کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی ،معماری، عمران و هنر دانش بنیان

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی ،معماری، عمران و هنر دانش بنیان توسط دانشکده عمران، معماری و هنر در تاریخ 21-20 آبان 1398 در شهر تهران برگزار میگردد.

این کنفرانس توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای کنفرانس:

شهرسازی:

1-الگوهای آینده توسعه شهری و برنامه ریزی آینده شهر

شهر های امروزی همواره با مشکل رشد شتابان و بی برنامه رو به رو می باشند به همین سبب لازم و ضروری می باشد که برای حل این معضل تدابیری اندیشید چون این روند باعث ایجاد مشکلاتی از جمله بیکری ، تراکم ترافیکی ، آلودگی و... می شود به همین سبب لازم است تدابیری اندیشیده شود که از این روند جلوگیری نماید.

به نظرمیرسد برنامه های توسعه شهری اخیر در پی یافتن راه حل های جدید برای رفع این مشکلات می باشد و در پی یافتن جهت هایی جدید حرکت ، تهیه طرح های زیرساختی کم هزینه و سرانجام بهبود شرایط زیستی می باشد.

برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاص جهت توسعه با بهره گیری از اطلاعات اجتماعی ، اقتصادی و فیزیکی شهر امکان پذیر می باشد که از این طریق می توان با بهره گیری از امکانات و تبدیل محدودیت ها به فرصت طرحی جامع و گویا را با هدف کیفیت برتر زندگی ایجاد نمود.

2-بازآفرینی، توسعه پایدار و شهرهوشمند

باز آفرینی شهری پایدار فرایند توسعه ای همه جانبه می باشد که تمامی عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، محیطی و کالبدی را به منظور ارتقای کیفیت زندگی در محدوده ی شهری را در نظر میگیرد که به منظور تحقق این فرایند لازم می باشد که یک چارچوب از چگونگی تحقق این فرایند از چشم اتداز تا ایجاد برنامه و با در نظر گرفتن تمامی چالش ها و محدودیت ها تدوین گردد.

به منظور تحقق اهداف باز آفرینی شهری پایدار در یک محله لازم است که توسعه اجتماع محور، شهرنگر، تقاضا محور و زمینه گرا در تمامی مراحل و اقدامات اعمال گردد.

3-شهرسازی دانش بنیان و شهرهوشمند

شهر هوشمند شهری است که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ساختار های زیر بنایی ، خدمات شهری ، آموزش و پرورش ، امنیت عمومی و ... را هوشمندانه و کارآمد تر می سازد.برای ایجاد شهر هوشمند لازم است که نیروی انسانی و اجتماعی ، انرژی ، اقتصادی ، کیفیت زندگی و ... از طریق حکومتی مشارکتی ایجاد و اداره گردد.

شهرسازی دانش بنیان رویکردی جدید در علم شهرسازی میباشد که هدف آن توسعه مبتنی بر دانش از طریق ایجاد ، به اشتراک گذاری ، ارزیابی ،تجدید و به روز نمودن مستمر دانش از طریق تعامل پایدار شهروندان با یکدیگر می باشد .شهر دانش بنیان به منظور ارتقای جنبه های رقابت پذیری، جذب استعداد ها ، سرزندگی  ،کیفیت بالای زندگی و ... می باشد.

با توجه به اطلاعات فوق لازمه ایجاد شهر دانش بنیان و هوشمند مشارکت و همکاری دولت و مردم می باشد.

4-فناوری های جدید در شهرسازی

در دنیای امروزه نقش و جایگاه فناوری نوین در فرایند دستیابی به توسعه و یافتن راهکار های جدید جهت تامین زندگی مطلوب بیش از پیش مورد اهمیت قرار گرفته است. محدودیت های اکولوژیکی مانند آب ، منابع زیر زمینی و ... باعث گردیده که افراد به فکر ایجاد شهر با هدف پایداری باشد زیرا شهر پایدار به خوبی با اهداف و مقاصد شهرسازی نوین مرتبط می باشد.

5-منظر شهری دانش بنیان

شهر ها در دنیای امروزه همواره به سوی پیشرفت می باشند به همین سبب لازم است که سهم طبقه ی خلاق را به منظور ایجاد شهر دانش بنیان را افزایش داد.بسترسازی مناسب به منظور ایجاد شهر های دانش بنیان نکته ی بسیار مهمی است که برای رسیدن به هدف باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف این شهر ها ارائه کیفیت بالای زندگی می باشدکه این هدف متاثر از عوامل متفاوتی مانند کیفیت محیطی ، امنیت احساس تعلق و ... می باشد.احساس هویت به یک مکان از نیاز های ضروری و مهم یک جامعه است که برای ادامه حیات جامعه لازم و ضروریست به همین سبب لازم است فضاهای شهری با هویت و فرهنگ یک جامعه مطابقت داشته باشد.

منظر شهری آن چیزی است که توسط شهروندان درک می شود به همین سبب منظر باید در ذهن افراد تاثیر خوب و به سزایی را داشته باشد و لازمه ی این کار شناخت فرهنگ افراد و  پیوند آن با دانش می باشد.

6-تاب آوری شهری

مفهوم تاب آوری عبارت است از سیستمی که خطرات احتمالی را جذب کرده و توانایی سازماندهی دوباره را داشته باشد.این مفهوم در زمینه ی شهری به معنای توانایی یک سیستم شهری و کلیه شبکه ها اکولوژیکی ،اجتماعی ، تکنیکی و ... که در مواجه با احتلال اقدام به نگهداری عملکرد های مطلوب یا بازگشت سریع به وضعیت مناسب پیشین خود را داشته باشد.

تاب آوری به منزله یک توانایی یا جریان محسوب میگردد به این صورت که توانایی یا ظرفیت جذب اختلال و خطر را باید داشته باشد و پس از آن توانایی سازگاری با تغییرات پیش آمده و بهبود وضعیت کنکونی و سر انجام با حفظ ساختار های ذاتی سیستم سعی در بازگشت به وضعیت سابق راداشته باشد.

به طور کلی شهر تاب آور شهری محسوب می گردد که بر اثر سوانح و بلاهای پیش آمده کمترین تاثیر را از تحولات پیش روی خود داشته باشند و به سرعت به شرایط پیش از بحران باز گردند.

عمران:

1-روش های نوین مهندسی سازه ،زلزله ، ژئوتکنیک ، بهسازی ، ترمیم سازه و خاک

با توجه به اینک ایران کشوری زلزله خیز می باشد پس باید به این نکته که ساختمان ها باید مقاومت کافی در معرض زلزله را دارا باشند بسیار حائز اهمیت است.بخش وسیعی از سازه های موجود که در مناطق زلزله خیز می باشند از ایمنی کافی بر خوردار نمی باشند پس لازم است با انواع تکنیک های بهسازی آن ها را ترمیم کرده و خسارات احتمالی را به حداقل رساند.

روش های متعددی برای بهسازی لرزه ای سازه ها وجود دارد که مهندسیین طراح بایستی براساس اقتصادی بودن و عملکرد مناسب در حین زلزله بهترین روش را انتخاب نمایند از جمله ی این روش ها می توان به روش هایی نظیر جداگر لرزه ای لاستیکی با هسته ی سربی ، میراگرADAS ،روش FRP(مصالح کامپوزیتی پلیمری تقویت شده با الیاف) ... را نام برد.

از روش های رایج بهسازی خاک ،روش میکروپایل می باشدکه باعث مقاومت خاک شده و خصوصیت های مکانیکی خاک را اصلاح می نماید که باعث جلوگیری از نشس خاک ، افزایش ظرفیت باربری و سختی خاک ، ایجاد تراکم ، سرعت بالای اجرا ، صرفه جویی اقتصادی و .... می شود.

2-روش های نوین و کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی آب و محیط زیست

رایانه و هوش مصنوعی در صنعت عمران و ساخت و ساز سیستمی است که جهت کنترل و مدیریت هوشمند تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ،الکترونیکی و الکتریکی ساختمان به کار می رود. با به کارگیری مجموعه ای از قطعات الکترونیکی در هر ساختمان ،به هر اندازه می توان شاخص های مصرف و هزینه انرژی ، نگهداری و تعمیرات و...را مدیریت نمود.

با توجه یه گسترش رو افزون شهر ها لازم است سلامت شهرها با تدابیری بررسی و کنترل شود . از مسائلی که آینده شهر ها را با مشکل رو به رو می سازد خشکسالی  و کاهش کیفیت آب و تبع نابودی محیط زیست می باشد که لازمه آن بررسی و مهندسی منابع می باشد. استفاده از روش های زنجیره مارکف ، بررسی شرایط اقلیمی در بلند مدت و همچنین بررسی دو شاخص هواشناسی و آب زیر زمینی که به طور مستقیم در کیفیت محیط زیست موثر می باشد امری ضروریست که از طریق هوش مصنوعی این کار قابل بررسی و اجرا می باشد.

3-عمران دانش بنیان و شهر هوشمند

عمران دانش بنیان و هوشمند همواره در پی این است که با دانش و تکنولوژی مسائل موجود در کالبد شهر را شناسایی و رفع نمایند.هدف این شهر ها کیفیت بالای زندگی می باشد که لازمه آن بررسی ساخت و ساز و ایجاد بنا های با مقاومت و پایداری بالا می باشد به گونه ای که توانایی مقابله با بحران های متعدد را دارا باشد.

4-توسعه حمل و نقل همگانی

مهمترین موضوعی که در برنامه ریزی حمل و نقل مورد بررسی قرار میگیرد آینده نگری در برنامه می باشد.از جمله مباحثی که در پروژه های حمل و نقلی مورد اهمیت می باشد شامل:ترافیک ،ایمنی،دسترسی به کاربری ها ، صرفه جویی در مصرف انرژی و...است.برنامه ریزی حمل و نقل به دو دسته کوتاه مدت یا میان مدت که داری پیچیدگی کمتر و نیاز به سرمایه گذاری بزرگ و ساخت و ساز های وسیع نمی باشد و هدف آن به دست آوردن حداکثر ظرفیت و یا بهره برداری بهینه از تجهیزات موجود می باشد،ولی در برنامه ریزی بلند مدت مسائل پیچیده که متحمل هزینه مالی بالا و ساخت و ساز های یزرگ می باشد که دارای پیامد های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی می باشد توجه به سیستم حمل و نقل همگانی از جمله تدابیری است که می توان برای شهر ها پیشنهاد کرد که دارای تبعات مفیدی مانند هوای بدون آلودگی، کاهش ترافیک و... می گردد.

5-مدیریت ساخت و اجرا

مدیریت ساخت عبارت است از اقداماتی که از دانش برنامه ریزی ،هماهنگی و کنترل پروژه از آغاز اجرا تا خاتمه آن با این هدف که پروژه در محدوده زمان ،هزینه و با کیفیت پیش بینی شده مد نظر است به انجام برسد به همین سبب لازم اس ت به منظور تدوین آن با دقت بالا برنامه ریزی گردد.

معماری:

1-استارت آپ ها در معماری و معماری منظر

2-فناوری های جدید در معماری

فناوری و تکونولوژی در طول زمان تاثیر شگرفی را در معماری ایجاد نموده است که این تغییرات شامل شیوه  ساخت ، طراحی ، متریال و مصالح و همچنین فرم ابنیه می باشد، به طوری که معماران را به ایجاد فرم های آزادتر و خلاقانه تر دعوت نموده است.از جمله امکاناتی که تکنولوژی در اختیار معماری نهاده است ابزار های مدل سازی و شبیه سازی می باشد که تجسم فضایی بنا را قبل از ساخت شدن به خوبی در ذهن افراد شکل می دهد و از خطاهای احتمالی جلوگیری می نماید.

3-معماری و هوش مصنوعی

امروزه تکنولوژی تغییرات شگرفی را در دنیای امروزه ما ایجاد نموده است از جمله ی این تغییرات می توان به تغییر در سبک معماری اشاره نمود و تمایل ساخت و ایجاد ساختمان های نوین اشاره نمود و لازمه ی این کار استفاده از نرم افزار های معماری در کامپیوتر می باشد.

منظور از هوشمندی در معماری استفاده از تکنولوژی و فناوری روز برای هوشمند کردن بنا و شهر است و ایجاد تعامل میان ایشان و معماری شهر و باید به گونه ای باشد که به نیاز های متغیر انسان پاسخ مناسب و بهینه دهد.

4-معماری و صنعت توریسم

امروزه صنعت گردشگری یکی از عوامل مهمی است که توجه به آن از اهمیت بالایی بر خوردار است زیرا منجر به تبادلات فرهنگی بین کشور های متفاوت میگردد. معماری از جمله عناصری است که باعث رونق گردشگری می شود پس توجه به زیرساخت های آن از اهمیت بالای بر خوردار است. به طور کلی معماری و گردشگری نقش لازم و ملزوم یکدیگر هستند پس در پیشرفت یکدیگر موثر می باشند.

از دیدگاه گردشگری ، معماری دو نقش اساسی را داراست که عبارت است از لازمه که در حوزه زیر ساخت های صنعت گردشگری می باشد و جاذبه نیز مربوط به جاذبه های فرهنگی می باشد.

5-معماری منظر دانش بنیان

معماری منظر همان طراحی شهری است که مرتبط با انسان و نحوه آرامش او می باشد و بیشترین تلاش او ایجاد ارتباط میان انسان و طبیعت و محیط است.

وظیفه معمار منظر خلق بستری برای نمایش گیاهان نیست بلکه او فاکتور هایی را مانند ملاحضات زیباشناختی ، نیاز انسان و زیبایی طبیعی را هدف خود قرار داده است.

معماری منظر از فرهنگ شرایط فردی و اجتماعی افراد تاثیر مستقیم میگیرد به همین سبب برای طراحی آن باید به دانشی اکتفا و آن را به کار بست زیرا این امر باعث احساس رضایت بیشتر افراد نسبت به زندگی در آن مکان می شود.

هنر:

1-هنر خیابانی (موسیقی،نقاشی دیواری ،پرفومنس ،تعزیه)

ایده های خلاقانه در زندگی پر مشغله ی امروزه انسان ها  می تواند آن ها را از روز مرگی های نجات و با جنبه های نوین زندگی رو به رو نمود. یکی از دلایلی که باعث ایجاد وجه تمایز بین شهر های مدرن دنیا و دیگر شهر ها می شود استفاده از فضاهای بدون استفاده و تبدیل آن  به چشم نواز ترین حالات ممکن می باشد.

هنر های خیابانی از جمله عواملی می باشد که باعث بهسازی فضاهای شهری و رونق آن خواهد شد و باعث تاثیر گذاری مثبت در روان افراد و ایجاد حس خوشایند می شود.

برخی از هنر های خیابانی مانند نقاشی دارای ماندگاری می باشد و باعث جذابیت و ایجاد حس لذت در مقاطع زمانی متفاوت می گردد اما بعضی دیگر مانند تعزیه ، موسیقی ، تئاتر های خیابانی و... مربوط به مقطع زمانی خاص و  به صورت موقت و می باشد .

2-طراحی صحنه در عرصه های عمومی

فضا ها و عرصه های عمومی صحنه نمایش زندگی اجتماعی و جمعی می باشد، در واقع رابطهی فضای عمومی و محتوای اجتماعی آن دارای یک رابطه ی دو طرفه می باشد و مردم در شکل گیری آن بسیار موثر هستند.عرصه های عمومی امروزه به گونه ایست که متناسب با نیاز ها امروزه شکل نگرفته ا و زندگی اجتماعی نیز در آن شکل نگرفته است و این امر باعث جداسازی مردم از یکدیگر و محیط گشته است. طراحی صحنه و عرصه های عمومی سبب ایجاد فعالیت و تعامل بین افراد خواهد شد و با تقویت این عامل باعث بهبود زندگی جمعی خواهد شد.

3-گرافیک محیطی

گرافیک محیطی تلفیقی از هنر و علم می باشد که لازمه ی آن طراحی است که مخلوطی از تاثیرات خلاقانه و استفاده از منطق و تکنیک می باشد که باعث ظهور علائمی موثر در زندگی افراد می شود.گرافیک محیطی در تلاش است که با اتکا و استفاده از تجربه های خلاق هنری شرایط مناسب برای زندگی حال انسان ها را فراهم آورد. در گرافیک محیطی سعی بر این است که پیوند انسان و محیط به درستی ایجاد و از نکات غیر ضروری و نادرست پرهیز گردد. به طور کلی در گرافیک محیطی سعی بر این است که ساده سازی ، اطلاع رسانی و دریافت ارتباطات انسان و زیبایی شناسی بسیار حائز اهمیت است.

4-مبلمان شهری

شهر به عنوان یک اثر هنری بزرگ است که همواره عوامل مختلفی در ایجاد آن موثر می باشد و دارای هدفی به منظور ایجاد محیطی خلاق و پرورنده برای مردم می باشد. در چنین محیطی مردم حداکثر ارتباط را با مردم و زیستگاه پیرامونسان برقرار می کنند.مبلمان شهری در بین فضاها و ساختمان ها به عنوان عنصر مکمل محسوب میگردد که باعث سامان بخشی به محیط شهری می شود.

5-هنر عمومی

هنر عمومی در زمینه های شهری باعث ایجاد علامت های قلابل شناخت و به یاد ماندنی در فضاهای شهری میگردد  و به ایجاد و تقویت تصاویر ذهنی کمک شایانی می کند.این هنر عمومی می تواند به صورت یک شی یا یک المان در محیط شهری خودنمایی کند و باعث بالا بردن  کیفیت بصری و احساسی در محیط شهری گردد. هنر عمومی در سطح شهر باعث ایجاد تعاملات اجتماعی در فضای شهری و پر رنگ شدن ابعاد فرهنگی در محیط شهری می گردد که این امر باع توانمند سازی محیط می گردد به طور کلی لازمه طراحی هنر های عمومی در سطح شهر توجه به فرهنگ و هویت جامعه می باشد که منجر به ایجاد مکانی کار آمد می شود.

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.
نظرات کاربران
منیر احمدی فرد | 25 تیر 1398

بسمه تعالی با عرض سلام و وقت بخیر احتراما به استحضار می رساند که «اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی،معماری ،عمران و هنر دانش بنیان» تغییرات زیر در آن اعمال گردیده است.لذا خواستار انجام این تغییرات در سایت اطلاع ارسانی شما هستیم. 1- تاریخ برگزاری 21-20/08/1398 می باشد 2- مهلت تاریخ ارسال مقالات تا 20/06/1398 تمدید یافته است. 3- پوستر به روز رسانی شده است. 4- لطفا نام کنفرانس را به طور کامل درج نمائید. 5- لطفا محورها را به صورت زیر قرار دهید. با توجه به اینکه لوگوی شما در پوستر ما بارگزاری شده است،لطفا پوستر را به صورت کامل بارگزاری نمائید. برای اطمینان لطفا به سایت خود ما مراجعه نمایید.و سایر سایتها نظیر سیویلیکا را نیز چک نمایید. آدرس سایت:www.kbuaca.ir ایمیل:info@kbuaca.ir آدرس دبیرخانه:تهران-انتهای بزرگراه ستاری – میدان دانشگاه – دانشگاه علوم و تحقیقات- دانشکده عمران،معماری و هنر-طبقه 4 شرقی- اتاق 424-دبیرخانه کنفرانس منیر احمدی فرد دبیر اجرایی کنفرانس

م | 31 اردیبهشت 1398

Aliii

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران ، معماری

مهلت ثبت نام
1 آبان 1398
مهلت ارسال اصل مقالات
20 شهریور 1398
زمان برگزاری
20 آبان 1398 الی 21 آبان 1398
نام لاتین: 1st Inernational and 2nd National On Knowledge Based Urbanism,Architecture and Civil
برگزارکننده : دانشکده عمران، معماری و هنر
دبیر علمی : دکتر فرح حبیب
دبیر اجرایی : مهندس منیر احمدی فرد
شهر برگزاری : ایران - تهران - تهران
محل برگزاری : تهران
آدرس دبیرخانه : تهران،بزرگراه ستاری-دانشگاه علوم و تحقیقات - دانشکده عمران، معماری و هنر - ساختمان ابن سینا- طبقه ۴ - دبیرخانه کنفرانس
شماره تماس : 09054716212
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک