کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

نخستین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

نخستین کنگره ملی دانشجویی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران توسط دانشکاه امام صادق (ع) در تاریخ 5-6 آبانماه 1395 در شهر تهران و در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار میگردد.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

اهداف کنگره :

۱.  تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان فعال و صاحب نظر در اندیشه‌ورزی پیرامون اقتصاد اسلامی و تحقق آن در بستر اقتصاد ایران؛

۲. ظرفیت سازی برای مطالبه و اجرای الگوی اقتصاد اسلامی توسط نسل آینده‌ساز جامعه؛

۳.کمک به همگانی کردن و ترویج گفتمان اقتصاد اسلامی در بین جوانان و دانشجویان و طلاب؛

۴. فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه جوانان و دانشجویان و طلاب کشور و بکارگیری آن برای تولید آثار علمی با موضوع عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران؛

۵. جهت‌دهی به تولیدات و آثار علمی دانشجویان، طلاب و جوانان کشور در زمینه تحقق اقتصادی اسلامی در بستر اقتصاد ایران و ارزیابی و ارتقاء آنها؛

۶. فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه خودباوری در بین دانشجویان، طلاب و نسل جوان کشور؛

۷- فراهم نمودن بسترهای لازم جهت بروز خلاقیت ها و ابتکارات دانشجویان فرهیخته کشور در این زمینه؛

۸- بررسی چالش های اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد اسلامی؛

۹- ارائه آخرین دستاوردهای علمی در عرصه های مرتبط و ترویج تحقیقات بنیادی وکاربردی در بخشهای مرتبط و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرحهای سازنده؛

۱۰- دستیابی به شاخص ها، راهبردها و راهکارهای عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران؛

۱۱- فرهنگ سازی، ارائه الگوهای موفق و بررسی چالشهای موجود در استقرار و پیاده سازی اقتصاد اسلامی؛

۱۲- ارتقای ادبیات علمی حاکم بر این علم

۱۳-ایجاد ارتباط و انگیزه سازی مدیران اقتصاد کشور با دانشجویان ، طلاب و جوانان فعال در اندیشه‌ورزی پیرامون اقتصاد اسلامی؛

۱۴ شناسایی نخبگان و متخصصان در این موضوع برای سرمایه‌گذاری بیشتر؛

۱۵. راه اندازی دبیرخانه دائمی کنگره و طراحی سایت آن جهت دسترسی آسان علاقمندان به مقالات و سخنرانیها و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران

محور های کنگره

۱.علم اقتصاد ، اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران

- اندیشه های اقتصاد اسلامی در ایران و رابطه با علم اقتصاد

- پارادایم شناسی اقتصاد اسلامی (مبانی هستی شناختی، معرفت‌شناختی، روش‌شناختی و انسان‌شناختی) در ایران

-  نگرش سیاستگذاران دراقتصاد  ایران و اندیشه اقتصاد اسلامی

- چالش های علم اقتصاد در ایران از نگاه اقتصاد اسلامی

- نسبت سیاست های اقتصادی ایران با علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی

- سیر تحول اندیشه اقتصاد اسلامی در ایران

۲.ارزیابی اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی

- شاخص ها و معیارهای ارزیابی اسلامی بودن اقتصاد ایران

- روش های سنجش اسلامی بودن اقتصاد ایران و مشکلات آن

- اندازه گیری نفوذ دین در اقتصاد ایران

- بررسی میزان اسلامیت نهاد‌های اقتصادی ایران

- طراحی شاخص های سنجش اسلامیت اقتصاد

۳.آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد اسلامی و ارائه راهکار

- آسیب شناسی حوزه پولی و مالی (بورس/بانکداری اسلامی/نظام ارزی و تعیین ارزش پول ملی/سیاست های کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان/بانکداری الکترونیک /بانک های خصوصی/بنگاه داری بانک ها/حاکمیت شرکتی/ اصطکاکات نهادی/توسعه نظام مالی)

- آسیب شناسی حوزه تجارت داخلی و خارجی و بازرگانی(صادرات کالا های غیرنفتی و خدمات / واردات و تراز بازرگانی/روابط بین الملل ، وزارت خارجه ،سفارت خانه ها و بازرگانی خارجی /بازاریابی و تبلیغات/مزیت نسبی)

