کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری توسط دبیرخانه دائمی همایش و دانشگاه استانبول در تاریخ 7 مرداد 1395 در شهر ترکیه -دانشگاه استانبول برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میشود.

محورهای رویداد:

مهندسی عمران و توسعه پایدار:
-تکنولوژی بتن
-روش های عددی در مهندسی عمران
- مدیریت ساخت و اجرا
-ژئوتکنیک و معدن
-هیدرولیک ، منابع آب
- راه و ترابری
-مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
-محیط زیست
-مهندسی تونل برای نواحی شهری
-نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک 
-اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
-ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران
-فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان
-رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
-کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
-سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
-مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب


مهندسی  سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:
-مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی
-سازه های زیر زمینی
- دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
-مهندسی ارزش
-هماهنگی شکلی سازه و معماری
-توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
-سازه های غیرساختمانی و صنعتی
-بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها
-عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
-کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و ...) در بهسازی لرزه ای سازه ها
-مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
-ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
-تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
-مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
-اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
-معماری پایدار
-نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
-معماری و هویت شهری
-انرژی های نو در معماری
-نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
-سبک شناسی معماری
-روش ها و فناوری های نو در در معماری
-تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
-الگوهای معماری بومی
-گرافیک شهری و معماری خیابانی
-تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
-مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
-معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری


مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
-حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
-شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
-روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
-سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
-ابنیه فنی و تاسیسات شهری
-آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
-سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
-طراحی هندسی معابر
-مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
-مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
-آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
-ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
-حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
-قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
-حمل و نقل غیر موتوری

برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:
-مدیریت پروژه های شهری
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-حقوق شهری
-مدیریت شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-طراحی شهری
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-مشارکت در امور شهری
-مدیریت بحران
-گردشگری شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-نماهای شهری
-تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
-بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
-الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
-شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر


مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-مدیریت پسماند در شهرها
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
-فاضلاب شهری و تصفیه آن
-طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری


منظر شهری پایدار و توسعه:
-تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
-پایداری و منظر شهری
-برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
-عناصر سازنده سیما و منظر شهری
-آسیب‌شناسی منظرشهری
-تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
-منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
-منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
-نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
-منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
-منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
-منظر شهری بافت های نوساز
-ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری


فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
-تعامل فرهنگی و کالبد شهری 
-شهروند و حقوق شهروندی
-روانشناسی محیطی
-فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
-فرهنگ های بومی و شهر
-فرهنگ و جغرافیای شهری
-فرهنگ و توسعه شهری
-پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
-فرهنگ و حمل و نقل شهری
-مدیریت و فرهنگ شهری
-فرهنگ، هویت و منظر شهری
-تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
-نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی

 
مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
-بافت های تاریخی
-بهسازی آثار تاریخی
-نوسازی شهری
-بازسازی بافت تاریخی


مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
-مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
-مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
-حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
-مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران 
-راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
-نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
-تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
-توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
-سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
-تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
-برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
-انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
-طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران

مهلت ثبت نام
10 خرداد 1396
مهلت ارسال چکیده
30 فروردین 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
30 فروردین 1395
تاریخ اعلام داوری
20 اردیبهشت 1395
زمان برگزاری
7 مرداد 1395
نام لاتین: International Conference on Civil Engineering, Architecture and Cityscape
برگزارکننده : دبیرخانه دائمی همایش و دانشگاه استانبول
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : ترکیه، استانبول
آدرس دبیرخانه : ترکیه، استانبول، بیازیت، فاتیح 34452 ایران، تبریز،خیابان امام خمینی، خیابان شهید رضانژاد، جنب اورژانس تبریز، ساختمان مهندسان
شماره تماس : ۰۴۱۳۳۳۵۷۷۳۱
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک