کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس  در تاریخ۷ دی ۱۳۹۵ تا ۹ دی ۱۳۹۵ در شهر تهران - دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میشود.

محورهای کنگره:

مهندسی عمران و توسعه پایدار:
-مدیریت ساخت و اجرا
-تکنولوژی بتن
-روش های عددی در مهندسی عمران
-راه و ترابری
-ژئوتکنیک و معدن
-هیدرولیک ، منابع آب
-محیط زیست
-مهندسی تونل برای نواحی شهری
-نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک 
-فناوری نوین در مواد و مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان
-اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
-ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در عمران
-رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
-کاربرد زمین شناسی مهندسی در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
-سیستم های GISبا تاکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
-مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
-مبانی و اصول مهندسی تخریب،مدیریت و نظارت تخریب


مهندسی  سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای:
-سازه های زیر زمینی
-مهندسی ارزش
-مهندسی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی
-هماهنگی شکلی سازه و معماری
-توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
-دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
-سازه های غیرساختمانی و صنعتی
-عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
-تحلیل و نو آوری در طراحی سازه های بتنی و فولادی
-کاربرد فناوری های نوین (جداگر های لرزه ای ، میراگر ها و ...) در بهسازی لرزه ای سازه ها
-مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
-بهسازی سیستم شریان های حیاتی ،بناها و پل ها
-ایمنی سازه در معادن زیر زمینی
-مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
-اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه

مهندسی معماری و توسعه پایدار:
-معماری پایدار
-معماری و هویت شهری
-نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
-نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
-انرژی های نو در معماری
-سبک شناسی معماری
-روش ها و فناوری های نو در در معماری
-گرافیک شهری و معماری خیابانی
-تأثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
-الگوهای معماری بومی
-تأثیر مصالح بوم آورد بر معماری پایدار
-مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
-تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
-معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
-معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
-برنامه ریزی انرژی در طرح های معماری با نگاه به معماری پایدار
-معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری


برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:
-برنامه ریزی منطقه ای و شهری
-برنامه ریزی کالبدی شهری
-حقوق شهری
-مدیریت شهری
-طراحی شهری
-مدیریت پروژه های شهری
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-مشارکت در امور شهری
-مدیریت بحران
-نماهای شهری
-گردشگری شهری
-بهسازی و نوسازی شهری
-تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری

مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
-شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
-حمل‌و‌نقل و توسعه پایدار
-ابنیه فنی و تاسیسات شهری
-روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
-سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل
-برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل و شهرسازی
-آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
-طراحی هندسی معابر
-سیستم های حمل و نقلی و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
-مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
-ایمنی حمل و نقل ،ترافیک و ریسک
-مدیریت سیستم‌های حمل‌و‌نقل
-آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
-حمل‌و‌نقل همگانی ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
-قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
-حمل و نقل غیر موتوری


مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری:
-فضای سبز و محیط زیست شهری
-شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
-شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
-مسائل محیط زیست کلان شهرها
-اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
-اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
-مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
-ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
-حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
-کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
-اکولوژی شهری ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
-مدیریت پسماند در شهرها
-فاضلاب شهری و تصفیه آن
-توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
-اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
-همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه  با محیط زیست
-ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
-طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست

مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار:
-الگوها و شاخص های توسعه شهری پایدار
-بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
-بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
-شهرسازی نوین و توسعه پایدار
-تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
-سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
-جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
-ناپایداری شهر و عوامل موثر
-شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
-کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
-حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
-توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
-شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

منظر شهری پایدار و توسعه:
-پایداری و منظر شهری
-تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
-برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
-تجارب داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
-عناصر سازنده سیما و منظر شهری
-آسیب‌شناسی منظرشهری
-منظر شهرهای اسلامی و شهرهای ایران
-منظر طبیعی شهر و شهرهای سنتی و جدید
-منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
-نمادها، نشانه ها، هنرهای تجسمی و منظر شهری
-منظر شهری بافت های فرسوده و تاریخی
-منظر شهری بافت های نوساز
-ضوابط و دستورالعمل های منظر و نماهای شهری

 
مرمت بافت ها و آثار تاریخی:
-بافت های تاریخی
-بهسازی آثار تاریخی
-نوسازی شهری
-بازسازی بافت تاریخی

فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:
-شهروند و حقوق شهروندی
-فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
-فرهنگ های بومی و شهر
-روانشناسی محیطی
-تعامل فرهنگی و کالبد شهری
-فرهنگ و توسعه شهری
-پایداری اجتماعی-فرهنگی در شهر
-فرهنگ و حمل و نقل شهری
-فرهنگ و جغرافیای شهری
-مدیریت و فرهنگ شهری
-تبلور فرهنگ در منظر و سیمای شهری
-نقش نهادینگی فرهنگی در شهرسازی
-فرهنگ، هویت و منظر شهری


مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران:
-مخاطرات طبیعی و راه کارهای کاهش خطرپذیری DRR
-حلقه های مفقوده در چرخه اجرایی مدیریت کاهش خطر پذیری بحران DRM
-تفاوت های میان مدیریت بحران، مدیریت مقابله، مدیریت شرایط اضطرار و مدیریت بازتوانی
-توانمندسازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو ، آواربردار و امدادگر
-مشارکت مردمی و ظرفیت سازی ، تغییرات اقلیم و چالش های مدیریت بحران 
-راه کارها و ضرورت های تشکیل نظام مدیریت جامع بحران
-نقش دیتا، اطلاعات، تکنیک ها، ابزار ها و سامانه های"تصمیم ساز" در مدیریت هوشمند سوانح
-سیستم های هشدار مخاطرات طبیعی EWS ، سامانه سریع ارزیابی رخدادها RES
-تاب آور سازی در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقاء تاب آوری ملی و تاب آورسازی شهرها MCR
-برنامه ریزی، آمادگی و راه کارهای عملی برای تداوم کسب وکار BCM
-انتقال خطر پذیری به شخص ثالث (بیمه ها) Risk Transfer
-مدیریت بحران در سیستمهای بهداشتی و درمانی
-طراحی و استقرار سامانه های فرماندهی سانحه HICS و HEICS

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران ، معماری

مهلت ثبت نام
10 آبان 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
30 شهریور 1395
تاریخ اعلام داوری
20 مهر 1395
زمان برگزاری
7 دی 1395 الی 9 دی 1395
نام لاتین: The 4th International Congress On Civil Engineering, Architecture & Urban Development
رئیس رویداد : آقای دکتر جبار علی ذاکری
دبیر علمی : آقای دکتر افرام کیوانی
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : تهران - دانشگاه شهید بهشتی
آدرس دبیرخانه : تهران - سعادت آباد - بالاتر از بلوار دریا - خیابان سی و هشتم - پلاک 1 - طبقه سوم - واحد 8
شماره تماس : ۰۲۱۸۸۵۸۴۰۷۷ - شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰الی ۱۴
شماره فکس : ۰۲۱۸۹۷۷۴۵۷۵
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک