کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دومین همایش بین المللی گردشگری پایدار

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دومین همایش بین المللی گردشگری پایدار توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی در تاریخ 20 مردادماه 1395 در شهر اردبیل برگزار میگردد.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

 محورهای اصلی
   توریسم و توسعه پایدار
   توریسم و آمایش سرزمین
   توریسم  و  چشم انداز  افق 1404
  توریسم  و  جهانی شدن
   توریسم و سیارات دیگر(توریسم مریخ گردی)
   توریسم و  حقوق
   توریسم و  اسلام و قرآن
   توریسم و اخلاق 
   توریسم و  آینده پژوهی
   توریسم دینی و همگرایی کشورهای اسلامی
   توریسم و پسا برجام
   توریسم و فناوری اطلاعات IT
   توریسم و GIS
   توریسم آنلاین
   توریسم و  هوشمند
  توریسم و جنسیت
   توریسم و آسیب شناسی آن
   توریسم و  قاره های کره زمین
   توریسم و ایران
   توریسم و اوقات فراغت
   توریسم و سرمایه گذاری
   توریسم و جغرافیا
   توریسم شهری
   توریسم  و شهرسازی
   توریسم و برنامه ریزی شهری
   توریسم و معماری
   توریسم روستایی
   توریسم عشایری
   اکو توریسم
   ژئوتوریسم
   توریسم ورزشی
   توریسم سیاسی
   توریسم ورزشی
   توریسم پزشکی
   توریسم و مدیریت  نوین
   توریسم و محیط زیست
   توریسم و اقتصاد
   توریسم و  فرهنگ و جامعه شناسی
   توریسم و و مردم شناسی
   توریسم و سیاست
   توریسم  و  ملل
   توریسم و  اقتصاد مقاومتی
    توریسم و کارآفرینی

 محورهای فرعی
   فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده ایران
   نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
   ارزیابی پتانسیل ها و توانمندیهای صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور
  نقش و تأثیر مدیریت در توسعه صنعت گردشگری
  اهمیت و نقش ایجاد زیر ساختها در توسعه صنعت گردشگری
  صنعت گردشگری و اوقات فراغت
  نقش و تأثیر متقابل امنیت بر توسعه صنعت گردشگری
 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و توسعه صنعت گردشگری
  توسعه صنعت گردشگری الکترونیک (ET)
  گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری
 گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
   ارزیابی جایگاه توسعه گردشگری در اسناد بالادستی و قوانین موجود
  نقش نهادها و سازمان­های مرتبط با صنعت گردشگری و برقراری تعاملات میان متولیان
  تبیین الزامات مدیریت و توسعه زیرساخت‌های گردشگری با رویکرد شناسایی و استفاده از مزیت­های رقابتی بومی
  شیوه­های جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری
 افزایش مشارکت بخش خصوصی، انجمن­ها و سازمان‌های غیردولتی در توسعه گردشگری
اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان با استفاده از جذب توریست استفاده از ظرفیت جزایر، بنادر و مناطق آزاد به‌منظور توسعه گردشگری دریایی
 جایگاه زیرساختهای گردشگری از نگاه اسناد بالادستی کشورو الزامات حقوقی و قانونی آن
 راه کارهای توانمند سازی و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهای ذینفع در جهت ارتقای مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری
  زیرساخت­های پایدار گردشگری؛ اشتغالزایی و کارآفرینی
  مدیریت و توسعه زیرساخت­های گردشگری؛ چالش­ها و راهکارها
  تأمین مالی طرح­های زیرساختی حوزه گردشگری و جذب سرمایه بخش خصوصی
 توسعه فناوری اطلاعات و گردشگری هوشمند
   مزیت­های رقابتی شهرها و توسعه گردشگری شهری
  جایگاه انجمن­ها و نهادهای مردم نهاد در توسعه گردشگری
  نقش آموزش و پژوهش در دستیابی به جایگاه مطلوب در حوزه گردشگری
  بحران اقتصادی و تأثیرات آن بر صنعت گردشگری
  گردشگری و اشاعه فرهنگ ایرانی- اسلامی
  گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
  اکوتوریسم و  ساماندهی فضای جغرافیایی
   جایگاه ژئوتوریسم در اقتصاد و صنعت گردشگری
  فرآیند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
  نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد کشور
  نقش و  تأثیر در صنعت گردشگری بر اشتغال ملی و منطقه ای
  موانع و چالشها در توسعه صنعت گردشگری
  توانمندی ها و پتانسیل های صنعت گردشگری
   اکوتوریسم منطقه و توسعه صنعت گردشگری
   مدیریت وبرنامه ¬ریزی توسعه پایداردر گردشگری
   مدیریت‎استراتژیک‎درصنعت گردشگری پایدار
  مطالعات تطبیقی در سیاست های گردشگری پایدار
   مشکلات،موانع ونیازهای توسعه پایدار گردشگری
   گردشگری، فناوریهای نوین و شبکه های اجتماعی
   مشارکت مردمی در توسعه گردشگری پایدار
   سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری پایدار
   مدیریت منابع انسانی درگردشگری پایدار
 ارتباطات و هماهنگی های بین سازمانی در توسعه گردشگری پایدار
   مدیریت و بازاریابی خدمات گردشگری
   مدیریت رفتار شهروندی و گردشگری پایدار
  برنامه ریزی محیطی وگردشگری پایدار
 گردشگری،منابع طبیعی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی
   پیامدهای زیست محیطی طرح ها و پروژه های گردشگری
  گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار
 گردشگری و نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
  نقش سازمانهای مردم نهاد درگردشگری پایدار با رویکرد حفاظت محیطی
 مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در گردشگری پایدار با رویکرد حفاظت محیطی
   کاربرد فناوریهای نوین در محیط زیست و توسعه پایدار
   انرژی¬های طبیعی و توسعه پایدار گردشگری
   انرژی¬های نو و تجدیدپذیر در توسعه پایدار گردشگری
   اقتصاد و بازاریابی گردشگری
   گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی
   اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار
   گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی
   سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار
  ارزیابی طرحهای توسعه گردشگری
  گردشگری، خدمات، هتلها و آژانسها
   گردشگری و بخش خصوصی(سند چشم انداز 1404)
   گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی
   تحلیل‎رفتار در گردشگری‎ و تعاملات‎فرهنگی
    گردشگری، اقوام، فرهنگ وآیین و رویدادهای محلی و ملی
   گردشگری، هنروصنایع دستی ایران
   گردشگری، تاریخ و معماری و باستان شناسی
   گردشگری، مذهب وآیین های مذهبی و قومی
   ارتباطات فرهنگی وتوسعه گردشگری
   موانع فرهنگی و اجتماعی در گردشگری
   رویدادهای فرهنگی و گردشگری
   گردشگری، دین و اخلاق
   آموزش و گردشگری پایدار
   آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت گردشگری ایران
   فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده صنعت توریسم ایران
   ارزیابی پتانسیل ها و توانمندیهای صنعت گردشگری­ در توسعه پایدار کشور
   استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
    ارزیابی طرح­های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملی و منطقه ای
   ارزیابی پیامدهای طرح­ها و پروژه­های گردشگری
   چشم انداز اقتصادی توسعه گردشگری
   جایگاه گردشگری در برنامه های توسعه ، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
   جایگاه ژئوتوریسم در اقتصاد و صنعت گردشگری
    نقش و تأثیر صنعت گردشگری بر اشتغال ملی و منطقه ای
   نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
   رشد اقتصادی، تجارت و گردشگری
    گردشگری، سرمایه گذاری و تامین مالی
   جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در گردشگری
   مکانیزم های جذب سرمایه های داخلی و خارجی و رونق گردشگری 
   گردشگری و نظام بانکی
   گردشگری و ارتقای جایگاه اقتصادی مناطق محروم کشور
   جایگاه تولید کالای ایرانی در گردشگری
   گردشگری، کارآفرینی و اشتغال زایی
   جایگاه گردشگری در اقتصاد ملی
   نقش تبلیغات، بازاریابی منطقه ای و جهانی
   اهمیت و نقش ایجاد زیر ساختها در توسعه صنعت گردشگری
   سامانه‎های ‎اطلاعاتی ‎در صنعت ‎جهانگردی
    فناوری اطلاعات و گردشگری
    نقش رسانه ها در توسعه گردشگری
    تبلیغات بین المللی و رونق گردشگری
   توسعه صنعت گردشگری الکترونیک (ET)
   بهره گیری از قدرت نفوذ شبکه های اجتماعی و بازاریابی آنلاین در صنعت گردشگری
   بررسی شیوه های نوین جذب گردشگر در دنیا
   برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری
   الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر گردشگری
   شهرسازی مدرن و کلاسیک و نقش آن بر صنعت گردشگری
   نقش آثار معماری ایرانی-اسلامی در جذب گردشگران خارجی
   گردشگری و شهر های خلاق
   نقش نماد ها و المان های شهری در جذب گردشگر
    استفاده از مواد و مصالح مدرن سازگار با محیط زیست و الهام گرفته از فرهنگ و ساخته های بومی
   فلسفه رویکرد معنوی به گردشگری
   تبیین مولفه های مادی و معنوی گردشگری
   جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان
   گردشگری با رویکرد معنوی در جامعه پسامدرن
    مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه و دین با رویکرد معنوی به گردشگری

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

گردشگری

زمان برگزاری
20 مرداد 1395
برگزارکننده : موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی
مالک رویداد : مهندس الناز مباشرمقدم
رئیس رویداد : مهندس وحید ولی پور
دبیر علمی : دکتر مهرداد محرم زاده
دبیر اجرایی : مهندس پوران فتائی
شهر برگزاری : ایران - اردبیل - اردبیل
شماره تماس : ۰۴۵۳۳۷۵۱۰۴۹ -۰۹۱۴۲۹۵۹۵۵۷
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک