کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

چهارمین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران توسط مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران در تاریخ 21-22 آذر ماه 1396 و در شهر تهران برگزار میگردد.
این کنگره توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنگره:

محیط زیست شهری:

 •  مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی آن ها
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • مکانیسم های توسعه پاک
 • کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • فاضلاب شهری و تصفیه
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای محیط زیستی آن

 شهرسازی پیشرفته :

 •  مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بارترافیکی
 • بررسی تغییر و تحولات جدید در حوزه شهری و شهرسازی
 • نوسازی شهری و تهیه نقشه حومه شهر
 • بازسازی تاریخی شهر
 • استفاده از فضای سبز در طراحی محله‌ها و خانه‌ها تحت مقوله شهرسازی مدرن
 • بررسی اصلاحات در طراحی و ساخت فضای شهری
 •  تبیین‌ نقش‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ همچون یک‌ برنامه‌ریز
 • بررسی روابط‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ شهری‌ در ارتباط‌ با نظام‌ عمومی‌ برنامه‌ریزی‌
 • بررسی برنامه‌های‌ جامع‌ فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌ کارآمد شهر
 • تبیین‌ نقش‌ اداری‌ - اجرایی‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری
 • تبیین‌ نقش‌ اجرایی‌ مدیریت‌ شهری‌ در قالب‌ نظام‌های‌ شهرداری
 • افت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 •  سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل مؤثر
 • شناخت موانع و محدودیت­ها و شاخص­های توسعه شهری پایدار

 حقوق شهروندی

 •  مفهوم شناسی حقوق شهروندی
 • ارتباط میان حقوق شهروندی و اقدامات شهرداری
 • مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی
 • حقوق شهروندی و نظام ساخت و ساز شهرها
 • حقوق شهروندی و توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی
 • حقوق شهروندی، سالمندان، معلولان، نابینایان و شهرداری­ها
 • حقوق شهروندی و ایمن سازی شهرها
 • حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست و شهرداری ها
 • اسلام و حقوق شهروندی و قوانین شهرداری ها

 شهر هوشمند

 •  شناخت و تبیین مفهوم شهر هوشمند
 • بررسی تاثیرات اختراعات الکترونیکی، سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری بر فضای مناطق و شهرها
 • بررسی ویژگی­ها و ساختار شهرالکترونیک، روش­ها و مدل­های مربوط به پیاده­ سازی آن
 • آماده سازی بستر فرهنگی شهر الکترونیکی
 • بررسی نقش و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار
 • آشنایی با مفهوم شهر الکترونیک و بررسی زیرساخت­های لازم جهت ایجاد یک شهر مجازی
 • چگونگی ارتقای کیفیت سرویس های الکترونیک
 • بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان
 • در ابعاد مختلف
 • فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالب­های متنوع و جذاب
 • بررسی مفاهیم شهرالکترونیک و اعتماد سازی الکترونیکی و نقش متقابل
 • تشریح جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دورکاری
 • تحلیل و بررسی مزایای شهر، شهرداری و شهروند الکترونیک

گردشگری

 •  محدودیت­ها و موانع و نیازهای توسعه توریسم در مناطق
 • راهکارهای مناسب برای مدیریت گردشگری کشور
 • تأثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت گردشگری برروی توسعه جذب توریسم
 • ارایه راهکارهای ایجاد صنعت گردشگری پایدار در کشور
 • بررسی نقش توریسم و ژئوپلیتیک گردشگری در روند توسعه کشورها
 • بررسی نقش برنامه­ریزی و مدیریت در توسعه پایدار گردشگری
 • بررسی چالش­ها و فرصت­های پیش روی توسعه صنعت جهانگردی با رویکرد توسعه پایدار در کشور
 • بررسی جایگاه و نقش گردشگری و برنامه­ریزی شهری به عنوان راهی برای توسعه اقتصادی
 • بررسی نقاط قوت و ضعف گردشگری شهری
 • شناخت فرایندهای جهانی شدن و تأثیر آن بطور مستقیم و غیرمستقیم برصنعت گردشگری
 • نقش برندگذاری شهری درجذب گردشگران به شهر
 • بررسی وضعیت عوامل بازاریابی در صنعت گردشگری
 • بررسی پیشنهادات و راهبردها توسعه منطقه گردشگری
 • بررسی مؤثرترین راه­های کاهش جلوگیری از تاثیرات منفی گردشگری

مدیریت شهری 

 •  کیفیت محیط شهری و نقش آن در ارتقاء رضایت شهروندان
 • مشارکت‌های مردمی و نقش آن در توسعه مدیریت شهری
 • تأثیر مدیریت امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی
 • چالش‌های فرهنگی شهرنشینی در کشور
 • شناسایی، ایجاد و ارتقای شبکه های تأمین خدمات شهری
 • آینده پژوهی در مدیریت شهری
 • تحقق مدیریت یکپارچه شهری بر پایه شبکه یکپارچه اطلاعات شهری
 • الگوهای تدوین راهبردها و برنامه های عملیاتی توسعه شهرها
 • نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناشی از زمین لرزه
 • ارئه راهکارهایی برای اجرای پروژه های شهری منطبق بر الگوی BOT
 • تدوین سیاست های مناسب و برنامه ریزی در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک در تردد های شهری
 • الگوهای توسعه شهری و کاربرد فن آوری های نوین در صنعت ساختمان
 • تحلیل شکل مطلوب شهر پایدار ایمن، عوامل و عناصر شکل دهنده شهر

 مدیریت بحران 

 •  انطباق راهکارها با قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و ایمنی
 • چگونگی ارتباط و توسعه موازی مدیریت بحران و مدیریت پروژه
 • بررسی اصول زنجیره بحرانی و تاثیر آن در کنترل ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه
 • بررسی موانع و محدودیت ها در رابطه با مدیریت بحران در نواحی روستایی
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله
 • جایگاه لجستیک در مدیریت بحران
 • ارائه سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران شهرداری الکترونیک
 • نقش سیستم اطلاعات مدیریتی در بحران های طبیعی
 • نقش هشدار سیلاب در مدیریت بحران سیلاب و کاهش خسارات
 • راهبردهای پیشگیری از وقوع بحران، راهبردهای آمادگی وقوع بحران و راهبردهای پس از بحران
 • تبیین جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری
 • بررسی چالش­هایی بر سر راه مدیریت خشکسالی به ویژه مدیریت ریسک 

مدیریت پسماند

 • کاهش تولید پسماند توسط تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان کالاهای مصرفی و مصرف‌کنندگان کالاها
 • جمع آوری و حمل و پردازش سریع پسماندها با رویکرد تفکیک در مبدا
 • بازگرداندن مواد و انرژی به چرخه تولید و طبیعت با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی
 • بسترسازی، پشتیبانی و برنامه‌ریزی لازم جهت جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی
 • استانداردسازی و جلوگیری از انتشار آلودگی های محیطی ناشی از پسماند
 • کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از استفاده از مواد شیمیایی پسماند
 • سریع ترین زمان ممکن نسبت به اقدامات برف روبی و یخ زدایی معابر و مسیرهای شهری
 • ارائه آموزش های عمومی و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان در بخش مدیریت سماند
 •  استفاده از فرآیند کمپوست سازی به جهت دفع صحیح و بهداشتی زایدات تولیدی
 •  بازیافت پسماند های خشک با ارزش، فروش آن ها و کسب در آمد 
 •  جلوگیری از هدر رفتن سالیانه چندین هکتار زمین ناشی از دفن پسماندها
 •  کاهش تدریجی دفن و افزایش ظرفیت بازیافت و پردازش 
 •  بهینه سازی وضعیت بارگیری پسماندهای بازیافتی
 • همکاری مردم در اجرای برنامه های طرح جامع مدیریت مواد زاید جامد
 • برنامه ریزی کوتاه و دراز مدت در زمینه مدیریت مواد زاید جامد
 • بالا بردن کیفیت زایدات تفکیکی به صورت تر و خشک
 • کاهش هزینه های جداسازی در مراکز بازیافت
 •  کاهش اثرات مضر حاصل از ایجاد اثر گلخانه ای و گرم شدن کره زمین
توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

مدیریت ، گردشگری ، محیط زیست ، عمران

مهلت ثبت نام
2 شهریور 1396 الی 5 آذر 1396
مهلت ارسال اصل مقالات
2 شهریور 1396 الی 10 آذر 1396
تاریخ اعلام داوری
15 آذر 1396
زمان برگزاری
21 آذر 1396 الی 22 آذر 1396
برگزارکننده : مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
شماره تماس : 02133699093-02133699094-01133359334
شماره فکس : 02189786524
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک