کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایاشهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر در تاریخ 20-21 خرداد 1398 در شهر مشهد برگزار میگردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

مهندسی عمران:

مهندسی عمران: آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها- روش‌های عددی در مهندسی عمران- فناوری‌های نوین در مهندسی عمران- مدیریت ساخت مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها- مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی- مهندسی و مدیریت منابع آب- نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک- سازه‌های بتنی و فولادی-مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک- مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار. عمران و توسعه پایدار شهری: مهندسی عمران و توسعه پایدار- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری- حمل و نقل و زیرساخت های شهری- شهرسازی و توسعه شهری پایدار. مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران: فناوری های نوین در صنعتی سازی ساختمان- یافته های جدید در تحلیل، طراحی و اجرای سازه های سبک- سیستم های سازه ای، اعضا و یا اتصالات نوین در سازه ها- روشها یا مصالح جدید در مقاوم سازی سازه ها- کاربردهای نوین مصالح و قطعات سبک در مهندسی عمران- تولید و کاربرد بتن های وی‍‍ژه. مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی:نقش مدیریت پروژه در تامین شاخصه های کمی و کیفی اجرای پروژه های عمرانی- ارزیابی آسیب پذیری و روش های بهسازی، مقاوم سازی، تعمیر و تقویت سازه ها- ارزیابی روش های مختلف احداث سازه های فولادی و بتنی- مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی. فناوریهای نوین در ساخت و ساز شهری: کاربرد فناوری های نوین در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری- کاربرد فناوری های نوین در صنعت ساختمان: مشکلات پیش رو، تجربیات کشورهای پیشرفته و صنعتی، چشم انداز- کاربرد فناوری های نوین در هوشمند سازی ساختمان، ساختمان های هوشمند- کاربرد فناوری های نوین در ساختمان های شهری. مدیریت بحران: آسیب‌پذیری و بهسازی اماکن- نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازی ساخت و ساز ایمن- سیستم‌های هوشمند و هشدار سریع- مدیریت و مشارکت‌های مردمی- مهندسی ایمنی و مدیریت- نقش مهندسی و سازمان های مهندسی در مدیریت بحران های طبیعی- مدیریت بحران در شهرها و مناطق روستایی. اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی: راهکارهای نوین در مهندسی ساختمان جهت مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیمی در جهت کاهش مصرف انرژی- چگونگی نقش مهندسان طراح اعم از معماری، عمران، تاسیسات در جهت بهره گیری بیشتر از منابع انرژی اقلیمی در منطقه در جهت طراحی بهینه ساختمان. مهندسی زلزله، سازه و ژئوتکنیک: آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای- راهکاری به صرفه اقتصادی در بهسازی لرزه ای سازه ها- سیستم های هوشمند و هشدار سریع زلزله- بافت شهری در مناطق زلزه خیز. مهندسی تخریب در صنعت ساختمان: انواع روشها و تکنیکهای تخریب ساختمانها و سازه‌ها- مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب.

معماری:

جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی – معماری و توریسم فرهنگی – چالش های معماری معاصر در کلان شهرها – فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها – معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها – توریسم و معماری معاصر در ۱۴۰۴ – اقتصاد، توریسم، فرهنگ – المان های معماری و سیمای شهری – معماری فرهنگ، فرهنگ معماری – پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری – المان های اسلامی و توریسم فرهنگی – المان های ماندگار و توریسم فرهنگی – توسعه و مکان یابی هتل در مرکزیت یا حومه شهر – تعلق خاطر در معماری، وضعیت توریسم معماری نوستالژیک – نقش مراکز آموزشی در توسعه ی معماری کلان شهرها – مفهوم شناسی معماری و شهرسازی – اندیشه ها و فناوری های نو در معماری و شهرسازی – معماری تزءینی یا مفهوم در معماری – معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم و تمامی موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی

شهرسازی:

طراحی شهری – برنامه ریزی شهری – درک و بیان محیط شهری – آمار در شهرنشینی – طراحی در شهرسازی – حقوق و قوانین شهری – GIS – نقشه برداری در شهرسازی – مبانی روشهای طراحی شهری – شناخت فضای شهری – تحلیل فضای شهری – مدل های کمی شهرسازی – مبانی روشهای برنامه ریزی – شهرسازی اسلامی – روش تحقیق در شهرسازی – طرح شهرسازی – برنامه ریزی منطقه و ناحیه ای – تکنیکهای طراحی شهری – تکنیکهای برنامه ریزی شهری – جمعیت شناسی شهری – چالشهای شهرسازی – شهر و سیاست – جامعه شناسی شهری – جغرافیای شهری – اقتصاد شهری – بافتهای فرسوده – بافتهای قدیمی – بافتهای تاریخی – بازسازی شهری – نوسازی شهری – آموزش شهروندی – گردشگری شهری – اخلاق شهروندی – پایداری شهری – روانشناسی شهری – شهرهای جدید – شهرهای سنتی – مدیریت شهری – مسکن و شهرسازی – شهر در سینما – شهر در ادبیات – اسطوره و شهر – شهر در هزاره سوم – سبکهای شهرسازی – برنامه ریزی حمل و نقل – ترافیک شهری – شبکه حمل و نقل شهری – شهر و شهرسازی معاصر – آموزش شهرسازی – فرهنگ شهرنشینی – گرافیک شهری – نماهای شهری – بدنه های شهری – آمایش سرزمین – بحران در شهر – زیرساختهای شهری – منظرسازی شهری – فرهنگ هویت و منظر شهری – شهرسازی سنتی – شهرسازی معاصر – شهرسازی جهان – تاریخ شهر و شهرسازی – تاثیرات فناوری در شهر – شهرسازی دیجیتال – شهر الکترونیک – شهروند الکترونیک – تاریخ شهرنشینی و شهرسازی – سیر اندیشه های شهرسازی – تجارب جهانی طراحی شهری – تاسیسات و زیرساختهای شهری – کاربرد رایانه در شهرسازی – گرافیک رایانه ای در شهرسازی – سکونتگاه های غیر رسمی – شهر و مناطق زلزله زده – زیبایی شناسی شهری – آسیب شناسی شهر و شهروندی – تفسیر عکسهای هوایی ماهواره ای – مدیریت پروژه های شهری – آمار و احتمالات در شهرسازی – علم و هنر شهرسازی – فناوریهای نوین در شهر – فناوریهای گذشته در شهر – نظام اطلاعات شهری – طراحی محیط شهر و اثرات آن – ارزیابی زیست محیطی پروژه شهر – ارزیابی توان محیط زیست شهری – سوانح طبیعی و شهر – بوم شناسی و شهرسازی

محور های محیط زیست :

محیط زیست و انرژی

شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع

اثرات زیست محیطی استفاده از منابع مختلف انرژی

فن‌آوری­های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی

سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی

فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک

طراحی محیط شهری پایدار با تاکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

محیط زیست و تنوع زیستی

مهمان های ناخوانده محیط زیست

آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی

سرزمین شناسی و حفاظت از آن

حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری

حفاظت از گونه ­های در معرض خطر انقراض

بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی

تغییرات آب و هوائی و اقلیمی

اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی

اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی

تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی

اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا

گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن

تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها)

خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن

مهندسی طراحی محیط زیست

اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز

طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک­های ملی

طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز

طراحی اکولوژیک و پایدار

بازسازی و بهسازی محیطی

نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی

طراحی شهری، بهسازی محیط زیست

فضای سبز و محیط زیست شهری

شهرنشینی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرح­های عمرانی و شهرسازی درشهرها

اکولوژی شهری و شهر سبز

نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی

نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی

اصول و مبانی طراحی محیط پایدار شهری و حومه شهری

برنامه های توسعه شهری و محیط زیست

برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی

استفاده از فن آوری­های نوین در فضای سبز شهری

کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز شهری

کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور

سوانح و بحران های زیست محیطی

بررسی عوامل موثر در تخریب لایه ازون ناشی از ورود آلاینده ها به جو و ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی

شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی (سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی، بیولوژیک و مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن)

چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری

سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح

به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری

بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی

 برنامه ریزی و آمایش سرزمین

تئوری برنامه ریزی محیط زیست

برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای

برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی

برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی

ارزیابی­های زیست محیطی بر محیط زیست

پایش محیط زیست

ارزیابی ریسک زیست محیطی

مدل­های آمایش سرزمین

اثرات زیست محیطی پروژه­ ها و طرح­های کلان

توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن­ها

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

بهداشت محیط شهری و روستایی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحران­ها

کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن)

معرفی نرم افزارهای تخصصی بهداشت محیط ومحیط زیست

کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست

روش های ارزیابی و مدیریت ریسک

فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS)

کاربرد فناوری GIS و RS در شناسایی اکوسیستم های طبیعی

کاربرد فناوری GIS و RS در منابع آب

روش­های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست

تحلیل­های اکوسیستمی با استفاده از روش های GIS و RS

رتعیین قابلیت های تفرجی پارک ها با استفاده از GIS

GIS و کاربران در طرح های توسعه شهری

اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست

مبانی نظری اقتصاد محیط زیست

روش­ها و فنون در اقتصاد محیط زیست

ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی

حسابداری زیست محیطی

مسائل و مشکلات روش های موجود مبانی نظری حقوق محیط زیست

مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست

قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی

تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست

چالش­های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی

جرائم زیست محیطی

مبانی نظری و تئوری­های و تکنیک­های آموزش محیط زیست

ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها به جهت تفرج و توریسم پروری

روش­های ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح

روش­های ارتقاء فرهنگ زیست محیطی

نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست

روش­های نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی

آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست

تولید ملی در راستای اقتصاد سبز

نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی

آب و فاضلاب

انواع آلاینده­های آب

کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی و جهانی

تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی

مدیریت کاهش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی

اثرات زیست محیطی آفت کش ها بر منابع آب های زیرزمینی

استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده­ها و پساب­های تصفیه شده

مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب

فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده ­های آب

بررسی علل خشکسالی سال­های اخیر

خشک شدن تالاب­ها

روش­های نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

بررسی نقش آلودگی آب های سطحی در کاهش گونه ایی اکوسیستم های کف زی

آبخوان ها و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی

هوا و صوت

شناسایی و کنترل آلودگی­های صوتی و ارائه و بررسی طرح­های جامع کاهش آلودگی هوا

آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلاینده­ها و مخاطرات بهداشتی

ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی

روش­­های نوین کنترل آلودگی هوا

استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار

پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

ابعاد روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا

نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی

 خاک

شناسایی و پایش آلاینده­های خاک

حذف آلاینده­ های خاک با استفاده از فناوری­ های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره

استانداردهای حد مجاز آلاینده­ها در خاک

مدیریت پسماند و بازیافت

مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، بازیافت)

مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک

مکان یابی، ساماندهی و مهندسی مکان­های دفن بهداشتی پسماندها

فناوری­ های نوین در فرآیند مدیریت پسماند

تولید مواد و انرژی از پسماند

اقتصاد و مدیریت پسماندها

قوانین، مقررات و استانداردهای مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند

نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا

روش های بازیافت

محیط زیست و علوم مختلف

بیوتکنولوژی و محیط زیست

نانوتکنولوژی و محیط زیست

محیط زیست و فناوری اطلاعات

محیط زیست و پزشکی

فیزیک و محیط زیست

حمل و نقل و محیط زیست

صنعت، معدن و محیط زیست

سوخت، انرژی و محیط زیست

علوم جانوری و محیط زیست

زمین شناسی زیست محیطی

کشاورزی و محیط زیست

منابع طبیعی و محیط زیست

هواشناسی و محیط زیست

شیمی، پتروشیمی و محیط زیست

معماری، شهرسازی و محیط زیست

عمران، ساخت و ساز و محیط زیست

گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست

و سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست

اکو توریسم و محیط زیست

تفرج گرایی و تالاب ها

اکوتوریسم و نقش آن  در اقتصاد بومی

اکوتوریسم، مخاطرات و معضلات ناشی از آن

نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار

محور های محیط زیست:

پژوهش های نوین در عرصه محیط زیست

الگوهای موثر در حذف آلودگی های زیست محیطی صنعت –  تاثیر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیدایش صنعت جدید –  بهداشت، ایمنی و محیط زیست –  پایش های زیست محیطی –  فناوریهای نوین مهندسی محیط زیست –  بکارگیری نانوتکنولوژی در فیلتراسیون فاضلاب های شهری و صنعتی –  فناوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع – کاربرد فناوری GIS و RS در محیط زیست – کاربرد سنجش از دور در شناسایی و پایش آلاینده ها –  کاربرد بیوتکنولوژی در حفظ محیط زیست –  روشهای مدیریت و کاهش آلاینده های آلی پایدار – کاربرد نرم افزارهای جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی –  استانداردهای نوین آلاینده های خطرناک در منابع هوا، آب و خاک –  زباله سوزهای بیمارستانی و صنعتی و راهکارهای راهبردی بهینه آنها –  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها –  محیط زیست و فناوری اطلاعات –  روشهای نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی –  روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست –  بهینه سازی مصرف انرژی و پیامدهای کاهش آلودگی –  الگوهای موثر مدیریت محیط زیست صنعتی –  سایر عرصه های علوم و فناوری مرتبط با محیط زیست –  اکوتوریسم و محیط زیست –  محیط زیست و و تولید سالم –  قوانین جرایم زیست محیطی –  حقوق محیط زیست –  توسعه پایدار در منابع طبیعی –   سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست شهری
  
اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز –  برنامه ریزی و ارتقای کیفیت خدمات و محیط زیست شهری –  خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات – فناوری اطلاعات و خدمات شهری –  خدمات شهری و ارتقای محیط زیست – فناوری های نوین و محیط زیست شهری – مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری –  قوانین، خدمات و محیط زیست شهری –  چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری –  فضای سبز و محیط زیست شهری –  ارزیابی اثرات محیط زیست در شهرها –  اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها –  اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها –  مسائل محیط زیست کلان شهرها –  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها – حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن –  اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک –  ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری –  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست –  نقش و جایگاه فضای سبز در طرح‌‌های توسعه و عمران شهری و روستایی–  سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و توسعه پایدار  

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست –  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی –  استانداردسازی، سیستم های مدیریتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست –  آلودگی ها و تغییرات اقلیمی –  کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست و نقش محیط زیست در توسعه پایدار –  مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی –  مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار –  مدیریت بحران –  روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی –  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها –  شهرنشینی و اثرات محیط زیستی آن – الگوهای توسعه پایدار و محیط زیست شهری –  طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست – حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن –  عوامل موثر در کاهش تنوع زیستی حاصل از بهره برداری از اکوسیستم های خشکی و آبی –  سایر مباحث مرتبط.

محیط زیست و انرژی پاک
 
تولید انرژی و آثار زیست محیطی آن – کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت –  بازیافت انرژی – بهینه سازی انرژی و تاثیر آن برکاهش آلودگی محیط زیست – اقتصاد محیط زیست و انرژی –  مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت –  ذخیره سازی انرژی در صنعت – انرژی های تجدیدپذیر و اثرات زیست محیطی – تصفیه آب برای مصارف شهری و صنعتی –  تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی – راهبری تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی – مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی – استانداردهای کیفی پساب های تصفیه شده –  تصفیه (تثبیت) لجن های حاصل از تصفیه آب و فاضلاب –  مدیریت و تصفیه شیرابه –  دفع و استفاده مجدد از پساب –  دفع و استفاده مجدد از لجن –  تاثیر آلاینده ها بر فرسایش خاک –  شناسایی و پایش آلاینده های خاک –  حذف آلاینده های خاک با استفاده از فناوری های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی، حرارتی –  استانداردهای حد مجاز آلاینده ها در خاک –  مکان یابی، طراحی و اجرای محل دفن بهداشتی و مهندسی پسماندها –  زباله سوزی و پسماندهای ویژه – کارایی زباله سوز و اهمیت وجود آن -تاثیر تفکیک زباله از مبدا و کاهش تولید شیرابه – پایش و کنترل آلاینده های خروجی از منابع ثابت و سیار –  شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی –  استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار –  ارائه و بررسی طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا  –  سایر مباحث مرتبط.

اقتصاد، حقوق و آموزش در محیط زیست

مبانی نظری اقتصاد محیط زیست – روش ها و فنون در اقتصاد محیط زیست –  مسائل و مشکلات روش های موجود –  برآورد خسارت، هزینه های خارجی و سایر – اقتصاد سبز ملی و حسابداری زیست محیطی –  مبانی نظری حقوق محیط زیست –  مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست –  مسائل و مشکلات قوانین موجود –  قانونگذاری در سطح بین المللی –  روش های اجرای بهینه و هدفمند قوانین –  مبانی نظری و تئوری های آموزش محیط زیست – روش ها و تکنیک های آموزش محیط زیست – روش های ارتقای آموزش و فرهنگ محیط زیست در کلیه سطوح –  نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست –  آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست –  سایر مباحث مرتبط.

مدیریت سبز
مدیریت سبز –  نوآوری سبز –  اقتصاد زیست‌محیطی –  منطقه سبز و شهر پایدار –  اخلاق زیستی و مسئولیت اجتماعی –  مدیریت محصول سبز –  دفتر کار سبز –  ساختمان سبز – طراحی سبز –  تولید ملی در راستای اقتصاد سبز –  سایر مباحث مرتبط.

سوانح و بحران های زیست محیطی

تغییر اقلیم و گرمایش جهانی –  گازهای گلخانه ای –  عوامل موثر در تخریب لایه ازون –  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی-  مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن –  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری –  سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح –  ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی –  شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی –  چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری –  سیاستگذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح –  به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری –  بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی –  سایر مباحث مرتبط.

برنامه ریزی و آمایش سرزمین

تئوری برنامه ریزی محیط زیست –  برنامه ریزی شهری، روستایی و منطقه ای –  برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی –  برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی –  ارزیابی های زیست محیطی بر محیط زیست –  پایش محیط زیست –  ارزیابی ریسک زیست محیطی –  مدل های آمایش سرزمین –  اثرات زیست محیطی پروژه ها و طرح های کلان –  توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها –  سایر مباحث مرتبط.

پدافند غیرعامل در محیط زیست

نقش پدافند غیر عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محیط زیست –  نقش فرهنگ سازی و آموزش در توسعه پدافند زیستی –  روشها و رویکردهای نوین و پایداردر حوزه مهندسی محیط زیست و پدافند غیرعامل –  فناوریهای نوین در حوزه مهندسی محیط زیست –  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه مهندسی محیط زیست –  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش مدیریت انرژی –  راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه پدافند زیستی و پدافند غیرعامل –  سایر مباحث مرتبط.

جغرافیا و محیط زیست پایدار

جغرافیا و توسعه پایدار –  علوم جغرافیایی و فناوری های نوین –  مدیریت بحران و توسعه پایدار –  کاربری اراضی –  مدیریت محیط زیست –  بهسازی و نوسازی –  گردشگری و توسعه پایدار –  اقلیم و محیط زیست –  جغرافیای سیاسی –  جغرافیا و محیط زیست –  جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی –  سنجش از دور –  ژئومورفولوژی –  سایر مباحث مرتبط.

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران ، معماری ، محیط زیست

مهلت ارسال اصل مقالات
6 شهریور 2019
زمان برگزاری
10 شهریور 2019 الی 11 شهریور 2019
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه پژوهشی رهجویان پایاشهر اترک و مجله علمی تخصصی پایاشهر
شهر برگزاری : ایران - خراسان رضوی - مشهد
محل برگزاری : مشهد
شماره تماس : ۰۵۸۳۶۲۲۱۶۳۳
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک