همایش ملی خدمت سربازی
محورهای همایش مفهوم، مبانی اصول و فلسفه خدمت سربازی *خدمت سربازی در آموزه‌های دینی *پیشینه و تاریخچه خدمت سربازی در ایران و جهان *جایگاه خدمت سربازی در چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام *نیازها و الزامات خدمت سربازی رویکردها و کارکردهای خدمت سربازی *رویکرد بهینه خدمت سربازی در کشور *نقش و جایگاه خدمت سربازی در توسعه معنویت و فرهنگ ایثار در جامعه *نقش و جایگاه خدمت سربازی در توسعه قانون‌مداری و نظم‌و انضباط اجتماعی *نقش و جایگاه خدمت سربازی در انسجام اجتماعی و هویت‌بخشی ملی( اسلامی- ایرانی) *نقش و جایگاه خدمت سربازی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور *نقش و جایگاه خدمت سربازی در امنیت سیاسی و نظامی کشور و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح چگونگی و فرایندهای مطلوب خدمت سربازی *خدمت سربازی، رشد جمعیت و نهاد خانواده *خدمت سربازی و نهادهای آموزشی *خدمت سربازی، تحقیقات و پژوهش *خدمت سربازی و فناوری‌های نوین *خدمت سربازی و جنگ نرم *خدمت سربازی و پدافند غیر عامل *خدمت سربازی، فضای مجازی و تهدیدات سایبری *شیوه‌های بهینه بهره‌مندی از دوران خدمت سربازی
شهر برگزاری : تهران - تهران
محل برگزاری :
شماره تماس
شماره فکس
وب سایت
پست الکترونیک
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد