کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری توسط موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع در تاریخ 6-7 بهمن ماه  در شهر کرمان برگزار میگردد.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

محورهای رویداد:

1- محورهای مربوط به گردشگری:

آبهای معدنی و گردشگری سلامت

آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری

اثرات میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه گردشگری

ارتباطات فرهنگی و گردشگری

ارزیابی طرحهای توسعه گردشگری

استفاده از ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی در توسعه گردشگری

استفاده از مواد و مصالح مدرن سازگار با محیط زیست و الهام گرفته از فرهنگ و ساخته های بومی

آسیب شناسی گردشگری پزشکی و سلامت

اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

اقتصاد و بازاریابی گردشگری

امنیت و توسعه گردشگری

آموزش و پژوهش در حوزه گردشگری ورزشی

اولویتهای سرمایه گذاری در گردشگری پزشکی و سلامت

بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری بر جامعه مقصد

برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری

برندسازی در حوزه گردشگری ورزشی

پیامدهای توسعه گردشگری طبیعی و تاثیر آن بر میراث کشور

 پیوند معماری و توریسم

تاثیر صنعت گردشگری در برندسازی و نفوذ فرهنگ ایرانی در جوامع جهانی

تبلیغات بین المللی و رونق گردشگری

 تبلیغات و بازاریابی در رونق گردشگری

تحلیل ‎رفتاری‎ جهانگردی ‎و تعامل ‎فرهنگی

توانمندیهای گردشگری ورزشی کشور

توسعه صنعت گردشگری الکترونیک  (ET)

جایگاه بخش­ها  و سازمان­های خصوصی در رونق گردشگری

جایگاه تورها و اردوهای ورزشی در گسترش گردشگری ورزشی

جایگاه صنایع دستی بومی در پایداری گردشگری مناطق محروم

حفظ و احیاء حیات وحش و نقش آن در صنعت اکوتوریسم

خدمات پزشکی و گردشگری سلامت

دین و آیین های مذهبی و نقش آن در گردشگری

روش های نهادینه سازی فرهنگ گردشگری

زیر ساخت های گردشگری

ژئوتوریسم و اکوتوریسم منطقه و توسعه صنعت گردشگری

سامانه‎های ‎اطلاعاتی ‎در صنعت ‎جهانگردی

سایر ایده های نوین در زمینه گردشگری و...

سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

سیاستگذاری در گردشگری پزشکی و سلامت

شهرسازی مدرن و کلاسیک و نقش آن بر صنعت گردشگری

ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه گردشگری

ظرفیت ها و موانع فرهنگی و گردشگری

فرهنگ گردشگری و توسعه توریسم‎

فناوری اطلاعات و گردشگری

گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

گردشگری ، مناطق جنگی، یادواره های جنگی

گردشگری ،میراث فرهنگی  وهویت ملی –اسلامی

گردشگری پزشکی و سلامت جسمی وذهنی

گردشگری خدمات ارایه شده هتل ها و آژانس ها

گردشگری و  توسعه شهری

گردشگری و اخلاق

گردشگری و اقتصاد مقاومتی

گردشگری و بخش خصوصی(سند چشم انداز 1404)

 گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری

گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های  گردشگری

گردشگری و حفاظت و مرمت آثار باستانی

گردشگری و سبک زندگی

گردشگری و شهر های خلاق

گردشگری و فرهنگ در آموزه های دینی و ادبیات ایران

گردشگری و موزه ها

گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

گردشگری ورزشی ، فناوریهای نوین و شبکه های اجتماعی

گردشگری ورزشی و توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی

گردشگری ورزشی و توسعه پایدار

گردشگری ورزشی و مسابقات بین المللی

گردشگری ورزشی، بازاریابی و کارآفرینی

گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل

گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

گردشگری، اقوام، فرهنگ و آیین و رویدادهای ملی

گردشگری، حفاظت  و مرمت  از ابنیه تاریخی

گردشگری، خدمات، هتل ها و آژانس ها

گردشگری، خدمات، هتلها و آژانسها

گردشگری، کار آفرینی و اشتغال زایی

گردشگری، میراث فرهنگی و هویت ملی- اسلامی

گردشگری­و موسیقی های محلی

الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن بر گردشگری

معماری ،زیست بوم  و توریسم

 مفهوم شناسی گردشگری پزشکی و سلامت 

مکان یابی ظرفیت‌ها و مناطق مستعد سرمایه‌ گذاری در توسعه گردشگری ورزشی

مکان یابی گردشگری پزشکی و سلامت

نقش آثار معماری ایرانی-اسلامی در جذب گردشگران خارجی

نقش ادبیات، هنر و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری 

نقش آموزش­های آکادمیک و مهارتی در دستیابی به جایگاه مطلوب در صنعت گردشگری

نقش بخش های دولتی، خصوصی و NGO در توسعه گردشگری ورزشی

 نقش دولت در توسعه صنعت گردشگری

نقش رسانه ها در توسعه گردشگری

نقش رویدادهای مهم هنری، جشنواره ها، ، در جذب گردشگران داخلی و خارجی

نقش زیرساختها ومدیریت بهینه درتوسعه گردشگری ورزشی

نقش سازمان های متولی در توسعه پایدار گردشگری

نقش سازمانهای متولی در توسعه گردشگری پزشکی و سلامت

نقش صنایع دستی بومی در پیشرفت گردشگری مناطق محروم

نقش فرهنگ های محلی در توسعه گردشگری

نقش فرهنگ و رفتار شهروندی در جذب و دفع گردشگر

نقش نماد ها و المان های شهری در جذب گردشگر

نقش و تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در توسعه صنعت توریسم

و سایر موضوعات مربوطه

2- محورهای معماری و شهرسازی:

آموزش معماری و فرهنگ شهری

برنامه ریزی شهری و مشارکت پایدار

برنامه  و طرحهای توسعه و هویت شهری

بوم گرایی در فرهنگ معماری

پیوند معماری و توریسم

توانایی طراحی شهر ی در گردشگری پایدار

ثبات در معماری بومی

جایگاه آثار معماری ایرانی –اسلامی در جذب گردشگر خارجی

جغرافیای اقتصادی  و فرم شهری

دولت کار آفرین  و الگوهای برنامه ریزی و طراحی شهری

ساختار شهرهای ایران  و گردشگری پایدار

مبانی و اصول شهرسازی سنتی و کاربست آن  در شهرسازی معاصر

مدیریت محلی  در چارچوب اصول و مبانی برنامه ریزی ایران

معماری پایدار در نظام شهری پایدار

معماری زمینه گرا و ارزش های فرهنگی _تاریخی

معماری و اقتصاد در نظام شهری ایران

معماری و هویت شهر

نقش معماری (با تکیه بر تکنولوژی و زیبا شناختی)

نقش معماری در هویت بخشی به شهر

نقش  نمادها و نشانه های شهری  در جذب گردشگر

و سایر موضوعات مربوطه

3- محورهای مربوط به انسان شناسی هنر:

شرکت کنندگان آثار خود را در قالب فیلم، مجموعه عکس و مقاله با محورهای ذیل به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

ارسال فیلم مستند

ارسال مجموعه عکس به صورت اسلایدشو

بازنمائی اماکن، مشاغل و افراد درعکس و فیلم

تحلیل انسان‌شناختی تصاویر از مضامین اسطوره‌ای تا زندگی روزمره

ثبت فرهنگ و پاره فرهنگ ها از خلال عکس و فیلم

ثبت وقایع و رخدادهای فرهنگی، دینی و اجتماعی از خلال عکس

شرکت کنندگان آثار خود را در قالب فیلم، مجموعه عکس و مقاله با محورهای ذیل به دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

کاربرد نظریه و روش در انسان‌شناسی تصویری

نشانه‌شناسی تصویری

و سایر موضوعات مربوطه

4- محورهای مردم شناسی:

الف)  تاریخ و باستان شناسی شهر

اقوام باستانی شهر : تاریخ، اساطیر،ادیان و هنر

تبارشناسی و ریشه شناسی نام شهرها

چا لش های معماری و شهرسازی

نام جای های باستانی از منظر تاریخی، زبان شناسی، اساطیری و باستان شناختی

نقش مطالعات باستان شناسی و قوم باستان شناسی در سیر تحول تصمیم گیری های اجتماعی و فرهنگی

ب) نقش واهمیت گردشگری

زمینه های اقتصادی و فرهنگی گردشگری

صنایع دستی شهر : ظرفیت ها ، چشم اندازها و چالش های آن

ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری

ج) جایگاه فرهنگی و اجتماعی شهر  :

آب و رسوم، باورها و ساختار اجتماعی

بررسی آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی

تاریخچه و ساختار های اجتماعی ایلات ، عشایر و طوایف

زبان ، ادبیات فولکلور، سنت های شفاهی و تاریخ نقلی

معرفی مفاخر ومشاهیر (فرهنگی، دینی، سیاسی ، اجتماعی واقتصادی)

موسیقی وآوا های باستانی

نقش شهر در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس.

د) جایگاه اقتصادی در شهر و در سطح ملی:

راهکارهای جذب سرمایه گذاری در 

مزیت های اقتصادی منابع معدنی و طبیعی 

موانع ایجاد اشتغال و فضای مناسب کسب و کار در 

و سایر موضوعات مربوطه

5- محورهای باستان شناسی:

الف ) عمومی

اندیشه، فرهنگ مادی و تطور» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.

باستان شناسی پیش از تاریخ، انسان شناسی/مردم شناسی و اتنوآرکیالوژی» در ایران؛ یافته ها و تحلیل ها.

فرایندهای تاثیرگذار بر تحولات» پیش از تاریخی ایران.

فرایندهای تاثیرگذار معاصر بر روند مطالعات پژوهشی» پیش از تاریخی ایران.

فرهنگ های بومی - محلی دشت ها، دره ها، دره/دشت های میان کوهی و ارتفاعات در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.

مطالعات و مقایسات میان فرهنگی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران و نواحی مجاور آن.

ب) تاریخی:

آخرین دستاوردها و نویافته ها ی پژوهشهای باستان شناسی تاریخی

اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی

برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار

جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی

چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان

کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخی

کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخی

الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران

مدیرت منابع فرهنگی و میراث جهانی در ارتباط با محوطه های تاریخی

ج) اسلامی:

باستان شناسی و میراث فرهنگی دوران اسلامی از دو دیدگاه برونی و درونی، مطالعات غیر مسلمانان و مسلمانان

رویکردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات

شکل گیری، سیر تحول و چشم انداز باستان شناسی دوران اسلامی در عرصه تعاملات ملی و  - جهانی (اهداف، رهیافت ها،

نقش  و جایگاه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی در سیر تحول باستان شناسی

و سایر موضوعات مربوطه

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

گردشگری ، معماری ، هنر ، جغرافیا ، تاریخ ، علوم اجتماعی

مهلت ثبت نام
30 دی 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
20 دی 1395
تاریخ اعلام داوری
26 دی 1395
زمان برگزاری
6 بهمن 1395 الی 7 بهمن 1395
نام لاتین: The 2nd conference on culture, tourism and city identity
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع
مالک رویداد : موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع
رئیس رویداد : مرجان موسوی زاده
دبیر علمی : دکتر کوروش افضلی
دبیر اجرایی : حمید قنبری
شهر برگزاری : ایران - کرمان - کرمان
محل برگزاری : کرمان
آدرس دبیرخانه : کرمان-پروین اعتصامی شرقی - نبش کوچه ۱۷ - موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع
شماره تماس : 03432464099
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک