب و کار
منزلت اجتماعی افراد و توسعه کارآفرینی
ارزش های ملی، اخلاق و محیط کسب و کار
سرمایه اجتماعی، شبکه های اجتماعی و محیط کسب و کار
هنجارهای اجتماعی و توسعه ی کارآفرینی اجتماعی
 
بازبودن و پویایی بازار:
باز بودن بازارها و ایجاد کسب و کار جدید/رشد بالا
جهانی شدن و کارآفرینی بین المللی
پویایی های بازار و محیط کسب و کار
توسعه کارآفرینی بین ­المللی در مناطق آزاد
گسترش سرمایه­ گذاری و توسعه کسب ­وکارهای کوچک و متوسط در مناطق آزاد
 
آموزش کارآفرینی:
نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد نگرش­های کارآفرینانه
نقش آموزش کارآفرینی در افزایش ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
حمایت های دانشگاه برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره­ آمیز
آموزش کارآفرینی در مقاطع آموزش ابتدایی/راهنمایی/دبیرستان
آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی
 
انتقال تحقیق و توسعه، نوآوری و کارآفرینی:
نوآوری و کارآفرینی برای مدرسان
دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی
نوآوری رشدیابنده و بنیادی و ایجاد کسب و کارهای جدید
انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کسب و کارهای جدید/رشد بالا
انتقال تحقیق و توسعه و توسعه کارآفرینی سبز
انتقال تحقیق و توسعه، سرریز دانش و کارآفرینی نانو/بایو/سایبری
نوآوری سازمانی و کسب ­وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی
نقش دولت و شرکت های تحقیق و توسعه در ایجاد کسب و کارهای جدید مخاطره ­آمیز
نقش انکوباتورها و پارک های علم و فناوری در توسعه کارآفرینی دانش بنیان
سرریز دانش و توسعه کارآفرینی
نظام ملی نوآوری (NIS) و توسعه کارآفرینی
کسب­ وکارهای اقماری (زایشی) دانشگاهی و توسعه کسب و کارهای جدید
 
کارآفرینی و توسعه ی منطقه ای: 
نوآوری و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
مقاومت اقتصادی منطقه ای از طریق نوآوری و کارآفرینی
خوشه های نوآوری و کارآفرینی
خوشه های محصول و کارآفرینی
توانمندسازی کارآفرینان در خوشه های منطقه ای
زیرساخت های فیزیکی و توسعه ی اقتصادی منطقه ای
اکوسیستم کارآفرینی و توسعه ی پایدار
 
توسعه ی کارآفرینی در دوران پساتحریم:
توسعه ی کارآفرینی بین المللی
انتقال و گسترش دانش بین المللی
توسعه ی سرمایه گذاری خارجی
رقابت پذیری بین المللی و بهبود کسب و کار
توسعه ی همکاری های بین المللی
کارآفرینی بین المللی و مسایل فرهنگی
قواعد، روش های تجربی و اکتشافی و راهبردها در کارآفرینی بین المللی
توسعه ی کارآفرینی بین المللی در مناطق آزاد
 
ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید:
کالبدشناسی ایجاد کسب و کارهای جدید
تجارب ایجاد کسب و کارهای جدید و بهترین تجارب
موانع ایجاد کسب و کارهای جدید
فرآیند شروع کسب و کارهای جدید
فرآیند کسب و کارهای نوپا
پویایی های کارآفرینانه
رشد کسب و کار از طریق نوآوری
رشد کسب و کار از طریق فناوری اطلاعات
توسعه ی کارآفرینی شرکتی
 
کارآفرینی دانش بنیان:
کارآفرینی دانش بر
نقش انکوباتورهای کسب و کار و پارک های علم و فناوری در کارآفرینی دانش بنیان
نقش دانش در فعالیت های نوآورانه
محصولات  و خدمات مبتنی بر دانش و فعالیت های کارآفرینانه
انواع دانش و فرآیند های کارآفرینی، توسعه ی کسب و کارها و تجاری سازی
همجواری و توسعه خوشه­های دانش و نوآوری
 
بهره برداری از فرصت های کارآفرینی:
سهولت انجام کسب و کار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
ساختارمندی (ساخت­گرایی) و توسعه فرصت های کارآفرینی
پیوند کارآفرینان و محیط کسب و کار
کارآفرینان و بهره برداری از فرصت های بین المللی
بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در مناطق آزاد
خلق و کشف فرصت های ملی و بین المللی کارآفرینی
ارزیابی ایده های کارآفرینانه
 
 محورهای بازاریابی
 
بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی
بازاریابی صنعتی
بازاریابی خدمات
بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات
تحقیقات بازاریابی
پدیده های نوین در بازاریابی
بازاریابی الکترونیکی، نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، کاربرد ابزارهای مدیریتی در بازاریابی، بازاریابی معکوس، بازاریابی موسسات غیرانتفاعی، بازاریابی نفر به نفر
مدیریت فروش و تکنیکهای مذاکره
رفتار مصرف کننده
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مدیریت نام ونشان تجاری
اصول اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی در بازاریابی
آسیب شناسی بازاریابی در ایران
 
مفاهیم نظری تحقیقات بازاریابی
·   روش ­ها و فرآیندهای تحقیقات بازاریابی
·   ضرورت­ ها و کارکردهای تحقیقات بازاریابی
·   تئوری ها، روند­ها و مکاتب تحقیقات بازاریابی
·   پژوهش ­های بازاریابی مصرفی و صنعتی
·   روندهای توسعه تحقیقات بازار در ایران و جهان
·   راهکارها و مزایای تحقیقات بازار برای سازمان های ایرانی
 
مفاهیم اجرایی تحقیقات بازاریابی
·   روش ­های گردآوری، تجمیع و تحلیل داده­ ها
·   سیستم ­های اطلاعاتی و هوشمندی بازاریابی
·   الگوهای تحلیلی کمی و کیفی در تحقیقات بازاریابی
·   روش ­های ارزیابی ارزش برند و آزمون نام تجاری محصولات
·   روش ­های آماری و نرم ­افزاری در تحقیقات بازاریابی
·  چالش­های اجرایی تحقیقات بازاریابی در ایران
·   برون سپاری و الگوبرداری از برترین عملکردها
 
 حوزه های کاربردی تحقیقات بازاریابی
·   تحقیقات بازاریابی مرتبط با آمیخته بازاریابی
· تحقیقات بازاریابی مرتبط با استراتژی­های بازاریابی
·   تحقیقات بازاریابی مرتبط با بخش بندی بازار و جایگاه­ یابی
·   تحقیقات بازاریابی مرتبط با با پیش‌بینی تبلیغات و فروش
·   تحقیقات بازاریابی مرتبط با رفتار مصرف ­کننده
·   تحقیقات بازاریابی مرتبط با برندسازی
 
 حوزه های نوین تحقیقات بازاریابی
·   معرفی حوزه ­های نوین در تحقیقات بازاریابی
·   معرفی روش های جدید در تحقیقات بازاریابی
·   کاربرد ابزارهای جدید در تحقیقات بازاریابی
·   معرفی بازارهای نوین و کاربرد تحقیقات بازاریابی
·   ممیزی بازاریابی و سنجش اثربخشی بازاریابی
·   نقش تحقیقات بازاریابی در دوران رکود و بحران
·   الزامات حقوقی و بسترهای تحقیقات بازار

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

مدیریت

مهلت ثبت نام
10 اردیبهشت 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
4 اردیبهشت 1395
زمان برگزاری
10 اردیبهشت 1395
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
مالک رویداد : موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم
شهر برگزاری : ایران - قم - قم
محل برگزاری : قم
آدرس دبیرخانه : قم - 45 متری آیت اله صدوقی - خیابان سی متری قائم - پلاک 26- دبیرخانه کنفرانسکدپستی: 45751-37161
شماره تماس : 02532923328 -09031311122 - سامانه پیامکی: 50005959069
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک