کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، در تاریخ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه معماری و شهرسازی سفیران در شهر تهران برگزار می شود.

از کلیه مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در دومین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۵ اسفند با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس:

محور های معماری
سبک شناسی معماری
زیبایی شناسی در معماری
نقد نظریه ها و  آثار معماری 
معماری منظر
سازه های نو در معماری
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
معماری ، اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مصالح و روشها و فناوریهای نو در معماری و ارتقاء بهره‌وری در معماری
روشهای طراحی معماری
معماری معاصر ایران
انرژی های نو در معماری
معماری ایرانی- اسلامی
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در  معماری
مفهوم شناسی ، نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر
معماری بومی
بوم شناسی
معماری اسلامی
مدیریت پروژه
معماری و خلاقیت
معماری و گردشگری
سازه های سنتی در معماری
مباحث در حوزه اقتصاد و معماری
سیر اندیشه های معماری
معماری و فرهنگ
معماری و انرژی
حکمت هنر اسلامی
معماری، امنیت و مشارکت اجتماعی
ارتباط دوسویه معماری، فرهنگ و تعاملات اجتماعی
ضوابط فنی، استانداردها و قوانین در معماری
هویت شهری در معماری 
معماری پایدار، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری
معماری و تکنولوژی
منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
نوسازی شهری
میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
بهسازی آثار تاریخی
معماری و گردشگری، جغرافیا و اکوسیستم ها
آرمان شهرها و معماری
مباحث در حوزه روانشناسی محیط
ادبیات معماری
تنظیم شرایط زمین
مباحث در حوزه حقوق و معماری
روش تحقیق در معماری
و محور های آزاد مرتبط با معماری
 
محور های عمران
فن آوری های نو در مهندسی عمران
مهندسی عمران و محیط زیست
.مهندسی سازه
.مهندسی زلزله
سیستم های سازه ای و اتصالات نوین در بهسازی سازه ها
ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
.مهندسی ژئوتکنیک
.مدیریت ساخت و اجرا
.آموزش و توسعه مهندسی عمران
نقشه برداری،ژئودزی و ژئوماتیک
مهندسی منابع آب،سازه های هیدرولیکی و دریایی
تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
نقش مهندسی عمران در جهت مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی
ایمنی و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
مهندسی راه،حمل و نقل و ترافیک
ترافیک،حمل و نقل و زیرساخت های شهری
مهندسی ترافیک و توسعه پایدار شهری
طراحی داخلی، مهندسی ایمنی و ارگونومی
طراحی و ساخت پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
سیستم های طراحی، ساخت و تولید پیشرفته
 صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان
مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی، پایداری انرژی
 مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب
سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
و محور های آزاد مرتبط با عمران

محورهای مدیریت شهری
 فرهنگ شهر نشینی
روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
شهروند و حقوق شهروندی
محیط زیست و مدیریت شهری
حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری
امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری
شهر هوشمند و مدیریت شهری
خدمات شهری و مدیریت شهری
آب، فاضلاب و مدیریت شهری
بافت های فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری
شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری
بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
تعامل در فضای شهری
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
ابزارهایی مدیریت و ‌سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
نماهای شهری
روانشناسی محیطی
عناصر سازنده و هویت بخش در مناظر شهری سنتی و جدید
طراحی وفضاهای شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
مدیریت پروژه های شهری
برنامه های توسعه شهری
مدیریت شهر الکترونیک
 ارتقای خدمات شهری و بکارگیری تکنولوژی‌های نو به منظور ایجاد شهر هوشمند
مدیریت انرژی- مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
مدیریت بحران
کاهش آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی اماکن و شریانهای شهری
برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
توسعه شهری و معماری پایدار (اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- سیاسی) و تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
نظارت و ارتقای کیفیت
حاشیه نشینی، اقتصاد غیر رسمی و توسعه پایدار شهری
کاربردمصالح و فن‌آوری‌های نوین در توسعه  وسازه های شهری
تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
گردشگری شهری
و محور های آزاد مرتبط با مدیریت شهری
 
محورهای شهرسازی
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
پایداری در شهرسازی
حمل و نقل شهری
اکولوژیک شهری و شهر سبز
شاخص ها، سیاست ها، موانع و محدودیتهای توسعه شهری
ضوابط، استانداردها، قوانین و مقررات در منظر شهری 
زیبایی‌شناسی در شهر
طراحی شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
آرمان‌شهر اسلامی
نهادهای اجتماعی شکل گیری فضاهای شهری
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
سرمایه انسانی و اجتماعی معماری و شهرسازی
امنیت در محیط‎های انسان ساخت
مدرنیته و هویت شهری 
شهرهای خلاق و گسترش های شهری نوین
شهرهای خلاق در حوزه پژوهشهای اجتماعی ومحیط زیست
طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
تجارب طراحی شهری وشهرسازی در جهان
الگوهای شهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی 
منظر شهرهای اسلامی، آسیب‎شناسی، چالش‎ها و تجارب موفق جهانی
 المان های شهری
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
اکولوژیک شهری و شهر سبز
اصول اکولوژیکی در مدیریت منظر شهری
طراحی شهری،بهسازی منظر و محیط زیست
تاثیر طراحی فضاهای شهری در ایجاد شهرهای سالم شهرهای شاد
جغرافیا وشهرسازی
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
ناپایداری شهر و عوامل موثر
بررسی توسعه پایدار از منظر اقلیم و بوم شناسی
مدیریت و ارزیابی اثرات زیست محیطی، انرژی‎های نو و تجدید پذیر
فناوری ساخت و ارتقاء بهره ‌وری در شهرسازی
و محور های آزاد مرتبط با شهرسازی
 
محور های توسعه پایدار
 شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
برنامه ریزی و طراحی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار
سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
ارتقای کیفی ساخت و سازهای شهری با رویکرد توسعه پایدار
روشهای طراحی و ساخت با رویکرد توسعه پایدار
عمران و توسعه پایدار
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
نقش تکنولوژی ساخت در توسعه پایدار
و محور های آزاد مرتبط با توسعه پایدار
 
محور های محیط زیست
 روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
ارتقا فرهنگ حفاظت از محیط زیست
مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
شاخص های زیست محیطی در توسعه پایدار
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار روستاها
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
مسائل محیط زیست کلان شهرها
برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
اکولوژی شهری و شهر سبز
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
محیط زیست و انواع آلودگی ها  
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
روش‎های نوین تشخیص کیفی و اندازه گیری آلاینده‎های شیمیایی محیط زیست
کاربرد فناوری های نوین در پایش و شیوه‎های کاهش آلاینده‎های زیست محیطی
کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
مکانیسم های توسعه پاک
ساختمان های سبز، انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
 اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
مدیریت پسماند در شهرها
مدیریت پسماندهای آزمایشگاه های شیمی
 مدیریت حیات وحش شهری
ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
فناوری های نوین و محیط زیست شهری
ایده های نو برای حمایت، حفاظت و مدیریت محیط زیست
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
نانو ومحیط زیست
فاضلاب شهری و تصفیه    
حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
تغییر اقلیم ومحیط زیست
گردشگری ومحیط زیست
و محور های آزاد مرتبط با محیط زیست

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران

مهلت ثبت نام
29 اسفند 1394
مهلت ارسال چکیده
15 بهمن 1394
مهلت ارسال اصل مقالات
15 اسفند 1394
تاریخ اعلام داوری
25 اسفند 1394
زمان برگزاری
31 اردیبهشت 1395
سطح : استانی
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
شماره تماس : ۰۳۵۳۸۲۱۴۲۷۳
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک