کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

همایش سراسری علمی پژوهشی سبک زندگی

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد در تاریخ 30 اردیبهشت 1395در شهر خراسان رضوی - تایباد برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

محورهای رویداد:

سبک زندگی:
-سبک زندگی زیست محیطی
-سبک زندگی سلامت محور
-سبک زندگی معنوی
-سبک زندگی ایرانی
-سبک زندگی مصرفی
-سبک زندگی جمعیتی
-سبک زندگی اقتصادی
-سبک زندگی اسلامی و توانمندسازی ایتام
-سبک زندگی اسلامی و سالمندان
-سبک زندگی اسلامی و حمایت از بیماران ناتوان
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با طلاق
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با ضعف در صله‌ی ‌رحم
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین
-سبک زندگی و مدیریت فرهنگی خانواده
-شاخص‌ها، بایدها و نبایدهای سبک زندگی اسلامی- ایرانی
-آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده (بایسته‌ها، موانع و راه‌کارها)
-مقایسه‌ی سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی
-راه‌کارهای توانمندسازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و مؤلفه‌های حفظ کرامت زن
-سبک زندگی اسلامی و عفت و غیرت دینی
-سبک زندگی اسلامی و نقش و جایگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ویژگی‌های پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبیین سبک زندگی اسلامی
-الزامات مدیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-راهبردها و راه‌کارهای فعالیت‌های فرهنگی در خانواده‌های محرومین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی و رسانه
-اصول و مبانی نظری نقش رسانه در ترویج و توسعه‌ی سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌ها و فنّاوری‌های جدید در خانواده‌ها
-نقش کتاب و داستان در سبک زندگی کودکان و نوجوانان
-بایسته‌های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش ماهواره در تغییر سبک زندگِیِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ی ملی در گفتمان‌سازی الگوهای رفتار اسلامی در خانواده
-آسیب‌شناسی نقش برنامه‌های اجتماعی – فرهنگی رسانه‌ی ملی بر سبک زندگی اسلامی در خانواده (فیلم، سریال‌ها و گفتگوی خانوادگی)
-معرفی راهبردها، شیوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهای سبک زندگی با خواستگاه فرهنگ ایرانی - اسلامی
-اشتغال، بیکاری و سبک زندگی
-فرهنگ کار و کارآفرینی
-ازدواج، خانواده، خویشاوندی و سبک زندگی
-زنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگی
-روابط زناشویی و جایگاه مشاور در سبک زندگی خانواده ایرانی
-جوان و سبک زندگی
-دوستان و همسالان و سبک زندگی
-رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت فرهنگی و سبک زندگی
-سلامت و سبک زندگی: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی
-مصادیق سبک زندگی غربی در مظاهر زندگی ایرانیان
-اقتصاد و سبک زندگی
-اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی
-تولید ملی، کیفیت و رقابت و سبک زندگی
-علم و فناوری و سبک زندگی
-ورزش، تغذیه، تندرستی و سبک زندگی
-سلامت خانواده، سالمندی و سبک زندگی
-عدالت و مدارای اجتماعی و سبک زندگی
-مدیریت الگوی مصرف صحیح در سبک زندگی اسلامی و ایرانی
-سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
-رابطه بین هنر، معماری و شهرسازی با سبک زندگی اسلامی-ایرانی
-سبک زندگی در مقیاس فردی
-سبک زندگی وتاثیر آن درامر به معروف و و نهی از منکر در سلامت جسمی جامعه
سبک زندگی وتاثیر آن درامر به معروف و نهی از منکر در سلامت روحی جامعه
-قرآن و بهداشت روان
-قرآن و افزایش جمعیت
-قرآن و سبک زندگی
-قرآن و سبک زندگی درتغذیه
-قرآن و سبک زندگی درطب سنتی
-سبک زندگی در مقیاس اجتماعی
-سبک زندگی در مقیاس خانواده
-سبک زندگی در مقیاس حکومت اسلامی
-سبک زندگی در مقیاس بین‌المللی
-سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی
-رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی
-سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
-شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی
-نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی
-نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی
-سبک زندگی و الگوهای نوین آموزش و توسعه
-سبک زندگی و الگوهای اقتصادی
-سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی
-سبک زندگی و تعادل بین کار و زندگی
-سبک زندگی شهری و معماری ایرانی اسلامی
-هنر و سبک زندگی
-سبک زندگی و رفتارهای پرخطر
-سبک زندگی و سواد سـلامت
-سبک زندگی و فناوری اطلاعات، آموزش و ارتقای­ سلامت
-سبک زندگی و ایرانی واسلامی (خانواده؛ مدیریت بحران، مهارت زندگی)
-سبک زندگی و پیشگیری از بیماری های مرتبط با عوامل زیست محیطی
-شاخص‌ها، بایدها و نبایدهای سبک زندگی اسلامی- ایرانی
-آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده (بایسته‌ها، موانع و راه‌کارها)
-مقایسه‌ی سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی
-راه‌کارهای توانمندسازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و مؤلفه‌های حفظ کرامت زن
-سبک زندگی اسلامی و عفت و غیرت دینی
-سبک زندگی اسلامی و نقش و جایگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ویژگی‌های پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبیین سبک زندگی اسلامی
-الزامات مدیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-راهبردها و راه‌کارهای فعالیت‌های فرهنگی در خانواده‌های محرومین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-اصول و مبانی نظری نقش رسانه در ترویج و توسعه‌ی سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌ها و فنّاوری‌های جدید در خانواده‌ها
-نقش کتاب و داستان در سبک زندگی کودکان و نوجوانان
-بایسته‌های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش ماهواره در تغییر سبک زندگِیِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ی ملی در گفتمان‌سازی الگوهای رفتار اسلامی در خانواده
آسیب‌شناسی نقش برنامه‌های اجتماعی – فرهنگی رسانه‌ی ملی بر سبک زندگی اسلامی در خانواده (فیلم، سریال‌ها و گفتگوی خانوادگی)
-سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمندسازی اقتصادی خانواده
-سبک زندگی اسلامی و ویژگی‌های خانواده اقتصادی موفق
-سبک زندگی اسلامی و فرهنگ کار (آسیب‌ها و راه‌کارها)
-سبک زندگی اسلامی و تدبیر منزل
-سبک زندگی اسلامی و پس‌انداز در خانواده
-سبک زندگی اسلامی و تربیت اقتصادی فرزندان
-سبک زندگی مددجویان تحت حمایت در اقتصاد مقاومتی
-زنان سرپرست خانوار، آسیب‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها
-سبک زندگی اسلامی و توانمندسازی ایتام
-سبک زندگی اسلامی و سالمندان
-سبک زندگی اسلامی و حمایت از بیماران ناتوان
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با طلاق
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با ضعف در صله‌ی ‌رحم
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای تأمین مالی نیازمندان
-انفاق و کارکردهای اجتماعی آن در سبک زندگی اسلامی
-زکات و سبک زندگی اسلامی
-آسیب‌شناسی مشارکت‌های مردمی، (راه‌کارها، موانع) (بررسی راه‌کارها و موانع توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی)
-راه‌کارهای ایجاد و گسترش شبکه‌های نیکوکاری با محوریت مساجد
-نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی
-نقش آموزش‌وپرورش در توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی
-نوحه و سبک زندگی اسلامی
-اعتدال، سبک زندگی و عصر انتظار
-جهانی شدن، سبک زندگی و عصر انتظار
دنیای مجازی، سبک زندگی و عصر انتظار
-شهر نشینی، سبک زندگی و عصر انتظار
-اعتقادات و باورها، سبک زندگی و عصر انتظار
-تربیت دینی، سبک زندگی و عصر انتظار
-حاکمیت، سبک زندگی و عصر انتظار
محورهای آزاد علوم اسلامی وانسانی(در هر زمینه) 

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

ادیان،مذاهب و عرفان

مهلت ارسال اصل مقالات
17 مرداد 2016
زمان برگزاری
19 مرداد 2016
سطح : ملی
برگزارکننده : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد
مالک رویداد : اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد
شهر برگزاری : ایران - خراسان رضوی - تایباد
آدرس دبیرخانه : خراسان رضوی -تایباد-اداره فرهنگ وارشاد اسلامی
شماره تماس : 05154532445
شماره فکس : --
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک