کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار

پوستر ConferenceAlert.Models.ExecuteLevel.

اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار در تاریخ 14 تیر ماه 1396 در شهر همدان برگزار میگردد.
این همایش توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی میگردد.

محورهای این همایش:

مهندسی عمران:

 • مهندسی سازه
 • مهندسی زلزله
 • مهندسی مدیریت ساخت
 • مهندسی آب و مدیریت منابع آب
 • مهندسی آب و فاضلاب
 • مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی
 • مهندسی سازه های بتنی و فولادی
 • مهندسی  حمل و نقل و ترافیک
 • مهندسی مکانیک خاک و پی
 •  مهندسی راه و ترابری
 • مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
 • مهندسی محیط زیست
 •  مهندسی سنجش از دور
 • مهندسی ساختمان
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی عمران و آبادانی
 • مهندسی ژئوتکنیک
 • مهندسی مدیریت ساخت و اجرا
 • مهندسی ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در عمران
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی عمران

مهندسی معماری:

 • مصالح و فناوری های نوین در معماری                    
 • معماری و هویت شهری
 • معماری پایدار
 • روش‌ها و فناوری‌های نو در معماری
 • انرژی های نو در معماری
 • سبک شناسی معماری
 • معماری خیابانی
 • تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • گرافیک شهری
 • معماری و محیط زیست
 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر
 • معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • الگوهای معماری بومی
 • معماری منظر
 • بوم شناسی
 • زیبایی شناسی در معماری
 • شاخص های شهر پایدار
 • مرمت شهری
 • الگوهای ساخت و ساز پایدار
 • معماری بومی
 • نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
 • تاثیر اقلیم بر معماری بومی و پایدار
 • نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی معماری

شهرسازی:

 • بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی 
 • شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخصهای توسعه شهری 
 • حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری 
 • شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 • توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • الگوهای معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی 
 • المان های شهری و محورهای مرتبط
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • طراحی شهری، نماهای شهری و امنیت روانی
 • مشارکت در امور شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • ساختمان های هوشمند و کاربرد فناوری‌های نوین
 • سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
 • بافت های تاریخی
 • جغرافیا، برنامه ریزی و مدیریت شهری
 • بهسازی آثار تاریخی
 • جغرافیا، تغییرات آب و هوایی، شهرسازی پایدار
 • علوم جغرافیایی و مدیریت شهری
 • نوسازی شهری
 • کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرسازی
 • بازسازی بافت تاریخی
 • الگوها و شاخص های توسعه پایدار شهری
 • بلایای طبیعی و اثرات آن بر توسعه پایدار شهرها
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مهندسی شهرسازی
 • محیط زیست شهری:
 • محیط زیست و انواع آلودگی ها
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
 • برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
 • جنگل‌ها، فضای سبز شهری و محیط زیست پایدار
 • شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • فضای سبز و محیط زیست شهری
 • مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها
 • شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • مدیریت پسماند در شهرها
 • مدیریت حیات وحش شهری
 • مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری
 • ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری
 • نانو و محیط زیست
 • روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 • فناوری های نوین و محیط زیست شهری
 • حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
 • تغییر اقلیم و محیط زیست
 • مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • ساختمان های سبز انرژی های پاک و محیط زیست پایدار
 • فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • اکولوژی شهری، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست
 • طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 • توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آنها
 • و کلیه موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری

مدیریت و برنامه ریزی شهری:

 • فرهنگ شهر نشینی
 • شهروند و حقوق شهروندی
 • تعامل در فضای شهری
 • روانشناسی محیطی
 • شهر و حقوق شهروندی
 • طراحی و فضاهای شهری
 • برنامه ریزی کالبدی شهری
 • برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • مدیریت شهری
 • برنامه های توسعه شهری
 • مدیریت پروژه های شهری
 • مدیریت بحران
 • مشارکت در امور شهری
 • گردشگری شهری
 • ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 • بهسازی و نوسازی شهری
 • نماهای شهری
 • کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • آمایش شهری
 • الگوهای توسعه شهری
 • زیرساخت‌های شهری
 • شریان های حیاتی شهری
 • ابزارهای توسعه شهری
 • حقوق شهری
 • تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافت های شهری
 • و کلیه موضوعات مرتبط با مدیریت و برنامه ریزی شهری

گردشگری و محیط زیست:

 •  نقش فناوری های نوین و انرژی های پاک در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
 • پایش و کنترل مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه
 • استانداردهای کنترل مدیریت ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
 • دورنمای بلندمدت فناوری های انرژی در توسعه پایدار
 • سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست
 • معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
 • ارزش ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
 • مفهوم شهر ایرانی- اسلامی (شاخص ها و معیارها)
 • نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی
 • جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
 • فرهنگ و هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
 • مصادیق و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در عصر امروز
 • توسعه پایدار و شهر اسلامی
 • مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
 • هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 • جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
 • الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
 • کاربرد فناوری های نوین در توسعه شهرهای پایدار
 • گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
 • محیط زیست و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
 • دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با بکارگیری ساختمایه های بومی
 • مدیریت حمل و نقل و توسعه شهری در شهرهای ایران
 • مدیریت بحران و توسعه ی شهری در شهرهای ایران
 • و کلیه موضوعات مرتبط با گردشگری و محیط زیست

توجه: قبل از هر گونه برنامه ریزی و اقدامی، صحت اطلاعات را از دبیرخانه رویداد، استعلام کنید.

نظری برای این نوشته ثبت نشده است.

نظر دهید

عضویت رایگان در کنفرانس الرت
عضویت رایگان در کنفرانس الرت
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید

حوزه های تحت پوشش:

عمران

مهلت ثبت نام
7 اسفند 1395
مهلت ارسال اصل مقالات
29 خرداد 1396
تاریخ اعلام داوری
1 تیر 1396
زمان برگزاری
14 تیر 1396
نام لاتین: first international conference on civil, architectural and sustainable green city
برگزارکننده : دبیرخانه همایش
شهر برگزاری : ایران - همدان - همدان
محل برگزاری : همدان
آدرس دبیرخانه : همدان - میدان جهاد-خیابان میرزاده عشقی-ساختمان مروارید-طبقه سوم- واحد 10
شماره تماس : 09184441762 - 09184441763
ایمیل :
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک