کنفرانس ملی رشد و توسعه پایدار
موضوعات: ضرورت ، مبانی و مفهوم شناسی رشد و توسعه پایدار اقتصاد و نظام مالی و رشد و توسعه پایدار مدیریت ، تکنولوژی و رشد و توسعه پایدار حقوق و سیاست و رشد و توسعه پایدار فرهنگ و اجتماع و رشد و توسعه پایدار منابع انسانی و رشد و توسعه پایدار تجارت ، بازرگانی و حمل و نقل در رشد و توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و رشد و توسعه پایدار توضیحات تکمیلی: نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس مجتبی اسدپور امکان ارسال مقاله: بلی
شهر برگزاری : تهران - تهران
محل برگزاری : اراک - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده علوم انسانی
شماره تماس
3412239 - 0861
شماره فکس
4132152 - 0861
وب سایت
پست الکترونیک
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد