کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

چهارمین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری توسط موسسه علمی فرهنگی خوارزمی در تاریخ 20 اسفند 1397 در شهر زاهدان برگزار میگردد.

این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش:

الف)اقتصاد:

راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها
فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری، صنعت، تجارت و بازرگانی در مناطق آزاد - مناطق آزاد و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور - تأثیر تعامل و هم افزایی گمرک با مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی - نقش و جایگاه مناطق آزاد بر اشتغال زایی آن استان - استفاده از ظرفیتها و تسهیلات مناطق آزاد در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت - طراحی الگوهای نوین برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد - فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه زیرساختها و امکانات زیربنایی مناطق آزاد - نقش مناطق آزاد در تجارت خارجی کشور - مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور با قوانین و مقررات کشورهای همسایه - نقش و جایگاه مناطق آزاد بر تحولات فرهنگی و اجتماعی آن استان- تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمایه - نقش و تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه مناطق آزاد - سایر مباحث مرتبط 

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات - بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور - بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی - اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری و تامین مالی - بانک ها و شیوه های تامین مالی در بخش های مختلف اقتصادی - جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی - بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری - نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار - مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ایران - اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی بر فضای کسب و کار - صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری در کشور -  بررسی نوسانات نرخ ارز در نظام تامین مالی کشور- سایر مباحث مرتبط 

توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
ارتباط شاخصهای اقتصاد کلان با توزیع درآمد یا فقر یا عدالت اقتصادی - ارتباط توزیع درآمد و فقر - ارتباط توزیع درآمد و عدالت اقتصادی - ارتباط فقر و عدالت اقتصادی - ارتباط میان توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی - سایر مباحث مرتبط 

اقتصاد و تولید ملی
تولید ملی و اشتغال - تولید ملی و سرمایه گذاری - تولید ملی و بازرگانی خارجی - تولید ملی و خصوصی سازی - تولید ملی و نقش دولت - تولید ملی و نقش صنعت گردشگری - اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد کلان -  اقتصاد بین‌الملل - سایر مباحث مرتبط 

سرمایه گذاری و تولید ملی
ساختار بازار سرمایه و تأمین مالی برای توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات - روش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناسب در کشور - ایجاد و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های ایرانی و بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی برای تأمین مالی در ایران - سرمایه اجتماعی و بحران تأمین مالی - استقراض خارجی، مزایا و مضرات - دریافت و انتقال ایده‌های نوسرمایه‌گذاران به عنوان کارآفرینان ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری تولیدی - بانک‌ها و نحوه تأمین مالی در بخش‌های مختلف تولیدی - جایگاه بازار پول و سرمایه‌ در تأمین مالی - بررسی وضعیت فضای کسب و کار بانکی و تأثیرات آن بر بهبود سرمایه‌گذاری - بررسی اثرات نرخ ارز در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی کشور - نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در بهبود فضای سرمایه‌گذاری کشور - راهکارهای ایجاد انگیزه و افزایش سطح دخالت سرمایه‌گذران - بررسی ساختار، فرصت‌ها و چالش‌های تأمین مالی بلندمدت در ایران - نقش صندوق توسعه ملی در توسعه‌ سرمایه‌گذاری - شکوفایی اقتصادی با افزایش سطح سرمایه‌گذاری پایدار -  اثرات خصوصی‌سازی در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی - سایر مباحث مرتبط   

توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
سرمایه گذاری و تولید ملی - فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری - دولت و توسعه سرمایه گذاری یا اقتصادی  تهدیدها و فرصت های اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار - استراتژی های مالی - مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی شرکت ها، مدیریت تولید و عملیات- مدیریت زنجیره تامین - مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی - مدیریت لجستیک، تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی - ارزش گذاری پول ملی - اصلاح نظام های بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرک و توزیع کالا - تحولات اقتصاد جهانی و فرصتهای رویاروی آن -  سایر مباحث مرتبط   

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
شناسایی ملاک ها و معیارهای اقتصاد مقاومتی - تأثیر و نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی - ارزیابی میزان ثبات قوانین کلیدی در زمینۀ تولید و سرمایه گذاری و تأثیر آن روی حمایت از تولید ملی - ارائه مسیرهای برون رفت از مشکلات صادرات غیرنفتی - نقش نقدینگی شرکت های دانش بنیان در میزان موفقیت فعالیت های علمی آن ها - تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید ملی - بررسی چگونگی بهره گیری از نیروهای توانمند در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی - جهاد اقتصادی در تعالیم دینی، قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه - جهاد اقتصادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - جهاد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی - جهاد اقتصادی و متغیرهای مدیریتی - تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های کلیدی آن - راهبردهای اقتصاد مقاومتی، فرصتها و تهدیدها - زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی لازم برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی - آموزه های دینی و اعتقادی، فرهنگ سازی و رسانه ها در اقتصاد مقاومتی - نقش اقتصاد دانش بنیان در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی - اقتصاد مقاومتی، عبور از تحریم ها و تنگناهای اقتصادی - سیاستگذاریهای اقتصادی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی -  اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمدهای نفتی -  اقتصاد مقاومتی و تعاملات منطقه ای و بین المللی -  اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله - سایر مباحث مرتبط 

رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی

رابطه‌ خصوصی‌سازی و تحقق حماسه‌ اقتصادی - سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه‌ اقتصادی - حماسه‌ اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری - نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ اقتصادی - سلامت نظام اداری و حماسه‌ اقتصادی - جایگاه تجارت الکترونیک در تحقق حماسه‌ اقتصادی - مقابله با فساد، رانت و انحصار برای تحقق حماسه‌ اقتصادی - نقش دستگاه های نظارتی درتحقق حماسه‌ اقتصادی - نقش نظام مالیاتی در تحقق حماسه‌ اقتصادی - آسیب‌شناسی حماسه‌ سیاسی و اقتصادی - بسترهای فرهنگی حماسه سیاسی و اقتصادی - چالش ها و موانع تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن - جایگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی - نقش همسایگان ایران در تحقق حماسه سیاسی و اقتصاد - سایر مباحث مرتبط 

اقتصاد در شرایط تحریم
تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر متغیرهای خرد یا کلان اقتصادی - تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی - تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل - تاثیر تحریم ها بر تولید و تجارت انرژی - نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی - تاثیر تحریم ها بر سیستمهای بانکداری و تجارت بین الملل - تاثیر تحریم اقتصادی بر فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی - تاثیر تحریم ها بر صنعت توریسم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی - مقررات زدایی و مقررات گذاری متناسب با شرایط تحریم - مقررات ارزی و تجاری در شرایط تحریم - تامین مالی ارزی در شرایط تحریم - تجربه بحران ارزی سایر کشورها - راهکارهای برون رفت از رکود تورمی - بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم - سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم - سایر مباحث مرتبط 

اقتصاد کشاورزی
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش های تجاری شدن بخش کشاورزی - فرصت ها و چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر بخش کشاورزی - هدفمندسازی یارانه ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی - مدیریت و بهره وری آب در بخش کشاورزی - تجارت محصولات سالم و ارگانیک - آموزش و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی - نقش تشکل ها و تعاونی های کشاورزی در توسعه کشاورزی - سایر مباحث مرتبط 

توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
بررسی توسعه صادرات ارگانیک  بخش کشاورزی و دامپروری در منطقه - امنیت غذایی، مدیریت ضایعات کشاورزی و بقایای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه روستایی و امنیت ملی - تحقیقات پایه ای کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی - توسعه کشاورزی و نقش آن در تولید ملی - راههای گسترش و فعالسازی کشاورزی صنعتی - مدیریت منابع آب، چالشها و فرصتها - مدیریت الگوی کشت با تاکید بر استفاده بهینه از خاک - مدیریت کارگاههای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری - استفاده از  ژرم پلاسم ها و پایه های ژنتیکی بومی در اصلاح و تولید ارقام جدید - مدیریت و توسعه باغات و الگوهای کشت - افزایش بهره وری از گیاهان دارویی منطقه - مدیریت ریسک، بیمه و بازاریابی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی - سایر مباحث مرتبط 

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
بررسی مشکلات مدیریتی صادرات محصولات کشاورزی - توسعه روستایی در رابطه با توسعه کشاورزی - جایگاه توسعه روستایی در تولید ملی - دانش بومی و پایداری توسعه روستایی - دیدگاه‌های پیشرو در توسعه پایدار روستایی - محیط زیست و توسعه پایدار روستایی - صنایع روستایی و توسعه پایدار - گردشگری و توسعه پایدار روستایی - جغرافیا و نقش آن در برنامه ریزی روستایی - سایر مباحث مرتبط

ب)مدیریت:

دولتی

1- مدیریت دانش
نظریه ها و مدل های مدیریت دانش - سیستم ها و ابزار مدیریت دانش - طراحی، پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش - مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی - مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمان - رهیافت‏های جدید در مدیریت دانش - مدیریت دانش و استراتژیهای دانش - مدلها و الگوهای تدوین و پیاده سازی استراتژیهای دانش - دانش آفرینی و مدیریت استراتژیک دانش - مدیریت فرایندهای استراتژیک دانش - استراتژیهای دانش و خلق ارزشهای پایدار - سرمایه‌های دانشی و استراتژیهای دانش - آینده نگاری و سناریوسازی استراتژیهای دانش در سازمانها - دستاوردهای مدیریت استراتژیک دانش در سازمانها - چالشها و فرصتهای پیاده سازی استراتژیهای دانش در سازمانها - سایر مباحث مرتبط

2- سرمایه فکری
انواع و ابعاد مختلف سرمایه‏ فکری - سرمـایـه و دارائـی دانشـی و اطـلاعـاتـی - مـالکیت فکـری - پویایی سرمایه فکری - مزایا و محدودیت کاربرد نظریـه سرمـایـه فکـری - معمـاری سـامـانه‏ مدیریت سرمایه فکـری - مدیریت سرمایه انسانی - مدیریت نوآوری و مالکیت فکری - احصای سرمایه فکری دانشگاه‏ها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی، هنری و... - سـرمـایـه فـکــری و ارزش‏ آفـریـنــی - فلسفه کسب و کار با رهیـافت‏های سرمایه فکری - مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش - سازمان‏های یادگیـرنـده و انواع یادگیری- سایر مباحث مرتبط

3- منابع انسانی
رهبری منابع انسانی - راهبرد خوب و راهبرد بد در حوزه منابع انسانی - یکپارچه‏ سازی نظام ترغیب و تشویق - همسویی فرآیندها با ارزش‏های سازمانی - ابزارهای ارزیابی و تحلیل عملکرد منابع انسانی - توانمندسازی منابع انسانی و مدل های آن - سیستم‏ها و مدل‏های مدیریت منابع انسانی - تجارب برتر سازمانی در فعالیتهای منابع انسانی - بهره گیری از فناوری و رویکردهای نوین در توسعه منابع انسانی - نقش و ویژگی های متمایز مدیریت منابع انسانی در سازمانهای کوچک و متوسط - اثر بخشی مدیریت منابع انسانی در تحول سازمانی، خلق ارزش و مزیت رقابتی - نقش توسعه منابع انسانی در گذار از بحران و تنگناهای مدیریتی و سازمانی - مدیریت عملکرد منابع انسانی: تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - نوآوری فردی و سازمانی در توسعه منابع انسانی: الگوها و روشها - مدلهای تغییر و تحول در توسعه منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی و شبکه سازی اجتماعی - سایر مباحث مرتبط

4- نقش آموزش سازمانی در توسعه
آموزش سازمانی، ابزاری کارآمد در نظـام مدیریت تولید - آموزش سازمانی، استفاده بهینه از سرمایه مالی، رونق اقتصادی - آموزش سازمانی، توانمندی سرمایه انسانی، بهره وری، تولید ملی - آموزش سازمانی، تثبیت کار و اشتغال و فضـای کارآفـرینی - آموزش سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات و محصولات ایرانی - آموزش سازمانی، خلاقیت، تنوع تولید و فضای رقابتی - آموزش سازمانی و الـگوی مدیریت مصرف در سازمانها - آموزش سازمانی و کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات - آموزش سازمانی، فـرهنگ سـازی و ترویج تولـیدات ملی - آموزش سازمانی، فنـاوریهای نوین و طراحی ایـرانی- سایر مباحث مرتبط

5- توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده
طراحی مدل توسعه شایستگی های محوری منابع انسانی - شایستگی های مدیران برای تحقق سند چشم انداز آینده کشور - مراکز و کانون های ارزیابی شایستگی های مدیران در سازمان ها - شایستگی مورد نیاز در دستیابی به اهداف سازمانی در شرایط بحران - راهکارهای علمی و تجربی مدیریت توسعه شایستگی مدیران در سازمان ها - الزامات مدیریت آموزش در طراحی مدل شایستگی ها در سازمان های پیشرو - شناخت و تبیین نیازسنجی آموزشی مبتنی بر توسعه شایستگی های منابع انسانی - آسیب های ساختاری، محتوای و فرایندی مدیریت توسعه شایستگی ها در سازمان ها - سایر مباحث مرتبط

6- خلاقیت و نوآوری
ابعاد مختلف خلاقیت و نوآوری - راهکارهای پرورش خلاقیت و نوآوری - مفاهیم و نظریه های نوین خلاقیت شناسی سازمانی و مدیریت نوآوری - مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت فکری - نظام های ملی نوآوری و کارآفرینی - چالش ها و راهکارهای توسعه نوآوری درسازمان ها و صنایع - مدیریت نوآوری و مدیریت دانش - مدیریت نوآوری و یادگیری سازمانی - مدیریت نوآوری و مدیریت فناوری - مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه - مدیریت نوآوری محصول و خدمات - مدیریت نوآوری، خلق ارزش و رقابت پذیری - مدیریت نوآوری و مدیریت کارآفرینی - مدیریت نوآوری و مدیریت بازاریابی - مدیریت نوآوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات - مدیریت نوآوری و مدیریت کیفیت و بهره وری - مدیریت نوآوری و مدل های تعالی سازمانی - سایر مباحث مرتبط

7- کارآفرینی
بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران - موانع رشد و دلایل شکست یا رکود کسب‏وکارهای کارآفرینانه در ایران - تأثیر کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع - کارآفرینی در بخش‏های مختلف اقتصادی (صنعت، خدمات، کشاورزی، هنر، گردشگری، صنایع دستی و ....) - نقش فناوری اطلاعات در ایجاد و توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه ملی - کارآفرینی و خلاقیت در عصر اطلاعات - نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی - موانع ساختاری، رفتاری و محیطی کارآفرینی در ایران - نقش مراکز رشد و پارکهای علم و فنآوری در توسعه کارآفرینی - نقش آموزش در توسعه کارآفرینی - تاثیر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اشتغال و کارآفرینی - ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی - نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی - نقش سازمان های غیردولتی در کارآفرینی - الگوهای نوین کارآفرینی - تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی - ارتباط فرهنگ و نظام ارزشی جامعه با کسب‏وکارهای کارآفرینانه - کارآفرینی، سرمایه اجتماعی و حقوق شهروندی - سایر مباحث مرتبط

9- یادگیری و آموزش الکترونیک
وجوه مهندسی و فناورانه در یادگیری الکترونیکی - جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی - تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی - جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی - نقش آموزش الکترونیکی در توسعه و توانمندسازی منابع انسانی - نقش آموزش مجازی بر رفتار شهروند سازمانی - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری - نقش یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی - روش و الگوهای نوین آموزش در یادگیری با تاکید بر آموزش الکترونیکی - ارزشیابی و کنترل کیفیت در آموزش الکترونیکی - چالشها و فرصت ها در آموزش الکترونیکی - سایر مباحث مرتبط

بازرگانی

1- اخلاق و تجارت - مسئولیت اجتماعی شرکت
بررسی تطبیقی نقش فلسفه اخلاق در تجارت - تأثیر متقابل اخلاق و توسعه بازرگانی در کشور - بررسی نقش اخلاق در بازاریابی محصولات - چگونگی رابطه عدالت و تجارت - اخلاق و استراتژی رقابتی در تجارت - نقش اخلاق  در کسب و کار و تجارت - مسئولیت پذیری و تجارت - آسیب شناسی عدم رعایت اخلاق خرد در تجارت - نقش اخلاق در تجارت الکترونیکی- سایر مباحث مرتبط

2- تبلیغات و روابط عمومی
بازاریابی و تبلیغات استراتژیک - نقش تبلیغات در بازار سازمان‌ها - نقش رسانه‌ها در توسعه تبلیغات - تحقیقات بازاریابی و تبلیغات بازرگانی - استراتژی‌های نوین تبلیغات و فروش - ارزیابی مزایا و معایب رسانه‌های تبلیغاتی - تبلیغات و فروش در فضای مجازی - سیاستگذاری، مدل سازی و راهبردهای روابط عمومی یکپارچه - نقش دانشگاه ها، تشکل ها و موسسات روابط عمومی در توسعه روابط عمومی یکپارچه - نقش مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی در توسعه روابط عمومی یکپارچه - محاسن و مزایای روابط عمومی یکپارچه - آسیب شناسی روابط عمومی یکپارچه- سایر مباحث مرتبط

3- برند
روش های علمی برندسازی - تکنیک های نوین در ساخت استراتژی برند- مفاهیم نوین برندینگ - خلاقیت در برندینگ - برندینگ با استفاده از ابزارهای نوین - قانون حمایت از حقوق برند و مولفه های بین المللی آن - آشنایی با تجارب ودیدگاههای سایرکشورها در موضوع حقوق برند - چالش های حوزه برندسازی محصولات - آسیب شناسی برندسازی محصولات - تاثیر برند در رقابت پذیری محصولات - تکنولوژی های برندساز برای محصولات - مدیریت ارزش ویژه برند- سایر مباحث مرتبط

4- تجارت الکترونیک
جهانی سازی و تجارت الکترونیک - معرفی، تبیین و تحلیل مبانی علمی و عملی سیاستگذاری تجارت الکترونیکی - بررسی نقش و جایگاه بخش خصوصی در سیاستگذاری تجارت الکترونیکی - بررسی تجربه سیاست‏گذاری تجارت الکترونیکی در سطح بخش یا صنعت - عوامل ترغیب‏کننده و تهدیدکننده سیاست‎‏های تجارت الکترونیکی - آینده تجارت الکترونیکی - دولت الکترونیک، خدمات الکترونیک - بانکداری الکترونیک: اینترنت بانک و موبایل بانک - بررسی کارکردهای رسانه ای و نیز تبلیغاتی بر روی تلفن همراه - تاثیرات استفاده از تکنولوژی تلفن همراه - امنیت ارائه خدمات بر روی تلفن همراه - مدلهای تجارت و درآمدزایی در تجارت الکترونیک - فرصتهای تجارت الکترونیک در توسعه تجارت - امنیت در تجارت الکترونیک - تبلیغات و بازاریابی در تجارت الکترونیک - نقش اینترنت در تجارت الکترونیک- سایر مباحث مرتبط

5- مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک در شرایط بحران و رکود - رویکردها و مدلهای مدیریت استراتژیک - شناسایی بازارهای بالقوه در کشورهای در حال توسعه - رویکردهای ارزیابی هوش رقابتی - تحلیل SWOT و پی ریزی استراتژی کسب وکار - انواع استراتژیهای رقابتی کسب وکار - تحلیل وضعیت در برنامه ریزی استراتژیک - رهبری و مدیریت استراتژیک - رابطۀ مدیریت برمبنای هدف با مدیریت استراتژیک - رابطۀ مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با مدیریت استراتژیک - ارزیابی عملکرد در مدیریت استراتژیک - انواع کنترل در مدیریت استراتژیک - طراحی خط مشی مناسب برای کنترل استراتژیک - ملاحظات استراتژیک مدیریت تکنولوژی و نوآوری - سایر مباحث مرتبط

6- بازاریابی 
راهکارهای نوین فروش - شناخت موانع و چالش های مشتری در خرید -  شناسایی مشتری در کسب و کار موجود - تکنیک های جذب مشتریان بیشتر - تکنیک های افزایش رضایتمندی یا وفاداری مشتریان - تاثیر تغییر کانال های توزیع در فروش انواع محصولات - تاثیر عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی در شکل گیری کانالهای توزیع - رفتار مصرف کننده و مشتری مداری - بازاریابی خدمات و رویکردهای نوین - مدیریت فروش و تکنیک های مذاکره - بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات - بازاریابی با رویکرد مزیت های رقابتی - استراتژی های بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط - جایگاه و اهمیت بازاریابی در عصر جدید - رابطه بازاریابی و حفظ مشتری برای موفقیت تجاری سازمان - نقش مدیریت کیفیت در بازاریابی سازمانی - نقش طراحی و نوع بسته بندی محصول در خرید مشتری - استراتژی های بازاریابی در قرن بیست و یکم- سایر مباحث مرتبط

مالی

1- بازاریابی خدمات مالی
توسعه برنامه راهبردی و عملیاتی بازاریابی در مؤسسات خدمات مالی - همراستایی راهبردهای بازاریابی با سایر راهبردها و برنامه‌های سازمانی - رویکردهای عملی اجرا و رفع موانع اجرای راهبردهای بازاریابی - نحوه سازماندهی و تعیین مسئولیت‌های افراد و واحدهای سازمانی در اجرای راهبرد‌های بازاریابی - آموزش و فرهنگ‌سازی راهبردهای بازاریابی در واحدهای عملیاتی - یکپارچه‌سازی فعالیت‌های ترفیعی و برندسازی در اجرای موفق راهبردهای بازاریابی - توسعه، بهبود و شخصی‌سازی خدمات مالی نوین و الکترونیکی - شناسایی، جذب، حفظ و توسعه روابط با مشتریان ارزنده خدمات مالی- سایر مباحث مرتبط

2- سیاستهای پولی و  ارزی
نقش سیاست‌های اعتباری در مدیریت چرخه‌های تجاری - تحلیل عملکرد بانک‌ها در تامین مالی بخش های تولیدی - اثر نوسانات بخش واقعی بر ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری - ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی - تاثیر استقلال بانک مرکزی براقتصاد کشور - اثر بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بر تولید - محدودیت نقدینگی بنگاه‌های تولیدی - حجم نقدینگی مورد نیاز در اقتصاد ایران - چالش مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها - راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی- ضرورت طراحی ابزارهای نوین وکاربردی در تامین مالی کشور - نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی تولید - ساختار مالی بخش شرکتی در اقتصاد ایران  - تامین مالی در شرایط تورم رکودی- سایر مباحث مرتبط

3- مدیریت مالی و سرمایه گذاری
چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران - رویکردهای مدیریت مالی و سرمایه گذاری - مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی - بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار - استانداردسازی ملی برای مدیریت مالی و سرمایه گذاری - مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی و کلیه مباحث مربوط به مدیریت مالی و سرمایه گذاری- سایر مباحث مرتبط

4- فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
چشم انداز بازار بورس، برآورد میزان رشد شاخص و مقایسه بازدهی بورس با بازارهای رقیب - تاثیر گشایش در تحریمها بر سودآوری شرکتهای فعال در بورس - تاثیر سیاستهای اقتصادی، بودجه ای، پولی و مالی دولت بر بازار سرمایه - تاثیر طرح هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر بازار سرمایه - صنایع پیشرو بازار بورس - ارزیابی P/E بازار ایران در مقایسه با بازار های منطقه و جهانی - فرصتها، ریسک ها، چالشها و چشم اندازهای  شرکت های فعال در بورس - کاستی‌ها و قابلیت‌های بورس تهران به عنوان بازار سرمایه- سایر مباحث مرتبط

5- فرصتهای اقتصادی، سرمایه گذاری و بازرگانی در دولت یازدهم
وضعیت تولید در دولت یازدهم - سیاستهای اقتصادی، بودجه ای، پولی و مالی، نرخ سود سپرده های بانکی در دولت یازدهم - اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و تاثیر آن بر اقتصاد، بنگاه های اقتصادی، بازار سرمایه و مسکن - آخرین تحولات جهانی  و آثار آن بر مدیریت مالی ایران - فرصت ها و ریسکهای صادراتی جدید - تحلیل بازار ارز، مسکن و کالا - پیش بینی روند آتی بازار ارز و بازار کالا - صنایع پیشرو در دولت یازدهم - روندهای اصلی بازار سرمایه در سال 93 - فرصتهای اقتصادی برای بنگاهای کوچک و متوسط در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و خدمات مرتبط - فرصتهای سرمایه گذاری جدید در طرحهای توسعه بخش معادن و فلزات اساسی - ظرفیت بازارها و نهادهای مالی ایران و فرصتهای مشارکت در دولت یازدهم- سایر مباحث مرتبط

6- توسعه مدیریت پولی و بانکی
فرصتها و چالشهای بانکهای خصوصی و تجاری در اجرای اصل 44 قانون اساسی - نقش مدیریت بانکی در مواجهه با تحریمهای بین المللی و رکود بنگاههای اقتصادی - مدیریت تغییر و تحول در بانکداری -  مدیریت بانکی و تأمین مالی سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی -  چالشها و مشکلات بانکها در فضای کسب و کار موجود -  نظام بانکی و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) -  نقش نظام بانکی در تأمین مالی برنامه‌های توسعه انسانی - تعامل دولت و نظام بانکی درتوزیع عادلانه منابع - نقش مدیریت نظام بانکی در ایجاد فرصتهای شغلی - حمایت نظام بانکی در توسعه فناوری - نقش نظام بانکی در توسعه سازمان های دانش بنیان - خلاقیت و کارآفرینی در بانکداری خصوصی - الگوی های نوین بانکداری اخلاقی، مجازی و سرمایه گذاری - تجربه کشورها در بانکداری نوین: روشها و ایجاد فرصتها -  سایر مباحث مرتبط

7- مدیریت ریسک اعتباری
چگونگی مدیریت ریسک اعتباری - راه‌حل‌های ریسک اعتباری برای آینده - رویکردهای مدل‌سازی ریسک اعتباری - آموزش از قانونگذاران درباره آخرین تغییرات قانونی - ارزیابی آمادگی برای تغییرات قانونی - بررسی ارزش روش‌های آزمون خطای جاری - بهینه سازی مدیریت پرتفوهای ابزار مشتقه- سایر مباحث مرتبط

8- توسعه نظام تامین مالی در ایران
نقش توسعه نظام تأمین مالی در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی - بازتعریف نقش بازار سرمایه، پول و اطمینان در توسعه نظام تأمین مالی کشور - ابزارها و الگوهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه – ساز و کارهای تأمین مالی طرح های حوزه انرژی - الگوهای تأمین مالی بخش های صنعت، معدن، خدمات و تعاون - جایگاه سیاست های ارزی و مدیریت ریسک در توسعه نظام تأمین مالی - تأمین مالی صادرات، مشکلات و راهکارها - فرصت ها، چالش ها و چشم اندازهای تأمین مالی گردشگری - الگوها و ساختارهای تأمین مالی پروژه های شهری - ابزارها و روش های تأمین مالی نظام سلامت - سایر مباحث مرتبط

9- سیاست های مالی و مالیاتی ایران
مالیات‌های اسلامی و ساختار نظام مالیاتی کشور - مالیات و ساختار مطلوب بودجه دولت اسلامی - معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی: کارایی و عدالت - حسابرسی مبتنی بر ریسک - ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی کشور - ترفندهای مالیاتی و راهکارهای مواجهه با آن - مالیات و سیاست اقتصاد کلان- سایر مباحث مرتبط

فناوری اطلاعات

 

1- فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری
فناوری اطلاعات و ارتباطات: انتقال تکنولوژی ، چالشها و فرصتها - شهر الکترونیک: مدیریت و خدمات یکپارچه شهری (زیرساختها و ابزارها) - کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص ملی با رویکرد ICT - صادرات نرم افزار و رسانه های دیجیتال راهکارها و چالشها - سرمایه گذاری و روشهای تامین مالی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات- سایر مباحث مرتبط

2- مدیریت فناوری
مدیریت فناوری و دارایی های فکری - مدیریت فناوری در بخش خدمات - مدیریت تحقیق و توسعه - تعاملات بین المللی و توسعه فناوری - تامین مالی فعالیت های توسعه فناوری - چالش های نهادی و قانونی مدیریت فناوری در کشورهای در حال توسعه - مدیریت فناوری و افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی - نوآوری فناورانه و توسعه محصولات جدید - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه فناورانه کشورهای در حال توسعه - آینده نگاری و پیش بینی فناوری - انتقال فناوری، بومی سازی فناوری و تجاری سازی فناوری - استراتژی فناوری - سایر مباحث مرتبط

3- کامپیوتر و فناوری اطلاعات
کاربرد الگوریتم های هوشمند در آموزش - سیستم های هوشمند -  الگوریتم های بهینه سازی و تاثیر آنها در صنایع -  شبکه های کامپیوتری نسل آینده -  امنیت شبکه - استانداردهای امن درانتقال اطلاعات - رمزنگاری - امضای دیجیتال - سیستم های اطلاعاتی - هوش مصنوعی و کاربردهای آن - هوش تجاری و کاربردهای آن -  سیستمهای مدیریت اطلاعات - سیستمهای کاربردی صنعتی هوشمند - اتوماسیون کامپیوتری صنعتی -راهکارهای پیاده سازی سیستمهای هوشمند کامپیوتری - شبکه های عصبی و کاربرد آنها در هوشمند سازی کسب و کارها - سایر مباحث مرتبط

پ)حسابداری:

مباحث نوین در حسابداری 
آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان -  نیازهای امروز پژوهشی کشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری - آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن - حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات - حسابداری ، بانکداری و مالیه اسلامی - اخلاق حرفه ای و تحقق حسابداری آرمانی - نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور - قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده - کارآیی بازار سهام در ایران -  سایر مباحث مرتبط   

اخلاق در حسابداری و حسابرسی
اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی -  اخلاق حرفه‌ای حسابداری و تاثیر آن بر تداوم ارزش‌آفرینی - اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان، تاییدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و گزارشگری مالی - حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن در کشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی - حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده‌سازی آن در ایران - موانع و مشکلات استقرار ضوابط اخلاقی در حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی - حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی -  سایر مباحث مرتبط   

حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام‌شده کالا و خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی - حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکتها و سازمانها - محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - تکنیکها و ابزارهای کاهش قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی - مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در شرایط کنونی - هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات - بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی - حسابداری مدیریت و بودجه‌ریزی عملیاتی شناور - حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد - حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی - زنجیره ارزش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش‌افزوده -  سایر مباحث مرتبط   

شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
شـنـاسـایـی دارایی‏هـای نـامـشـهـود - حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود - ارزش‏گذاری سرمایه فکری - سرمایه فکری و زنجیره ارزش - سنجش و ارزیابی سرمایه فکری - ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‏هـای دانـشی - ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری - تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام - اظهارنامـه‏ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری - حسابداری سرمایـه انسانـی - تحـلیل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری - روش‏هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود -  سایر مباحث مرتبط   

بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه - نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات - تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور - نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت - توقعات بازار سرمایه از حسابداری - توقعات حسابداری از بازار سرمایه -  سایر مباحث مرتبط   

حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران -  رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی - مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت - بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار - شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار - سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی جذب سرمایه گذاری بین المللی، ثبات اقتصادی و سیاسی - بکارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - جسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری -  سایر مباحث مرتبط   

ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه      
بررسی تطبیقی وابستگی صنعت به پژوهش‌های حسابداری در ایران و سایر کشورهای جهان - چگونگی و میزان پژوهش‌های حسابداری موثر بر صنعت ایران طی دو دهه‌ گذشته - چشم انداز دانشکده های حسابداری ایران در سال 1404 - بررسی ساختار و کم و کیف نهادهای واسط بین دانش حسابداری و صنعت - پیامدهای اجرای فاز دوم لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن بر حسابداری و حسابرسی - نقش حسابداری در کنترل و تخصیص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه - نقش نهاد های مالی در توسعه اقتصاد کشور - نقش حسابداری در بازار های پول، سرمایه و بیمه - جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور و سند تحول علمی - اهمیت و نقش حسابداری مدیریتی در افزایش کارایی سازمان - اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی حسابداری نظام‌های نوین مالیاتی - چالش حسابرسی مالیاتی: تشخیص و موانع - نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در ایران - نقش رسانه‌ها در ارتقای دانش عمومی حسابداری مردم - نقش حسابداری و حسابرسی در تامین و ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد - ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی عملکرد -  تبیین و ارزیابی نقاط ضعف کنترل های داخلی و تاثیر آن بر سلامت نظام اداری - ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک - چگونگی تاثیر حسابداری بر توسعه‌ فرهنگی جامعه - چگونگی تاثیر فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداری و حسابرسی - مبانی، چالش‌ها‌ و راهکارهای توسعه‌ فرهنگ پاسخگویی - عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداری و حسابرسی - عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی اعضای خانواده‌ حسابداری - نقش رضایتمندی شغلی حسابداران در افزایش بهره‌وری منابع سازمان -  سایر مباحث مرتبط   

رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی
آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان - سیستم های اطلاعات حسابداری - نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور-  اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها - نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادی -  نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه - آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن -  سایر مباحث مرتبط   

حسابداری و فناوری اطلاعات
تحولات فناوری اطلاعات و آموزش حسابداری - تحولات فناوری اطلاعات و حرفه‌ حسابداری - تحولات فناوری اطلاعات و حسابرسی - تحولات فناوری اطلاعات و فرهنگ سرمایه‌گذاری - تحولات فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای آماده - مشکلات تطبیق نرم‌افزارهای حسابداری ایرانی با واقعیت‌های حرفه - مشکلات ناشی از عدم وجود برخی از داده های صورتهای مالی در نرم افزارهای حسابداری یا عدم تطبیق آنها با صورتهای مالی -  سایر مباحث مرتبط

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
مهلت ثبت نام
25 مهر 1397 الی 20 اسفند 1397
مهلت ارسال اصل مقالات
15 اسفند 1397
زمان برگزاری
20 اسفند 1397
نام لاتین: 4st National Conference on Economics, Management and Accounting
سطح : ملی
برگزارکننده : موسسه علمی فرهنگی خوارزمی
مالک رویداد : موسسه علمی فرهنگی خوارزمی
دبیر علمی : دکتر محسن حدادی
دبیر اجرایی : مهندس یاسین قاسمی
محل برگزاری : دانشگاه سیستان و بلوچستان
آدرس دبیرخانه : پارک علم فناوری سیستان و بلوچستان ، مرکز همایش های تخصصی کشور
شماره تماس : 05433254239
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک