کنفرانس ملی رشد و توسعه پايدار
موضوعات: ضرورت ، مباني و مفهوم شناسي رشد و توسعه پايدار اقتصاد و نظام مالي و رشد و توسعه پايدار مديريت ، تكنولوژي و رشد و توسعه پايدار حقوق و سياست و رشد و توسعه پايدار فرهنگ و اجتماع و رشد و توسعه پايدار منابع انساني و رشد و توسعه پايدار تجارت ، بازرگاني و حمل و نقل در رشد و توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و رشد و توسعه پايدار توضیحات تکمیلی: نام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس مجتبی اسدپور امکان ارسال مقاله: بلی
تاریخ شروع: 1392/12/13
تاریخ پایان: 1392/12/14
نام سازمان: دانشگاه آزاد اسلامی اراک
آدرس وب سایت: http://1s1.ir/hamayesh/index.php/2013-03-04-13-26-11
شماره تماس: 3412239 - 0861
شماره فکس: 4132152 - 0861

:: بازگشت به صفحه اول ::
آداک ژورنال: سیستم مدیریت آنلاین مجلات و نشریات علمی ایران
آداک کنفرانس : سامانه دبیرخانه آنلاین کنفرانس و همایش
اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ICAUCAE 2015
 یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
دومین همایش آموزش الکتروشیمی
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها وهمایشهای ایران "کنفرانس الرت" با هدف اطلاع رسانی دقیق وهدف دار به جامعه علمی کشور به صورت آزمایشی راه اندازی شد.