- آسیب شناسی حوزه انرژی ، منابع طبیعی و محیط زیست (اقتصاد ملی و نفت / انرژی های نو و تجدید پذیر/آلاینده ها/مدیریت پسماند و بازیافت مواد/توسعه پایدار و منابع طبیعی/یارانه ها و اصلاح بازار انرژی)

- آسیب شناسی حوزه خدمات (رضایت شغلی /توریسم و جهانگردی/ترانزیت و حمل و نقل/بیمه

- آسیب شناسی حوزه صنعت (استراتژی های توسعه صنعتی / صنعت و خصوصی سازی /تکنولوژی و صنعت/تامین مالی داخلی و  خارجی/صنعت و تحریم های بین المللی /تحقیقات و آموزش در صنعت)

- آسیب شناسی عملکرد  دولت (نظام مالیاتی /طرح های تحول اقتصادی/ وظایف حاکمیتی و تصدی گری/توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)

- آسیب شناسی فرهنگی –نهادی (حقوق مالکیت /بازار کار ،اشتغال و بیکاری /قانون کار/سرمایه اجتماعی/آموزه های دینی/قومیت گرایی/فضای کسب و کار/الزامات سیاسی توسعه/رانت جویی و رانت خواری/بهره وری / عدالت

- آسیب شناسی حوزه مسکن و شهر سازی (زمین و مسکن /دلالی و سفته بازی/نوسانات قیمت مسکن و نوسانات اقتصادی/ مسکن مهر و طرح های انبوه سای

- آسیب شناسی در نظام برنامه ریز ی و اهداف آن(بودجه ریزی و برنامه ریزی / برنامه های توسعه اقتصادی/اصل ۴۴ قانون اساسی / سند چشم انداز و سیاست های کلی /رشد مستمر ،پایدارو اشتغالزا)

۴. ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران

رویکردها در ساختار سازی اقتصاد اسلامی

کارکرد ساختارسازی اقتصادی ایران بر پایه اقتصاد اسلامی

چالشهای ساختارسازی اقتصاد اسلامی در ایران

اقتصاد اسلامی و آینده ساختارهای اقتصادی ایران

عملکرد بانک‌ها در تحقق بانکداری اسلامی (مطالعات تجربی)

۵. نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی ایران

اهداف، عناصر و نهادهای اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی

سازگاری نظام اقتصادی ایران با چارچوب های اقتصاد اسلامی

زیرنظامهای اقتصادی ایران و اقتصاد اسلامی

سنجش اسلامی بودن نظام اقتصادی ایران

بررسی میزان کارایی نهاد های فعلی در اقتصاد اسلامی

۶.نظریه های اقتصاد اسلامی و کارکرد اقتصاد ایران

دولت در اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصادی دولت در ایران

بازار در اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصادی مردم (مسلمانان) رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

رفتار تولید کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

رفتار نیروی کار در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

سنجش اسلامی بودن کارکرد اقتصاد ایران

۷.اقتصاد مقاومتی الگوی تحقق اقتصاد اسلامی در ایران

معرفی شاخص‌های اندازی‌گیری مقاومت اقتصادی در حوزه های خرد و کلان

طراحی و اجرای مدل اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی-ایرانی

تجزیه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی در مقاوم سازی اقتصاد

نسبت اقتصاد مقاومتی و جهانی‌شدن اقتصاد

اقتصاد مقاومتی از نظر منابع اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر و اولویت بندی آن‌ها

شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

الگوهای اقتصاد مقاومتی در مصرف و واردات

شناسایی و سنجش مخاطرات داخلی و خارجی اقتصاد ایران

بررسی عوامل برانگیزاننده و بازدارنده اقتصاد مقاومتی

نقش مدیریت شهری در اقتصاد مقاومتی

بانک، بیمه، سازمان های مردم نهاد و اقتصاد مقاومتی

تعامل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانشی و عدالت بنیان

نقش دانشگاه و رسانه ها در ترویج و مطالبه فرهنگ اقتصاد مقاومتی

نقش بنگاه های مردم محور در نیل به اقتصاد مقاومتی

نقش اقتصاد مقاومتی در حفظ و صیانت سرمایه اجتماعی

۸.  مدیریت و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی

 تاثیر «فقه الاداره» بر اجرای عملیاتی مدیریت اقتصاد اسلامی

استاندارد و مدیریت بهره وری از منظر اسلام

مدیریت دانش سازمانی با رویکرد « دین بنیان » : محور اجرایی اقتصاد اسلامی

مدیریت بومی سرمایه های انسانی از منظر پارادایم رشد اسلامی در بستر اقتصاد اسلامی

الگوهای بومی رهبری شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد اسلامی

«سازمان هولوگرافیک» بستر اجرای اقتصاد اسلامی

پارادایم «رهبری کوانتمی» به عنوان پارادایم اساسی در مدیریت

سازمان های مبتنی بر اقتصاد اسلامی

۹.علوم سیاسی و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

سیاست خارجی و اقتصاد اسلامی

الزامات سیاست خارجی تحقق اقتصاد اسلامی

مصلحت و اقتصاد اسلامی

الزامات سیاست خارجی تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

امنیت ملی و اقتصاد اسلامی

روابط بین الملل اسلامی و اقتصاد اسلامی

اقتصاد سیاسی بین الملل و اقتصاد اسلامی

فقه سیاسی و اقتصاد اسلامی

هزینه های سیاسی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در اقتصاد ایران

دیپلماسی در اقتصاد جهانی

۱۰. حقوق و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران

-          ساز و کارهای حقوقی قانونی شفافیت اقتصادی

الزامات و راهکارهای حقوقی ایجاد بانک جامع اطلاعات اقتصادی به منظور شفافیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی

بررسی تطبیقی قوانین سایر کشور های در تدوین بانک جامع اطلاعات اقتصادی

راهکار های حقوقی جلوگیری از رانت اطلاعاتی – اقتصادی

الزامات حقوقی شفافیت خصوصی سازی و واگذاری دولتی

نقش نظارت سیستمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

-          طراحی و استقرار مدل جامع بانکداری اسلامی

اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور

تسهیل قوانین بانکی ، به منظور افزایش صادرات و حمایت از تولید ملی

راهکار های ارتقای سلامت بانکی و جلوگیری از رانت خواری و فساد بانکی

راهکار های حقوقی تبدیل بنگاه داری و تصرف مالکانه بانک ها به واسطه گری مالی

راهکار های احیای حقوقی (غیر صوری ) عقود شرعی در موسسات مالی

-          جایگاه تقنین در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قانون کار و قوانین مربوط به کارآفرینی

نقد و بررسی سیاست های تشویقی و تنبیهی لایحه قانون تجارت در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قوانین تشویقی و تنبیهی مناطق آزاد اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قوانین مالیاتی با هدف اصلاح با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد های مالیاتی

-          آسیب شناسی ساز و کارهای حقوقی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی سازوکار های حقوقی اقتصاد مقاومتی

آسیب شناسی روند خصوصی سازی اصل ۴۴ و اجرای آن

نقد و بررسی مکانیزیم توزیع انفال و منابع طبیعی خصوصا زمین و نفت

بررسی حقوق قرداد های نفتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

نقد و بررسی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه

۱۱. فرهنگ و ارتباطات و عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی  در بستر اقتصاد ایران

نقش فرهنگ در تحقق اقتصاد اسلامی

نقش رسانه در عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی

فرهنگ اقتصادی و اقتصاد فرهنگی

مدیریت جهادی و فرهنگ اقتصادی

تقویت فرهنگ خوداتکایی در ایجاد ارزش افزوده

جهت دهی فرهنگ اقتصادی

چگونگی ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی و بومی آن با صنعت فرهنگی

شناسایی و تعیین شاخص های فرهنگی

ابعاد اجتماعی و فرهنگی در توسعه اقتصادی

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

اقتصاد ، حسابداری ، مالی

مهلت ثبت نام
1 اردیبهشت 1395 الی 1 آبان 1395
مهلت ارسال چکیده
15 مرداد 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
31 شهریور 1395
تاریخ اعلام داوری
15 مهر 1395
زمان برگزاری
5 آبان 1395 الی 6 آبان 1395
نام لاتین: Operating Islamic economy in the context of Iran's economy
سطح : ملی
برگزارکننده : دانشگاه امام صادق (ع)
مالک رویداد : دکتر مهدی صادقی شاهدانی
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : تهران - دانشکاه امام صادق (ع)
آدرس دبیرخانه : تهران،‌ بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ،ص پ:14655-109
شماره تماس : 02188081404
شماره فکس : 88579988
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک