کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

همایش ملی نقش و جایگاه عربی سرایان وعربی نویسان ایران در رشد و شکوفایی تمدن اسلامی توسط دانشگاه شیراز در تاریخ 26-27 مهرماه 1396 و در شهر شیراز برگزار میگردد.
این همایش توسط پایگاه اینترنتیکنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

محورهای پژوهش

 1. مباحث نظری و تاریخی
 2. متون ادبی (شعر، نثر)
 3. متون زبانی (فرهنگ نویسی، بلاغت، صرف و نحو، و … )
 4. متون دینی (تفاسیر، کتب حدیث، کتب فقهی و …)
 5. متون تاریخی
 6. متون علمی (طب، نجوم، ریاضیات و …)

رویکردهای پژوهش

 1. رویکرد ادبی (سبکشناسی، ادبیات تطبیقی، مطالعات فرهنگی و …)
 2. رویکرد زبانی (زبانشناسی، معناشناسی، تحلیل گفتمان، کارکردگرایی و …)
 3. نسخه شناسی
 4. معرفی آثار کمتر شناخته شده
 5. روش شناسی
 6. مطالعات بینارشته ای
توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.