کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیر زمینی

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel. محورهای همایش: 1) اکتشاف مواد معدنی 1-1 ) زمین شناسی و پی جویی (پتانسیل یابی) مواد معدنی 1-2 ) اکتشافات ژئوشیمیایی مواد معدنی 1-3 ) اکتشافات ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) مواد معدنی 1-4 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد معدنی 1-5 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-1 ) روش های دورسنجی در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-2 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-5-3 ) سایر روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در پی جویی و اکتشاف مواد معدنی 1-6 ) روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مواد معدنی 1-7 ) تخمین و ارزیابی ذخایر مواد معدنی به روش های مختلف (کلاسیک و زمین آمار) 1-8 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد معدنی 2) اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-1 ) زمین شناسی نفت 2-2 ) پتانسیل یابی مواد هیدروکربوری 2-3 ) اکتشافات هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوشیمی آلی 2-4 ) اکتشافات مقدماتی و تفصیلی مواد هیدروکربوری با استفاده از روش های ژئوفیزیکی (زمینی، هوایی و دریایی) 2-5 ) بررسی های آزمایشگاهی و آنالیز مغزه ها به منظور اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-6 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-7 ) ارزیابی های پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری 2-8 ) زمین شناسی و اکتشاف مخازن هیدروکربوری غیر متعارف 2-9 ) سیالات حفاری، روش ها و انواع حفاری های اکتشافی در مخازن هیدروکربوری 2-10 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف مواد هیدروکربوری 2-11 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی در اکتشاف مواد هیدروکربوری 3) اکتشاف آب 3-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی به منظور تعیین پتانسیل های آب 3-2 ) ارتباط بین آب های زیرزمینی و منابع آب سطحی 3-3 ) هیدروژئولوژی و ژئوهیدرولوژی آب های زیرزمینی 3-4 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی آب های زیرزمینی 3-5 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-6 ) روش های چاه پیمایی در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-7 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی آب های زیرزمینی 3-8 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی آب های زیرزمینی 3-9 ) روش ها و انواع حفاری ها به منظور اکتشاف و استخراج آب های زیرزمینی 3-10 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی 4) اکتشاف منابع زمین گرمایی 4-1 ) بررسی های زمین شناسی و دورسنجی منابع زمین گرمایی 4-2 ) بررسی های ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین گرمایی 4-3 ) بررسی ویژگی های کیفی و کمی چشمه های آب گرم 4-4 ) روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-5 ) روش های چاه پیمایی و اندازه گیری در چاه ها به منظور اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-6 ) روش های پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-7 ) اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در اکتشاف و بررسی منابع زمین گرمایی 4-8 ) روش ها و انواع حفاری ها به منظور اکتشاف و استخراج منابع زمین گرمایی 4-9 ) ارزیابی های فنی و اقتصادی منابع زمین گرمایی
توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

مهندسی معدن

مهلت ارسال اصل مقالات
30 مهر 1392
زمان برگزاری
19 آذر 1392 الی 20 آذر 1392
سطح : ملی
مالک رویداد : دانشگاه شاهرود , دانشکده مهندسی معدن,نفت و ژئوفیزیک
شهر برگزاری : ایران - سمنان - شاهرود
شماره تماس : 0273-3393507 _3395509
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک