کنفرانس الرت پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ایران

همایش، کنگره و کنفرانس های ملی و بین المللی ایران

چکیده مقاله خود را برای ارائه در یک کنفرانس چگونه بنویسیم؟
چکیده مقاله خود را برای ارائه در یک کنفرانس چگونه بنویسیم؟

یک چکیده متن کوتاهی از بخش های مهم و جالب مقاله می باشد که قصد دارد خواننده را به خواندن کل مقاله ترغیب کند. یعنی در حکم یک متن برای بازاریابی مقاله شما می باشد. بنابراین اولین قانون برای نوشتن چکیده این است که باید خواننده را درگیر کند تا خواننده از خودش بپرسد مقاله شما در مورد چیست؟ و چرا باید آنرا مطالعه کنند؟

 عنوان ارائه شده مقاله نیز مهم هست. عناوین کوتاه و جذاب موثرتر هستند. باید مطمئن شویم عنوان انتخاب شده متن مقاله را توصیف می کند. شما باید طول عنوان را به 12 کلمه محدود کنید.

با توجه به مقاله اصلی شما، چکیده شما به ارائه توضیحی واضح درباره موضوع مقاله و سوالی که تحقیقات شما بر اساس ان است نیاز دارید. شما  باید بگویید که تحقیقات شما در شروع چگونه بود و اکنون چگونه به انجام رسیده. به عنوان مثال آیا تجربی یا نظری است؟، آیا کمی یا کیفی است؟، یافته های خود چه ارزش دارد و یا مورد نیاز چه کسانی هست؟

پس از آن چکیده باید به طور خلاصه کار صورت گرفته در مقاله خود را توصیف کند و همچنین یک خلاصه ای از یافته ارائه بدهد. در نهایت لازم نیست نمودار و مراجع را در چکیده بیاوریم.

چکیده باید محدود به 250 کلمه باشد. اگر چکیده شما کمتر از 250 کلمه باشد ممکن است حق مطلب را ادا نکند و اینکه استفاده بیشتر از 250 کلمه در چکیده نیز تاکتیک خوبی نیست وباید از آن پرهیز کرد.

لطفا موارد زیر در چکیده درج شود:

  • عنوان ارائه
  • پس زمینه یا هدف
  • روش ها
  • نتایج یا نتیجه گیری

تاریخ انتشار : 1396/05/09
تعداد بازدید : 6756 بازدید
اولین نفری باشید که از رویدادهای ایران باخبر می شوید
رویدادهای پیش رو
ارسال نظرات
نمایش همه گروهها
کلیه حقوق این سایت متعلق به کنفرانس الرت می باشد
ساخته شده با در آداک