کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

همایش ملی مدیریت و توسعه کارآفرینی با محوریت تولید ملی ، توسعه اشتغال و الگوهای موفق

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

همایش ملی مدیریت و توسعه کارآفرینی با محوریت تولید ملی ، توسعه اشتغال و الگوهای موفق توسط موسسه مدیریت و توسعه کارآفرینی اکسیر در تاریخ 2 اسفند 1397 در شهر تهران و در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

 1. فرصتها وتهدیدهای کار آفرینی وتوسعه آن درابعاد فردی ، سازمانی و اجتماعی
 2. راهکارهای تقویت وحمایت ازتوسعه کارآفرینی در فضای کسب وکارامروز ایران
 3. چالشهای موجود در توسعه کارافرینی وراهکارهای مدیریت آنها
 4. راهکارهای توسعه وترویج فرهنگ کارآفرینی
 5. چالشها وموانع پیشروی کارآفرینان درجهت توسعه دکارافرینی وتولید ملی
 6. توسعه کارافرینی در شرایط تحریم ورویارویی با چالشهای قتصادی موجود
 7. توسعه کارافرینی وامید افرینی درفضای کسب وکار با تکیه برحمایت از تولید ملی
 8. جایگاه کارآفرینی وتوسعه ان در اسناد بالا دستی
 9. توسعه کارافرینی وتوسعه اقتصادی با هدف غلبه برتحریم ها
 10. سیاست های مالی واقتصادی کشوردر توسعه کارآفرینی
 11. تعاونیها وتوسعه کارآفرینی با تکیه برتولید وتوسعه اشتغال
 12. نقش دولت ونهادهای تصمیم گیردر ترویج وتوسعه کارافرینی وفرهنگ کارآفرینانه
 13. نقش سازمانهای غیردولتی درتوسعه کارآفرینی وتوسعه اشتغال
 14. توسعه کارآفرینی وتشخیص فرصتهای کارآفرینی مشاغل نوین
 15. توسعه کارآفرینی ونقش آن درنیل به اهداف سند چشم اندازه 1404
 16. توسعه کارآفرینی ونیازهای اجتماعی واقتصادی کارآفرینان
 17. نوآوری وفناوریهای نوین در تقویت توسعه کارآفرینی
 18. فرهنگ کارآفرینی وراههای ارتقای آن
 19. توسعه فرهنگ کارآفرینی در سازمانها
 20. توسعه کارآفرینی در اسرع الکترونیک وفناوری اطلاعات
 21. توسعه کارافرینی واقتصاد دیجیتال
 22. نقش فناوری اطلاعات در ایجاد وتوسعه کارآفرینی وتوسعه اشتغال
 23. نقش تکنولوژی اطلاعات واینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی
 24. نقش نهادهای متولی آموزش عمومی در توسعه کارآفرینی
 25. توسعه کارآفرینی ونقش مراکز آموزش فنی وحرفه ای وعلمی کاربردی
 26. نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی (دانشگاهای کارآفرینی)
 27. ارتباط دانشگاه با صنعت وتأثیر آن در توسعه کارافرینی
 28. توسعه کارآفرینی وتوانمند سازی روستایی
 29. زنان کارآفرین وتوسعه کارآفرینیه مناطق کم برخوردار وکسب وکارهای خورد
 30. فرصتها وچالشهای اشتغال وتوسعه کارآفرینی در ایران
 31. فعالیتهای اقتصادی زمینه سازدر توسعه کارآفرینی واشتغال در کشور
 32. توسعه کارآفرینی در بنگاهای کوچک ومتوسط ونقش آن درایجاد وتوسعه اشتغال
 33. توانمندسازی نیروی انسانی در مهارت آموزی با هدف توسعه کارآفرینی
 34. توسعه کارآفرینی ، فقرزدایی وکاهش نابرابریهای اجتماعی
 35. ساختار بازار سرمایه وتأمین مالی برای توسعه کارآفرینی
 36. بررسی روشهای تأمین مالی وسرمایه گذاری درکشور درجهت توسعه کارآفرینی
 37. توسعه کارآفرینی ونظام های بانکی ،بیمه ای ، مالیاتی،گمرک ....
 38. مناطق آزا د و تأثیرآن درتوسعه کارآفرینی واقتصادکشور
 39. فرهنگ کارافزایش بهره وری وتوسعه کارآفرینی
 40. امنیت سرمایه گذاری وتوسعه کارآفرینی
 41. سلامت نظام اداری ومقابله با فساد در جهت تحقق توسعه کارآفرینی
 42. توسعه کارآفرینی جهاد اقتصادی ودست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی
 43. تأثیر تحریم اقتصادی برتوسعه کارآفرینی وفضای کسب وکار
 44. نقش رسانه در توسعه کارآفرینی وبهبود فضای کسب وکار
 45. کسب وکارهوشمند وتوسعه کارآفرینی
 46. شناسایی ،بررسی وتحویل مهمترین تکانه های فرصت آفرین درجهت توسعه کارآفرینی
 47. الگوهای شناسایی وتشخیص فرصتها با محوریت توسعه کارآفرینی
 48. مهمترین فرصتهای کسب وکار وتوسعه کارآفرینی در حوزه های صنعت ،کشاورزی وخدمات درایران
 49. دولت الکترونیک وتأثیرآن در بهبود توسعه کارآفرینی
 50. نقش رسانه های دیجیتال درتوسعه کارآفرینی

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

کارآفرینی و کسب و کار

مهلت ثبت نام
15 بهمن 1397
زمان برگزاری
2 اسفند 1397
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه مدیریت و توسعه کارآفرینی اکسیر
رئیس رویداد : مصطفی نمکی
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
آدرس دبیرخانه : تهران بلوار آفریقا کوچه گلفام پلاک 56 ، طبقه 2 ، واحد 3
شماره تماس : 02126218159
شماره فکس : 02143858286
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک