کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

دومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

دومین همایش ملی محیط زیست، منابع طبیعی، کشاورزی و انرژی پاک در تاریخ 20 مهر ماه 1396 و در شهر همدان و در مرکز تحقیقات ، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان برگزار میگردد.
این همایش  توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می شود.

محورهای همایش :

برنامه ریزی و آمایش سرزمین :

 • تئوری برنامه ریزی محیط زیست
 • برنامه ریزی شهری، روستائی و منطقه ای
 • برنامه ریزی آمایشی و کاربری اراضی
 • برنامه ریزی اکوسیستمی برای حفاظت از تنوع زیستی
 • ارزیابی­های زیست محیطی بر محیط زیست
 • پایش محیط زیست
 • ارزیابی ریسک زیست محیطی
 • مدل­های آمایش سرزمین
 • اثرات زیست محیطی پروژه­ ها و طرح­های کلان
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن­ها

بهداشت، ایمنی و محیط زیست :

 • بهداشت محیط شهری و روستایی
 • بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بحران­ها
 • کلیات خدمات بهداشتی (مواد غذایی، مسکن)
 • معرفی نرم افزارهای تخصصی بهداشت محیط ومحیط زیست
 • کاربرد فناوری نانو در بهداشت محیط ومحیط زیست
 • روش های ارزیابی و مدیریت ریسک

فن آوری های نوین زیست محیطی(GIS,RS) :

 • کاربرد فناوری GIS و RS در شناسایی اکوسیستم های طبیعی
 • کاربرد فناوری GIS و RS در منابع آب
 • روش­های مکان دار کردن مطالعات محیط زیست
 • تحلیل­های اکوسیستمی با استفاده از روش های GIS و RS
 • رتعیین قابلیت های تفرجی پارک ها با استفاده از GIS
 • GIS و کاربران در طرح های توسعه شهری

محیط زیست و انرژی :

 • شناسایی، بهروری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و شناسایی منابع
 • اثرات محیط زیستی استفاده از منابع مختلف انرژی
 • فن‌آوری­های نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی
 • سیاست گذاری و مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی
 • ابعاد مختلف اقتصادی بهروری منابع انرژی
 • فرهنگ سازی و تشویق به جایگزینی سوخت های پاک
 • طراحی محیط شهری پایدار با تاکید بر کاهش مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

محیط زیست و تنوع زیستی :

 • مهمان های ناخوانده محیط زیست
 • آینده تنوع زیستی آبزیان در اکوسیستم های آبی داخلی
 • سرزمین شناسی و حفاظت از آن
 • حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری
 • حفاظت از گونه ­های در معرض خطر انقراض
 • بررسی عوامل موثر در بروز کاهش تنوع زیستی حامل از بهره برداری های غیر اصولی در اکوسیستم های خشکی و آبی

تغییرات آب و هوائی و اقلیمی :

 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس جهانی
 • اثرات زیست محیطی تغییرات آب و هوا در مقیاس محلی
 • تنوع زیستی در اکوسیستم های آبی، خشکی
 • اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات آب و هوا
 • گازهای گلخانه ای و گرمایش جهانی و تاثیرات اقتصادی آن
 • تغییرات اقلیمی و امنیت انرژی (راهبردها و سیاست‌ها)
 • خشکسالی و راه کارهای کاهش اثرات آن

مهندسی طراحی محیط زیست :

 • اصول و مبانی طراحی محیط فضای سبز
 • طراحی و برنامه ریزی تفرجگاه‌ و پارک­های ملی
 • طراحی و معماری بومی با رویکرد اسلامی منطبق بر فضای سبز
 • طراحی اکولوژیک و پایدار
 • بازسازی و بهسازی محیطی
 • نقش طراحی محیطی در کاهش اثرات زیست محیطی
 • طراحی شهری، بهسازی محیط زیست
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرح­های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • اکولوژی شهری و شهر سبز
 • نقش مواد و مصالح در طراحی فضاهای تفرجی
 • نقش فضاهای سبز و باز شهری در کاهش تنش‌های زیست محیطی
 • اصول و مبانی طراحی محیط پایدار شهری و حومه شهری
 • برنامه های توسعه شهری و محیط زیست
 • برنامه ریزی ملی و منطقه ای و سیاست‌های زیست محیطی
 • استفاده از فن آوری­های نوین در فضای سبز شهری
 • کاربرد اصول اکولوژیکی در مدیریت و برنامه ریزی فضای سبز شهری
 • کنترل انفعالات درون و برون مرزی مواد زائد زیان آور
 • سوانح و بحران های محیط زیستی
 • بررسی عوامل موثر در تخریب لایه ازون ناشی از ورود آلاینده ها به جو و ارائه راهکارهای کاهش سطح آلودگی
 • شناخت سوانح و تهدیدهای محیط زیستی (سوانح شیمیایی، هسته ای، میکروبی، بیولوژیک و مدیریت بحران‌ها و سوانح زیست محیطی و روش‌های کاهش آن)
 • چالش‌های سوانح طبیعی در محیط‌های شهری
 • سیاست گذاری قوانین و مقررات در مدیریت بحران و سوانح
 • به حداقل رساندن بحران های زیست محیطی شهری
 • بحران های زیست محیطی ناشی از ورود گونه های مهاجم به اکوسیستم بومی

اقتصاد، حقوق، فرهنگ و آموزش در محیط زیست :

 • مبانی نظری اقتصاد محیط زیست
 • روش­ها و فنون در اقتصاد محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی زیست محیطی
 • حسابداری زیست محیطی
 • مسائل و مشکلات روش های موجود مبانی نظری حقوق محیط زیست
 • مراجع و روند قانونگذاری در محیط زیست
 • قوانین و مقررات در سطح ملی و بین المللی
 • تدوین و اجرایی نمودن مقررات زیست محیطی و نقش آن در کاهش تخریب محیط زیست
 • چالش­های منطقه ای و بین المللی زیست محیطی
 • جرائم زیست محیطی
 • مبانی نظری و تئوری­های و تکنیک­های آموزش محیط زیست
 • ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها به جهت تفرج و توریسم پروری
 • روش­های ارتقاء آموزش محیط زیست در کلیه سطوح
 • روش­های ارتقاء فرهنگ زیست محیطی
 • نقش مشارکت مردمی در حوزه محیط زیست
 • روش­های نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی
 • آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست
 • تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
 • نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار زیست محیطی

آب و فاضلاب :

 • انواع آلاینده­های آب
 • کیفیت آب آشامیدنی و رعایت استانداردهای ملی و جهانی
 • تصفیه آب و فاضلاب برای مصارف شهری و صنعتی
 • مدیریت کاهش آلودگی آب­های سطحی و زیرزمینی
 • اثرات زیست محیطی آفت کش ها بر منابع آب های زیرزمینی
 • استانداردهای کیفی آلودگی آب و حدود مجاز آلاینده­ها و پساب­های تصفیه شده
 • مدیریت و استفاده مجدد از پساب و لجن فاضلاب
 • فن آوری­های نوین در پایش و حذف آلاینده ­های آب
 • بررسی علل خشکسالی سال­های اخیر
 • خشک شدن تالاب­ها
 • روش­های نوین آبیاری، مدیریت و بهره برداری از منابع آب جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی
 • بررسی نقش آلودگی آب های سطحی در کاهش گونه ایی اکوسیستم های کف زی
 • آبخوان ها و نقش آن در اکوسیستم های طبیعی

هوا و صوت :

 • شناسایی و کنترل آلودگی­های صوتی و ارائه و بررسی طرح­های جامع کاهش آلودگی هوا
 • آلودگی هوا، شناسایی منابع، آلاینده­ها و مخاطرات بهداشتی
 • ریزگردها و اثرات زیست محیطی آن و راه کارهای کنترلی
 • روش­­های نوین کنترل آلودگی هوا 
 • استانداردهای کیفیت هوای شهری و محیط کار
 • پهنه بندی آلودگی هوا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • ابعاد روانشناختی تاثیرات آلودگی هوا
 • نقش پالایشگاه های صنعتی در تخریب اکوسیستم منطقه ایی

خاک :

 • شناسایی و پایش آلاینده­های خاک
 • حذف آلاینده­ های خاک با استفاده از فناوری­ های فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی و غیره
 • استانداردهای حد مجاز آلاینده­ها در خاک
 • مدیریت پسماند و بازیافت :
 • مدیریت پسماند (جمع آوری، کاهش از مبداء، دفع، بازیافت)
 • مدیریت و بازیافت مواد زائد خطرناک
 • مکان یابی، ساماندهی و مهندسی مکان­های دفن بهداشتی پسماندها
 • فناوری­ های نوین در فرآیند مدیریت پسماند
 • تولید مواد و انرژی از پسماند
 • اقتصاد و مدیریت پسماندها
 • قوانین، مقررات و استانداردهای مدیریت پسماندها در ایران و سایر کشورها
 • مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مدیریت پسماند
 • نقش آموزش و فرهنگ سازی در مدیریت تفکیک از مبدا
 • روش های بازیافت

محیط زیست و علوم مختلف :

 • بیوتکنولوژی و محیط زیست
 • نانوتکنولوژی و محیط زیست
 • محیط زیست و فناوری اطلاعات
 • محیط زیست و پزشکی
 • فیزیک و محیط زیست
 • حمل و نقل و محیط زیست
 • صنعت، معدن و محیط زیست
 • سوخت، انرژی و محیط زیست
 • علوم جانوری و محیط زیست
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • کشاورزی و محیط زیست
 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • هواشناسی و محیط زیست
 • شیمی، پتروشیمی و محیط زیست
 • معماری، شهرسازی و محیط زیست
 • عمران، ساخت و ساز و محیط زیست
 • گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست
 • و ...
توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
مهلت ارسال چکیده
10 مهر 1396
مهلت ارسال اصل مقالات
10 مهر 1396
زمان برگزاری
20 مهر 1396
نام لاتین: The second National Conference of Environment Natural Resources,Agriculture and Pure energy
سطح : ملی
شهر برگزاری : ایران - همدان - همدان
آدرس دبیرخانه : همدان، خیابان بوعلی سینا برج آریان طبقه 7 دبیرخانه و ستاد مرکزی همایش
شماره تماس : 08138253512-08138253513
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک