سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران
محورهای کنگره: حسابرسان داخلی و فاصله انتظارات حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و ریسک کیفیت حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی در بخش عمومی حسابرسان داخلی خبره و کارآمدی سازمانی معرفی چارچوب جدید رویه های حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی ( IPPF) و تغییرات آن در سال ۲۰۱۵ اصول محوری در حسابرسی داخلی رو
تاریخ شروع : 1394/10/01
تاریخ پایان : 1394/10/01
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
محورهای کنفرانس: -راهکارهای کنترل منابع ایجاد طوفانهای گرد و غبار -راهکارهای مقابله با پیامدهای زیست محیطی رخدادهای گرد و غبار -راهکارهای مقابله با پیامدهای اجتماعی - اقتصادی وقایع غباری -راهکارهای کاهش پیامدهای وقایع گرد و غبار بر صنایع -تعیین ناهنجاریهای زیستی ناشی از بروز رخدادهای گرد و غبار در جوامع انسانی و راهکارهای کاهش اثرات آن بر سلامت انسان -راهکارهای کاهش پیامدهای وقوع طوفانهای گرد و غبار در کشاورزی -راهکارهای مقابله با اثر فعالیتهای عمرانی در ایجاد گرد و غبار -ارتباط طوفانهای گرد و غبار و تغییرات اقلیمی در مقیاس محلی و منطقه ای -کاربرد روشها و فناوریهای پیشرفته نظارت، پایش و کنترل رخدادهای گرد و غبار
تاریخ شروع : 1394/12/12
تاریخ پایان : 1394/12/14
اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
محورهاي اصلي همايش به شرح ذيل است: 1- ساختار بازار 2- ادغام 3- تحقیق و توسعه 4- تبليغات 5- اطلاعات 6- روش‌های قیمت ­­گذاری 7- کیفیت و ضمانت 8- کارایی 9- روابط بین عناصر بازار 10- سیاست‌های عمومی توسعه رقابت و ضد انحصار 11- تنظیم مقررات یا مقررات ­گذاری (Regulation) 12- نظریه بازی‌ها 13- اقتصاد صنعتی و مدیریت استراتژیک 14- جایگاه اقتصاد صنعتی در اقتصاد مقاومتی 15- اقتصاد صنعتی در دوران پسا تحریم
تاریخ شروع : 1394/12/05
تاریخ پایان : 1394/12/06
هشتمین همایش ملی آموزش
: محورهای همایش · آموزش فني و حرفه اي و توسعه اقتصادي: - ارتباط آموزش فني و حرفه اي با محيط كار (صنعت) - منابع انساني و توسعه اقتصادي - نقش منابع انساني در كيفيت توليد - نقش آموزش فني و حرفه اي در جذب سرمايه گذاري در پسا تحريم - سياست ها و استراتژي هاي آموزش فني و حرفه اي براي توسعه پايدار - نارسايي هاي نظام اشتغال و بازار كار و تعامل آن با آموزش هاي فني و حرفه‌اي - آموزش فني و حرفه اي و توسعه صادرات · تربيت معلم و مربي در آموزش فني و حرفه اي - نقش دانشگاه­هاي تربيت دبير فني در كيفيت بخشي به آموزش فني و حرفه اي - الگوهاي تربيت معلم فني و حرفه اي در دنيا - دستيابي به كيفيت معلمان و كاركنان پيشرفته - منابع انساني آموزش فني و حرفه‌اي رسمي - صلاحيت هاي حرفه اي معلمان فني و حرفه اي · سازماندهي و مديريت آموزش فني و حرفه اي براي توسعه پايدار - ساختار مطلوب آموزش فني و حرفه اي - آموزشهاي رسمي و بلند مدت فني و حرفه اي - آموزش غير رسمي و كوتاه مدت مهارتي - آموزش فني و حرفه اي تطبيقي - موانع توسعه آموزش فني و حرفه اي براي توسعه پايدار - چالش‌هاي نظام موجود آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي - مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات آموزشي در حوزه فني و حرفه‌اي - تجربه اصلاحات گذشته در آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي - شيوه‌هاي سازماندهي و ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي (در سطح دوره متوسطه) - آموزش مادام العمر (مداوم) - مديريت و رهبري آموزش فني و حرفه اي - مخاطبان و مشاركت كنندگان آموزش فني و حرفه اي - منزلت اجتماعي آموزش فني و حرفه اي - آينده آموزش فني و حرفه اي · برنامه ريزي درسي آموزش فني و حرفه اي - رويكردهاي برنامه ريزي درسي در آموزش فني و حرفه اي - روش هاي تدوين محتوا در آموزش فني و حرفه اي - روشهاي تدريس در آموزش فني و حرفه اي - روشهاي ارزشيابي فراگيران - كارآفريني در آموزش فني و حرفه اي - استاندارد سازي آموزشي در فني و حرفه اي - مهارت هاي غير فني (عمومي) در آموزش فني و حرفه اي - آموزش مبتني بر شايستگي - مشاركت صنعت و تجارت در برنامه درسي آموزش فني و حرفه اي - يادگيري در محيط كار - كيفيت بخشي به آموزش فني و حرفه اي - تضمين كيفيت در آموزش فني و حرفه اي - فرصت هاي يادگيري در آموزش فني و حرفه اي - توسعه برنامه عمومي و مواد آموزشي آموزش فني و حرفه اي - اعتبار بخشي آموزش فني و حرفه اي - صلاحيت­هاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دانش آموزان براي ورود به بازار كار · آموزش فني و حرفه اي - فناوري پاك در صنعت و آموزش فني و حرفه اي - آموزش فني و حرفه اي و محيط زيست · پژوهش در آموزش فني و حرفه اي - الگوهاي پژوهش در آموزش فني و حرفه اي - روش هاي ارزشيابي آموزش فني و حرفه اي - مديريت دانش و اطلاعات - پژوهش در توسعه اقتصادي، بازار كار و منابع انساني مورد نياز - آموزش فني و حرفه اي در تحصيلات تكميلي · مواد آموزشي و تجهيزات در آموزش فني و حرفه اي - شبيه سازي ابزار آموزشي در آموزش فني و حرفه اي - تغييرات فناوري و آموزش فني و حرفه - آموزش الكترونيكي · ارزشيابي آموزش فني و حرفه اي - کارآيي داخلي نظام آموزش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي پيامدها و کارآيي خارجي آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي پيامدهاي برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي برنامه هدايت تحصيلي (ورودي، فرايند وخروجي) وشغلي - ارزشيابي فارغ التحصيلان آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي تجهيزات و امكانات آموزش فني و حرفه اي با توجه به تغييرات فناوري · مباني نظري آموزش فني و حرفه اي - تعامل آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي - فلسفه آموزش فني و حرفه اي - تلفيق آموزش و كار - ارزش كار - مباني اقتصادي و اجتماعي آموزش فني و حرفه اي - مباني فرهنگي و تربيتي آموزش فني و حرفه اي
تاریخ شروع : 1394/02/22
تاریخ پایان : 1394/02/22
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
محورهای اصلی و فرعی همایش "بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام" الف) گونه شناسی بحران¬های جهان اسلام - بحران¬های قومی – نژادی - بحران¬های دینی و مذهبی - بحرانهای اقتصادی در جهان اسلام - بحرانهای فرهنگی در جهان اسلام - بحرانهای زیست محیطی در جهان اسلام(آب) - بحران¬های ناشی از منابع طبیعی(انرژی و کانی) ب)کانون¬ها و مناطق بحرانی در جهان اسلام - شرق مدیترانه -افغانستان - شبه جزیره عربستان - جنوب شرق آسیا - خلیج فارس - افریقا -منطقه قفقاز - آسیای مرکزی و سین کیانگ - جنوب شرق اروپا - جنوب آسیا - شرق آسیا ج) ریشه¬یابی بحران¬های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام - -سیر تکوین تاریخی بحران¬های ژئوپلیتیکی - -عوامل مکانی - فضایی موثر بر بحرانهای ژئوپلیتیکی - -نقش دولت¬ها و بازیگران سیاسی درون منطقه¬ای جهان اسلام - -نقش دولت¬ها و بازیگران مداخله¬گر فرا منطقه¬ای (قدرت¬های جهانی) - -نقش نخبگان مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی - -نقش رسانه¬ها در بحران¬های ژئوپلیتیکی - د‌) بازتاب¬های فضایی-محیطی بحران¬های ژئوپلیتیکی جهان اسلام - -الحاق و انتزاع در کشورهای جهان اسلام - -ناپایداری قدرت، سیاست و مرزهای سیاسی در جهان اسلام - -توسعه تهدیدات و ناامنی در حال و آینده - -بحران¬ها و نقش آن در همگرایی جهان اسلام - -بحران¬ها و نقش آن در واگرایی جهان اسلام - -تاثیر بحران¬ها در گسترش فقر و مصیبت - -نقش بحران¬ها در کاهش قدرت جهان اسلام - -بسترسازی مداخله نظامی قدرت¬های فرامنطقه¬ای - -تاثیر بحران¬ها در تخریب و توسعه نیافتگی جهان اسلام - -تاثیر بحران¬ها در ظهور سلطه استعمار جدید (موج سوم استعمار) - -تاثیر بحران¬ها در توسعه تروریسم - ه) راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام - -نگرش¬ها و رویکردهای مهار و گسترش بحران - -مدل¬های نظری مدیریت بحران های ژئوپلیتیکی - -الگوها تجارب موفق مدیریت بحران در جهان اسلام - -آسیب شناسی مطالعات و پژوهش¬های وحدت در جهان اسلام - -ملاحظات و الزامات همگرایی در جهان اسلام - -ملاحظات و الزامات تشکیل امت واحده اسلامی - -منافع و ارزش¬های مشترک در جهان اسلام - -فرصت¬سازی خلق منافع مشترک در جهان اسلام - -نقش رهبران مذهبی، نخبگان، رسانه¬ها، سیاست¬مداران در همگرایی و حل منازعات در جهان اسلام - -راهکارهای زدایش و خنثی¬سازی ریشه¬ها و عوامل بحران info.iiwfs@gmail.com
تاریخ شروع : 1395/08/01
تاریخ پایان : 1395/08/03
اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
محورهای کشاورزی: مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تغییرات اقلیمی و آب و هواشناسی تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک شناسایی و مبارزه با علفهای هرز محیط زیست و آمایش سرزمین پدافند غیرعامل و امنیت زیستی گیاهشناسی و گیاهان دارویی علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی و فضای سبز حشره شناسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات علوم دام و دامپزشکی علوم شیلات و آبزیان جنگل و مرتع و بیابان علوم و صنایع غذایی آبیاری و زهکشی توسعه روستایی و سایر موارد مرتبط محورهای علوم خاک: فن آوری های نوین در علوم خاک آبخیزداری و حفاظت منابع خاک بهسازی خاک و اصلاح اراضی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ریزگرد ها و پیامد های آن مدیریت پایدار منابع خاک پیدایش و رده بندی خاک فیزیک و فرسایش خاک شیمی و آلودگی خاک وسایر موارد مرتبط
تاریخ شروع : 1394/09/28
تاریخ پایان : 1394/09/28
دومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت واقتصاد
محورهای تخصصي همایش ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی 2- رهبری و رفتار سازمانی 3- تولید، فرآیند و عملیات 4- مدیریت مالی 5- مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات 6- مدیریت استراتژیک و رقابت 7- مدیریت منابع انسانی 8- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه 9- مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان 10- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت 11- حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی 12- کارآفرینی 13-مدیریت دانش
تاریخ شروع : 1394/09/15
تاریخ پایان : 1394/09/15
سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
سه نوع مقاله زیر را مورد بررسی و پذیرش قرار می دهد: 1- مقالات مرتبط با فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 2- مقالات ریاضی 3- مقالات مشترک فناوری اطلاعات و ریاضیات اهداف زیر را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد: 1- شناسایی مباحث ریاضیات کاربسته تاثیر گذار بر مهندسی ICT و مهندسی کامپیوتر 2- شناسایی مساله های مهندسی ICT قابل حل توسط مباحث ریاضیات کاربسته 3- شناسایی و مطالعه موانع تاثیر گذار بر تعامل دو سویه ریاضیات و دانش فنی ICT 4- ارائه راه کارهای مهم در افزایش تعامل دانش ریاضیات و مهندسی ICT 5- ارائه مقالات و مطالعات موردی تعامل ریاضیات و مهندسی ICT
تاریخ شروع : 1395/03/06
تاریخ پایان : 1395/03/06
پنجمین همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك
محورهای همایش: انرژی های نو و توسعه پایدار انرژی تجدید پذیر و توسعه پایدار صنعت برق و توسعه پایدار مهندسی عمران و توسعه پایدار حقوق و توسعه پایدار شهرسازی و توسعه پایدار محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی و توسعه پایدار معماری و توسعه پایدار منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی و توسعه پایدار تعاون و توسعه پایدار صنعت و توسعه پایدار بازار سرمایه و توسعه پایدار محورهای ویژه استان یزد: توسعه صنعت توریستی استان یزد در دوران پساتحریم انتقال آب به استان یزد: ضرورت ها و چالش ها توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان یزد: فرصت ها و تهدیدات
تاریخ شروع : 1395/02/15
تاریخ پایان : 1395/02/15
نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری ومعنویت
محورهای کنفرانس · فلسفه و دین - فلسفه رویکرد معنوی به گردشگری - تبیین مولفه های مادی و معنوی گردشگری - جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان - گردشگری با رویکرد معنوی در جامعه پسامدرن - مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه و دین با رویکرد معنوی به گردشگری - کنکاش پیرامون موضوع سیر آفاق و انفس در ادبیات و مفاهیم دینی · روان شناسی و اخلاق - رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری - حقوق شهروندی با رویکرد معنوی به گردشگری - شاخص های معنویت در کدهای اخلاق جهانی گردشگری - معنویت و سلامت جسمی و روحی گردشگر - تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر - ویژگی های روان شناختی تأثیرگذار بر عوامل رانشی معنوی گردشگران · فرهنگ و جامعه - رابطه متقابل رویکرد معنوی به گردشگری و فرهنگ و سبک زندگی - تعامل جوامع میزبان و میهمان با رویکرد معنوی به گردشگری - تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت در گردشگری - نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی به گردشگری - گردشگری، معنویت و صلح و دوستی - گردشگری و تجربه های معنوی - مطالعات تطبیقی در حوزه فرهنگ و جامعه شناسی با رویکرد معنوی به گردشگری · مدیریت و اقتصاد - برنامه ریزی و توسعه مقاصد گردشگری با رویکرد معنوی - الگوهای نوین مدیریتی در گردشگری با رویکرد معنوی - ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و سازمانی در گرشگری با رویکرد معنوی - فرصتهای اقتصادی گردشگری با رویکرد معنوی - رقابت پذیری و الگوهای نوین بازاریابی در گردشگری با رویکرد معنوی - مولفه های برند گردشگری با رویکرد معنوی - ارزشیابی اقتصادی رویدادهای معنوی در گردشگری - مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت و اقتصاد با رویکرد معنوی به گردشگری - آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی - عوامل کششی معنوی مقاصد گردشگری
تاریخ شروع : 1394/11/07
تاریخ پایان : 1394/11/08
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات
محورهای کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت تجارت الکترونیکی امنیت در فناوری اطلاعات مخابرات و ارتباطات موبایل وب و نرم افزارهای کاربردی تکنولوژی آموزشی(آموزش الکترونیک) هوش مصنوعی شبکه ارتباطی و حسگر سیستم های اطلاعاتی سخت افزار
تاریخ شروع : 1394/11/10
تاریخ پایان : 1394/11/10
سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
محورهای اصلی همایش محور اصلی مهندسی برق مهندسی الکترونیک مهندسی پزشکی مهندسی کامپیوتر مهندسی مخابرات
تاریخ شروع : 1394/11/07
تاریخ پایان : 1394/11/07
همایش ملی فرهنگ .گردشگری و هویت شهری
به نام خداوندگار زیباییها گستره ی کرانه ناپیدای دانش انسان شناسی و مطالعات فرهنگی ایران، همواره دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران را بر آن می دارد که بی هیچ توقعی با جان و دل بر تارک مدنیتی جاودان، چونان نگینی بی تا بدرخشند، و بر بالهای رنگارنگ علوم انسانی و هنرهای هفت گانه ی جهانیِ مزین به کشف ناگفته های نهانی، برای نجات بشریت بکوشند. گستره ای که بنا به هر لحظه و هر مکان، زیبنده ی بروز استعدادهایی خدایی در لوای پژوهشهایی از جنس فرهنگ، مدنیت، تاریخ، دین، مذهب، هنر، ادبیات، معماری، موسیقی و پنجره هایی والا، بوسعت ایران اسلامی است. پژوهشهای علمی ارزشمندی که آینده ی فرهنگی مدنی فرزندان ما را به گذشته های پر فراز و نشیب مان پیوند می زند و امروز ما را شایسته ی نام نیک می گرداند. نخستین کنفرانس ملی "فرهنگ، گردشگری و هویت شهری" با تکیه بر کمکهای همه جانبه ی خداوندگار مهربان و پشتوانه ی مدیریتی موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع و ارگانهای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی کشور، بویژه مدیران برجسته ی آموزشی و فرهنگی استان کهن کرمان، بر آن است که در راستای تحقق آرمانهای والای آموزش عالی، میزبان دانشگاهی علاقه مندان و دوستداران پیشرفتهای همه جانبه ی فرهنگی، گردشگری و هویت شهری، در طرح ایده ها، نظریه ها و مقالات دانشمندان، فرهیخته گان و دانشجویان ایران اسلامی باشد. هیات های علمی و اجرایی برگزار کننده ی نخستین کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری کرمان دست نوآوران عزیز کشور را به گرمی می فشارد. دکتر محمد عارف
تاریخ شروع : 1394/11/03
تاریخ پایان : 1394/11/04
سومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
محورهای کنفرانس روان درماني اختلالات رواني آزمونهاي رواني روانشناسي سلامت آسيب هاي اجتماعي اعتياد آسیب شناسی و درمان مسایل خانواده و نوجوان اختلالات خلقی و اضطرابی آسیب های اجتماعی اختلالات شخصیت اختلالات سایکوتیک اختلالات جنسی روان درمانی و معنویت روانشناسی مثبت نگر مداخله در بحران و خودکشي درمان های شناختی و رفتاری درمان های دارویي، فیزیکی مداخله های روانشناختی در بیماری های مزمن رویکردهای عصب روانشناختی ساير موضوعات مرتبط...
تاریخ شروع : 1395/02/22
تاریخ پایان : 1395/02/22
دوازدهمين همايش تخصصی امنيت و رمز
موضوعات: طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی سامانه های امنیتی فاوا (الگوریتم های رمزنگاری، پروتکل ها و غیره) تحلیل و ارزیابی سامانه‌های امنیتی فاوا (الگوریتم های رمزنگاری، پروتکل ها، ماژول ها و غیره) امنیت نرم افزار (سیستم های عامل، پایگاه داده، رایانش ابری و غیره) آینده پژوهی رمز و امنیت (کوانتومی و پساکوانتومی، داده های حجیم، رایانش ابری و غیره )
تاریخ شروع : 1394/12/05
تاریخ پایان : 1394/12/05
اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک
گروه مهندسی مکانيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به برگزاری همايش 2 روزه با سطح ملی و عنوان " اولين کنفرانس ملی رويکردهای نوين و کاربردی در مهندسی مکانيک " با هدف معرفی زمينه های نوين و کاربردی مطابق با نيازهای علمی و صنعتی کشور، معرفی پژوهشگران اين زمينه به جامعه علمی- صنعتی و معرفی پتانسيلهای علمی و آزمايشگاهی لازم در منطقه و سطح کشور در حيطه مهندسی مکانيک نموده است. در اين همايش علاوه بر سخنرانيهای علمی و صنعتی با حضور اساتيد و متخصصين معتبر استان و کشور، کارگاههای تخصصی و نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی مراکز علمی، تحقيقاتی و صنعتی نيز برگزار خواهد شد.
تاریخ شروع : 1394/11/18
تاریخ پایان : 1394/11/21
سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست
موضوعات: کامپوزیت های سیمانی سازگار با محیط زیست مصالح بازیافتی توسعه پایدار صنعت بتن بتن های ویژه سبز مدیریت زائدات در صنعت بتن پروژه های اجرایی مرتبط توضیحات تکمیلی: تولید بتن علاوه بر مصرف منابع طبیعی خود سبب ایجاد آلودگی های زیست محیطی نیز می گردد که نقش مخرب تولید آن را بیش از پیش نمایان می سازد. لذا در سال های اخیر محققین و دست اندرکاران صنعت بتن به ارائه راهکارهای مختلف کاهش آلودگی های زیست محیطی تولید بتن روی آورده اند. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف از برگزاری " سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست "، جمع بندی راهکارهای پیشنهادی محققین و دست اندکاران صنعت بتن کشور به منظور بومی سازی مجموعه ای از استراتژی های ملی کنترل و کاهش آلودگی ناشی از صنعت بتن و صنایع وابسته می باشد. لذا بدين وسيله از علاقمندان به شركت در اين سمینار دعوت به عمل مي‌آيد كه با ارسال اصل مقالات از طریق سایت سمینار، نتيجه فعاليت هاي خود را از اين طريق در اختيار صنعت، جامعه علمي و دانشگاهي قرار دهند. اميد است در سايه الطاف الهي و همت همكاران پژوهشگر گامي اساسي و ارزشمند در جهت کاهش مضرات زیست محیطی تولید بتن در کشور عزیزمان برداشته شود.
تاریخ شروع : 1395/02/23
تاریخ پایان : 1395/02/23
اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا(گرایش جغرافیا طبیعی) در پیشبرد اهداف افق چشم انداز ۱۴۰۴
محور ویژه : جایگاه علوم جغرافیا و علوم طبیعی دردربرنامه های توسعه کشور و اهداف چشم انداز افق1404 محور ها اصلی : الف) ژئومورفولوژی و نقش آن در پیشبرد اهداف اهداف چشم انداز 1404 ب) اقلیم و نقش آن در پیشبرد اهداف اهداف چشم انداز 1404 ج) جغرافیای آبها وهیدرولوژی ج) جغرافیای آبها وهیدرولوژی د) جغرافیای خاکها و کشاورزی و توسعه پایدار ه) جغرافیای زیستی،اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه پایدار و)گرایش های تحصیلی علوم طبیعی و گرایش های همکار علوم جغرافیا
تاریخ شروع : 1394/12/12
تاریخ پایان : 1394/12/12
کنفرانس بین‌المللی ریاضیات فازی
با کمال مسرت به اطلاع کلیه دانشگاهیان، پژوهشگران و علاقمندان می‌رسانیم که " کنفرانس بین‌المللی ریاضیات فازی" در تاریخ ۸-۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار خواهد شد. این کنفرانس با هدف گردآوری محققانی از سراسر جهان در زمینه ریاضیات مجموعه‌های فازی و سیستم‌های فازی و کاربردهای آنها و ایجاد محیطی مناسب برای به اشتراک‌گذاشتن آخرین آرا و نظرات علمی در این زمینه‌، کار خود را آغاز می‌کند. بدین وسیله از کلیه اساتید محترم، پژوهشگران گرامی و دانشجویان علاقه‌مند دعوت می‌شود که ضمن شرکت در کنفرانس با ارایه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی خود بر غنا و کیفیت علمی کنفرانس بیافزایند. بر اساس تصمیم کمیته علمی، مقالات منتخب کنفرانس که دارای کیفیت علمی مناسب بوده و به تأیید نهایی داوران برسند، در مجلات معتبر چاپ خواهند شد.
تاریخ شروع : 1395/02/08
تاریخ پایان : 1395/02/10
اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
.: محورهای همایش 1. خانواده ، سبک زندگی و راهکارهای ارتقاء کیفیت آن 2. خانواده و پیشگیری از آسیبهای روان شناختی 3. خانواده و چالش های پیش رو در هزاره سوم 4. خانواده ، فرزند آوری و فرزند پروری 5. خانواده و کودکان استثنایی 6. خانواده و فرهنگ بومی 7. خانواده و سیاست 8. خانواده ، مذهب و سلامت روانی انسان 9. خانواده و اقتصاد مقاومتی 10. خانواده و حقوق اساسی آن 11. خانواده و راهکارهای مقابله با آسیبهای فضای مجازی برای فرزندان 12. خانواده و راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی ماهواره برای فرزندان 13. خانواده و رسانه 14. خانواده و راهکارهای پیگیری ازاعتیاد فرزندان 15. خانواده و تعلیم وتربیت 16. ارتباط شغل با خانواده 17. معیارهای ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام
تاریخ شروع : 1394/11/28
تاریخ پایان : 1394/11/28
دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار
محورهای همایش: ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اصلاح نظام مجوزدهی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتقای کیفیت ارایه خدمات عمومی (کاهش مراحل، هزینه و زمان) ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قوانین مرتبط با محیط کسب و کار شناسایی ماهیت و فرآیند فساد اداری و نقش آن در تخریب نهادی و تضعیف محیط کسب و کار کشور تاثیرکوچک و چابک سازی دولت بر شاخص‌های محیطی کسب و کار نقش تشکل های بخش خصوصی در بهبود محیط کسب وکار بررسی نقش بهبود محیط کسب و کار در رشد اقتصادی کشور تجارب جهانی در بهبود محیط کسب وکار: راهکارها و اولویت‌ها ارزیابی ظرفیت‌های قانونی کشور در بهبود محیط کسب و کار ارزیابی کیفیت نهادی در ایران و نقش آن در محیط کسب و کار ارزیابی کیفیت قوانین و مقررات در ایران و تاثیر آن بر محیط کسب و کار شناسایی روش‌های ارتقای کیفیت قوانین و مقررات در جهان از جمله ارزیابی اثر قوانین (Regulatory Impact Assessment) و امکان‌سنجی اجرای آن در کشور جایگاه حقوق مالکیت در ایران و نقش آن در کاهش هزینه های مبادلاتی ارزیابی فرایند تدوین قوانین و مقررات در ایران و نقش آن در کارایی نهادی و بهبود محیط کسب و کار مقایسه نظام قانونگذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی در ایران و کشورهای جهان نقش نظام قضایی در بهبود محیط کسب و کار تجارب کشورهای موفق در زیر ساخت های الکترونیکی کسب و کار و پنجره واحد ایجاد بستر های مناسب برای استقرار پنجره واحد و ایستگاه‌های واحد خدمات‌‌دهی (One-Stop Shop) و در محیط کسب و کار : الزامات، آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بلوغ دولت الکترونیک: فرصتها، چالشها و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی
تاریخ شروع : 1394/09/23
تاریخ پایان : 1394/09/23
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته ­گری ایران
اهداف کنفرانس چهارمین کنفرانس بین‌المللی مواد مهندسی و متالورژی (iMat2015) با توجه به چشم‌انداز تعریف شده اهداف زیر را دنبال می‌کند: • تعاملات عرضه کنندگان و صنایع هدف مواد مهندسی، متالورژی و ریخته گری • تبادل افکار با اساتید و متخصصان برجسته جهانی • آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری‌های پیشرفته جهان • آشنایی با چشم انداز توسعه صنعت مواد مهندسی و متالورژی در ایران و جهان • معرفی نوآوری های کلیدی در مواد مهندسی و متالورژی • آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهاي مدیریتی در صنعت مواد مهندسی و متالورژی • نقش ایمنی و حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار صنعت مواد مهندسی و متالورژی • معرفی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن های تخصصی و مهندسین مشاور • معرفی تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برتر تجهیزات، مواد اولیه و خدمات مواد مهندسی و متالورژی
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/20
کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی - کشور امارات شهر دبی
محور های کنفرانس 1.علوم مهندسی - مهندسی برق - مهندسی مکانیک - مهندسی کامپیوتر - مهندسی عمران - مهندسی معماری - مهندسی صنایع - مهندسی کشاورزی - مهندسی متالوژی - مهندسی معدن - مهندسی هوا فضا - مهندسی شیمی 2.علوم - میکروبیولوژی - علوم آزمایشگاهی - علوم داروئی - ایمونولوژی - شیمی کاربردی - ریاضیات - فیزیک - زمین شناسی - بیوتکنولوژی - صنایع غذایی - زیست شناسی 3.علوم انسانی - مدیریت - اقتصاد - روانشناسی عمومی - روانشناسی بالینی - علوم تربیتی - علوم انسانی - آمار - حقوق - زبان انگلیسی - آموزش زبان - هنر
تاریخ شروع : 1394/09/10
تاریخ پایان : 1394/09/10
دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی سمنان (ARCsem)
حيطه ها علوم بالينی پزشکی/ علوم پايه پزشکی/ دندانپزشکی/ داروسازی/ پرستاری و پيراپزشکی/ علوم توانبخشی/ علوم سلولی و مولکولی/ اپيدميولوژی و بهداشت/ تغذيه/ آموزش پزشکی/ قرآن پژوهی/ طب سنتی و مکمل/ اخلاق در تحقيقات پزشکی/ فناوری های نوين/ ابداعات و اختراعات/ تحقيقات بين رشته ای/ نگاه ويژه سرطان
تاریخ شروع : 1394/12/16
تاریخ پایان : 1394/12/17
4th International Conference on Nanotechnology and Basic science (ICN2016)چهارمین کنفرانس بین المللی نانو تکنولوژی و علوم پایه
Conference Topics Advanced Nanomaterials: Nanoparticles Synthesis and applications Nanocomposites / Bionanocomposites Materials Nanofluids Nanostructured / nanoporous Materials and devices Nanostructured coatings,surfaces and membranes Carbon Nanostructures and devices Graphene Polymer Nanotechnology Soft Nanotechnology and Colloids Nanomaterials Fabrication,Characterization and Tools: Synthesis of Nanomaterials Sustainable Nanomanufacturing Nanoscale Materials Characterization Modeling and Simulation at the Nanoscale Nanoscale Electronics: Nano Electronics and Photonics Organic and Flexible Electronics Green Electronics MEMS and NEMS Devices and Applications Sensors and Systems Nanofluidics Nanotech for Energy and Environment: Nanomatrials for Clean and Sustainable Technology Nanotechnology for Solar Energy Collection and Conversion Energy Storage and Novel Generation Nanotech for Oil and Gas NanoNuclear Materials Fuels Applications Renewable Energy Technologies Bio Sources for Materials and Fuels Green Chemistry and Materials Water Technologies Smart Grid Nanotech in Life Sciences and Medicine: Bionanomaterials and Tissues Engineering Biosensors,Diagnostics and Imaging Materials for Drug and Gene Delivery Biomarkers and Nanoparticles Cancer Diagnostics,Imaging and Treatment Drug Delivery and Therapeutics Cancer Nanotechnology Nano Robots DNA nanotechnology Nanotoxicity Nanotechnology safety: NanoToxicology Risk assessment and management Measurement of health risk Exposure scenarios Regulation and ethical impacts Nano Applications: Food Technology Catalysis Military and Defense Aerospace and Vehicle Manufacturers Manufacturing and Construction Textiles Nanotechnology Applications in Agricultural Systems and/or in Medicinal Plants
تاریخ شروع : 1394/11/15
تاریخ پایان : 1394/11/16
همایش ملی نحلیل گردشگری ایران در دوران پساتحریم
موضوعات اصلی و محورهاي همايش ‏ -‏ نقش دیپلماسی عمومی در جذب و ارتقاء جایگاه گردشگری ایران در دوران پساتحریم ‏-‏ چشم انداز بازاریابی منطقه ای و جهانی گردشگری ایران در دوران پساتحریم ‏ ‏-‏ چشم انداز زیرساخت‌ها، اقامت گاه‌ها و تاسیات گردشگری ایران در دوران پساتحریم ‏ ‏-‏ چشم انداز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گردشگری در دوران پساتحریم ‏ ‏-‏ نقش رونق گردشگری در دوران پس از تحریم و تاثیر آن در کاهش پروژه ایران هراسی ‏ ‏-‏ بررسي نقش گردشگری در انتقال و تبادل فرهنگ ایران و فرهنگ ملل در دوران پساتحریم ‏-‏ ماهيت شناسي تحریم و اثراث آن بر فعالیت های گردشگری‎ ‎ایران ‏-‏ بررسی ارتباط میان گردشگری و ثبات سیاسی با تأكيد بر ايران ‏-‏ نقش گردشگری در ایجاد و تقویت همبستگی ملی در دوران پساتحریم ‏ ‏-‏ بررسي لغو تحریم ها و تاثیرات آن بر صنعت حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای در کشور ‏ ‏-‏ بررسی نقش گردشگری در اشتغال و توسعه کارآفرینی در دوران پساتحریم ‏ ‏-‏ ‏ تاثیر لغو تحریم بر برند گردشگری ایران ‏ ‏-‏ بررسی اصول دیپلماسی مبتنی بر عزت، مصلحت و حکمت در دوران پساتحریم ‏ ‏-‏ ‏ بررسی وضعيت صادرات صنایع دستی کشور در دوران پساتحریم ‏-‏ بررسی مزیت ها و محدودیت های دولت در خصوص فعالیت های گردشگری پساتحریم ‏ ‏-‏ بررسی فرصت های ایران برای بهبود و ارتقاء تصویر ایران در عرصه جهاني در دوران پساتحریم
تاریخ شروع : 1394/10/20
تاریخ پایان : 1394/10/20
پنجمین کنفرانس بین­ المللی "رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی"
موضوعات کنفرانس ارتقاء بهره وری انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برای رسیدن به توسعه پایدار نقش نیروگاه های بازیافت و ذخیره انرژی - تولید همزمان – توربین های انبساطی در بهره وری انرژی نقش آینده انرژی های تجدیدپذیر در توسعه پایدار پیلهای سوختی و سوختهای زیستی و آینده مصرف سوختهای مدرن استفاده از پسماندهای شهری، بیومس و ضایعات کشاورزی در تولید انرژی نگهداشت انرژی با اصلاح مصرف آب و حامل های انرژی در کشاورزی و صنعت اهداف جهانی توسعه پایدار و نقش ذخایر آب نقش مصرف و تولید انرژی و تلاشهای جهانی برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اکتشاف، استخراج، حمل و . . . در معادن آینده ساختمان های سبز و بهره وری انرژی برای توسعه پایدار حقوق معاملات نفت و گاز و انرژی های نو و رژیم حقوقی میادین مشترک
تاریخ شروع : 1394/10/28
تاریخ پایان : 1394/10/29
چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
محورهای مقالات تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در هیدرولیک سازه‌های هیدرولیکی سیستم‌های انتقال و توزیع آب فناوری‌های نوین در مهندسی هیدرولیک کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مهندسی هیدرولیک ماشین‌های هیدرولیکی مهندسی رودخانه هیدروانفورماتیک هیدرولیک دریا و سواحل هیدرولیک زیست محیطی هیدرولیک محیط‌های متخلخل
تاریخ شروع : 1394/08/20
تاریخ پایان : 1394/08/22
دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
محورهای کنفرانس جغرافیا و برنامه ریزی جغرافیا ومدیریت جامع شهری جغرافیا و محیط زیست جغرافیا و فناوریهای نوین جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی جغرافیا ی پزشکی جغرافیا ی سیاسی سنجش از دور طبیعت گردی(اکوتوریسم) ژئومورفولوژی آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی) برنامه ریزی و آمایش سرزمین برنامه ریزی شهری برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی گردشگری توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی. معماری و شهرسازی مهندسی معماری معماری منظر مدیریت پروژه و ساخت معماری و مصرف انرژی معماری و مهندسی عمران معماري و هویت شهري معماری وتکنولوژی مرمت ابنیه سنتی معماري پایدار و ساختمانهاي هوشمند مطالعات معماری ایران معماری اسلامی شهرسازی طراحی شهری برنامه ریزی شهری و منطقه ای شهرسازی اسلامی مزایا و معایب توسعه شهري حقوق شهری و شهروندی مشارکت مردمی در امور شهری استانداردسازي ،الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پایدار روانشناسی شهري زیرساخت ها و خدمات شهري بهسازي و نوسازي شهري گردشگری شهری آمایش سرزمین و توسعه شهری مدل سازی و توسعه شهری سنجش از دور و توسعه شهری شهر و امنیت شهری عدالت شهری مدیریت بحران و ریسک در توسعه شهری حکمروایی شهری حمل و نقل شهری مدیریت شهری توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی فناوری های نوین در زمینه شهرسازی وبهسازی سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازی.
تاریخ شروع : 1394/10/10
تاریخ پایان : 1394/10/10
کنفرانس الکترونیکی علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
سرفصل های علمی تکنولوژی غلات نان حجیم و نیمه حجیم نان سنتی کیک کلوچه بیسکویت ماکارونی نان های بخارپز پاستا نودل شیرینی دیگر موارد تکنولوژی ذرت و فراورده های آن (آرد ذرت، فراورده های حجیم شده و اسنک ها، شربت ذرت، کنسرو، ... ) تکنولوژی برنج و فراورده های آن (آرد برنج، انواع شیرینی برنجی، برنج کوبی(شالیکوبی)، نیم پز و پیش پز کردن، کنسرو، .... ) کنترل کیفیت غلات رعایت استانداردها در غلات 17025, GMP, ISO22000, HACCP شیمی، بیوشیمی و بیوتکنولوژی غلات رئولوژی غلات (رئولوژی فراورده های خمیری ، اثرات رئولوژیکی در بهبود کیفیت ) ایمنی ، تغذیه ، بهداشت و بیماریهای خاص غلات و فرآورده های آن غنی سازی و غنی کننده ها در غلات تکنولوژی آرد سازی و انبارش و نگهداری انواع آرد غلات راه های ارتقاء کیفیت انواع آرد غلات غنی سازی انواع آرد غلات افزودنی ها و بهبود دهنده ها عوامل موثر بر کیفیت محصول نهایی جایگزین های چربی و قند در صنعت غلات کاربرد صمغ ها و امولسی فایر ها در صنعت غلات عوامل موثر در تسریع بیاتی پروبیوتیک، پری بیوتیک ،سیمبیوتیک و فیبرها در غلات فراورده های اکسترود شده شیرین کننده های حاصل از نشاسته نشاسته و نشاسته های اصلاح شده غنی سازی نانهای سنتی و صنعتی کاربرد خمیر ترش در فرمولاسیون نان تاثیر بسته بندی بر افزایش عمرماندگاری نان روش های نوین آزمایشگاهی و ارزیابی فاکتورهای کیفی مواد اولیه در صنعت غلات فرآیند مالتینگ و ابجو آنزیم ها در صنعت غلات بیوتکنولوژی غلات غذا های فراسودمند انبارش و نگهداری غلات و فراورده های جنبی
تاریخ شروع : 1395/03/04
تاریخ پایان : 1395/03/05
دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
زیرمجموعه‌های محورها از قرار زیر می‌باشد: 1- معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی الف. مبانی نظری اسلام در معماری ‌ب. نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری ‌ج. بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی ‌د. مبانی موجود معماری ایرانی ‌ه. ابعاد پنهان معماری در اسلام ‌و. آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود ‌ز. آرمان‌شهر اسلامی ‌ح. حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام ‌ط. جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی ‌ي. نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی ك. مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی ‌ل. نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری ‌م. تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی ‌ن. تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری 2- هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی الف. داده پردازی در معماری ‌ب. معماری تعاملی ‌ج. رایانه ابزاری برای ساخت ‌د. معماری هوشمند ‌ه. معماری دیجیتال ‌و. معماری پارامتریک ‌ز. رایانه ابزاری برای طراحی 3- انرژی، معماری و شهرسازی پایدار الف. معماری و شهرسازی پایدار ‌ب. ضوابط فنی و استانداردها ‌ج. نوآوری و چالش‌های پیش رو ‌د. شهر پایدار اسلامی ‌ه. تکنولوژی و پایداری ساختمان ‌و. کاربرد مصالح نوین ‌ز. مدیریت انرژی ‌ح. مردم و پایداری اجتماعی ‌ط. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی ‌ي. راهکارهای نظارت خودکار 4- مدیریت و برنامه ریزی الف. مدیریت استراتژیک ‌ب. روش ها، فنون و متودولوژی ‌ج. سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه ‌د. سازماندهی پروژه ‌ه. ابزارهای مدیریت ‌و. مدیریت و برنامه ریزی پایدار ‌ز. مدیریت شهری ‌ح. بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی ‌ط. الگوهای مدیریت اسلامی پایدار ‌ي. اصول و مقررات پیمان ‌ك. مهندسی ارزش ‌ل. نظارت و ارتقای کیفیت ‌م. مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی ن. مدیریت شهر الکترونیک س. مدیریت بحران 5- معماری منظر و هنرهای محیطی الف. جلوه های نو در معماری منظر ‌ب. چشم انداز شهر ‌ج. منظر فرهنگی و بافت های تاریخی ‌د. میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده ‌ه. منظر و چشم‌انداز پایدار ‌و. اکوتوریسم ‌ز. آموزش و منظر شهری ‌ح. شهر و زیباسازی شهر 6- میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری الف- معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و گردشگری ب فرهنگ و گردشگری ج- رویکردهای نوین در گردشگری د- میراث طبیعی و گردشگری ه- تکنولوژی های نوین در گردشگری و- گردشگری جهانی و جاذبه های ایران ز- معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری ح- معماری و شهرسازی نوین و گردشگری ط- گردشگری و اقتصاد ی- مدیریت گردشگری ایرانی اسلامی ک- گردشگری بومی ل- گردشگری دینی
تاریخ شروع : 1394/11/26
تاریخ پایان : 1394/11/29
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
درباره کنفرانس با استعانت از خداوند متعال و پس از برگزاری موفق اولین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، انجمن علمی هم اندیشان مبتکر ایران زمین به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی در زمينه علوم کشاورزی ميان اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان و با هدف توانمندسازي و تبادل يافته هاي علمي دانشجويان رشته کشاورزی «دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی» را برگزار می نماید. اين همايش فرصت مغتنمي خواهد بود براي دانشجويان کشاورزی، كه يافته‌هاي علمي خود را به معرض داوري و قضاوت اساتيد و بزرگان اين حوزه گذاشته و با طرح پژوهش‌هاي علمي خود در جمع متخصصان و صاحب‌نظران اين دانش، نواقص و مشكلات كار خود را يافته و اصلاح نمايند. بدین طریق، از اساتید، صاحبنظران، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران و علاقمندان محترم در حوزه علوم و مهندسی کشاورزی دعوت می شود در صورت تمایل به ارائه مقاله یا مشارکت فردی و گروهی در این کنفرانس، نسبت به ارسال مقالات به دبیرخانه اقدام فرمایند
تاریخ شروع : 1394/10/15
تاریخ پایان : 1394/10/16
کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی
محورهای کنفرانس جامعه شناسی و روانشناسی ورزشی - ورزش و سلامت روانی - مشاور ورزشي - روانشناسی مسابقات ورزشی و تمرین - ورزش، سلامت جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی - جامعه‌شناسی ورزش ورزش همگانی - ورزش و اخلاق اجتماعی(ورزش، اخلاق، پهلوانی) فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني - فيزيولوژي ورزشي كاربردي - فعاليت بدني و مكمل‌ها - تغذيه ورزشي و فعاليت بدني در شرایط محیطی مختلف بيومكانيك ورزشي - بيومكانيک كلينيكي - بيومكانيک آسيب‌های ورزشي - بيومكانيک و ورزش سالمندان و معلولان - بيومكانيک مهارت‌های پایه و تکنیک‌های ورزشی رفتارحركتي - يادگيري و كنترل حركتي - آموزش و سنجش تربيت بدني - رشد و تکامل حرکتی آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - حركات اصلاحي - امدادگر ورزشي - اختلالات اسکلتی-عضلانی - آسیب‌های ورزشی، پروتکل‌های توانبخشی مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان‌هاي ورزشي - مديريت رويدادهاي ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش - مديريت اوقات فراغت ورزش‌هاي تفريحي - مديريت رسانه‌هاي ورزشي - مديريت رويدادهاي ورزشي - اقتصاد و نوآوری در ورزش(ورزش، تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) - گردشگری ورزشی اخلاق حرفه‌ای، رسانه و ارتباطات در ورزش - مطالعات رسانه و ورزش - مباني اخلاقي و فرهنگي در ورزش - اخلاق در رسانه‌های ورزشي - بررسی محتوای رسانه‌های ورزشی دیگر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزش
تاریخ شروع : 1395/01/30
تاریخ پایان : 1395/01/30
دومین کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، منابع طبیعی، محیط زیست و توسعه روستایی
محورهاي كنفرانس مهندسی کشاورزی - مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گياهان باغبانی - توليد محصولات باغبانی - حشره شناسي كشاورزي - بيماري شناسي گياهي - بيوتكنولوژي كشاورزي - شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز - مديريت كشاورزي - مهندسي فضاي سبز - گیاه‌پزشکی(مديريت تلفيقي آفات، بيماري‌هاي گياهي، علف‌هاي هرز) - پدافند غيرعامل و امنيت زيستي منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري - آبخيزداري و توسعه پایدار - مرتعداري و منابع طبیعی - حفاظت کیفی و کمی منابع طبیعی - تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار جنگل و صنایع چوب - جنگداري و مهندسي جنگل - جنگل شناسي و اكولوژي جنگل - فرآورده هاي چندسازه چوب - حفاظت و اصلاح چوب - بيولوژي و آناتومي چوب - صنايع خمير و كاغذ - طراحي و مهندسي چوب - مسايل اقتصادي –اجتماعي جنگل شيلات - تكثير و پرورش آبزيان - فرآوري محصولات شيلاتي - بوم شناسي آبزيان شيلاتي - صيد و بهره برداري آبزيان محيط زيست - زيستگاه ها و تنوع زيستي - آلودگي‌هاي محيط زيست - محيط زيست و آمايش سرزمين - تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار - كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محیط زیست مديريت مناطق بياباني - آبیاری، مرتع و آبخيزداري مناطق بیابانی - خاك‌شناسي مناطق بیابانی - محيط زيست و منابع طبيعي بیابان - بيابان زدايي، توسعه و عمران مناطق بياباني آبياري و زهكشي - سازه هاي آبي و مدیریت منابع آب - مهندسي منابع آب - هواشناسي كشاورزي - حفاظت کیفی و کمی منابع آب - افزایش بهره‌وری توزیع، انتقال و مصرف آب - مدیریت آب در مزرعه و پایش منابع آبی - بهره برداری از آب‌های زیرزمینی و استفاده از منابع آب غیر متعارف - روش‌های نوین در آبیاری و زهکشی زراعت و اصلاح نباتات - اصلاح نباتات - زراعت - علوم و تكنولوژي بذر - كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي) مهندسي اقتصاد كشاورزي - سياست و توسعه کشاورزی - اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي - اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست - بازاریابی محصولات كشاورزي - اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي - نقش نظام اقتصادی و بيمه‌اي در توسعه كشاورزي علوم باغبانی - گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌اي - باغبانی میوه‌کاری - باغبانی سبزی‌کاری - پرورش گیاهان زینتی - فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه - فيزيولوژي و اصلاح سبزي‌ها - فيزيولوژي و اصلاح گل و گياه زينتي - فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي– ادويه‌اي و عطري - فيزيولوژي و فنّاوري پس از برداشت محصولات باغباني - بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني ترويج و آموزش كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي - آموزش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کشاورزی - بهينه‌سازي فرايند توليد محصولات كشاورزي - آموزش و گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك - كاربرد داده‌هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي - كاربرد IT و ICT در ترويج و توسعه كشاورزي علوم خاك - شیمی و حاصلخيزي خاك - فیزیک و حفاظت خاك - بیولوژی و بيوتكنولوژي خاك - پیدایش، رده‌بندي و ارزيابي خاك علوم دام و طيور - اصلاح نژاد دام - تغذيه دام، طیور و نشخواركنندگان - مدیریت دامپروری - فيزيولوژي دام و طیور - توليد طيور(پرورش و مديريت) مهندسي صنايع غذايي - صنايع غذايي - علوم مواد غذایی - زیست فنّاوري مواد غذايي مكانيزاسيون كشاورزي و مكانيك بيوسيستم - طراحی و ساخت - انرژی‌های تجديدپذير - فناوري پس از برداشت - مدیریت و تحليل سامانه‌ها - انرژی، بازیافت و مديريت پسماند توسعه روستايي - معماری، مسكن و بهسازي روستايي - آسيب شناسي توسعه پايدار روستايي - نقش برنامه‌ریزی، مدیریّت و سازمان‌های محلّی در توسعة روستایی - گردشگری، اقتصاد و توسعه پایدار روستایی - مسایل اجتماعی و جامعة روستایی ایران - نقش فن‌آوری‌های نوین در توسعة نواحی روستایی دیگر موضوعات مرتبط با توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ شروع : 1395/01/21
تاریخ پایان : 1395/01/21
کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی
محــورهای کنفرانس در مطالعات هنر: 1- هنرهاي پژوهشي و پژوهش در هنر - پژوهش و مطالعه هنر - فلسفه و تاریخ هنر - هنر اسلامی - هنرهای تجسمی - هنر و مقتضیات جهان معاصر - نقش و جایگاه هنر در پیشرفت و توسعه فرهنگی 2- هنرهاي نمايشي و سينما - مطالعات سینما - كارگرداني و بازیگری - نمايش عروسكي - فلسفه و تاریخ سینما - ادبيات نمايشي 3- مرمت، احيا و بازسازی - مرمت اشياي فرهنگي و تاريخي - مرمت و احياي ابنيه و بافت هاي تاريخي - باستان شناسی و مطالعات نظری تاریخی هنر 4- هنرهاي تصويري و طراحي - پویا نمایی و انیمیشن - ارتباط تصويري و گرافیک - تصویرسازی - نقاشی و مطالعات نظری وابسته - عکاسی، سبک‌شناسی و پژوهش‌های نظری 5- موسیقی - مطالعات موسیقی - فلسفه و تاریخ موسیقی - آهنگسازی و نوازندگی - موسيقي‌شناسي (اتنوموزيكولوژي) 6- معماری و شهرسازی - مطالعات و پژوهش‌های معماری - طراحی شهری و مطالعات وابسته - برنامه‌ریزی و مدیریت شهری - معماری اسلامی-ایرانی 7- هنرهای تجسمی و موضوعات دیگر در هنر - طراحی صنعتی و مطالعات وابسته - سبک شناسی، تاریخ در طراحی صنعتی - فرش و پژوهش‌های مرتبط - طراحی پارچه و لباس 8- دیگر موضوعات در مطالعات هنر و پژوهش‌های میان رشته‌ای محــورهای کنفرانس در پژوهش‌های علوم انسانی: 1- علوم اجتماعي و جامعه‌‍شناسی - مردم شناسي و جمعيت شناسي - برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي و توسعه - مطالعات فرهنگي - فلسفه علوم اجتماعي - مددكاري اجتماعي 2- زبان شناسی، ادبيات و آموزش - زبان و ادبیات فارسی - آموزش زبان فارسي - ادبيات تطبيقي - ادبيات كودك و نوجوان - زبان شناسي همگاني و رايانشي - فرهنگ و زبان‌هاي باستاني - حوزه‌های میان رشته‌ای و جریان‌های زبان‌شناسی 3- علوم جغرافيايي - اقلیم شناسی، ژئومورفولوژي و برنامه‌ریزی محیطی - جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري و روستایی - برنامه‌ريزي آمايش سرزمين و مخاطرات محيطي - جغرافياي سياسي و نظامی - سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي 4- علوم تاریخ و باستان‌شناسی - تاريخ ايران - تاريخ معاصر ایران و جهان - تاريخ اسلام و تاریخ تشیع - اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه شناسي - تاريخ عمومي جهان 5- فلسفه، الهيات و معارف اسلامي - علوم و معارف قرآن و حديث - فقه و مباني حقوق اسلامي - شيعه شناسي و شناخت مذاهب فقهي - فلسفه و كلام اسلامي - اديان و عرفان - تاريخ و تمدن ملل اسلامی - اخلاق اسلامي و فلسفه اخلاق 6- روانشناسی و علوم تربيتي - روانشناسي عمومي و بالینی - برنامه‌ريزي آموزشي و درسي - مديريت و برنامه ریزی آموزشي، تحقيقات و تكنولوژي آموزشي - تعلیم و تربيت اسلامي - آموزش و بهسازي منابع انساني - روانشناسي خانواده، کودک و نوجوان - روانشناسي صنعتي–سازماني - سنجش و اندازه گيري روانسنجي - روانشناسي تربيتي، مشاوره و راهنمايي 7- حقوق - فقه و حقوق اسلامي و خصوصی - حقوق عمومي و خصوصی - حقوق پزشكي، خانواده، ارتباطات - فقه و حقوق اقتصادي - حقوق بين‌الملل - حقوق جزا و جرم شناسي - حقوق دادرسي اداري و مديريت دادگستري - حقوق تجارت و اقتصاد بين‌الملل 8- علوم سياسي و روابط بين‌الملل - علوم سیاسی و انديشه سياسي در اسلام - روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌اي - ديپلماسي و سازمان‌هاي بين المللي - مطالعات جهان 9- حسابداري، مدیریت و علوم اقتصادی - بورس، مدیریت مالی، سرمایه‌گذاری و حسابداری - توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي - اقتصاد و بانکداری اسلامي - حسابرسی و حسابداری - مديريت بازرگاني، مالی، دولتی و صنعتی - كارآفريني و مديريت كسب و كار - مديريت منابع انساني و اجرايي 10- دیگر موضوعات در علوم انسانی و پژوهش‌های میان رشته‌ای
تاریخ شروع : 1394/11/08
تاریخ پایان : 1394/11/08
اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
محورهای همایش الف: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی تعليم و تربيت اسلامي برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزش و پرورش دبستانی آموزش و پرورش تطبیقی آموزش و بهسای منابع انسانی آموزش بزرگسالان مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی تحقیقات آموزشی مديريت آموزشی آموزش الكترونيك اخلاق اسلامی جامعه شناسی پژوهش علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی مطالعات زنان و خانواده مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه ب: مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت روانشناسی فرهنگی روانشناسی اسلامی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان روانشناسی عمومی سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) فلسفه تعلیم و تربیت برنامه ریزی درسی روانشناسی سلامت روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی مشاوره مدرسه مشاور وراهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) محورهای ویژه: برنامه ريزی رفاه اجتماعی مطالعات راهبردي فرهنگ مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی زیست اخلاق اسلامی مطالعات جوانان فلسفه علوم اجتماعی فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانش اجتماعی مسلمین راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه سبک زندگی سالم راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی اخلاق و فرهنگ در پژوهش سایر مباحث مرتبط با علوم تربیتی
تاریخ شروع : 1394/08/25
تاریخ پایان : 1394/08/25
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
محورها: الف : یافته های نوین علوم مهندسی 1. مهندسی کامپیوتر 2. مهندسی بـرق 3. مهندسی مکانیک 4. مهندسی عمـران 5. مهندسی کشاورزی 6. مهندسی معمـاری 7. مهندسی هوافضـا 8. مهندسی متالـوژی 9. مهندسی پزشکی 10. مهندسی معــدن ب : یافته های نوین علوم کاربردی 1. جغرافیا و برنامه ریزی 2. علوم زیسـتی 3. زمین شنـاسی 4. علوم کشاورزی 5. آمار و ریاضی 6. فیزیک کاربردی 7. شیمی کاربردی 8. بیوتکنولوژی 9. علوم بهداشتی 10. محیط زیست ب : یافته های نوین علوم انسانی 1. روانشنــاسی 2. علوم اجتماعی 3. علـوم تربیـتی 4. باستان شناسی 5. مـدیـریـت 6. آموزش زبـان 7. فلسفــه 8. اقتـصــاد 9. پژوهش درهنر 10. علوم ورزشی پ: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت 1. راهکارهای پیشرفت علمی در کشور 2. راههای تحقق توسعه علم و فناوری 3. پیش فرض های پیشرفت علمی کشور 4. اهمیت علم و فناوری در جهان 5. تبیین نمای کلی پیشرفت 6. الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/19
دومين همايش ملي سيستم‌هاي هوشمند در مهندسي برق و کامپيوتر
محور های دومین همایش سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر پرینت ایمیل 1)کاربرد هوش مصنوعی در حوزه مهندسی برق 2)کاربرد تکنیک‌های شناسایی ساختاری الگو در حوزه مهندسی برق 3)کاربرد الگوریتم‌های بهينه‌سازی مبتنی بر محاسبات نرم در حوزه مهندسی برق 4)تجزیه و تحلیل کارایی سيستم‌های هوشمند در صنعت برق 5)نتایج تجربی پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند در صنعت برق 6)مباحث نظری و توسعه‌ای در زمینه هوش مصنوعی 7)مباحث نظری و توسعه‌ای در زمینه تکنیک‌های شناسایی ساختاری الگو 8)توسعه و بهبود الگوریتم‌های بهینه‌سازی مبتنی بر محاسبات نرم
تاریخ شروع : 1394/09/17
تاریخ پایان : 1394/09/17
چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
محورهای همایش الف: محیط زیست محیط زیست انسانی: 1. مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست 2. اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست 3. گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین 4. آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی 5. استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست 6. مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری 7. مدیریت پسماند و بازیافت 8. مهندسی آب و فاضلاب 9. سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS ) 10.روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی محیط زیست طبیعی: 1. تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده 2.زمین شناسی زیست محیطی 3. جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری) 4.مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر زنتیکی 5. مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار) 6.مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار 7. مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی 8.روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی ب: مدیریت انرژی انرژي هاي تجديد ناپذير: (نفت، گاز، زغال سنگ و ... انرژي هاي تجديد پذير: (انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و... مدیریت بهینه انرژی: 1. مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف 2.آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی 3.فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی 4. سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی پ: پدافند غیرعامل و دفاع زیستی 1- نقش پدافند غير عامل در حفظ و تامین منابع انرژی و محيط زيست 2 -نقش آموزش و فرهنگ سازي پدافند زیستی بمنظور توانمندي‌ بخش های مختلف صنعت 3- آينده‌پژوهي و استفاده از روشهاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد 4- نقش پدافند زیستی در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در کشور 5-روشها و رویکردهای نوین و پایداردر بخش پدافند غیرعامل و دفاع زیستی سایر ( مباحث مرتبط با محیط زیست،انرژی و پدافند زيستي)
تاریخ شروع : 1394/10/25
تاریخ پایان : 1394/10/25
دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
محورهای کنگره زیست شناسی - علوم گیاهی - علوم جانوری - علوم سلولی و مولکولی - علوم دریایی و اقیانوسی - میکروبیولوژی - بیوتکنولوژی - بیوفیزیک - بیوشیمی - ژنتیک - زیست شناسی وتوسعه پایدار علوم طبیعی - زمین شناسی و علوم خاک - کشاورزی و منابع طبیعی - جنگل و مرتع - محیط زیست و پدافند زیستی - علوم طبیعی و توسعه پایدار و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/25
اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین (ICH94)
محورهای همایش بومی‌سازی واسلامی سازی علوم انسانی درایران با رویکرد بومی - اسلامی: چالش ها و راهکارها اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ؛بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی در فضای فناوری اطلاعات محور آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی و راهکارهای عملی شدن آن در ایران لزوم توجه به بومی‌سازی با رویکرداسلامی در بررسی کیفیت تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌ها دانشگاه فرهنگیان و احیای علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی ،بصیرت افزایی و تحقق سند تحول بنیادین تبیین اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام بررسی تطبیقی رابطه تربیت دینی و تربیت اخلاقی با نگرش اسلامی نقش اسلامی سازی متون درسی در درونی شدن ارزش ها علوم اجتماعی و علوم تربیتی و مثلث طلایی صنعت ، دانشگاه و جامعه علوم اسلامی و علوم تربیتی و رویکردهای نوین پژوهشی روانشناسی بالینی ، روانشناسی اجتماعی ، روانشناسی عمومی با رویکرد بومی - اسلامی علوم سیاسی با رویکرد بومی - اسلامی حقوق بین الملل با رویکرد بومی - اسلامی چالش های پژوهش های کمی در علوم انسانی روش های پژوهش کیفی در علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی مدیریت دانش( KM ) با رویکرد بومی - اسلامی یافته ها و مباحث نوین در حسابداري و حسابرسی علوم انسانی اسلامی و فناوری های نوین آموزشی و تقویت هویت دینی و ملی مدیریت دولتی ، مدیریت دولتی نوین ( NPA ) ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت اجرایی و مدیریت گردشگری و جهانگردی با رویکرد بومی - اسلامی مدیریت امور بانکی ، مديريت امور فرهنگی ، مدیریت رسانه ، مدیریت آموزش عالی ، مدیریت شهری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، مدیریت ریسک ، مدیریت بحران ، مديريت مالی و مديريت استراتژيک پژوهش های بنیادی و کاربردی در علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی مدیریت منابع انسانی ( HRM ) ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( SHRM ) ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ( EHRM ) و رفتار سازمانی با رویکرد بومی - اسلامی کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی رشته های مختلف علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی با رویکرد بومی - اسلامی
تاریخ شروع : 1394/10/03
تاریخ پایان : 1394/10/03
پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
محورها: 1. حمل‌و‌نقل همگاني 2. سيستم هاي حمل و نقل هوشمند 3. برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی 4. ايمني ترافيك 5. حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار 6. مهندسي ترافيك 7. اقتصاد حمل‌و‌نقل 8. مديريت سيستم‌هاي حمل‌ و نقل و ترافیک 9. آموزش ترافیک 10. قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه ترافیک 11. حمل و نقل غیر موتوری 12. طراحی هندسی معابر
تاریخ شروع : 1394/12/11
تاریخ پایان : 1394/12/12
سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی,مطالعات اجتماعی و فرهنگی
محورهای کنفرانس الف: علوم تربیتی 1-تعليم و تربيت اسلامي 2-برنامه ریزی آموزشی 3-آموزش و پرورش ابتدایی 4-آموزش پیش دبستانی 5-تکنولوژی آموزشی 6-برنامه ریزی درسی 7-تحقیقات آموزشی 8-مديريت آموزشي 9- آموزش الكترونيك 10-اخلاق اسلامي ب: علوم روانشناسی 1-روانشاسی بالینی 2-روانشناسی تربیتی 3-روانشناسی شخصیت 4-روانشناسی صنعتی و سازمانی 5-روانشناسی عمومی 6-سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) 7-فلسفه تعلیم و تربیت 8-برنامه ریزی درسی 9-روانشناسی سلامت 10-روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی پ: علوم اجتماعی و فرهنگي 1-پژوهش علوم اجتماعی 2-علوم ارتباطات اجتماعی 3-مطالعات زنان و خانواده 4-مردم شناسی 5-جامعه شناسی 6-جمعیت شناسی 7-مددكاري اجتماعي 8-برنامه ريزي رفاه اجتماعي 9- مطالعات راهبردي فرهنگ 10-مديريت و برنامه ريزي امور فرهنگي ت: محور ويژه 1- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیريت جهادي 2- علوم تربیتی و توسعه پايدار 3- علوم روانشناسی و توسعه پايدار 4- علوم اجتماعی و فرهنگي و توسعه پايدار 5-ساير مباحث مرتبط
تاریخ شروع : 1394/10/08
تاریخ پایان : 1394/10/08
دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
محورهای کنفرانس الف: مهندسی عمران و توسعه پایدار 1-مهندسی زلزله 2- مهندسی مدیریت ساخت 3- مهندسی آب و مدیریت منابع آب 4-مهندسی آب وفاضلاب 5- مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی 6- مهندسی سازه های بتنی و فولادی 7-مهندسی حمل و نقل و ترافیک 8-مهندسی مکانیک خاک وپی 9- مهندسی راه و ترابری 10-مهندسی نقشه برداری 11-مهندسی محیط زیست 12- مهندسی سنجش از دور 13- مهندسی ساختمان 14- مهندسی شهرسازی 15-مهندسی عمران و آبادانی ب- محورهای ویژه 1- اهمیت پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی 2- فناوریهای نوین در حوزه مهندسی عمران 3- نقش مدیریت بحران در مهندسی عمران 4-مهندسی عمران و مدیریت شهری و روستایی پایدار 5-راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در مهندسی عمران
تاریخ شروع : 1394/09/20
تاریخ پایان : 1394/09/20
چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
: محورهای همایش مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک پدافند غيرعامل و امنیت زیستی محیط زیست و آمایش سرزمین علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی و فضای سبز حشره شناسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات علوم دام و دامپزشکی جنگل و مرتع و بیابان علوم شیلات و آبزیان علوم و صنایع غذایی آبیاری و زهکشی توسعه روستایی و سایر موارد مرتبط و...
تاریخ شروع : 1394/11/12
تاریخ پایان : 1394/11/12
اولین همایش ملی علوم وفناوری های نوین ایران
.: محورهای همایش علوم و فناوری های نوین در حوزه مهندسی مهندسی عمران،آب ومحیط زیست مهندسی معماری و شهرسازی مهندسی فناوری های نوین مهندسی مکانیک وانرژی مهندسی وعلوم کامپیوتر مهندسی هسته ای مهندسی برق علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم کشاورزی مدیریت ، مکانیزاسیون، آموزش و ترویج کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک علوم باغبانی و تولیدات گیاهی علوم شیلات و صنایع غذایی علوم دام و دامپزشکی زراعت و اصلاح نباتات جنگل ، مرتع و بیابان علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم انسانی علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم اقتصادی و سیاسی ادبیات و علوم انسانی مدیریت و حسابداری الهیات و ادیان حقوق علوم و فناوری های نوین در حوزه علوم پایه علوم جغرافبا علوم زیستی علوم ریاضی علوم زمین علوم فیزیک علوم شیمی
تاریخ شروع : 1394/09/08
تاریخ پایان : 1394/09/08
هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه وبالین واولین کنگره ملی علوم پایه وتولیددانش بنیان
علوم پایه و تولید دانش بنیان: جایگاه علوم پایه پزشکی در طرح تحول سلامت- مشکلات و چالشهای آموزشی و پژوهشی علوم پایه پزشکی- آزمایشگاه و بالین: جایگاه آزمایشگاه های تشخیص طبی در طرح تحول سلامت اهمیت آزمایشگاه های تشخیص طبی در بیماریهای قلب و عروق
تاریخ شروع : 1394/11/17
تاریخ پایان : 1394/11/19
دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
: محورهای همایش الف: علوم تربیتی تعليم و تربيت اسلامي برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزش و پرورش دبستانی آموزش و پرورش تطبیقی آموزش و بهسای منابع انسانی آموزش بزرگسالان مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی تحقیقات آموزشی مديريت آموزشی آموزش الكترونيك اخلاق اسلامی ب: علوم روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت روانشناسی فرهنگی روانشناسی اسلامی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودکان و نوچوانان روانشناسی عمومی سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) فلسفه تعلیم و تربیت برنامه ریزی درسی روانشناسی سلامت روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی مشاوره مدرسه مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) پ: علوم اجتماعی و فرهنگی پژوهش علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی مطالعات زنان و خانواده مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه جمعیت شناسی مددكاری اجتماعی مدیریت خدمات اجتماعی برنامه ريزی رفاه اجتماعی مطالعات راهبردي فرهنگ مديريت و برنامه ريزی امور فرهنگی زیست اخلاق اسلامی مطالعات جوانان فلسفه علوم اجتماعی مدیریت راهبردی فرهنگ تبلبغ و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی فرهنگ و ارتباطات اسلامی دانش اجتماعی مسلمین ت: جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه جامعه شناسی فرهنگی جامعه شناسی گروه های اجتماعی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران جامعه شناسی ورزشی جامعه شناسی شهری مردم شناسی ازدواج و خانواده محورهای ویژه: راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه سبک زندگی سالم راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی اخلاق و فرهنگ در پژوهش توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها سایر مباحث مرتبط
تاریخ شروع : 1394/11/20
تاریخ پایان : 1394/11/20
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
محورها: الف: پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی تعلیم تربیت دینی روش تدریس نوین پیشرفت تحصیلی برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش ابتدایی آموزش و پرورش پیش دبستانی آموزش و پرورش دبستانی آموزش و پرورش تطبیقی آموزش و بهسای منابع انسانی آموزش بزرگسالان مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی تحقیقات آموزشی مديريت آموزشی آموزش الكترونيك اخلاق اسلامی رفتار شهروند سازمانی ب: پژوهش های کاربردی در روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت روانشناسی فرهنگی روانشناسی اسلامی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودکان و نوچوانان روانشناسی عمومی سنجش و اندازه گیری(روان سنجی) فلسفه تعلیم و تربیت برنامه ریزی درسی روانشناسی سلامت آموزش و پرورش مشاوره مدرسه مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی) مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی سلامت سازمانی پ: پژوهش های کاربردی در آسیب های اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی مطالعات زنان و خانواده مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه سازگاری اجتماعی جمعیت شناسی مددكاری اجتماعی مدیریت خدمات اجتماعی برنامه ريزی رفاه اجتماعی رشد اجتماعی ازدواج و خانواده جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران زیست اخلاق اسلامی مطالعات جوانان فلسفه علوم اجتماعی تبلبغ و ارتباطات اجتماعی محورهای ویژه: راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه سبک زندگی سالم راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی اخلاق و فرهنگ در پژوهش توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها سایر مباحث مرتبط
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/25
همایش علمی پژوهشی «مدیریت تامین پایدار و امنیت انرژی با رویکرد پدافند غیرعامل»
محورهاي همايش ملي مدیریت تأمین پایدار و امنیت انرژي: 1- مردم، امنیت و تأمین پایداری انرژی 2- نقش فناوری های نوین در تأمین پایدار انرژِی 3- نقش عوامل ژئوپلتيك و ژئواكونومي در تأمين پايدار انرژي (نقش كشور در تأمين پايدار انرژي در منطقه و جهان) 4- ديپلماسي انرژي (فرصت ها و چالش ها) 5- بخش خصوص و امنیت انرژی (فرصت ها و چالش ها) 6- امنيت ملی و امنيت انرژی 7- تسهیل مدیریت بحران در حوزه انرژی از منظر پدافند غیرعامل 8- راهبرد پدافند غيرعامل و مصون سازی زیرساخت های حوزه ای انرژی در برابر تهدیدات با تأکید بر شیوه و روش ها 9- تنوع بخشی به منابع انرژی با تأکید بر انرژی های نو 10- شناخت تهدیدات و آسیب پذیری حوزه های مختلف انرژی 11- مخاطرات و آلودگی های زیست محیطی بخش انرژی کشور
تاریخ شروع : 1394/10/02
تاریخ پایان : 1394/10/03
پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
محورهای پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران: آيروديناميک آيروديناميک تجربي آيروديناميک تحليلي آيروديناميک عددی آيرواکوستيک آيروديناميک بالزن ها و ريزپرنده ها پيشرانش ديناميک گازها سوخت و احتراق توربو ماشين موتور های رفت و برگشتي تئوری ملخ ميکرو رانشگر ها پيشرانش های فضايي مکانيک پرواز، پایداری و کنترل عملکرد پروازی ديناميک پرواز، پايداری و کنترل هدايت و ناوبری مدل سازی و شبيه سازی آزمايش های پروازی و شناسايي سازه های هوافضايي مواد مواد مرکب ديناميک سازه و ارتعاشات خزش، خستگي ، شکست ايروالاستيسيته آزمايش های مخرب و غير مخرب تحليل سازه و بهينه سازی طراحي سامانه های هوافضايي ماهواره و فضاپيما وسائل پرنده اويونيک سامانه ها و زير سامانه های مکانيکي مهندسي سامانه ساخت و توليد علوم و فناوری فضايي سامانه های پرتاب و بازگشتی به جو مکانيک مدار سامانه های فضايي اکتشافات فضایی فناوری ماهواره مديريت و بهره برداری در حوزه هوافضا و هوانوردی مديريت و بهره برداری ماهواره ها و ايستگاه های زميني مديريت و بهره برداری خطوط هوايي مديريت توسعه فرودگاهي قابليت اطمينان و مديريت ريسک هوافضا و انرژی هوافضا و محيط زيست تضمین محصول حقوق، مقررات و استاندارد هوافضا راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتي در صنايع هوافضا و هوانوردی هوانوردی کنترل، ناوبری، نظارت و مديريت ترافيک هوايي(CNS/ATM) هوانوردی عمومي و توسعه شبکه حمل و نقل هوايي عملیات فرودگاهی پهپادهای تجاری صلاحيت پرواز بررسي سوانح هوايي صنعت بيمه هوايي تجاری سازی موارد ویژه در حوزه هوافضا
تاریخ شروع : 1394/12/04
تاریخ پایان : 1394/12/06
پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
محورهای تخصصی: 1. پيوند استراتژي نوآوری با استراتژي كسب و كار در بنگاه های بزرگ و شبکه ها 2. مدل ها و فرايندهاي ارتقای ظرفيت جذب، از يادگيري تا نوآوري 3. شبکه ها، تعاملات و همکاری های فناورانه بین بنگاهی و بین المللی 4. يادگيري و نوآوري فناورانه در بستر اقتصاد مقاومتی دانش بنیان در بنگاه های بزرگ و شبکه ها 5. مكانيزم هاي تامين منابع مالي جهت توسعه فناوری در بنگاه‌های بزرگ و شبکه ها 6. نقش مالکیت فکری در یادگیری و نوآوری فناورانه در بنگاه های بزرگ و شبکه ها محورهای عمومی: 1. برنامه ­ریزی استراتژیک فناوری 2. مدیریت انتقال و یادگیری فناوری 3. همکاری­ های استراتژیک فناورانه 4. مدیریت تحقیق و توسعه 5. مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید 6. تجاری سازی دانش و فناوری 7. کارآفرینی فناورانه 8. مدیریت دانش در خدمت توسعه فناوری 9. مدیریت مالکیت­ های فکری در حوزه دانش و فناوری 10. آینده‌نگاری، آینده‌پژوهی و ارزیابی فناوری 11. سیاستگذاری فناوری 12. شبکه­ ها و نظام های نوآوری ملی، بخشی و فناورانه 13. آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فناوری و نقش آن در توسعه پایدار 14. آموزش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/26
یازدهمين سمينار سالانه الكتروشيمي ایران
یازدهمين سمينار سالانه الكتروشيمي ایران توسط انجمن الكتروشيمي ايران در 27و 28آبان ماه 1394 در دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار مي گردد. از اينرو از كليه اساتيد دانشگاه ها، محققين و پژوهشگران، دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد رشته هاي شيمي، مهندسي شيمي، مواد، صنعتگران و ساير علاقه مندان به زمينه هاي مختلف الكتروشيمي، براي شركت در اين سمينار علمي دعوت به عمل مي آيد تا ارسال مقالات و ثبت نام خود را از 25 خرداد ماه لغايت 10 شهریور ماه 1394 در زمينه هاي مختلف محور هاي سمينار از طريق مراجعه به سايت دبير خانه سمينار به آدرس: www.iranecs.ir انجام دهند. به اطلاع می رساند که یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران مورد تائید ستاد نانو برای دریافت حمایت تشویقی پایان نامه های مرتبط با فناوری نانو در سال 1394 اعلام شده است. اهداف سمينار: گردهمايي بزرگ اساتيد، پژوهشگران، صنعتگران، دانشجويان تحصيلات تكميلي و ساير علاقه مندان در زمينه هاي مختلف الكترو شيمي در سطح كشور، ايجاد هم افزايي فعاليت هاي پژوهشي كشور در راستاي بومي سازي و ارتقاي الكترو شيمي در كشور، ترويج تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه اي در زمينه هاي مختلف الكترو شيمي، بهره گيري از دانش فني، تبادل اطلاعات و تجارب بين متخصصين، پژوهشگران و صنعتگران عرصه الكترو شيمي، گسترش ارتباط مراكز دانشگاهي و پژوهشي با صنايع مرتبط و ...
تاریخ شروع : 1394/08/27
تاریخ پایان : 1394/08/28
اولین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و استانداردسازی ایران
.: محورهای همایش الف-علوم مدیریت: 1- مدیریت دولتی 2- مدیریت بازرگانی 3- مدیریت صنعتی 4- مدیریت آموزشی 5- مدیریت اجرایی 6- مدیریت ورزشی 7- مدیریت استراتژیک 8- مدیریت رسانه ای 9- مدیریت تکنولوژی 10- مدیریت فناوری اطلاعات 11- مدیریت شهری 12- مدیریت امور فرهنگی 13- مدیریت مالی 14- مدیریت کارآفرینی 15- مدیریت MBA 16- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی 17- مدیریت محیط زیست 18- مدیریت ریسک 19- مدیریت انرژی 20- مدیریت و برنامه ریزی 21- مدیریت بحران 22- مدیریت و توسعه پایدار 23- مدیریت جهانگردی 24- مدیریت کتابخانه ای 25- مديريت اماكن متبركه مذهبي ب-برنامه ریزی: 1- برنامه ریزی گردشگری 2- برنامه ریزی و آمایش سرزمین 3- برنامه ریزی طراحی و مدیریت 4- برنامه ریزی شهری 5- برنامه ریزی روستایی 6- برنامه ریزی منطقه‌ای 7- برنامه ریزی و آمایش سرزمین 8- برنامه ریزی توسعه اقتصادی 9- برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 10-مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری پ-آموزش: 1- تحقیقات آموزشی 2- برنامه ریزی درسی 3- آموزش عالی 4- مدیریت آموزشی 5- کیفیت آموزشی 6- تکنولوژی آموزشی 7- فناوری اطلاع رسانی آموزشی 8- آموزش بهداشتی و صنعتی 9- آموزش کشاورزی و صنایع غذایی 10-برنامه ریزی آموزشی 11-آموزش و پرورش تطبیقی 12-آموزش و بهسازی منابع انسانی ت- استاندارد سازی 1- استاندارد صنایع شیمیایی و پتروشیمی 2- استاندارد درصنایع غذایی و کشاورزی 3- استاندارد صنعت برق و الکترونیک 4- استاندارد درصنعت ساختمان 5- استاندارد در صنعت خودروسازی و نیرو محرکه 6- استاندارد شیمیایی مدیریت و کیفی 7- استاندارد وسایل و تجهیزات پزشکی 8- استاندارد تجهیزات آموزشی 9- استاندارد در صنعت حمل و نقل 10-استاندارد در صنایع نساجی 11-استاندارد در مواد مصرفی 12- استاندارد در بخش محیط زیست و انرژی
تاریخ شروع : 1394/08/08
تاریخ پایان : 1394/08/08
اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران
اهداف همایش 1- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در علوم تربیتی و روانشناسی،مشاوره و آموزش اسلامی در ایران . 2- اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج صحیح علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش اسلامی در ایران . 3-بررسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی و در جامعه و ارائه راهبردهای نوین در این حوزه. 4- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه در زمینه تعلیم و تربیت صحیح و اسلامی. 5-راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دسترسی آسان علاقمندان و صرفه جویی در هزینه و وقت پژوهشگران. 6- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتها. 7- اشاعه ی فرهنگ صحیح مدیریت و برنامه ریزی و توسعه آموزش و پژوهش علوم تربیتی و روانشناسی،مشاوره و آموزش اسلامی در فضای تمام الکترونیک. 8- ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق نظریه های تربیتی ،اجتماعی و فرهنگی و شناخت ارزش‌ها و الگوهای مناسب. 9-فراهم سازي بسترمناسب براي انتقال دانش وتجربيات كشورهای مختلف. 10-دستیابی به راهکارهای مناسب توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه .
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ پایان : 1394/08/28
سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس
«محـــورهای کنفــرانس» 1- هواشناسی دریایی و تغییر اقلیم گردش عمومی جو و اقیانوس برهمکنش هوا و دریا مدل‌های پیش‌بینی جو و اقیانوس دینامیک جو و اقیانوس مقادیر حدی اقلیمی اثر تغییرپذیری اقلیمی بر مقادیر حدی جوی تغییرات منطقه‌ای اقلیم اعتبارسنجی مدل‌های اقلیمی 2- مهندسی دریایی و فناوری‌های نوین مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هیدروگرافی مهندسی دریا انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی سازه‌های ساحلی و فراساحل پایش، پیش آگاهی و هشدار مخاطرات دریایی استحصال آب شیرین از دریا 3- علوم دریایی و اقیانوسی فیزیک دریا شیمی دریا بیولوژی دریا زمین‌شناسی دریایی اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای 4- بهره‌برداری از منابع دریایی حفظ و بهره‌برداری پایدار از ذخایر شیلاتی تولید پایدار فرآورده‌های دریایی اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی اکتشاف و استخراج منابع معدنی در دریا 5- محیط زیست دریایی استفاده پایدار و حفظ منابع زنده دریایی تقویت مدیریت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زیست‌محیطی حفاظت محیط‌زیست دریایی توسعه پایدار جزایر کوچک آلودگی ساحلی کیفیت آب خورها و تالاب‌ها 6- فرهنگ و اقتصاد دریا نقش و جایگاه خلیج فارس در فرهنگ و تاریخ توسعه پایدار بنادر و مناطق آزاد توسعه پایدار حمل و نقل دریایی توسعه صنعت گردشگری ساحلی و دریایی
تاریخ شروع : 1394/12/08
تاریخ پایان : 1394/12/09
پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم
«محـــورهای کنفــرانس» 1- پایش و پیش‌آگاهی تغییراقلیم مدل‌های پیش‌بینی اقلیمی (دینامیکی، آماری و ...) مدل‌سازی پیش‌بینی تغییرات اقلیمی دیدبانی و پایش اقلیم و خدمات اقلیمی ناهنجاری‌های اقلیمی گازهای گلخانه‌ای تغییراقلیم و تغییرپذیری اقلیمی تغییراقلیم و فن‌آوری‌های نوین 2- اثر تغییراقلیم و آسیب‌پذیری تغییراقلیم، کشاورزی و منابع طبیعی تغییراقلیم و منابع آب تغییراقلیم و محیط‌زیست (خاک، حیات وحش، آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌های دائمی و ...) تغییراقلیم، منابع انرژی و مصرف آن تغییراقلیم، سلامت و آسایش انسان تغییراقلیم و حمل‌ونقل (زمینی، دریایی و هوایی) تغییراقلیم و اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییراقلیم و مخاطرات طبیعی (خشکسالی، توفان‌های گرد و خاک، ریزگردها، سیل و ...) تغییراقلیم و توسعه پایدار تغییراقلیم و جوامع آسیب‌پذیر تغییراقلیم و اثرات آن بر صنعت بیمه تغییراقلیم و اثرات آن بر صنعت گردشگری اثرات تغییراقلیم بر جامعه (تغییر سبک زندگی و الگوی رفتاری مردم، الگوی مصرف و تعاملات اجتماعی) 3- سازگاری و کاهش پیامدهای زیانبار تغییراقلیم فن‌آوری‌های نوین برای سازگاری با تغییراقلیم انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اثرات زیانبار تغییراقلیم همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی افزایش کارآیی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی اقتصاد کم کربن معماری نوین و کاهش پیامدهای تغییراقلیم فن‌آوری نوین در خدمت بازیافت منابع مصرف شده فن‌آوری نوین برای توسعه فضای سبز و جنگل فن‌آوری نوین برای استفاده بهینه از منابع آب و انرژی آموزش و فرهنگ‌سازی روش‌های سازگاری با طبیعت و اقلیم
تاریخ شروع : 1394/11/05
تاریخ پایان : 1394/11/06
همایش بین المللی دندانپزشکی محافظه کارانه
محورهای همایش دندانپزشکی محافظه کارانه: از پیشگیری تا درمان نقش تکنولوژی های نوین در درمانهای محافظه کارانه دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان دندانپزشکی محافظه کارانه و تاثیر آن بر رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی نقش مهندسی بافت و دندانپزشکی رژنراتیو در حفظ و بازسازی انساج دندان روشهای نوین پیشگیری، کنترل و حذف پوسیدگی دندان دندانپزشکی محافظه کارانه و درمانهای زیبایی کاربرد بیو مواد در دندانپزشکی محافظه کارانه و نقش آنها در حفظ، ترمیم و بازسازی نسوج دندان و تاثیر آن بر سلامت دهان و دندان Minimum Intervention Dentistry
تاریخ شروع : 1394/11/11
تاریخ پایان : 1394/11/13
پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
محورهای همایش: -احتراق، کوره های صنعتی، مشعل ها، مبدل های حرارتی -انرژی، مدیریت انرژی، انرژی های تجدیدپذیر -ایمنی و بازرسی -باتری ها و پیل های سوختی -بیوشیمی و زیست فناوری -پلیمرها و مهندسی پلیمریزاسیون -خوردگی -روانسازهای صنعتی -سنتز و تولید مواد شیمیایی، دارویی -سینتیک، کاتالیست، رآکتورهای صنعتی -شیمی سموم و آفت کش ها -کاربرد نانو کاتالیست ها در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی -فناوری های نوین و صنایع شیمیایی -فناوریهای نوین در ذخیره سازی و انتقال نفت خام و گاز -فناوریهای نوین و جداسازی -فناوریهای نوین در اکتشاف، حفاری، استخراج و صیانت از مخازن هیدروکربوری -فناوری های نوین در ذخیره سازی و انتقال نفت خام و گاز -مدل سازی و شبیه سازی -محیط زیست و توسعه پایدار -نانو تکنولوژی -نانو جاذبها و فناوری های جدید در صنایع نفت وگاز
تاریخ شروع : 1394/09/26
تاریخ پایان : 1394/09/26
همایش نگاهی نو به: شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
محورهای همایش 1- مباحث نظری، قوانین و بستر حقوقی در حوزه امنیت محیط­ های شهری 2- روش­ های مدیریت مشارکتی در تامین امنیت شهری 3- نگرش اسلام به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در محیط­ های شهری 4- روش­ های تحقق امنیت در شهرهای ایرانی – اسلامی 5- جنسیت و فرهنگ در امنیت شهری 6- مدیریت و فناوری­ های نوین در ارتقاء امنیت شهری 7- راهکارهای طراحی جهت دستیابی به محیط­ های امن شهری 8- روش­های سرمایه­ گذاری در حوزه امنیت شهری 9- امنیت شهری و توسعه گردشگری 10- آینده­ پژوهی وقوع جرم در محیط­های شهری 11- توسعه پایدار و کاهش جرم در محیط‌های شهری
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/26
نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
محور اصلی • حقوق خصوصی • حقوق جزا • حقوق عمومی • حقوق بین الملل • حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم ) • حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
تاریخ شروع : 1394/08/07
تاریخ پایان : 1394/08/08
همایش ملی معماری عمران و توسعه نوین شهری
محورهای همایش محورهای مهندسی معماری و شهرسازی : اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری وشهرسازی زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری مفهوم شناسی معماری و شهرسازی شهرسازی و توسعه نوین شهری مرمت بافت ها وآثار تاریخی معماری و شهرسازی اسلامی فرهنگ، هنر و معماری معماری وتوسعه پایدار معماری داخلی بوم شناسی محورهای مهندسی عمران : مهندسی سازه مهندسی زلزله تکنولوژی عالی بتن مهندسی ژئوتکنیک مدیریت ساخت و اجرا آموزش و توسعه مهندسی عمران مهندسی راه، حمل و نقل وترافیک نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک فن آوری های نو در مهندسی عمران مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مهندسی منابع آب، سازه های هیدرولیکی و دریایی بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف در ارومیه تاثیر بزرگراهها و شاپینگ مال ها در بافت شهری ارومیه زباله و آلودگی های زیست محیطی در ارومیه تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری ارومیه
تاریخ شروع : 1394/07/30
تاریخ پایان : 1394/07/30
سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار ( با امتیاز بازآموزی )
محورهای همایش ایمنی بیمار 1- استاندارد سازی و ایمنی بیمار Standardization & Patient Safety 2- روش های علمی برای ارتقاء ایمنی بیمار Scientific Methods for Improving Safety 3- ریشه یابی تهدید کننده های ایمنی بیمار Root Cause Analysis of Patient Safety Threats 4- ایمنی بیماردر دارو درمانی Medication Practice& Patient Safety 5- آموزش و استقرار ایمنی بیمار Education & Implementation Patient Safety 6- مدیریت و فرهنگ ایمنی Management & Culture of Patient Safety 7- فناوری و ایمنی بیمار Technology & Patient Safety 8- مشارکت بیمار و خانواده در ایمنی بیمار Patient & Family Involvement in Patient Safety
تاریخ شروع : 1394/08/27
تاریخ پایان : 1394/08/29
دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم و مهندسی
محورهای کنفرانس: -مهندسی کامپیوتر - مهندسی برق و الکترونیک -مهندسی مکانیک - مهندسی عمران - معماری و شهرسازی - مهندسی کشاورزی - مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی - روانشناسی و علوم تربیتی - محیط زیست -ریاضی -آمار - شیمی - فیزیک زبان انگلیسی
تاریخ شروع : 1394/08/14
تاریخ پایان : 1394/08/15
کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
محورهای کنگره 1.مدیریت در نوآوری های نوین مهندسی 2.طراحی نرم افزاری و سخت افزاری در کلیه رشته های مهندسی 3.تولید و ارتقاء تکنولوژی در کلیه رشته های مهندسی 4.اتوماسیون و رباتیک در کلیه رشته های مهندسی 5.برق 6.کامپیوتر 7.مکانیک و مکاترونیک 8.صنایع و مدیریت صنعتی 9.معدن 10.عمران 11.معماری 12.شهرسازی 13.متالوژی 14.کشاورزی 15.شیمی 16.نفت ،گاز و پتروشیمی 17.انرژی های تجدید پذیر رشته های مهندسی شامل: عمران، معماری، شهرسازی، برق، کامپیوتر، مکانیک، مکاترونیک، صنایع و مدیریت صنعتی، معدن، متالوژی،کشاورزی، شیمی، نفت،گاز،پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر
تاریخ شروع : 1394/11/27
تاریخ پایان : 1394/11/29
اولین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
محورهاي کنفرانس: 1. ميكروبيولوژي در صنايع غذايي 2. بيوتكنولوژي در صنايع غذايي 3. شيمي مواد غذايي و افزودني هاي غذايي 4. روشهاي نوين فرآوري در صنايع غذايي 5. روشهاي نوين نگهداری مواد غذايي 6. تکنولوژی مواد غذایی 7. روشهاي نوين پايش كيفيت مواد غذايي 8. بهداشت و ايمني مواد غذايي 9. مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی 10. بهينه سازي سيستم هاي نوين در تضمين كيفيت 11. فرآورده هاي غذايي ارگانيك 12. ريزپوشاني(ميكروكپسولاسيون) در صنايع غذايي 13. فرآيندهاي غشايي در صنايع غذايي 14. مدلسازي وبهينه سازي فرآيند در صنايع غذايي 15. بسته بندي در صنايع غذايي 16. بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي 17. توليد و ارزش غذايي محصولات بومي 18. راهكارهاي كاهش افزودني هاي مصنوعي در صنايع غذايي 19. نقش مديريت در صنايع غذايي 20. غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك 21. بهينه سازي و بهره وری مصرف انرژي در صنايع غذايي 22. نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي 23. اصلاح الگوي مصرف مواد غذايي: نقش صنايع غذايي در مديريت تغذيه جامعه 24. كاربرد فيلتراسيون غشايي در صنايع غذايي( ميكرو،اولترا،نانو،اسمز معكوس و...) 25. استفاده از روشهاي غير حرارتي ( فشار بالا،امواج ما فوق صوت و...) 26. ميكروكپسولاسيون در صنایع غذایی 27. نانوكپسولاسيون و رهايش هوشمند 28. كاربرد بيوسنسورها در صنايع غذايي 29. كاربرد شبكه هاي عصبي و پردازش تصوير در صنايع غذايي 30. ساير پژوهش هاي نوين در عرصه علوم و صنايع غذايي
تاریخ شروع : 1394/07/24
تاریخ پایان : 1394/07/24
اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای علوم و فناوری
محورهای کنگره: راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش علوم انسانی 1. علوم مدیریت و کارآفرینی 2. اقتصاد ،بازرگانی و حسابداري 3. میراث فرهنگی و گردشگري 4. علوم تربیتی و روانشناسي 5. علوم فرهنگی و هنری 6. حقوق و علوم سياسي 7. آموزش و پرورش 8. علوم اسلامی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش فنی و مهندسی 1. مهندسی معماري و شهرسازي 2. مهندسی کامپيوتر و IT 3. مهندسی برق و مکانیک 4. مهندسی مواد و معدن 5. مهندسی نفت و گاز 6. مهندسی صنایع 7. مهندسی عمران 8. مهندسی انرژی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش علوم پایه 1. جغرافيا و برنامه ریزی 2. ژئوفيزيك و هواشناسي 3. ادبیات و زبان‌شناسی 4. شیمی و فیزیک 5. ریاضیات و آمار 6. تاریخ و فلسفه 7. زیست‌شناسی 8. زمين شناسي راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی 1. مهندسی كشاورزي 2. مهندسی منابع طبیعی 3. علوم باغبانی و فضای سبز 4. علوم خاک و آبخیزداری 5. علوم و صنايع غذايي 6. مهندسی محيط زيست 7. علوم دام طیور 8. بيوتكنولوژي توسعه در نگاه ویژه نظام اسلامی از دیگاه مقام معظم رهبری: مدل توسعه مبتنی بر افزایش ثروت ملی طراحی مدل توسعه مبتنی بر آموزه های فرهنگی توسعه توام با علم و اقتدار علمی رسد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی توسعه و عزت ملی ارتقاء علمی مدیریت ها
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/19
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
مهم‌ترین اهداف کنفرانس عبارت است از: - افزایش آگاهی عموم مردم در زمینه علوم - ارتقای توسعه و ترویج دانش علوم - هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید و پژوهشگران کشور - ارتقای سطح علمی اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان از طریق تبادل نظر - دستیابی به سیاست‌ها و راهبردهای کلان در زمینه علوم مختلف
تاریخ شروع : 1394/10/17
تاریخ پایان : 1394/10/17
همایش ملی گفتمان اعتدال
محورهای همایش ملی گفتمان اعتدال: 1- مبانی مفهومی و فلسفی اعتدال مفهوم شناسی اعتدال مبانی معرفت‌شناختی اعتدال اعتدال در قرآن، کلام و سیره معصومین اعتدال در کلام و سیره امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مفهوم اعتدال در متون ادبی و تاریخی اعتدال و میان گفتمانیت‌ اعتدال و ایدئولوژی مبانی روش‌شناسی و ابزارسازی اعتدال نسبت اعتدال و گفتمان‌ و نظم گفتمانی 2- اعتدال و نظام فرهنگی اعتدال و دینداری اعتدال و اخلاق اعتدال و آموزش اعتدال و فرهنگ نقد اعتدال و رسانه 3- اعتدال و نظام اجتماعی اعتدال و امنیت اجتماعی اعتدال، همدلی و همزبانی اعتدال و سرمایه اجتماعی اعتدال و قانون پذیری اعتدال و پلیس مردم مدار اعتدال، مردم داری و حاکمیت خوب اعتدال، پلیس و امنیت اجتماع محور اعتدال و شایسته سالاری اعتدال، زنان و خانواده اعتدال و فرهنگ شهروندی اعتدال و سبک زندگی اعتدال و کیفیت زندگی اعتدال و بهداشت روانی 4- اعتدال و نظام سیاسی اعتدال و مردم سالاری دینی اعتدال و وحدت اسلامی اعتدال، تحزب و آزادی سیاسی اعتدال و حوزه عمومی اعتدال و جهانی شدن اعتدال، قومیت ها و وحدت ملی 5- اعتدال و نظام اقتصادی اعتدال و اقتصاد مقاومتی اعتدال و نظام تولید، توزیع و مصرف اعتدال و توسعه پایدار اعتدال و استقلال اقتصادی اعتدال و رویکردهای اقتصادی
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/26
همايش ملي مصرف بهينه آب در صنعت "چالش ها و راه كارها"
محورهاي همايش: با توجه به چالش‌هاي زيست‌محيطي کشور و خصوصا کاهش منابع آب و به‌منظور تمرکز بر مهمترين دغدغه‌هاي موجود، محورهاي همايش به‌منظور کاربردي‌کردن دستاوردهاي علمي به‌صورت زير درنظر گرفته‌شدند: مديريت مصرف آب و بازيافت آن در صنعت بکارگيري فناوري‌هاي نوين در تصفيه و شيرين‌سازي آب و بازيافت پساب‌ها الزامات بازيافت و کاربرد پساب‌هاي شهري در صنعت استانداردهاي کمي و کيفي آب در صنعت راهبردهاي توسعه پايدار در تأمين آب صنعت تبادل آب مجازي توسط صنعت ضرورت سازگاري صنعت با تغييرات اقليم در کشور بازنگري در الگوي کشت فضاي سبز در صنايع بکارگيري فناوري‌هاي نوين کاهنده مصرف آب و کاهش ميزان هدررفت آب در صنايع اقتصاد آب و محيط‌زيست در صنعت
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/20
اولین کنفرانس بين المللى حسابدارى و مديريت در هزاره سوم
موضوعات: حسابداری مدیریت اقتصاد کارآفرینی کسب و کار
تاریخ شروع : 1394/10/02
تاریخ پایان : 1394/10/02
کتابخانه های عمومی: عوامل و موانع جذب و توسعه مخاطب
محورهای همایش نقش و تاثیر کتابداران در جذب و توسعه مخاطب نقش و تاثیرآموزش کتابداران و کاربران در جذب و توسعه مخاطب اثر تنوع خدمات کتابخانه ای در جذب و توسعه مخاطب جایگاه منابع کتابخانه ای در جذب و توسعه مخاطب نقش و تاثیر قوانین و مقررات در جذب و توسعه مخاطب جایگاه فناوری اطلاعات در جذب و توسعه مخاطب جایگاه منابع مالی و حمایتی در جذب و توسعه مخاطب نقش ساختارهای سازمانی کتابخانه های عمومی در جذب و توسعه مخاطب نقش ساختار های سازمانی کتابخانه ها در جذب و توسعه مخاطب نقش و تأثیر فضای فیزیکی و تجهیزاتی کتابخانه های عمومی در جذب و توسعه مخاطب نقش و تاثیر خدمات ویژه به گروههای خاص در جذب و توسعه مخاطب نقش و تاثیر بسته بندی و بازاریابی خدمات در جذب و توسعه مخاطب نقش و تأثیر ویژگی های فردی مخاطبین در جذب و توسعه مخاطب نیاز شناسی و نیاز سازی مخاطبین نقش تبلیغات و رسانه در جذب و توسعه مخاطب تاثیر فرهنگ محلی و منطقه ای در جذب و توسعه مخاطب اثرات برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در فرهنگ سازی مطالعه و رونق کتابخانه های عمومی نقش و تاثیر سازمانهای آموزشی و تربیتی در فرهنگ سازی استفاده از خدمات کتابخانه های عمومی آینده پژوهی مخاطب در کتابخانه های عمومی
تاریخ شروع : 1394/12/05
تاریخ پایان : 1394/12/06
همایش ملی معماری و شهرسازی بومـــــی ایران
محور های اصــلی همایش معماری و شهرسازی بومــــــــی ایران بافت ها و آثار تـــــــاریخی معماری و شهرسازی ایرانــی –اسلامـــی گردشگری و میــــراث فرهنگی
تاریخ شروع : 1394/11/29
تاریخ پایان : 1394/11/29
چهارمین کنفرانس آموزش مهندسی ایران و اولین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی با تکیه بر فناوری های نوین یادگیری
محورهای کنفرانس: فناوری های نوین در آموزش مهندسی، یاددهی و یادگیری دغدغه های مسوولیت پذیری اجتماعی و نقش آموزش مهندسی گذر از توسعه کمی به توسعه کیفی در آموزش مهندسی افقهای آینده در مهندسی و آموزش مهندسی خلاقیت و کارآفرینی در آموزش مهندسی مستند سازی تجربیات در آموزش مهندسی آموزش مهندسی و محیط زیست نقش پژوهش در آموزش مهندسی اخلاق مهندسی و توسعه پایدار آموزش مهندسی و کشاورزی آموزش مجازی در مهندسی آموزش مهندسی و انرژی ارزیابی آموزش مهندسی
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/21
بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران
بسیار مفتخریم به اطلاع برسانیم که دانشگاه شیراز میزبان بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران در ارديبهشت ماه دلپذیر شهر شیراز (از تاريخ 21 الی 23 اردیبهشت 1395) می باشد. هدف این کنفرانس، ایجاد یک محفل علمی برجسته و محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی و ارائه آخرین یافته های علمی و پژوهشی توسط دانشگاهیان، سازمانها و صنعتگران در همه زمینه های مهنسی برق، کامپيوتر و مهندسی پزشکی می باشد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در رشته های مختلف مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر دعوت می نماید مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی- فنی می باشد، چه در زمینه های تنوری و چه کاربردهای عملی آنها به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. کمیته برگزار کننده درصدد است با برگزاری نشست های علمی- تخصصی، برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری میزگردهای علمی و نمایشگاه، علاقمندان را با آخرین دستاوردهای دانش فنی و چالش های مرتبط با زمینه های مختلف علوم مهندسی برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی آشنا سازد.
تاریخ شروع : 1395/02/21
تاریخ پایان : 1395/02/23
نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی
معرفی نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور با رویکردی آینده نگر و توسعه محور و باهدف شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پتانسیل های موجود در این بخش و معرفی آن و همچنین تقدیر از تلاشهای مجاهدت گونة دانشجویان فعال درعرصة نشریات دانشجویی برگزار می گردد. تلاش بر این است تا با ایجاد فرصتی مناسب،عادلانه و برابر و طی فرایندهایی مشخص،روشن و شفاف،امکان مشارکت فعالانه در رقابتی سالم و تنگاتنگ میان نشریات دانشجویی در بخشهای آثار برتر، نشریات برتر و بخش ویژه فراهم گردد.
تاریخ شروع : 1394/08/01
تاریخ پایان : 1394/08/01
هشتمين سمينار هندسه و توپولوژی
محور های تخصصی : هندسه فينسلر - شار ريچی و کاربرد های آن - سيستم های ديناميکی - کاربرد های هندسه - هندسه مختلط - هندسه ريمانی - هندسه شبه ريمانی - هندسه فيزيک - هندسه الجبروئيد - گروه های لی و جبر های لی - توپولوژی جبری - توپولوژی عمومی - هندسه متريک - هندسه تماسی - هندسه جبری - آناليز روی منيفلد ها - هندسه همتافته - ساير -
تاریخ شروع : 1394/09/24
تاریخ پایان : 1394/09/26
دومين سمينار نظريه عملگرها و کاربردهای آن
محورهای تخصصی: محورهای تخصصی همايش بر اساس MSC2010 عبارتند از: 47Axx - نظريه عمومی عملگرهای خطي 47BXX - رده خاص عملگرهای خطي 47Cxx - عملگرهای خطی خاص به عنوان عضويی از ساختارهای جبري 47Dxx - گروه ها و نيم گروه هايی از عملگرهای خطي 47Exx, 47Fxx - عملگرهای ديفرانسيلي 47Hxx - عملگرهای غير خطی و خواص آنها 47Lxx - فضاهای خطی و جبرهايی از عملگرهای خطي 47Nxx - کاربردهايی از نظريه عملگرها
تاریخ شروع : 1394/08/20
تاریخ پایان : 1394/08/21
دومین همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه
محورها 1. مطالبات زنان و حقوق شهروندی در اندیشهٔ اعتدال 2. زنان،اعتدال و رفاه،اشتغال و توسعه اقتصادی 3. زنان،اعتدال،سیاست ورزی و مشارکت در عرصه های مدیریتی 4. زنان، اعتدال و زندگی روزمره و مسئولیت اجتماعی 5. زنان،اعتدال و عرصه های فرهنگی،علمی، آموزشی و هنری 6. زنان،اعتدال و سلامت، اوقات فراغت،ورزش و کیفیت زندگی 7. بررسی های تطبیقی منطقه ای و بین المللی در مورد زنان، اعتدال و توسعه 8. مبانی نظری و مفهومی زنان و اعتدال در ادبیات توسعه 9. آینده پژوهی و مطالعهٔ روندها در زمینهٔ اعتدال،زنان و توسعه پایدار 10. زنان و اعتدال در آیینهٔ مطالعات ادبی،ایرانی و اسلامی 11. تجربیات ایرانی در حوزه زنان و اعتدال از انقلاب مشروطه تا دههٔ چهارم انقلاب اسلامی 12. رویکرد زنان و اعتدال در آراء بزرگان اندیشه دینی و متفکران اجتماعی ایران
تاریخ شروع : 1394/07/18
تاریخ پایان : 1394/07/18
دومین کنفرانس دانشجویی شیمی ایران
محورها: شیمی آلی شیمی تجزیه شیمی فیزیک شیمی معدنی شیمی کاربردی نانو شیمی آموزش در شیمی فیتوشیمی بیو شیمی کاتالیست کاربرد شیمی در محیط زیست کاربرد شیمی در صنایع غذایی شیمی دارویی پلیمر کاربرد روش­های محاسباتی در شیمی خوردگی نفت، گاز و پتروشیمی نوآوری ابداعات و اختراعات
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/16
نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
محورهای همایش نظریه و محاسبات فازی الگوریتم های فرایافتاری شبکه های عصبی رایانش نرم در آمار سیستم های هوشمند ماشین یادگیری کاربردهای نرم رایانش
تاریخ شروع : 1394/08/27
تاریخ پایان : 1394/08/28
اولین همایش بین المللی واولین همایش ملی مدیریت و حسابداری ایران
محورهای کلی بخش مدیریت 1. مدیریت و تکنیک های بهینه سازی 2. مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی 3.رهبری و رفتار سازمانی 4.مدیریت تولید، فرایند و عملیات 5.مدیریت راهبردی 6.مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات 7. مدیریت استراتژیک و رقابت 8.مدیریت منابع انسانی 9.مدیریت مالی 10. مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه 11. مدیریت بازار 12. اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت 13. حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی 14. مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری 15. مدیریت عمومی و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت محورهای کلی بخش حسابداری 1. سیستم های اطلاعات حسابداری 2.نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه 3.اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها 4.کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت 5.تولید و حسابداری مدیریت 6.یافته های نوین و مباحث روز در حسابداري 7.استانداردهای حسابداری و حسابرسی 8.روش های تأمین مالی در سازمانها 9.لزوم استانداردگذاري يکپارچه براي گزارشگري مالي 10. نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري 11. کاربرد اينترنت در حسابداري 12. مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير کشورها 13. تاثير حسابداري در تحقق اهداف اصل 44 14. تاثير حسابداري در توسعه بازار سرمايه 15. نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي 16. ارزش افزوده و گزارشگري مالي 17. اخلاق در حسابداري و حسابرسي 18. مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
تاریخ شروع : 1394/09/15
تاریخ پایان : 1394/09/15
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
محورهای محیط زیست: - برنامه ريزي ومحيط زيست - حفاظت ومحيط زيست - مديريت ومحيط زيست - حمايت ومحيط زيست - ارزيابي ومحيط زيست - انرژي ومحيط زيست - كشاورزي ومحيط زيست - آلودگي ها ومحيط زيست - نانو ومحيط زيست - پساب ومحيط زيست - پسماند ومحيط زيست - تنوع زيستي ومحيط زيست - درياها ومحيط زيست - تالاب ها ومحيط زيست - حقوق ومحيط زيست - مديريت محيط زيست - اسلام ومحيط زيست - فرهنگ ومحيط زيست - سنجش ازدور ومحيط زيست - آموزش ومحيط زيست - فناوري هاي نوين ومحيط زيست - و ساير ايده هاي نوين در جنبه حمايت، حفاظت ومديريت محيط زيست محورهای کشاورزی: کشاورزی ارگانیک و پایدار به­نژادی و تولید گیاهان زراعی و باغی مدیریت علف‍های هرز، آفات و بیماری‍ها کاربرد علوم نانو در کشاورزی مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت تغذیه و آبیاری در محصولات زراعی و باغی کاربرد بیوتکنولوژی و کشت ­بافت در علوم کشاورزی تاثیر تنش­های زنده و غیر زنده در تولیدات کشاورزی فیزیولوژی و اکولوژی عملکرد محصولات کشاورزی تغذیه دام و طیور فیزیولوژی دام و طیور پرورش و تغذیه آبزیان هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور نقش تکنیک­های تولید مثلی در تولیدات دامی دامپزشکی (میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنی شناسی) زیست شناسی (گیاهی و جانوری) سایرمحورهای مرتبط باکشاورزی
تاریخ شروع : 1394/09/15
تاریخ پایان : 1394/09/15
اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار
گردشگری و محیط زیست گردشگری وطبیعت گردی گردشگری و جغرافیا گردشگری ومدل های اقلیمی گردشگري درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی گردشگری در سواحل گردشگري و توسعه پايدار گردشگري شهري گردشگري روستایی استراتژي هاي هدفمند کردن مديريت گردشگري گردشگري مذهبي گردشگری فرهنگی گردشگری وموزه ها تغييرات آب و هوايي و گردشگري نقش صنعت در اداره ي رشد حمل و نقل و گردشگري آموزش و تورگردانی گردشگري گردشگری وموسیقی های محلی گردشگری ادبی گردشگری ورزشی(کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی) محورهای ویژه ومرتبط با گردشگری
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ پایان : 1394/08/28
اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی معماری،مرمت،شهرسازی ومحیط زیست پایدار
مهندسی معماری و توسعه پایدار: معماری و هویت شهری معماری پایدار روش ها و فناوری های نو در در معماری انرژی های نو در معماری سبک شناسی معماری معماری خیابانی تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری گرافیک شهری مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه الگوهای معماری بومی معماری منظر بوم شناسی زیبایی شناسی در معماری سایر ایده های نوین با معماری شهری مهندسی عمران و توسعه پایدار: تكنولوژي بتن ژئوتکنیک و معدن محیط زیست راه و ترابری مدیریت ساخت و اجرا هیدرولیک ، منابع آب نقشه برداري فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران کاربرد ژئوفیزیک در سد سازی سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران مهندسي تخريب در صنعت ساختمان مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب فناوري نوين در صنعتي سازي ساختمان مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار: مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها فضای سبز و محیط زیست شهری شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن مسائل محیط زیست کلان شهرها اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست اكولوژي شهري و شهر سبز شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست مکانیسم های توسعه پاک اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری مدیریت پسماند در شهرها فاضلاب شهری و تصفیه طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای مجیط زیستی آن
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ پایان : 1394/08/28
دومین همایش ملی فرهنگی سازمانی ومنابع انسانی
- اهداف : - گسترش و بسط مفاهیم نوین مدیریتی - ارتباط بین صنعت و دانشگاه - شناسایی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای سازمان های ملی - تبادل تجارب علمي - محورهاي همايش: -الگوهای نوین فرهنگ سازمانی -مدیریت دانش و منابع انسانی دانش بنیان آسیب شناسی فرهنگ سازمانی -سرمایه های فکری سازمان -جامعه پذیری و تثبیت فرهنگ سازمانی -مدیریت تغییر و تحول در سازمان - مدیریت عملکرد و شیوه های ارزشیابی عملکرد - كارآفريني سازماني
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی
با استعانت از خداوند متعال دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی با حمایت وهمکاری موثر انجمن علمی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سیویلیکا و کنسرسیوم محتوی ملی با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه فعالیت های تحقیقاتی وآخرین دستاوردهای علمی وتبادل نظر در مورخ 29 بهمن 1394 به صورت آنلاین (Webinar) برگزار خواهد شد. به پاس اعتماد پژوهشگران عزیز و به منظور بالابردن سطح کیفی همایش کلیه مقالات پذیرفته شده در همایش پس از ثبت نام نویسندگان، علاوه بر چاپ کامل درکتاب الکترونیکی همایش(سی دی مجموعه مقالات)در پایگاه های علمی _ پژوهشی و پراستناد کشور به شرح ذیل نمایه و منتشر خواهند شد. 1: کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران 2: سایت مرجع دانش (سیویلیکا)
تاریخ شروع : 1394/11/29
تاریخ پایان : 1394/11/29
سومین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
محورهای کنفرانس: پژوهش‌های کاربردی در علوم انسانی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت محورهای فرعی کنفرانس: علوم انسانی اسلامی جامعه شناسی و ارتباطات تاریخ و تمدن روانشناسی هنر و معماری فلسفه علوم سیاسی فقه و حقوق اقتصاد حسابداری مدیریت دولتی مدیریت مالی مدیریت بازرگانی و تکنولوژی مدیریت صنعتی دیگر رشته های مدیریت و علوم انسانی
تاریخ شروع : 1394/12/14
تاریخ پایان : 1394/12/14
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
محورهای کنفرانس: - پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در بخش انرژی و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در بخش صنعت و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در علوم دریایی و علوم هوایی و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در فرهنگ و مدیریت و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در علوم زیستی و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل از منظر دین و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در علوم مهندسی، علوم سایبری و اینترنت و توسعه پایدار - پدافند غیرعامل در فضای مجازی - پدافند غیرعامل در بخش پزشکی و دارویی و توسعه پایدار - دفاع اقتصادی - دفاع بیولوژیک - دفاع سایبری - تهدید شناسی - مدیریت بحران - جنگ نرم - دفاع اطلاعاتی - دفاع الکترونیک - سایر موضوعات مرتبط
تاریخ شروع : 1394/12/21
تاریخ پایان : 1394/12/21
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و توسعه پایدار
محورهای کنفرانس: - علوم انسانی - علوم اجتماعی - علوم سیاسی - علوم رفتاری - فقه - حقوق و فلسفه - ارتباطات بین الملل - گسترش و توسعه صلح - روانشناسی - مدیریت - مدیریت مالی و صنعتی - مدیریت استراتژیک - اسلام شناسی - بومی سازی علوم انسانی - سبک زندگی ایرانی اسلامی - هویت ملی - جوانان، اشتغال، ازدواج و خانواده - علوم اقتصادی - اقتصاد مقاومتی - بیمه - بازاریابی و تبلیغات - تهاجم فرهنگی - جنگ نرم - هنر و ادبیات اسلامی - جغرافیا - معماری - تاریخ - معارف دینی و الهیات - حکومت اسلامی - بهار عربی - گسترش انقلاب اسلامی - سایر موضوعات مرتبط
تاریخ شروع : 1394/12/20
تاریخ پایان : 1394/12/20
اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
با استعانت از خداوند متعال اولین کنفرانس پدافند غیرعامل در صنعت، علوم مهندسی، علوم پایه و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار با حمایت و همکاری موثر مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور، سیویلیکا و کنسرسیوم محتوی ملی با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، کارشناسان و دانشجویان عزیز به منظور ارایه فعالیت های تحقیقاتی وآخرین دستاوردهای علمی وتبادل نظر در مورخ 20 اسفند 1394 به صورت آنلاین (Webinar) برگزار خواهد شد. به پاس اعتماد پژوهشگران عزیز و به منظور بالابردن سطح کیفی همایش کلیه مقالات پذیرفته شده در همایش پس از ثبت نام نویسندگان، علاوه بر چاپ کامل درکتاب الکترونیکی همایش(سی دی مجموعه مقالات)در پایگاه های علمی _ پژوهشی و پراستناد کشور به شرح ذیل نمایه و منتشر خواهند شد. 1: کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران 2: سایت مرجع دانش (سیویلیکا)
تاریخ شروع : 1394/12/20
تاریخ پایان : 1394/12/20
اولین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و دومین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه کارون
اولین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و دومین کنفرانس ملی پتانسیل های و چالش های رودخانه کارون، کنفرانس های ملی برنامه ریزی شده توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سازمان های مختلف می باشد. این کنفرانس ها به طور همزمان و یکجا (28 لغایت 29 بهمن ماه 1394) در اهواز برگزار خواهد شد و هدف اصلی آنها بررسی مسائل، روند جاری و تحولات لازم در به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و نیز رودخانه کارون و راهکارهای حل معضلات آنها می باشد. از پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان دعوت می گردد تا تحقیقات خود را در مورد مسائل، روند جاری و تحولات لازم در به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و نیز رودخانه کارون و راهکارهای حل معضلات آنها ارائه نمایند. این دو رویداد مختص به رشته خاص نیست و از صاحب نظران رشته های مختلف دعوت می گردد تا در این رویدادهای ملی شرکت نمایند. مقالات برگزیده با توجه به موضوع مقاله، در چند مجله ایندکس شده ISI چاپ می شوند.
تاریخ شروع : 1394/11/28
تاریخ پایان : 1394/11/29
The 3rd International Conference "Geo-Information Modeling and Environmental Monitoring"
هدف: جایگاه فعلی رشته‌های مرتبط با علوم زمین، با تمرکز به خصوص بر روی " مهندسی اطلاعات مکانی در خدمت پایش و مدیریت محیط زیست " در کنفرانس SMPR 2015، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این راستا، از برنامه ‌های کاربردهی و فعالیت‌های پژوهشی که یک الگوریتم و یا یک روشی را برای مدل‌سازی عوارض سطح زمین، همین طور پایش تغییراتی مانند حوادث طبیعی و غیر طبیعی، بر مبنای مشاهدات زمینی یا تکنیک های زمین مبنا، ارائه می‌دهند، دعوت به ارسال مقاله و شرکت در SMPR2015 می‌شود. به منظور مدیریت بهتر بحران های طبیعی و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به جامعه، سرویس‌های اضطراری نیاز به تحلیل‌ها و اطلاعات زمین مبنای با کیفیت بالا دارند.
تاریخ شروع : 1394/09/02
تاریخ پایان : 1394/09/05
5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials
On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to invite you to the 5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials that will be held in Tehran, Iran in 11-12 November 2015. Since 2007, Center of Excellence for High Performance Materials, University of Tehran, has successfully arranged a series of biennial conferences focused on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials. The purpose of these meetings is to allow those interested in the field to get together to present their research in a setting that fosters discussion, collaboration, and advancement in the field.
تاریخ شروع : 1394/07/19
تاریخ پایان : 1394/07/20
دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری غشا (MST2015)
محورهای کنفرانس: غشا و استفاده آن در پیل سوختی غشا برای جداسازی گازی غشا در صنعت نفت غشا در صنایع تصفیه آب و فاضلاب غشا و کاربرد آن در زیست پالایشگاه­ ها بیوغشاها نانوغشاها بیوراکتورهای غشایی مواد پیشرفته در ساخت غشا تماس دهنده غشایی و راکتورهای چندگانه اصلاح و مشخصه یابی غشاها غشا در صنایع غذایی و ارگانیک غشا در صنایع داروسازی مدلسازی و شبیه سازی غشاها
تاریخ شروع : 1394/08/10
تاریخ پایان : 1394/08/12
اولین همایش ملی "جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها
محورهای همایش 1-فرهنگ، اخلاق، رسانهها، منابع طبیعی، آب و محیط زیست 2-حکمرانی خوب و پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست 3-انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها) 4-توانمندسازی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت جوامع محلی، زنان و تشکل‌ها 5-مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیط زیست 6-جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی 7-دانش بومی و فناوری‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیط زیست 8-حقوق، قوانین و سیاست‌گذاری منابع طبیعی، آب و محیط زیست
تاریخ شروع : 1394/08/05
تاریخ پایان : 1394/08/06
نخستین کنفرانس ملی راهداری
اهداف برگزاری همایش عبارتند از : - اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت برای مهندسین و کارشناسان طراح، مجری و ناظر و افزایش آشنایی باحوزه های تخصصی برای مدیران اجرایی که از طریق سخنرانی های علمی (توسعه علمی) ، میزگردهای تخصصی (انتقال تجربیات حرفه ای) و کارگاه های آموزشی (انتقال دانش) تامین می گردد. - اهداف پژوهشی و توسعه دراز مدت از طریق دریافت و ارائه سخنرانی های علمی. - گسترش شناخت راهداری در سطح عمومی جامعه - تاکید بر لزوم منظور نمودن نقش کلیدی راهداری در برنامه ریزی های کلان اجرایی در حوزه راه - برقراری ارتباط نزدیکتر بین مخاطبین همایش و شرکتها و صنایع مرتبط با راهداری از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حاشیه همایش
تاریخ شروع : 1395/02/07
تاریخ پایان : 1395/02/08
پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران
محورهای سمینار: روشها و الگوریتمهای جدید کمومتریکس کالیبراسیون چند متغیره و خوشه بندی روشهای تفکیک پیکی چندمتغیره در مدلسازی فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی و صنتعی طراحی دارو/مولکول و روابط کمی ساختار-فعالیت/خاصیت روشهای آنالیز چند راهه کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوری نانو، باستان شناسی، سیستمهای زیستی و ...
تاریخ شروع : 1394/09/04
تاریخ پایان : 1394/09/05
بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
محورهاي علمي همايش 1 تحلیل پیش شرایط و پیش نیازهای نظارت موثر بر توانگری مالی: کارایی بازار، آزادسازی، خصوصی سازی، رقابت پذیری 2 آثار تغییرات توانگری مالی بر ابعاد مالی و غیرمالی شرکتهای بیمه 3 مدیریت داراییها و بدهیها و نظام نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه 4 استانداردها و مدلهای مناسب توانگری مالی در بیمه های زندگی، غیرزندگی، اتکایی و... 5 نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه 6 مبانی، روشها و مدلهای ارزیابی و محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمه 7 ارزیابی مدل و نظام نظارت بر توانگری مالی صنعت بیمه کشور 8 توانگری مالی و حمایت از بیمه گزاران 9 توانگری مالی و ورشکستگی شرکت بیمه 10 نقش سیستم های حسابداری و حسابرسی داخلی در نظارت موثر بر توانگری مالی 11 برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی مبتنی بر توانگری مالی 12 نرخ گذاری مبتنی بر ریسک و توانگری مالی شرکتهای بیمه 13 ارتباطات متقابل کفایت ذخایر و کفایت سرمایه 14 ارتباطات متقابل نظامهای حاکمیت شرکتی و توانگری مالی 15 توانمندي مديريت شركت هاي بيمه و توانگري مالي 16 تجارب و الگوهاي موفق پاسخگويي و شايستگي مديريتي در شركت هاي بيمه و ارتباط آن با توانگري مالي 17 رابطه بين صلاحيت مديران و توانگري مالي در شركت هاي بيمه 18 توانمندسازي مديران در جهت توانگري مالي شركت‌هاي بيمه 19 نقش مديران كليدي در استقرار سيستم‌هاي توانگري مالي 20 شاخصهاي ارزيابي مديران كليدي در شركت‌هاي بيمه 21 حاكميت شركتي و نقش آن در توانمندي مديريتي و توانگري مالي شركت‌هاي بيمه 22 نقش مدیریت ریسک جامع شرکتی و مدلهای داخلی در ارزیابی توانگری مالی
تاریخ شروع : 1394/09/14
تاریخ پایان : 1394/09/14
همایش بین المللی سربداران
نهضت سربداران برگی زرین است بر تارک تاریخ ایران که به عنوان اولین حکومت مردمی شیعه طلایه داران اندیشه مهدویت و ترویج فرهنگ انتظار بودند. حماسه همیشه جاوید سربداران با داشتن فرهنگ و آیینی آرمانی و الگویی اسلامی مبتنی بر فرهنگ تشیع توانست به فرجام توام با عزت ومعنویت برسد؛ آن هم در زمانی که قوم وحشی، خود کامه و دوراز خصایص انسانی مغول سرزمین مقدسمان را آماج ظلم و ویرانی می نمود و کیان ملیت، هویت و فرهنگ ما را نشانه رفته بود. استقامت مردم دیار سربداران در آن تاریخ سراسر ارعاب مغول، قیامی منحصر به فرد وجاودانه بود،که می توان با بازگشایی زوایای متعدد و ناگشوده این حرکت دینی، اندیشه جوانان را هر چه بیشتر با فرازهایی بلند دوران پایداری وعزت آشنا نمود.
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/27
کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
conference aim:  The conference aim is mainly the exchange of experience and knowledge of different researchers from industry, universities and scientific research institutions around the world to enhance scientific collaboration around the world. The conference has been intended to be held at highest international standards. 1. Providing a basis for the transfer of new and innovative industrial and academic knowledge and experience in the petroleum industry (Drilling, exploration, reservoir engineering, production engineering, etc) 2. Getting acquainted with the latest scientific, industrial and latest methods of research in Oil, Gas and Petrochemical industries 3. Making an attempt to improve education in fields related to Oil, Gas and Petrochemicals 4. More interaction between professional forces of Academic and industry organizations 5. Enhancement of knowledge of oil refining industries to academics and industry experts
تاریخ شروع : 1394/10/22
تاریخ پایان : 1394/10/23
دومین سمینار پرستاری بهداشت روان و سلامت جامعه
محورهای همایش: سالمندی- جانبازان- ورزش و سلامت- اقتصاد سلامت- پرستاری توانبخشی- اخلاق پرستاری- مدیریت پرستاری و نظام تحول سلامت-
تاریخ شروع : 1394/08/20
تاریخ پایان : 1394/08/20
هفتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
محورهای همایش: -ریاضی محض (جبر -آنالیز -هندسه,...) -آمار( -آمار و احتمال -آمار ریاضی,..) -کامپیوتر (کاربرد ریاضی در علوم کامپیوتر- علوم نظری کامپیوتر) -ریاضی کاربردی( سیستم های دینامیکی و معادلات دیفرانسیل- آنالیز عددی,..) -گرایش‌های دیگر ریاضی( ریاضی فیزیک- آموزش ریاضی,...)
تاریخ شروع : 1394/08/06
تاریخ پایان : 1394/08/07
اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
محورهای همایش: آموزش تجارت و اقتصاد- اخلاق تجارت (کسب و کار)- قانون تجارت/ حقوق و اقتصاد- آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی- رشد و توسعه اقتصادی- کارآفرینی- تجارت و اقتصاد محیط زیست- کسب و کارهای خانوادگی- تجارت,داد و ستد و اقتصاد بین المللی- اقتصاد کار / منابع انسانی- اقتصاد کلان-....
تاریخ شروع : 1394/08/05
تاریخ پایان : 1394/08/06
نخستین همایش بین المللی اهل البیت (ع) و تولید علم
محورهای همایش: الف. مبانی و مفهوم شناسی علم -مفهوم شناسی علم با تکیه بر آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام -اهل البیت علیهم السلام و شاخص های علم نافع -منزلت علم و عالم در کلام و سیره اهل البیت علیهم السلام ب. تولید علم -مفهوم شناسی تولید علم با تکیه بر آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام -جایگاه تولید علم در سیره و کلام اهل البیت علیهم السلام -زمینه ها و بسترهای تولید علم در سیره و سخنان اهل البیت علیهم السلام -شیوه های تولید علم در سیره و سخنان اهل البیت علیهم السلام,... ج. نسبت علم و دین -نسبت علم و دین در آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام -ماهیت و امکان علم دینی بر مبنای آموزه های مکتب اهل البیت علیهم السلام -دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم قرآنی -دیدگاه اهل البیت علیهم السلام در حوزه علوم تجربی,...
تاریخ شروع : 1394/08/11
تاریخ پایان : 1394/08/12
نخستین همایش بین المللی میراث آندلس؛ ایران-ایبریا،
محورهای همایش: بررسی خاستگاه اندیشه های فلسفی در آندلس اسلامی- تاثیر متقابل آرا و افکار اندیشمندان ایرانی و آندلسی بر یکدیگر- نقش آندلس اسلامی بر فرهنگ و زبان اسپانیای امروز- بررسی شکل گیری و نقش مدرسه مترجمان تولدو بر تاریخ اندیشه مغرب زمین- تاثیر تطبیقی تمدن اسلامی بر معماری و نقاشی آندلس- موشحات و ادبیات آندلس- علل انحطاط تمدن آندلس-
تاریخ شروع : 1394/08/26
تاریخ پایان : 1394/08/27
نخستین همایش ملی بررسی موضوعی کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی متوسطه ی اول و دوم
محورهای همایش: -محورها و زمینه های پژوهش (با محوریت دروس مرتبط با زبان و ادبیات فارسی دوره های اول و دوم متوسطه) -تاریخ ادبیات و شیوه های نقد ادبی -دستور زبان، زبان شناسی و تاریخ زبان فارسی -ادبیات تطبیقی و موضوعات میان رشته ای -سبک شناسی و ساختارگرایی -کتاب شناسی و متن پژوهی -زیبایی شناسی و بررسی عناصر هنری در متون نظم و نثر -انواع ادبی(حماسی، غنایی و …) -ادبیات پایداری و ادبیات انقلاب اسلامی -ادبیات معاصر(نظم و نثر) -ادبیات کودک و نوجوان -ادبیات داستانی -بررسی شیوه های بهینه و کاربردی در آموزش زبان و ادب فارسی در آموزش و پرورش -دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادب فارسی
تاریخ شروع : 1394/08/20
تاریخ پایان : 1394/08/21
پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی با رویکرد عمل گرایی
محورهای همایش: – چالش های مدیریت اجرایی در کشور – مدیریت اجرایی در دوران رکود و پسارکود – چالش ها و دغدغه های پیش روی بنگاه ها در ایران(• نظام کنترل و نظارت در اجرا • چالش های اجرایی بنگاه های کوچک و متوسط,...) – مدیریت اجرایی و الگوهای نوین کسب وکار(• چالش های اجرایی و راهبری استارت آپ ها • مباحث اجرایی مدل های نوین کسب وکار,...) – اخلاق و رفتار حرفه ای، ارزش ها و فرهنگ سازمانی(• حرفه ای گرایی در مدیریت (نظام مدیریت) • حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی,...) – مدیریت اجرایی در صنایع( گردشگری • بانک داری و بیمه • نفت و گاز و پتروشیمی • بهداشت و درمان • کشاورزی,....)
تاریخ شروع : 1394/08/26
تاریخ پایان : 1394/08/28
دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران
محورهای همایش: زمین شناسی و نحوه تشکیل گوهرسنگ- ژئوشیمی و بلور شیمی گوهرسنگ- به سازی و روش های ساخت آزمایشگاهی گوهرسنگ- تاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهرسنگ- تجارت گوهرسنگ ها در ایران و جهان- تراش و طراحی گوهرسنگ ها- کارآفرینی و اشتغال زایی صنعت گوهرسنگ ها- روش های نوین شناسایی گوهرسنگ- زمینه های فرهنگی و اجتماعی صنعت گوهرسنگ- سایر زمینه های مرتبط-
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ پایان : 1394/08/29
همایش ملی مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور، آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات
محورهای همایش: -مهندسی نرم افزار (مهندسی نرم‌افزار، مهندسی نیازمندی‌ها، بازمهندسی نرم‌افزار، علوم کامپیوتر، الگوریتم و محاسبات، ...) -شبکه های کامپیوتری (ارتباطات رایانه‌ای و فناوری شبکه، شبکه‌های حسگر بی‌سیم، شبکه‌های IP/MPLS، Ad-Hoc، شبکه‌های چنرسانه‌ای، ...) -هوش مصنوعی (محاسبات نرم، محاسبات تکاملی، محاسبات کوانتومی، محاسبات فراگیر، سیستم‌های خبره، بینایی ماشین، بازشناسی الگو، یادگیری ماشین، سیستم‌های فازی، سیستم‌های هوشمند، ....) -معماری کامپیوتر (مدارهای دیجیتال، مدارهای واسط، VLSI، معماری کامپیوتر، معماری سیستم‌های هوشمند، معماری سیستم‌های توزیع شده،...) -مدلسازی (مدلسازی و شناسایی سیستم، معماری و طراحی، مدلسازی چابک، مدلسازی داده) -امنیت سیستم (کدگذاری و امنیت شبکه، سیستم های کنترل هوشمند، کنترل بهینه و بهینه‌سازی، اتوماسیون اداری و کنترل صنعتی،...) -فناوری اطلاعات وسیستمهای هوشمند سازی برق (تولید، انتقال و توزیع شبکه؛ ماشین الکتریکی و الکترونیک قدرت، شبکه‌های زمینی در شبکه‌ هوشمند، ارتباطات تلفن همراه، سنجش از راه دور، رایانش مجازی،...)
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ پایان : 1394/08/28
همایش ملی مهندسی برق مخابرات و پژوهش های نیازمحور
محورهاي همايش: الکترونیک-مخابرات-کنترل-قدرت-مهندسي پزشكی -الکترونیک:( سيستم هاي و مدارهاي مجتمع خطي آنالوگ و ديجيتال, تكنولوژي قطعات نيمه هاري, نانو الكترونيك و الكترونيك نوري, پردازش سيگنال های ديجيتال)- مخابرات:( کدینگ و رمزنگاری و امنيت شبكه, پردازش سیگنال (صوت و تصویر), مخابرات ماهواره ای, مخابرات سیار, مخابرات و تجهيزات نوری, میدان ، امواج و ماكروويو, نویز در تصاویر ماهواره ای, انتقال و دريافت اطلاعات) -کنترل:( سیستم هاي کنترل هوشمند, کنترل بهینه و بهینه سازی, اتوماسیون و کنترل صنعتی, مدلسازی و شناسایی سیستم, تحقیق خطاو پايش عملكرد سيستم ها, كنترل ديجيتال)-قدرت:( ماشين های الكتريكي و الكترونيك, كيفيت توان, شبكه های توزيع, برنامه ريزی و مطالعات سيتمهای قدرت, مديريت و بهينه سازی سيستمهای قدرت)-مهندسي پزشكی:( ابزار دقيق پزشكي, بيومتريك و اندازه گيري زيست, تصوير برداري و پردازش تصاوير پزشكي, پردازش سيگنال حياتي, تجهيزات پزشكي و استانداردها و تائيديه هاي همان دستگاهها در تجاري سازي, روش هاي مدلسازي سيستم هاي بيولوژيك, مهندسي توانبخشي و باليني, سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مراقبت سلامت و پزشكي از راه دور)
تاریخ شروع : 1394/09/26
تاریخ پایان : 1394/09/26
پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
محورهای کنفرانس: -آيروديناميک -پيشرانش -مکانيک پرواز، پایداری و کنترل -سازه های هوافضايي -طراحي سامانه های هوافضايي -علوم و فناوری فضايي -مديريت و بهره برداری در حوزه هوافضا و هوانوردی -هوانوردی -موارد ویژه در حوزه هوافضا
تاریخ شروع : 1394/12/04
تاریخ پایان : 1394/12/06
اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
محورهای همایش: ۱- مدیریت حوزه آبخیز ۱-۱- کاربرد فناوری های نوین در مدیریت منابع آب تالابها و دریاچه ها ۱-۲- اثر تغییرات اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و منابع آبی تالاب ها و دریاچه ها ۱-۳- نقش تالاب ها و دریاچه ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی ۱-۴- پروژه های عمرانی و تاثیرات آنها بر تالاب ها و دریاچه ها ۱-۵- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوزه تالاب ها و دریاچه ها ۱-۶- شناسایی و مدیریت منابع آلوده کننده دریاچه ها و تالابها ۱-۷- مدیریت کود و سموم مورد استفاده در مزارع اطراف دریاچه ها و تالاب ها ۱-۸- حذف سدها (Dam Remove)، مدیریت آب مجازی و اثرات آن بر حیات تالاب و دریاچه ها ۲- آمایش سرزمین ۲-۱- ارزیابی راهکارهای احیا و بازسازی حوزه آبخیز تالاب ها و دریاچه ها ۲-۲- آمایش سرزمین و بهره برداری بهینه از تالاب ها و دریاچه ها ۲-۳- ارزش گذاری اقتصادی و تعیین خسارات زیست محیطی نابودی تالاب ها و دریاچه ها ۲-۴- پهنه بندی حریم تالاب ها و دریاچه ها ۲-۵- ارزیابی توان اکولوژیکی و زیست محیطی حوزه تالاب ها و دریاچه ها ۳- محیط زیست ۳-۱- تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالاب ها و دریاچه ها و حفاظت از آنها ۳-۲- شناخت پرندگان، گیاهان و آبزیان تالاب ها و دریاچه ها و حفاظت از آنها ۳-۳- اوتریفیکاسیون و تاثیر آن بر رشد جلبکها و نیزارها و تغییر بافت دریاچه ها و تالاب ها ۳-۴- نقش تالاب ها و دریاچه ها در کاهش ریز گردها و بیابانی شدن اراضی ۳-۵- تاثیر آلاینده های یونی روی ژنتیک جمعیت ها ۳-۶- تغییر بیوسنوز (جمعیت موجودات زنده) اکوسیستم دریاچه ها و تالاب ها بر اثر ورود آلاینده ها ۳-۷- مدل سازی فرآیند آلودگی تالاب ها و دریاچه ها ۴- شناسایی، اندازه گیری و حذف آلاینده ها ۴-۱- دستگاههای آنالیز در محل و پایش مستمر آلاینده ها ۴-۲- کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فناوری در فرآیند های حذف و اندازه گیری آلاینده ها ۴-۳-پروتکل های آنالیز شیمیایی آب و الزامات جدید ( شیمی آب) ۴-۴- فرآیند های تصفیه غشایی ۴-۵- کاربرد جاذبها و نانو جاذبها در حذف آلاینده ها ۴-۶- فرآیند های تصفیه ای پلیمر پایه ۴-۷- روشهای نوین تصفیه آب و فاضلاب ۵- حقوقی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ۵-۱- کنوانسیونهای حقوقی جهانی محافظت از دریاچه ها و تالاب ها ۵-۲- قوانین حقوقی جاری کشور جهت حفاظت از منابع طبیعی ۵-۳- چالش ها و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی جلوگیری از تخریب دریاچه ها و تالاب ها ۵-۴- نقش دانش بومی و مدیریت محلی در مدیریت و حفظ تالاب ها و دریاچه ها ۵-۵- نقش انجمن های غیر دولتی در حفظ و احیای تالاب ها و دریاچه ها ۵-۶- نقش تالاب ها و دریاچه ها در فرهنگ و تاریخ بومی ۵-۷- نقش و کارکرد تالاب ها و دریاچه ها در گردشگری و توریسم فرهنگی و اقتصادی ۵-۸- شناسایی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی دریاچه ها و تالاب ها ۵-۹- شناسایی تحولات منطقه ای بر تغییر و تحول دریاچه ها و تالاب ها ۵-۱۰- نقش مشارکت و آگاهی در بهبود وضعیت تالاب ها و دریاچه ها ۶- محور ویژه دریاچه زریوار مریوان، چالش ها و راهکارها
تاریخ شروع : 1394/08/05
تاریخ پایان : 1394/08/06
دومین کنگره بین المللی حضوری/مجازی فن آوری، ارتباطات و دانش ICTCK2015
محورهای همایش این کنگره متشکل از پنج کنفرانس مجزا است که به صورت همزمان برگزار می گردد. این کنفرانس ها عبارتند از: چهارمین کنفرانس بین المللی فن آوری اطلاعات، حال و آینده- سومین کنفرانس بین المللی سیستم های پیچیده و هوشمند- دومین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک، مخابرات، کنترل و قدرت- دومین کنفرانس بین المللی مهندسی پزشکی و فن آوری های سلامت- دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش، اطلاعات و نرم افزار
تاریخ شروع : 1394/08/20
تاریخ پایان : 1394/08/21
اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان
محورهای همایش: ۱- اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی ۲- اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه ۳- اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان ۴- اقتصاد مقاومتی، کار و سرمایه ملی ۵- اقتصاد مقاومتی و صادرات کالا ۶- اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ۷- اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام درآمدی دولت ۸- نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۹- نقش اقتصاد عدالت محور، مردم پایه ، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد ۱۰- آسیب شناسی ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
تاریخ شروع : 1394/08/28
تاریخ پایان : 1394/08/28
همایش ملی جهاد فرهنگی و آسیب های اجتماعی نوین ( علل، پیامدها، راهکارها )،
محورهای همایش: نقش شاخص ها و ظرفیت سازی فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی- رسانه های گروهی و آسیب های نوین اجتماعی و پارتی های شبانه- نقش نیروی انتظامی و پلیس در کاهش آسیب های اجتماعی نوین- فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و شکل گیری هویت جوانان- آسیب شناسی وسایل ارتباطی نوین( بلوتوث و پیام کوتاه و …)- آموزه های دینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوین- امنیت فرهنگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوین- اخلاق و معنویت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوین- مدرنیته و جهانی شدن آسیب های اجتماعی نوین-
تاریخ شروع : 1394/08/27
تاریخ پایان : 1394/08/27
کنگره بین المللی پیوند اعضاء و کنگره جراحی خراسان ( با امتیاز بازآموزی )
محورهای همایش: ارتوپدی- اورولوژی- بیهوشی- پرستاری- جراحی کودکان- کودکان- جراحی پلاستیک و ترمیمی- جراحی توراکس- جراحی زنان- جراحی فک و صورت- جراحی قلب- جراحی چشم- جراحی گوش و گلو و بینی- جراحی مغز و اعصاب- رادیولوژی- داخلی- جراحی عمومی- جراحی عروق و آندوواسکولار- پاتولوژی- عفونی- نفرولوژی- گوارش کبد- ایمونولوژی-
تاریخ شروع : 1394/08/26
تاریخ پایان : 1394/08/29
چهارمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
محورهای همایش: — محور تخصصی مهندسی شیمی: انرژی، احتراق و ایمنی- بیوتکنولوژی- پدیده های انتقال- ترمودینامیک,... — محور شیمی: الکتروشیمی- بیوشیمی و شیمی سبز- ترمودینامیک- جداسازی,... — محور نفت: روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید- روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD ),... — محور پلیمر: پلیمرهای زیست سازگار- پلیمرهای هوشمند- نانوساختارهای پلیمری,...
تاریخ شروع : 1394/08/14
تاریخ پایان : 1394/08/14
همایش فرهنگ علم و فرهنگ صلح
محورهای همایش ۱- فرهنگ علم و فرهنگ صلح (هم‌گرایی‌ها و واگرایی‌ها)؛ ۲- علوم انسانی و فرهنگ صلح؛ ۳- علوم تجربی و فرهنگ صلح؛ ۴- آموزش و فرهنگ صلح؛ ۵- فناوری و فرهنگ صلح؛ ۶- هنر و فرهنگ صلح؛ ۷- رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ صلح؛ ۸- مدیریت اجتماعی و فرهنگ صلح؛ ۹- سیاست و فرهنگ صلح؛ ۱۰- روابط بین‌الملل و فرهنگ صلح؛ ۱۱- تشکل‌های مدنی، فعالیت‌های شهروندی و فرهنگ صلح؛ ۱۲- نظام حقوقی و فرهنگ صلح؛ ۱۳- نظام اقتصادی و فرهنگ صلح؛ ۱۴- نظام بهداشت و درمان و فرهنگ صلح؛ ۱۵- علم، فناوری و رواداری اجتماعی؛
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/19
همایش ترویج علم و اخلاق علم
محورهای همایش ۱- عمومی ­سازی علم، فرهنگ­ سازی و نشر ضمنی ارزش­ های علمی؛ ۲- دموکراتیزه کردن جامعه علمی؛ ترویج علم به مثابه فرایند مسئولیت­ پذیر کردن جامعه علمی در برابر اذهان عمومی؛ ۳- جایگاه فعالیت رسانه­ای در منظومه اخلاق حرفه ­ای دانشمندان؛ ۴- اخلاق مصرف فناوری؛ نقش فعالیت­ های ترویجی؛ ۵- ترویج علم، جنبش های محیط زیست و فناوری ­های سبز؛ ۶- اخلاق رسانه و اخلاق علم؛ ۷- فضیلت ­های اخلاقی مرتبط با ترویج علم.
تاریخ شروع : 1394/08/21
تاریخ پایان : 1394/08/21
سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران با رویکرد (نقش بیمه و مقاوم سازی در کاهش آسیب های اجتماعی و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه)
محورهای همایش: الف: نقش بیمه در کاهش آسیب پذیری (بیمه، ارتقاء فرهنگ ایمنی در حوادث غیر مترقبه- بیمه، ارتقاء کیفی پروژه های عمرانی- بیمه، کاهش آسیب های اجتماعی و روانی- بیمه های کشاورزی و نقش آن در جبران خسارات فاجعه آمیز- بیمه های کشاورزی و مشارکت در طرحهای کاهنده خسارت- بیمه ، مدیریت ریسک و توسعه همه جانبه) ب: نقش مقاوم سازی در کاهش آسیب پذیری (مقاوم سازی تاسیسات زیربنایی و شریانهای حیاتی- مقاوم سازی ساختمانهای مهم(بیمارستانها و مدارس)- فناوری های نوین در مقاوم سازی- مقاوم سازی اجزاء غیر سازه ای- ارزیابی سیستم های مقاوم لرزه ای- مقاوم سازی در بافت های فرسوده)
تاریخ شروع : 1394/08/24
تاریخ پایان : 1394/08/25
هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی، مراقبتهای ویژه و سل
محورهای همایش: بیماری های ریوی ( سارکوئیدوز، سیستیک فیبروز، COPD، آسم،…)- عفونت های ریوی (TB، TB/HIV، بیماری های قارچی و ویروسی،باکتریایی)- مراقبت های ویژه- جراحی های ریوی- بیماری های ریوی اطفال- جنبه های ایمونولوژیک، و بیولوژی سلولی بیماری های ریوی- پاتولوژی در بیماری های ریوی- بیماری های قلبی مرتبط با بیماری های ریوی- بیهوشی در بیماری های ریوی و قلبی- پیوند قلب و ریه- رادیولوژی (PET CT، CT-scan، X-ray)- مبارزه با دخانیات- بازتوانی و تهویه غیر تهاجمی ریوی- بیماری های شغلی مرتبط با بیماری های ریوی- فارماکولوژی سیستم تنفسی- پرستاری در بیماری های ریوی- تمرینات و پزشکی ورزشی برای بازتوانی عملکرد ریوی- پزشکی از راه دور-
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ پایان : 1394/07/23
نهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
محور اصلی کنگره نهم نیز همانند هشت کنگره ی پیشین، بیماری های روماتولوژی است. به علاوه در کنگره ی جاری بخش های سمپوزیوم و ارائه ی مقالات بین رشته ای هم گنجانده شده است.
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/17
چهارمین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق
محورهای همایش: بازنگری جدیدترین گایدلاین های پیشگیری از بیماریهای کرونر قلب- بازنگری ریسک فاکتورهای بیماریهای عروق قلبی- نقش ژنتیک در پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق- نقش و کاربرد سلولهای بنیادی در پیشگیری از بیماریهای فلب و عروق- نقش تغذیه در پیشگیری از بیماریهای فلب و عروق- نقش ورزش در پیشگیری از بیماریهای فلب و عروق- نقش طب سنتی در پیشگیری از بیماریهای فلب و عروق- دارو درمانی در پیشگیری از بیماریهای فلب و عروق- نقش تصویر برداری قلبی در پیشگیری از بیماریهای فلب و عروق- نقش پیشگیری ثانویه از بیماریهای قلب و عروق در بهبود بیماران- نقش پیشگیری در جلوگیری از بروز بروز مرگ ناگهانی قلبی-
تاریخ شروع : 1394/07/08
تاریخ پایان : 1394/07/10
اولین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری( با امتیاز بازآموزی )
محورهای همایش: سبب شناسی اختلالات روانی از دیدگاه درمانهای موج سوم رفتاری- مداخلات مبتنی بر درمانهای موج سوم رفتاری در اختلالات روانی و روان‌تنی- مداخلات مبتنی بر درمانهای موج سوم رفتاری درحوزه اعتیاد- مداخلات مبتنی بر درمانهای موج سوم رفتاری درحوزه خانواده و زوج- مداخلات مبتنی بر درمانهای موج سوم رفتاری درحوزه کودک و نوجوان- مداخلات مبتنی بر درمانهای موج سوم رفتاری درحوزه تحصیلی و آموزشی- بومی‌سازی و معنوی‌سازی درمانهای موج سوم شناختی- رفتاری-
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/17
دومین همایش رویکردهای میان‌رشته‌ای به آموزش زبان، ادبیات و مطالعات ترجمه
محورهای همایش اولویت این همایش بر پذیرش مقالات داده محوری می باشد که با رویکردی میان‌رشته‌ای‌ به موضوعی در رابطه با آموزش زبان، ادبیات و یا مطالعات ترجمه می پردازند. بطور خاص مقالاتی که به پژوهش در یکی از حوزه های زیر در ارتباط با آموزش زبان، ادبیات و یا مطالعات ترجمه می پردازند در اولویت خواهند بود. اشتغال و کارآفرینی- التقاط و مهاجرت- بومی‌سازی و جهانى‌شدن- فرهنگ و جامعه- جنسیت وهویت- رسانه‌ و روایت- دین و متون مقدس- ایدئولوژی و قدرت- عاملیت و سرمایه- حافظه و شناخت- نقد و سبک‌شناسی- معنا و نشانه‌شناسی- کودک و بینانسلیت- آینده پژوهی- فناوری اطلاعات-
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/15
اولین همایش بین المللی صدمات دندانی و دومین سمپوزیوم انجمن اندودنتیستهای ایران
محورهای همایش: اخلاق حرفه ای و اصل بیمار محوری در صدمات دندانی- کاربرد رادیوگرافیهای سه بعدی درتشخیص صدمات دندانی- درمان اورژانس صدمات دندانی- ملاحظات ماگزیلوفاسیال در صدمات دندانی- ملاحظات دندانپزشکی کودکان در صدمات دندانی- ملاحظات اندودانتیکس در صدمات دندانی- درمان پالپ زنده (روش ها، مواد و وسایل نوین)- دندان پزشکی رژنراتیو (روش ها، مواد و وسایل نوین)- ملاحظات ترمیمی و زیبایی در صدمات دندانی- ملاحظات ارتودنتیکس در صدمات دندانی- ملاحظات پروتز در صدمات دندانی- ملاحظات پریودنتیکس در صدمات دندانی- ملاحظات ایمپلنت در صدمات دندانی- حفظ ریج و بازسازی استخوان الوئول- پیوند دندان واستخوان از دست رفته- کنترل درد در صدمات دندانی- دارودرمانی در صدمات دندانی- پزشکی قانونی در صدمات دندانی- پیشگیری ودندانپزشکی ورزش- آسیب شناسی اجتماعی عوامل موثر در صدمات دندانی- آسیبهای روانی بجا مانده در صدمات دندانی-
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/17
اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین ” ارتقاء سلامت در پرتو تعامل طب مکمل و کلاسیک ” ( با امتیاز بازآموزی )
محورهای همایش: – بهداشت و پیشگیری – آموزش – درمان ( دارو، ماساژ درمانی، موسیقی درمانی، سوزن، یوگا ، …) – شواهد و مستندات – طب تلفیقی – فرهنگ و باورهای عمومی – مخاطرات، عوارض و خطاهای درمان
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/17
اولین همایش ملی جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها
محورهای همایش ۱- فرهنگ، اخلاق، رسانه ها، منابع طبیعی، آب و محیط زیست ۲- حکمرانی خوب و پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست ۳- انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها) ۴- توانمند سازی، شبکه های اجتماعی، مشارکت جوامع محلی، زنان و تشکل ها ۵- مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیط زیست ۶- جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی ۷- دانش بومی و فناوری های نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیط زیست ۸- حقوق، قوانین و سیاست گذاری منابع طبیعی، آب و محیط زیست
تاریخ شروع : 1394/07/21
تاریخ پایان : 1394/07/22
دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
محورهای همایش طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد سازه‎ها روشهای بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها بهینه‎سازی لرزه‎ای سازه‎ها مدلسازی و تحلیل‎دینامیکی سازه‎ها کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زلزله عیب‎‎یابی لرزه‎ای سازه‎ها کنترل لرزه‎ای سازه‎ها- تحلیل قابلیت اطمینان لرزه‎ای سازه‎ها- اندرکنش خاک و سازه – اندرکنش آب و سازه- اثر زلزله بر سازه های بنایی- اثر زلزله بر سازه های ویژه : سازه های فضاکار، پلها ، مخازن ، سازه های بلند و…- ارزیابی و مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای- اثربخشی آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مقاوم‌سازی و ایمنی سازه‌ها- آسیب‌پذیری و بهسازی شریان‌های حیاتی-
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
کنفرانس سیستم ها و فن آوری های بی درنگ RTEST 2015
محورهای همایش: نرم افزارها و کاربردهای بی درنگ و ابزار مرتبط- سخت افزارهای نهفته- شبکه های بی درنگ و نهفته- سیستم عامل های بی درنگ و نهفته- طراحی در سطح سیستم
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
همایش ملی جایگاه فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی
محورهای همایش ۱- مباحث نظری و تاریخی ۲- معرفی ادیبان ناشناخته یا کمتر شناخته­ شده فارس در عرصه زبان و ادبیات عربی ۳- نقد و تحلیل نظریه­ های ادبی، بلاغی و زبانی ادیبان فارس در عرصه زبان وادبیات عربی ۴- ادبیات دینی و عرفانی ادیبان فارس در عرصه زبان وادبیات عربی ۵- تصویر فارس در آثار ادبی ادیبان فارس در عرصه زبان وادبیات عربی ۶- سایر محورهای مرتبط با زبان و ادبیات عربی در فارس
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
محورهای همایش: بهسازی خاک؛ دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ای؛ سدهای خاکی؛ مدل سازی رفتار خاک؛ اندرکنش خاک و سازه؛ آزمون ‌های آزمایشگاهی و تحقیقات صحرایی؛ کاربرد روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک؛ شالوده های عمیق و پی های ویژه؛ مکانیک سنگ و تونل‌ سازی؛ ژئوتکنیک زیست‌ محیطی؛ فناوری و مصالح نوین در مهندسی ژئوتکنیک­؛ ژئوتکنیک دریایی؛ گودبرداری و روش‌ های پایدارسازی؛ مسائل خاص ژئوتکنیکی استان قم؛ سایر محورهای مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک شامل : مدیریت بحران و پدافند غیرعامل؛ مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک در ژئوتکنیک؛ زمین‌شناسی مهندسی و زمین‌گرمایی (ژئوترمال)؛ کاربرد مهندسی ژئوتکنیک در شبکه‌های آبیاری و زهکشی؛ آموزش در مهندسی ژئوتکنیک؛ اخلاق مهندسی در ژئوتکنیک؛ کاربرد ژئوماتیک و ژئوفیزیک در پایش سازه‌های خاکی.
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
محورهای همایش: کشت ارگانیک گیاهان دارویی- تغذیه گیاهان دارویی با کودهای آلی و زیستی و پسماند فاضلاب شهری- استفاده از محرک های غیر شیمیایی در گیاهان دارویی ارگانیک- جنبه های ترویجی و اقتصادی کشت گیاهان دارویی به روش ارگانیک- کاربرد گیاهان دارویی ارگانیک در صنایع غذایی علوم دام ، صنایع غذایی و آبزیان- مدیریت آفات و بیماری گیاهان دارویی در کشت ارگانیک- مطالعه تشکیل متابولیت های ثانویه در کشت بافت کشت سلول و ریشه های مویین- تکثیر و ریز ازدیادی گیاهان دارویی-
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
همایش ملی تمدن نوین اسلامی ( چیستی، چرایی و چگونگی )
محورهای همایش: -چیستی -امکان و ضرورت -چگونگی -موانع و آفات -سایر
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
بیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران با محوریت صنعت غذا و پژوهش های کاربردی
محورهای همایش: -روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی -روش های نوین پایش کیفیت در صنایع غذایی -نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی -میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی -مدل سازی در فرآیندهای مواد غذایی -غذاهای عملگرا -غنی سازی مواد غذایی -جایگزین های طبیعی افزودنی های سنتزی -ریزپوشانی در صنایع غذایی -بسته بندی های نوین مواد خوراکی -فرآوری پسماندهای صنایع غذایی -سایر پژوهش ها در صنایع غذایی
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
محورهای همایش: تحلیل و طراحی سازه های بتنی ( کد A )- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی ( کد B )- تکنولوژی بتن ( کد C )- دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی ( کد D )- افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی ( کد E ) اجرای سازه های بتنی ( انبوه سازی، صنعتی سازی، پیش ساختگی، ساخت بتن، حمل و ریختن، تراکم، عمل آوری و بتن آماده ) ( کد F )- بتن و محیط زیست ( توسعه پایدار ) ( کد G )- مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش ( مستند سازی ) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی ( کد H )
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/15
دومین همایش ملی شهر الکترونیک
محورهای همایش: خدمات شهری- بهداشت الکترونیک- آموزش و فرهنگ سازی- زیرساخت ها- پلیس الکترونیکی- مدیریت الکترونیک- و سایر کاربردها و مباحث مرتبط با شهرالکترونیک-
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/22
سومین همایش ملی نفت و گاز ایران و صنایع وابسته
محورهای همایش: مهندسی مخازن- مهندسی حفاری- مهندسی بهره برداری- مهندسی اکتشاف و زمین شناسی- ژئومکانیک نفت- انتقال و ذخیره سازی- صنایع نفت و گاز
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
کرد و فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی
محورهای همایش: قرآن و ادب کردی- عرفان اسلامی و ادب کردی- کلام اسلامی و ادب کردی- فقه و فرهنگ کردستان- جایگاه علمای کرد در علوم اسلامی- بررسی تطبیقی گفتمان روایت شناختی در ادب داستانی کردی و فارسی- بررسی تطبیقی نهضت ها و مکاتب ادبی در ادب کردی و فارسی- بررسی آثار ترجمه شده کردی به فارسی و عربی و بالعکس- خوانش تطبیقی تصویر زن در ادب فولکلوریک کردی و فارسی- مطالعات تطبیقی ادبیات کردی و فارسی در بافتار بوطیقای هنر اسلامی- عناصر فرهنگ عامه در آثار ادبی کردی و فارسی- بازخوانی تاریخ ایران بر اساس متون کردی- ادبیات کردی و نقد و نظریات نوین ادبی و فرهنگی- مبانی مطالعات فرهنگی در خوانش ادب کردی و فارسی- تعامل هنر ایرانی اسلامی با هنر کردی-
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
همایش ملی تحولات جمعیت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها
محورهای همایش: -باروری، بهداشت بارداری و ناباروری: مسائل و چالش‌ها -تغییرات خانواده، ازدواج و طلاق -از گذار جمعیّت‌شناختی تا پاداش جمعیّتی: فرصت‌ها و تهدیدها -تحوّلات مهاجرت و روندهای شهرنشینی: الزامات و سیاست‌ها - تغییرات جمعیّت، بازار کار و آموزش عالی-
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
همایش بین المللی میراث زبانی
محورهای همایش: – پژوهش های زبان شناختی شامل گویش شناسی، تنوع زبانی، رده شناسی زبان، زبان شناسی اجتماعی – کتیبه شناسی، اعم از کتیبه های باستانی و دوران اسلامی – پژوهش های نوین در زمینه ی زبان های ایرانی دوره ی باستان (فارسی باستان، اوستایی، سکایی و مادی)، دوره ی میانه (شرقی و غربی) و دوران اسلامی – مطالعات سکه شناسی پیش از اسلام و دوران اسلامی – میراث خطی و زبانی؛ ابزار انتقال دانش، فرهنگ و اطلاعات تاریخی – زبان شناسی تاریخی، اسناد و مدارک تاریخی و سند شناسی، متون تاریخی و مرجع در حوزه میراث زبانی
تاریخ شروع : 1394/07/28
تاریخ پایان : 1394/07/29
نهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
محورهای همایش: -ویروس شناسی بالینی -باکتری شناسی بالینی -قارچ شناسی بالینی -انگل شناسی بالینی -ایمنی شناسی بیماریهای عفونی -اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی- بیماریهای عفونی- روش های تشخیصی کلاسیک و نوین بیماریهای عفونی - درمان بیماریهای عفونی -پیشگیری از عفونت ها -اهمیت پژوهش های کاربردی در زمینه میکروب شناسی بالینی و رعایت آداب حرفه ای پژوهش
تاریخ شروع : 1394/07/21
تاریخ پایان : 1394/07/23
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
محورهای همایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی طب ورزشی (آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی) فیزیولوژی و تغذیه ورزشی جامعه شناسی ورزشی، حقوق، اقتصاد، تاریخ و فلسفه ورزش
تاریخ شروع : 1394/07/08
تاریخ پایان : 1394/07/09
سومین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک
محورهای همایش: ربات­های پرنده و زیرآبی- ربات­های بیولوژیکی- رباتیک شناختی- ربات­های همکار- ربات­های موازی- ربات­های کابلی- سیستم­های کنترل- ربات های انسان­نما- سیستم­های هوشمند و رباتیک- پایداری ربات­ها- سیستم­های مکاترونیکی- شناسایی و مدل­سازی- طراحی حرکت و یادگیری- مکاترونیک نوری- ربات­های احتمالاتی- ربات­های تغیر شکل پذیر- رباتیک در توانبخشی- کنترل در رباتیک- ربات های خدمات رسان- رباتیک از دور- رباتیک در پزشکی- بینایی و رباتیک- ربات­های سیار- ربات­ های میکرو و نانو- زمینه­ های پیشرفته در رباتیک و مکاترونیک هوشمند-
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/17
دومین همایش سراسری توانمندی‌های علمی- پژوهشی نابینایان و کم‌بینایان و نخستین همایش ملی چالش‌های نابینایان و کم‌بینایان
محورهای همایش: انواع اختلالات- آسیب شناسی- حقوق- توانمندسازی- خانواده- مراکز علمی-آموزشی- نهادهای اجتماعی-
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/17
هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران؛ همدلی اقوام ایرانی، انسجام و اقتدار ملی
محورهای همایش: معرفت شناسی مطالعات قومی در ایران: رویکردها و راهکارها- فرهنگ ایرانی ، اقوام و همدلی- جهان بومی شدن و همدلی قومی- توسعه پایدار ناحیه ای و انسجام ملی- سازماندهی سیاسی فضا و همدلی اقوام ایرانی-
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ پایان : 1394/07/21
نوزدهمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور
محورهای همایش: اقتصاد و مدیریت دارو- بیوتکنولوژی دارویی- داروسازی بالینی- داروسازی سنتی- داروسازی هسته ای- شیمی دارویی- صنفی- علوم پایه- فارماسیوتیکس- فارماکوگنوزی- فارماکولوژی و سم شناسی- کنترل دارو و غذا- نانوتکنولوژی دارویی- محورهای ویژه: داروسازی و ورزش- داروسازی و حقوق- داروسازی و آموزش- داروسازی و اخلاق-
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/17
سومین کنگره فناوری های نوین آزمایشگاهی (با امتیاز بازآموزی)،
محورهای همایش: ۱– ملاحظات اخلاقی در فناوری های نوین پزشکی ۲- فناوری مدیریت آزمایشگاه پزشکی ۳- نانوبیوتکنولوژی و کاربردهای تشخیصی آن در پزشکی ۴- جنبه های تکنولوژیک پزشکی آینده نگر بر مبنای پزشکی فرد محور (Personalized Medicine) ۵- فناوری های مولکولی در تشخیص و فارماکوژنتیک بدخیمی های خونی ۶- فناوری های پیشگیرانه و تشخیص در آسیب ها و اختلالات کلیوی ۷- تکنولوژی کاربرد سلول های بنیادی در تشخیص و درمان بیماری ها ۸- بکارگیری تکنیک های نوین آزمایشگاهی در پزشکی ترمیمی (Regenerative Medicine ) ۹- کاربرد روش های Omics در آزمایشگاه های پزشکی
تاریخ شروع : 1394/07/12
تاریخ پایان : 1394/07/14
دومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش
محورهای همایش اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش اتیولوژی ریسک فاکتورها پیشگیری و تشخیص زود رس بیولوژی مولکولی و ژنتیک تازه های تشخیص و مرحله بندی تازه های درمانی و اقدامات جراحی کم تهاجمی تغذیه سرطان دستگاه گوارش و بارداری
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/24
چهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس سالانه پرستاری سرطان
محورها: نقش پرستار در غربالگري و تشخيص زودرس سرطان . تازه هاي مراقبت هاي پرستاري در ايمونوتراپي، کموتراپي و راديوتراپي . نقش پرستار در مراقبت هاي تسکيني در سرطان . توانمندسازي بيمار و خانواده . توسعه برنامه هاي خودمراقبتي . نقش پرستار در مديريت اورژانس هاي اونکولوژي . تعامل پرستار و رسانه ها در جهت آگاه سازي عمومي نسبت به سرطان . تازه هاي پرستاري در سرطان هاي پستان، کولون، سرطان هاي اوروژنيتال، ريه، سيستم خون ساز تازه های تشخیصی و درمانی : . سرطان پستان . سرطان های دستگاه گوارش . سرطان های اوروژینتال . سرطان ریه . سیستم خون ساز . ترومبوزو انعقاد
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/24
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
محورهای همایش: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی- مدیریت، اقتصاد، ارتباطات و گردشگری ورزشی- رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی- بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
سمینار علوم ریاضی و چالش‌ ها
محورهای همایش: ۱- وضعیت کنونی ریاضیات مدرسه‌ای و دانشگاهی در ایران ۲- نقش علوم ریاضی در توسعه پایدار ۳- چالش‌های ملی و جهانی پیش روی یاددهی و یادگیری ریاضیات ۴- علوم ریاضی و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد آن ۵- تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم ریاضی ۶- دانش ریاضی و توسعه علمی کشور ۷- علوم ریاضی و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام آموزشی
تاریخ شروع : 1394/07/29
تاریخ پایان : 1394/07/30
نخستین همایش ملی زبان ‌شناسی پیکره ‌ای
محورهای همایش: زبان ‌شناسی و پیکره-استفاده از پیکره در زبان‌ شناسی و حوزه ‌‌های مرتبط-انواع پیکره و داده ‌های حجیم زبانی-ابزارها و رویه ‌های استاندارد در ساخت و برچسب ‌زنی پیکره و سایر انواع داده ‌های زبانی
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
همایش سراسری حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در کتابخانه ها و آرشیو
محورهای همایش: رایانش ابری و حریم خصوصی- محرمانگی، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات در کتابخانه ها و آرشیو- ابزار ایجاد امنیت در کتابخانه ها و آرشیو- کتابخانه ها و آرشیو و دسترسی آزاد به اطلاعات- کتابخانه ها و آرشیو ، حریم خصوصی و شبکه های اجتماعی-
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/22
سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
محورهای همایش: الف- آموزش ب- مطالعات نظری،‌ انتقادی، و بین رشته‌ای پ- قانون‌گذاری و وضع استانداردها ت- فناوری اطلاعات ث- دانشگاه،‌ صنعت، و جامعه
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
نخستین کنفرانس ملی دانشجویی هوافضای ایران
محورهای همایش مقالات در حوزه صنایع هوافضا و از رشته های: – مهندسی هوافضا – مهندسی مکانیک – مهندسی شیمی – مهندسی برق – مهندسی متالوژی – سایر
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
اولین همایش ملی بین رشته ای انسان، سلامت، جامعه (با امتیاز بازآموزی)
محورهای همایش: ♦ دین و سلامت ♦ اخلاق و سلامت ♦ انسان و سلامت ♦ روان و سلامت ♦ جامعه و سلامت ♦ مبانی جهان شناختی علوم پزشکی و سلامت ♦ پدیده شناسی و سلامت
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/24
سومین همایش ملی گچ
محورهای همایش: ۱- اکتشاف و استخراج ذخایر گچ: ساز و کارهای اکتشاف و استخراج ذخایر گچ- تجهیزات نوین و پرکاربرد مورد استفاده در استخراج گچ- مطالعات تفصیلی معدن گچ- شناسایی ناخالصی ها در معادن گچ و ارزیابی نقش آن در محصول فرآوری شده- کاربرد سنگ معدن گچ و فرآورده های آن- ۲- بهینه سازی در صنایع فرآوری گچ ۳- تنوع محصولات بر پایه گچ ۴- بازار محصولات گچی
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت
محورهای همایش: ۱- تحقیقات کیفی در عرصه سلامت در ابعاد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی :– پیشگیری ، درمان، مراقبت و توانبخشی -فرهنگ، باورها و نظام ارزشی و معنوی-....۲- تحقیقات کیفی در عرصه رفاه و بهزیستی – کیفیت زندگی و ارتقای سلامت – حمایت های اجتماعی-,... ۳- تحقیقات کیفی در عرصه مدیریت و آموزش در علوم پزشکی – طرح تحول نظام سلامت – اقتصاد سلامت-... ۴- رویکردها، چالش ها، پیشرفت ها و افق پیش روی روش شناسی در تحقیقات کیفی در علوم سلامت – مبانی فلسفی،جایگاه و پاسخگویی به نیازهای جامعه – روش های تحقیق کیفی و ارزیابی و نقد آن ها-....
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ پایان : 1394/07/23
همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی
محورهای همایش: فناوری و مواد اولیه فرش دستباف- طرح، نقش و زیبائی شناسی فرش دستباف-مدیریت، اقتصاد و بازاریابی فرش دستباف-مشاهیر و هنرمندان فرش خراسان جنوبی - هرکدام شامل زیرمحورند.
تاریخ شروع : 1394/09/04
تاریخ پایان : 1394/09/05
همایش دین و نظریه فرهنگی
محورهای همایش فلسفه فرهنگ-نظریه فرهنگی دینی-انقلاب اسلامی و نظریه فرهنگی -نظریه‎های فرهنگی و موضوعات و مسائل فرهنگی-بازخوانی نظریات فرهنگی-نظریه فرهنگی و سایر حوزه‎ها که همگی دارای زیرمحورهایی هستند.
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف
محورهای همایش: ترکیبیات، ترکیبیات جبری، گراف و نظریه جبری گراف.
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
کنفرانس ملی دستاورد های نوین در برق و کامپیوتر
محورهای همایش: محورهای کنفرانس در زمینه برق و گرایش‌های مرتبط از جمله: الکترونیک- قدرت و انرژی الکتریکی- کنترل- مخابرات- مهندسی پزشکی- محورهای کنفرانس در زمینه کامپیوتر و گرایش‌های مرتبط از جمله: سخت افزار- نرم افزار- هوش مصنوعی- الگوریتم و نظریه محاسبات- فناوری اطلاعات-
تاریخ شروع : 1394/07/08
تاریخ پایان : 1394/07/09
همایش ملی نسبت دین و اخلاق
محورهای همایش: دیدگاه عرفان و فیلسوفان مسلمان پیرامون نسبت شرع و اخلاف- دیدگاه احادیث و روایات پیرامون نسبت دین و اخلاق- دیدگاه قرآن پیرامون نسبت دین و اخلاق- رابطه دین و اخلاق در ادوار مختلف تمدن اسلام- رابطه حقوق و اخلاق- رابطه فقه و اخلاق
تاریخ شروع : 1394/07/07
تاریخ پایان : 1394/07/09
کنفرانس ملی مکانیک و مواد و فناوری های پیشرفته
محورهای همایش: محورهای کنفرانس در زمینه مکانیک و گرایش‌های مرتبط از جمله: -انتقال حرارت: انتقال حرارت رسانشی- انتقال حرارت جابجایی ,.... -مکانیک جامدات: تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک- الاستیسیته غیر کلاسیک- ترمو الاستسسیته- مکانیک ضربه,... -مکانیک سیالات و نانو سیال: جریان های تراکم پذیر, جریان های آرام، جریانهای آشفته و مدل‌های آن, شبیه سازی گردابه های بزرگ,... -انرژی های نوین و بهینه سازی: رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی- سامانه‌های تولید همزمان برق،گرما و سرما,.... -هوا فضا: علوم و مهندسی فضایی- ایرودینامیک و پیشران های هوا فضایی. -ساخت و تولید: ماشین کاری,... -مکاترونیک و رباتیک ، مکانیک خودرو -مهندسی سطح -جوشکاری -فناوری نانو -استخراج و بهره برداری -خوردگی -مواد پیشرفته و بیومواد ، ریخته گری و شکل دهی
تاریخ شروع : 1394/07/08
تاریخ پایان : 1394/07/09
دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
محورهای همایش ۱٫ مطالعات لرزه خیزی و تکتونیک ۲٫ لرزه شناسی، پیشبینی زلزله، پیش آگاهی، آمادگی و مدیریت بحران زلزله ۳٫ روش های تحلیل و طرح لرزه ای ۴٫ آیین نامه های لرزه ای ۵٫ روش های ارزیابی آسیب پذیری، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها ۶٫ بازسازی پس از زلزله ۷٫ اثرات زیست محیطی آسیب های ناشی از زلزله ۸٫ شریان های حیاتی و زلزله ۹٫ اندرکنش خاک و سازه ۱۰٫ ژئوتکنیک لرزه ای ۱۱٫ مطالعات خطرپذیری لرزه ای ۱۲٫ فناوری های نوین در مقاوم سازی و اجرای ساختمان های مقاوم در برابر زلزله ۱۳٫ پدافند غیر عامل در زلزله
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/22
دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
محورهای همایش: – الگوهای نوین فرهنگ سازمانی – مدیریت دانش و منابع انسانی دانش بنیان – آسیب شناسی فرهنگ سازمانی – سرمایه های فکری سازمان – جامعه پذیری و تثبیت فرهنگ سازمانی – مدیریت تغییر و تحول در سازمان – مدیریت عملکرد و شیوه های ارزشیابی عملکرد – کارآفرینی سازمانی
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/16
همایش علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی
محورهای همایش: مبانی، اصول و روشهای تربیتی در سیره ی رضوی: الف) ماهیت و قلمرو تربیت رضوی ب) منابع ، شواهد و مبانی تربیتی سیره ی رضوی پ) مقایسه اصول تربیتی سیره ی رضوی با اصول موجود ت) ویژگیهای روش های تربیتی سیره ی رضوی ث) خصوصیات معلم تراز در فرهنگ رضوی ج) مفهوم اعتدال در تربیت و جایگاه آن در سیره ی رضوی- الگوهای تربیتی فرهنگ رضوی: الف) تمثیل در تربیت و سیره ی رضوی ب) استعارات تربیتی در سیره ی رضوی پ) ویژگیهای الگوی تربیتی در سیره ی رضوی ت) ابعاد الگوی تربیتی در سیره ی رضوی ث) نقش الگوی ائمه ی معصومین(علیه السلام) با تاکید بر امام رضا(ع) و تحلیل جایگاه آن به مثابه الگویی برای تربیت معلم- ارزیابی نظام تربیتی بر اساس سیره ی رضوی: الف) تحلیل مراحل تربیت در فرهنگ رضوی ب) نظام ارزشیابی در تعلیم و تربیت مبتنی بر فرهنگ رضوی پ) ارزیابی بر نامه ی درسی تربیت معلم مبتنی بر سیره ی رضوی ت) تحلیل جایگاه معلم و دانشجو در فرهنگ رضوی ث) راهکارهای تحقق تعلیم و تربیت مبتنی بر فرهنگ رضوی
تاریخ شروع : 1394/07/18
تاریخ پایان : 1394/07/18
هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
محورها: آبخيزداري و استحصال آب- آبخوانداري و تغذيه مصنوعي- سيستم هاي سطوح آبگير باران- پرده آب بند و سدهاي زيرزميني- مديريت منابع آب و خاک- فرسايش آبي (فرآيندها، اندازه گيري ها و مدل ها)- آبياري و زهکشي- هيدرولوژي، هيدروليک و ساختمان هاي انتقال آب- کاربرد کامپيوتر در مسائل آب و خاک- مهندسي ارزش و اقتصاد مهندسي در مسائل آب- - بهره‌برداري از منابع آب غير متعارف- پدافند غیرعامل در مسائل آب و آبیاری- خشکسالی در هواشناسی و کشاورزی-
تاریخ شروع : 1394/11/27
تاریخ پایان : 1394/11/28
دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران
محورها: الف: علوم تربیتی: تعليم و تربيت اسلامي- برنامه ریزی آموزشی- آموزش و پرورش ابتدایی- آموزش پیش دبستانی و... ب: علوم روانشناسی: روانشناسی بالینی- روانشناسی تربیتی- روانشناسی شخصیت و.... پ: علوم اجتماعی و فرهنگی: پژوهش علوم اجتماعی- علوم ارتباطات اجتماعی- مطالعات زنان و خانواده و... ت: محور ویژه: راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه- سبک زندگی سالم و....
تاریخ شروع : 1394/07/10
تاریخ پایان : 1394/07/10
اولین کنفرانس ملی علوم مدیرت نوین و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی ایران
محورها مدیریت نوین : 1. مدیریت دولتی 2. مدیریت بازرگانی 3. مدیریت صنعتی 4. مدیریت آموزشی 5. مدیریت اجرایی 6. مدیریت ورزشی 7. مدیریت استراتژیک 8. مدیریت رسانه ای 9. مدیریت زمان 10. مدیریت تکنولوژی 11. مدیریت فناوری اطلاعات 12. مدیریت شهری 13. مدیریت امور فرهنگی 14. مدیریت مالی و...... برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی 1. برنامه ‌ريزي و مديريت فرهنگی 2. جامعه و فرهنگ شهري نوین 3. امنيت اجتماعی و توسعه نظم عمومی 4. برنامه ریزی و آمایش سرزمین و.... محورهای ویژه 1. نقش مدیریت نوین در کاهش آسيب‌هاي فرهنگي- اجتماعي جامعه 2. راهکارهای کاهش آلودگي‌هاي شهري، امنيت رواني و اجتماعي در شهرها 3. سایر مباحث مرتبط
تاریخ شروع : 1394/07/12
تاریخ پایان : 1394/07/12
اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
محورهای کنگره: الف: کشاورزی و منابع طبیعی مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک هواشناسی و اقلیم شناسی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) بیوتکنولوژی کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی علوم دام و دامپزشکی علوم شیلات و آبزیان علوم و صنایع غذایی حشره شناسی زراعت و اصلاح نباتات جنگل ، مرتع و بیابان آبیاری و زهکشی توسعه روستایی ب: محیط زیست استاندارسازی،سیستم های مدیریتی ایمنی،بهداشت و محیط زیست( HSE) آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی ، طوفان ،گرد و غبار و کم آبی) مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری مدیریت پسماند و بازیافت مدیریت انرژی اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین مهندسی آب و فاضلاب زمین شناسی جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری) تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاهها و مناطق حفاظت شده علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) پدافند غیرعامل و دفاع زیستی پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور
تاریخ شروع : 1394/07/10
تاریخ پایان : 1394/07/11
اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
محورهاي همایش: الف: پدافندغیرعامل در بخش کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار ‌1- علوم شيلات و آبزيان - تكثیر وپرورش آبزيان-.... 2- علوم دام و دامپزشكي - تغذيه دام و طيور-... 3- توليدات گياهي - مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر-... 4- مديريت ، ترويج ، اقتصاد در بخش كشاورزي - صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي-... ب: پدافندغیرعامل در بخش منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار ۱- جنگل و مرتع - علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع - ..... 2 - آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك - آبخيزداري و استحصال آب باران-.... 3- بيابان و بيابان زدايي - ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني - .... پ: پدافندغیرعامل در بخش محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار 1-محيط زيست و توسعه پایدار - ایمنی،بهداشت و محیط زیست( HSE) - آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) - .... 2- بحرانهای زیست محیطی - زمين لرزه و رانش زمين - سيل و مخاطرات دريايي..... محورهای ویژه: - نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور - نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي - نقش آموزش و فرهنگسازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي - آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد - نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي - كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخشهاي مربوطه - نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار
تاریخ شروع : 1394/08/08
تاریخ پایان : 1394/08/08
اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
محورها: مدیریت: 1. مدیریت دولتی 2. مدیریت بازرگانی 3. مدیریت صنعت 4. مدیریت آموزشی 5. مدیریت اجرایی 6. مدیریت ورزشی 7. مدیریت استراتژیک 8. مدیریت رسانه ای 9. مدیریت زمان 10. مدیریت تکنولوژی 11. مدیریت فناوری اطلاعات 12. مدیریت شهری 13. مدیریت امور فرهنگی 14. مدیریت مالی 15. مدیریت کارآفرینی 16. مدیریت MBA 17. مدیریت آموزش عالی,... كارآفريني (مدیریت کسب و کار) 1. كارآفريني و كسب و كار جديد 2. كارآفريني و فن آوری 3. كارآفريني و گردشگري 4. كارآفريني و خدمات كشاورزي 5. كارآفريني و فناوري اطلاعات,.... آموزش: 1. بررسي آسيب هاي زيرساختي و فرآيندي آموزش 2. پيامدهاي عدم نياز سنجي مناسب و بهنگام در آموزشهاي سازماني 3. چالشها و نقايص برنامه ريزي آموزش سازماني و اثرات آن بر كيفيت آموزشها 4. علل مقاومت مديران ارشد براي سرمايه گذاري در آموزشهاي سازماني كاركنان 5. مزايا و معايب برونسپاري آموزشهاي سازماني كاركنان 6. مزايا و موانع برنامه ريزي آموزشهاي سازماني مطابق با استانداردهاي جهاني 7. علل و عوامل عدم تطابق برنامه هاي آموزشي با اهداف و استراتژيهاي سازماني 8. نظام آموزشي،دستورالعملهاي اجرايي و نقش آنها در كيفيت آموزشهاي سازماني 9. بررسي اولويت هاي سرمايه گذاري آموزشي براي سطوح مختلف سازماني 10. آسيب شناسي آموزش هاي سازماني در بخش دولتي 11. مدلهاي كاربردي در آسيب زدايي از آموزشهاي سازماني 12. آموزش اثربخش و اثربخشي آموزشي در صنايع و سازمانهاي كارآفرين 13. نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پژوهش 14. نوآوري و خلاقيت و آشنايي با تكنيكهاي نوين آموزش 15. اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پژوهش در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد 16. آشنايي با مدلهاي تعالي و استانداردهاي آموزشي در سازمانهاي يادگيرنده 17. متدولوژي‌پايش‌عملكرد مجريان ‎و پيمانكاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههاي‌ اقتصادي, ....
تاریخ شروع : 1394/07/07
تاریخ پایان : 1394/07/08
اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده ( با امتیاز بازآموزی )
محورهای همایش چالش های ایمنی، سلامت و کیفیت آب های بسته بندی ایران و راه های مدیریت آنها نقش استاندارد سازی و کنترل کیفی، اصالت سنجی و استقرار سامانه های مدیریت کیفیت در ارتقا کیفیت آب های بسته بندی و فرایندهای تولید ویژگی ها و چالش های بهداشتی و زیست محیطی در تولید، بهره برداری، نگهداری، حمل و نقل و بازیافت در صنعت آب های بسته بندی و روش های مدیریت و مقابله با آن آمایش سرزمین و پدافند غیر عامل در برنامه ریزی توسعه صنعت آب های بسته بندی ویژگی ها و جنبه های بهداشتی و درمانی آب های بسته بندی و اثرات آن بر تولید و صادرات و بازاریابی راهکارهای دستیابی صنعت آب های بسته بندی به توسعه پایدار و صنعت سبز با تاکید بر ارتقا آموزش و فرهنگ سازی در تولید و مصرف ارزیابی جایگاه ملی و جهانی صنعت آب های بسته بندی با تاکید بر الزامات و نیازهای اقتصادی در چرخه صنعت روش های نوین، دوستدار محیط زیست و روزآمد در فرایند تولید آب های بسته بندی با تاکید بر شناخت و مقابله با آلاینده های نوپدید راهبردهای توسعه صنعت آبهای بسته بندی با نگاه ویژه به جنبه های مدیریت و بحران منابع آب
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/15
پنجمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر
محورهای همایش: ۱- شیوع و بروز سوء مصرف مواد و اعتیاد : عوامل خطر و محافظت کننده ۲- پیشگیری و درمان اعتیاد در گروههای جمعیتی مختلف ۳- همه گیرشناسی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در گروههای جمعیتی مختلف مرتبط با: – مصرف مواد و سیگار – رفتارهای جنسی ناایمن – رفتارهای تغذیه پرخطر – آسیب های عمدی و غیر عمدی(خشونت، خودکشی،تصادفات،پرخاشگری،…) ۴- عوامل زیستی، روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر ۵- همکاریهای درون بخشی و بین بخشی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر ۶- تهاجم فرهنگی و رفتارهای پرخطر ۷- برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در سطوح ملی و محلی
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/16
اولین همایش ملی دنیای صفر و یک
محورهای همایش: مهندسی نرم افزار: سیستم های نرم افزاری- مهندسی نرم افزار و روش های صوری- معماری نرم افزار- مهندسی وب- پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی- امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های نرم افزاری- تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری- نظریه محاسبات- مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار- سایر مباحث مرتبط با مهندسی نرم افزار و سایر موارد مرتبط. هوش مصنوعی: هوش مصنوعی و یادگیری- بینایی ماشین و پردازش تصویر- محاسبات نرم- پردازش صوت و سیگنال- شناسایی الگو- پردازش زبان طبیعی- سیستم چند عامله- مباحث ویژه در سیستم هوشمند و محاسبات نرم- داده کاوی- منطق فازی- ماشین یادگیری- بیوانفورماتیک- شبکه های عصبی- سایر مباحث مرتبط با سیستم های هوشمند و سایر موارد مرتبط. معماری کامپیوتر: معماری کامپیوتر- سیستم های حسابی- قابلیت اطمینان- تحمل پذیری خطا و آزمون پذیری- معماری سیستم های موازی- مدلسازی و ارزیابی کاریی سیستم های کامپیوتری- مدارهای مجتمع در مقیاس بسیار بزرگ- سیستم های نهفته و بی درنگ- سیستم های قابل پیکربندی- فناوری نوظهور- مباحث ویژه در سیستم دیجیتالی- شبکه های ارتباطی موبایل و بی سیم- سایر مباحث مرتبط با سیستم های دیجیتالی و سایر موارد مرتبط شبکه : اینترنت اشیا- شبکه های مش بی سیم- شبکه های موردی- شبکه های نسل آینده- شبکه های سلولی موبایل- مخابرات امن- کدگذاری شبکه- مسیریابی- برنامه های کاربردی موبایل- محاسبات موبایل- شبکه های نظیر به نظیر- شبکه های فرصت طلبانه- شبکه های vanet- DTN- سایر مباحث مرتبط با شبکه و سایر موارد مرتبط
تاریخ شروع : 1394/07/02
تاریخ پایان : 1394/07/02
اولین همایش بین المللی تغذیه دام و طیور
محورهای همایش: فراورده‌های جنبی کشاورزی و صنعتی در تغذیه دام و طیور- گیاهان دارویی در تغذیۀ دام و طیور- مدل‌های ریاضی در تغذیۀ دام و طیور- افزودنی‌ها در تغذیۀ دام و طیور- سیستم‌های نوین تغذیۀ دام و طیور- تعیین احتیاجات غذایی دام و طیور- نانوتکنولوژی و تغذیه دام و طیور- روش‌های خوراک‌دهی- بیوتکنولوژی تغذیه- فیزیولوژی تغذیه- میکروبیوژی تغذیه- تغذیۀ بالینی (اختلالات متابولیکی …. )-
تاریخ شروع : 1394/07/29
تاریخ پایان : 1394/07/30
همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
محورهای همایش: ۱-تحقیقات مقدماتی ۲-مراجع کیفری وصلاحیت های آنها ۳-تجدید نظرخواهی ازآرای محاکم ۴-اجرای احکام کیفری ۵-دادرسی نیروهای مسلح ۶-دادرسی الکترونیکی ۷-سایر موضوعات مرتبط
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ پایان : 1394/07/20
اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
محورهای همایش: تشخصیص زود هنگام سرطان- پیشگیری- مدیریت و درمان هدفمند سرطان-
تاریخ شروع : 1394/07/09
تاریخ پایان : 1394/07/09
نخستین کنگره ملی طب حیوانات همراه
محورهای همایش: اســب: بیماری های داخلی، بیماری های عفونی، بیهوشی و جراحی، ارتوپدی و بیماریهای اندام حرکتی، کلینیکال پاتولوژی و سیتوپاتولوژی، مامایی و بیماریهای تولید مثل، تغذیه، تصویر برداری تشخیصی، طب ورزشی دامهای کوچک (سگ و گربه): بیماریهای عفونی، بیماری های قلب و عروق، بیماریهای چشم، بیماری های پوست و دستگاه پوششی، بیهوشی و جراحی، ارتوپدی، مامایی و بیماری های تولید مثل، تشخیص و درمان اختلالات ستون مهره ها، طب اورژانس، تغذیه حیوانات اگزوتیک و پرندگان زینتی: بیماری های عفونی و غیر عفونی پرندگان زینتی، جراحی و بیهوشی پرندگان زینتی و شکاری، بیماریها و تکنیک های تشخیصی در حیوانات اگزوتیک، بیهوشی و مقید سازی حیوانات اگزوتیک، تغذیه و اختلالات متابولیک در حیوانات اگزوتیک، تصویر برداری تشخیصی
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/16
اولین همایش ملی تازه های تربیت بدنی و علوم ورزشی
محورهای همایش: حرکات اصلاحی،آسیب شناسی- بیومکانیک و مهندسی ورزش- رفتار حرکتی و ورزش مدارس- مدیریت ورزشی- فیزیولوژی ورزشی- روانشناسی ورزشی
تاریخ شروع : 1394/07/09
تاریخ پایان : 1394/07/10
دومین همایش ملی سیب زمینی و امنیت غذایی
محورهای همایش به زراعی، بهنژادی و مکانیزاسیون تکنولوژی تولید بذر سیب زمینی تغییر اقلیم و امنیت غذایی مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز مدیریت انبار داری و صنایع غذایی تولید سیب زمینی سالم اقتصاد تولید و بازاریابی سیب زمینی
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/15
اولین کنفرانس ملی بررسی مسایل آموزش زبان انگلیسی
محورهای همایش: Challenges of TEFL in Iran- Task-Based Language Teaching- Syllabus Design and Materials Development- Language Teacher Education- English for Specific Purposes( ESP) Language, Power, Identity and Ideology- Multimedia and Web-based CALL /CALT- Innovations in Language Teaching- Translation and Second Language Teaching- Literature and Second Language Teaching- Research Methodology in Language Teaching Studies- Language Program Evaluatıon- Learner Autonomy, Motivation and Individual Learner Differences- Culture and Second Language Teaching- Cognition and Second Language Teaching-
تاریخ شروع : 1394/07/22
تاریخ پایان : 1394/07/23
کنفرانس ملی شمس تبریزی
حوزه های تحت پوشش: ادبیات، فرهنگ محورهای همایش ۱- عرفان و عرفای آذربایجان و خراسان در قرن هفتم و قبل از آن ممیزات و مختصات عرفان آذربایجان و چهره های برجسته آن در روزگار شمس و قبل از آن عرفان آذربایجان و عرفای برجسته آن در روزگار شمس و قبل از آن معرفی دست نوشته های ناشناخته و خطی به جا مانده از عرفای آذربایجان تحلیل و نقد تحقیقات انجام یافته درباره عارفان آذربایجان ۲- شمس تبریزی در گذر تاریخ شخصیت تاریخی شمس تبریزی مدارک و اسناد حضور ، درگذشت و خاکسپاری شمس تبریزی در خوی شمس تبریزی در روزگار قبل و بعد از دیدار با مولانا ۳- شمس تبریزی ، عرفان و عرفا عرفان شمس تبریزی و شخصیت عرفانی وی شمس تبریزی و حوزه عرفانی تبریز سیمای عارفان مسلمان در آینه مقالات شمس ۴- شمس تبریزی و دنیای معاصر آموزه های اخلاقی شمس برای انسان معاصر زندگی اصیل از نظرگاه شمس تبریزی معنای زندگی از دیدگاه شمس تبریزی شمس تبریزی و بحران های معنوی معاصر ۵- شمس تبریزی و مولوی ویژگی های شخصیتی و عرفانی مولوی ، قبل و بعد از ملاقات با شمس تبریزی چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی مقایسه اندیشه های شمس و مولوی سیمای مولانا در مقالات شمس سیمای شمس در آثار مولانا ۶- شمس و مقالات بررسی ژانر مقالات در ادبیات عرفانی اعترافات شمس در مقالات ارزش های زبانی و ادبی مقالات ۷- کارنامه شمس پژوهی شمس پژوهی در ایران و جهان معرفی، تحلیل و نقد تحقیقات انجام یافته درباره شمس تبریزی
تاریخ شروع : 1394/07/07
تاریخ پایان : 1394/07/07
نهمین کنفرانس داده کاوی ایران
نهمین کنفرانس داده‌کاوی ایران همراه با دومین کنفرانس داده‌کاوی در بانکداری و دومین کنفرانس داده‌کاوی در مدیریت شهری، با هدف بسط و توسعه دانش داده‌کاوی در کشور با حمایت علمی اعضای هیئت علمی 9 دانشگاه برتر کشور برگزار می‌شود.
تاریخ شروع : 1394/09/29
تاریخ پایان : 1394/09/30
هجدهمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
محورهای همایش: اندویورولوژی سنگ های ادراری- اورولوژی اطفال- اورولوژی زنان- پیوند کلیه- تروماهای دستگاه ادراری و جراحی های ترمیمی- تومورهای دستگاه ادراری و غدد فوق کلیوی- لاپاروسکوپی در اورولوژی- ناتوانی جنسی: روشهای تشخیص، درمان طبی و جراحی- عقیمی: تشخیص درمان (ART)- پرستاری اورولوژی و سایر مباحث-
تاریخ شروع : 1394/07/07
تاریخ پایان : 1394/07/10
همایش اندیشه های قرآنی و تفسیری امام خمینی (ره)
حوزه های تحت پوشش: دین و مذهب محور اول: علوم قرآنی و مبانی تفسیر( مفهوم شناسی تفسیر- مفهوم شناسی و حقیقت وحی- مراحل، مراتب و اقسام نزول- جایگاه فرشته وحی- اعجاز قرآن- مصونیت قرآن از تحریف- وحدت یا تعدد قراءات- آداب تلاوت ( ظاهری و باطنی )- اهمیت قرائت قرآن- شرایط مفسر- اهل بیت (ع) و شناخت جامع قرآن) محور دوم: روش شناسی تفسیری( عنصر تدبر عقلی و اجتهادی در تفسیر امام (ره)- عنصر شهود عرفانی تفسیر امام (ره)- عنصر نقل و روایت تفسیر امام (ره)- رویکرد عرفانی امام (ره) در تفسیر- رویکرد سیاسی و اجتماعی امام (ره) در تفسیر- رویکرد اخلاقی و تربیتی امام (ره) در تفسیر- گرایش فقهی امام (ره) در تفسیر- گرایش کلامی امام (ره) در تفسیر- تفسیر به رأی از نگام امام (ره)- یکسونگری در تفسیر قرآن-) محور سوم: تأویلات عرفانی و مبانی آن( جایگاه تأویل- ویژگی های زبان هدایت قرآن- مراتب ظاهر و باطن قرآن- مفهوم شناسی ظاهر و باطن قرآن- پیوستگی ظاهر و باطن قرآن- ضرورت طهارت باطنی جهت فهم بطون قرآن- محور چهارم: فهم قرآن، مراتب و موانع آن- قرآن قابل فهم همگان- شرایط فهم قرآن- مراتب فهم قرآن- حجب فهم قرآن- مهجوریت قرآن در میان مسلمین- توطئه ها در مقابله با قرآن-) محور پنجم: فهم مقاصد و اهداف متعالی قرآن( هدایت به سبل سلامت- تهذیب نفس- معرفت خداوند متعال- اقامه عدالت اجتماعی- وحدت و برادری-)
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ پایان : 1394/07/20
بیست و هفتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان ( با امتیاز بازآموزی )
حوزه های تحت پوشش: پزشکی و سلامت
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/19
اولین کنفرانس ملی کارآفرینی پایدار
حوزه های تحت پوشش: مدیریت • مدیریت و بازرگانی محورهای همایش: کارآفرینی، دولت و قانون- کارآفرینی و فناوری های نوین- کارآفرینی و توسعه پایدار- کارآفرینی، تجارب موفق- کارآفرینی، آموزش و توانمندسازی- کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک- کارآفرینی، اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان-
تاریخ شروع : 1394/07/08
تاریخ پایان : 1394/07/09
کنگره بین المللی جامعه جراحان اعصاب ایران
حوزه های تحت پوشش: پزشکی و سلامت زبان ارائه مقاله در کنگره انگلیسی می باشد.
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/18
اولین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها
"برخی ازمحورهای کنفرانس" محورهای هنر( نقد ادبیات نمایشی مردم شناسی سنتی ساختار شناسی موسیقی خلاقیت و هنرهای هوشمند ....) محورهای معماری( معماری سبز بررسی معماری سنتی آسیب شناسی معماری انرژی­های نو در معماری .....) کاربردهای هنر و معماری در علوم دیگر( پژوهش ­های نوین در روانشناسی محیطی و بوم شناسی اثرپذیری هنر و معماری در کشورهای در حال توسعه ....) محورهای ویژه کنفرانس( چالش­‌های نظام برنامه ریزی و مدیریت هنری در ایران چالش­‌های هنرهای معاصر ایران و جهان موقعیت اقتصادی هنر و چالش­‌های آن ....)
تاریخ شروع : 1394/10/27
تاریخ پایان : 1394/10/27
پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
برخی از محورهاي همايش : به بیانی ساده میتوان گفت هر آنچه به مقوله انرژی (فسیلی و غیر فسیلی / فنی، اقتصادی، سیاسی / ... ) و محیط زیست مربوط میشود را میتوان در زمره محورهای همایش و مقاله قابل پذیرش جهت داوری به حساب آورد. 1- جايگاه آتي مديريت انرژي در منطقه و کشور » مطالعه و تحليل آماري تاثير مديريت انرژي بر مصرف انرژي » روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمانها و نقش آن » نقش فن آوريهاي نوين و مديريت انرژي » .... 2- راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و انرژی » نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در بهينه سازي مصرف انرژي » راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و گاز 3- برنامه‌ريزي بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي درافق 20 ساله » تركيب بهينه حامل‌هاي انرژي در سبد عرضه و تقاضا » .... 4- ظرفيت‌هاي صرفه‌جويي انرژي در صنايع نفت و انرژی 5- راهكارهاي اجرائي - عملیاتی مديريت مواد و انرژي » لزوم مديريت مواد و انرژي با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها
تاریخ شروع : 1394/09/26
تاریخ پایان : 1394/09/26
ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
محورهای همایش: - مدیریت آب، پساب و پسماند (جمع آوری، دفع، کاهش از مبدا، بازیافت،کمپوست، تصفیه، شیرین سازی، انتقال و … ) - شناسایی و پایش آلایندههای ناشی از آب، پساب و پسماند - فناوریهای نوین جمع آوری، دفع و تصفیه مهندسی آب، پسابها و پسماندها به روشهای هوازی و بیهوازی - استفاده از روشهای زیستی (بیو) در تصفیه آب، پسابها و پسماندها - استانداردهای جدید کیفی و کمی آب، پساب و پسماند و فرآورش آنها - تولید انرژی و روشهای بازیافت مواد پر ارزش از آب، پسابها و پسماندها - شناخت آب مصرفی و پساب و پسماند تولیدی صنایع مختلف و روشهای جلوگیری از تخریبات زیست محیطی آنها - روشهای نوین آنالیز و ارزیابی مواد آلوده و مضر در آب، پساب و پسماند - روشهای محاسبه و تعیین شدت و الگوی آلودگی آب، پسابها و پسماندها و استفاده از رایانه در این خصوص و معرفی نرم افزارهای تخصصی - و سایر موارد
تاریخ شروع : 1394/09/26
تاریخ پایان : 1394/09/26
همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
محورهای همایش: شهر در تمدن اسلامی: -رویکرد ها و نظریه ها -فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان -شهر، محیط و کالبد -تجربیات موفق طراحی شهری معماری در تمدن اسلامی: -نظریه ها و نگرش ها -محیط ، فرهنگ و معماری -سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونی -تحلیل و ارزیابی نمونه های اجرا شده
تاریخ شروع : 1394/09/28
تاریخ پایان : 1394/09/28
سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
محورهای همایش: تولید علم در مهندسی برق و سایر موارد مرتیط. الکترونیک نیمه هادی ها، قطعات نیمه هادی،و سایر موارد مرتبط. مخابرات تئوری مخابرات، تئوری اطلاعات،و سایر موارد مرتبط. کنترل سیستم های کنترل خطی و غیرخطی، سایر موارد مرتبط. قدرت منابع تجید پذیر، تولید پراکنده و ریز شبکه ها، و سایر موارد مرتبط. بیو الکتریک پردازش سیگنال های زیستی، پردازش تصاویر پزشکی و سایر موارد مرتبط با مهندسی برق. تمامی موضوعات مرتبط با مهندسی مکانیک تمامی موضوعات مرتبط با مهندسی مکاترونیک
تاریخ شروع : 1394/10/01
تاریخ پایان : 1394/10/01
همایش ملی بحران کم آبی و راه های برون رفت
محورهای همایش: 1) بررسی تاثیر روشهای نوین آبیاری در بهبود راندمان مصرف آب در کشاورزی 2) کاربرد روشهای به زراعی و به نژادی با هدف کاهش میزان مصرف آب در کشاورزی 3) کاربرد نانوفناوری، زیست فناوری و سایر فناوری های نوین در مدیریت بهینه مصرف آب در کشاورزی 4) بررسی روابط میزان و نحوه مصرف نهاده های غیر آبی نظیر کودها و سموم بر بازده آبی 5) ارائه روش های نوین مدیریت مزرعه شامل اعمال تناوب، آیش، کشت های مخلوط وشیوه های مشابه با جهت گیری حفظ و استفاده بهینه از منابع آبی در سطوح استانی و کشوری 6) بررسی نقش آب در کشاورزی پایدار 7) بررسی نقش متغیرهای اقتصادی در روند مصرف آب در کشاورزی 8) نقش بخش های مختلف حکومتی، نهادهای مدنی، نهادهای مردم نهاد، تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی در مدیریت نهادهای آبی 9) بررسی نظام های قانونی و حقوقی منطقه ای و بین المللی تعیین میزان حق آبه و تاثیر آن بر تغییر الگوی آبیاری 10) رابطه پایداری مصرف آب و پایداری محیط زیست 11) نقش آموزش های رسمی، غیر رسمی و عوامل روانشناختی در جهت ایجاد و حفظ الگوی استفاده پایدار از منابع آبی 12) استفاده از هرزآب ها، پساب های تصفیه شده و منابع آبی غیر معمول در دسترس وقابل حصول 13) نقش و تاثیر رسانه های دیداری، شنیداری و دیجیتال در ترویج الگوی مصرف آب بهینه 14) مکانیزاسیون و مدیریت مصرف آب 15) سازه های آبی و تجهیزات آبیاری و کاهش میزان مصرف آب 16) بررسی روند تغییرات خشک سالی و تر سالی در اقلیم های مختلف و تاثبر آن در مدیریت بهینه آب
تاریخ شروع : 1394/06/26
تاریخ پایان : 1394/06/27
اولین همایش ملی یافته های نوین درعلوم ورزشی
محور ویژه همایش: همدلی و همزبانی در ورزش
تاریخ شروع : 1394/09/26
تاریخ پایان : 1394/09/26
همایش نماز و پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی
حوزه های تحت پوشش: دین و مذهب محورها:دسته بندی: نماز و تذهیب نفس و کسب فضائی اخلاقی و عرفانی-نماز و تربیت کودکان و نوجوانان-نقش نماز جماعت در وحدت بخشی و انسجام اجتماعی-نماز و ارتقاء احساس امنیت فردی و اجتماعی- نماز و ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی ( کاهش اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری و ... )- نماز و بهزیستی روانی ( شادکامی ، امیدواری ، خوش بینی ، بردباری ، اعتماد به نفس و ... )- تأثیر نماز در تحکیم و تقویت بنیان خانواده ( جلوگیری از بزهکاری فرزندان ، انحرافات جنسی ، طلاق و ... )- نقش نماز و مسجد در پیشگیری از انحرافات اجتماعی ( اعتیاد ، سرقت ، ضرب و جرح و ... )- تأثیر نماز در بهبود رفتار و سلامت سازمانی ( جلوگیری از فساد اداری ، ارتشاء ، فرسودگی شغلی ، استرس شغلی و ... )- نقش نماز در پیشگیری استفاده نامطلوب از رسانه های مدرن ( فضای مجازی ، شبکه های ماهواره ای ، اینترنت و ... )- نماز و فعالیت های اقتصادی سالم- نقش نماز در افزایش سرمایه اجتماعی ( اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی ، تعاملات اجتماعی و ... )-
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/19
همایش ملی استاددکتر عبدالکریم قریب
محورهای همایش: زندگی نامه استاد- آرا و اندیشه های استاد- جایگاه استاد در علم زمین شناسی- آثار ، ابتکارات و نوآوری های استاد- دانشگاه اراک در گذر تاریخ، دلایل ، فرآیند و چگونگی تاسیس ، تحول و تکامل دانشگاه اراک و آموزش عالی استان مرکزی- و سایر محورهای مرتبط
تاریخ شروع : 1394/06/28
تاریخ پایان : 1394/06/28
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
محور های کنفرانس: اقتصاد-مدیریت (دولتی, بازرگانی, مالی, اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت, مديريت منابع انساني, مدیریت تولید، فرآیند و عملیات, مدیریت دانش و فناوری اطلاعات, مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه, مدیریت سبز, کارآفرینی و کارآفرینی فناورانه, حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی, رهبری و رفتار سازمانی, مدیریت استراتژیک و رقابت, کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی, حقوق و مدیریت, منابع طبیعی و محیط زیست, حسابداری)-علوم مهندسی (مهندسی برق, مهندسی انرژی و قدرت, مهندسی عمران و سازه, مهندسی آب, مهندسی مکانیک, مهندسی مواد, مهندسی شیمی, مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات, مهندسی نجوم، اختر فیزیک و علوم فضایی, مهندسی معماری, مهندسی صنایع, مهندسی نانو تکنولوژی, مهندسی محیط زیست)
تاریخ شروع : 1394/10/30
تاریخ پایان : 1394/10/30
سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
محورهای اصلی کنگره: 1.مهندسی عمران و توسعه پایدار 2.مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي 3.مهندسی معماری و توسعه پایدار 4.برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری 5.مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری 6.مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری 7.مهندسی شهرسازی وتوسعه شهري پايدار 8.منظر شهري پايدار و توسعه 9.مرمت بافت ها و آثار تاریخی 10.فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری 11.مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران
تاریخ شروع : 1394/10/08
تاریخ پایان : 1394/10/10
اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2015
این کنفرانس در مباحث مهندسی عمران، مکانیک و علوم مرتبط با کامپیوتر، برق، تاسیسات ساختمانی و فناوری های نوین با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و محققین و ارائه آخرین دستاوردهای علمی آنان برگزار خواهد شد. عناوین پایه‌ای و کاربردی کنفرانس مرتبط با سیستم‌های پیچیده و هوشمند که صرفا محدود به مباحث علمی زیر نیست عبارتند از: • سازه و مکانیک جامدات • مکانیک خاک و پی • آب و سازه هیدرولیکی • مکانیک سیالات و هیدرولیک • مهندسی منابع آب • نقشه برداری و ژئودزی • هیدرولوژی و هیدروژئولوژی • آب و فاضلاب,...
تاریخ شروع : 1394/10/09
تاریخ پایان : 1394/10/10
کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
محورهای کنفرانس: - نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت پروژه‌های عمرانی - نقش عوامل انسانی در مهندسی ارزش و مدیریت هزینه - کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در افزایش بهره‌وری و کیفیت - کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در استراتژی‌های بورس، بانک و بیمه - جایگاه مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت بحران - نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت انرژی و محیط زیست - جایگاه مهندسی ارزش در استراتژی‌های آتی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - سایر مباحث مرتبط با مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تاریخ شروع : 1394/10/14
تاریخ پایان : 1394/10/15
اولین همایش ملی مهندسین Piping & Pipeline
محورهای کنفرانس: Piping&Pipeline Elements- (Introduction of New Codes,Standards&Practice The Latest Change of Codes&Standards...) -Generic Design Consideration (Design Base Design Recommended Practice Layout&Spacing Stress Analysis...) -New Piping&Pipeline Systems Technologies (Water Systems Fire Protection Systems...) -Safety Consideration (Inspection Hydrostatic Test....) -Non-Destructive Test (NDT) (Applications and innovations of NDT methods Inspection...) -New Technology in Piping/ Pipeline Inspection -New Machineries&Technology in Construction -Maintenance Technologies -New Software Release -Piping/ Pipeline Inspection Practice -Piping/ Pipeline Inspection New Technologies -Smart Piggin Technologies
تاریخ شروع : 1394/10/15
تاریخ پایان : 1394/10/16
سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE
محورهای کنفرانس: مدیریت بحران (-نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی -نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی -نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت بحران شهری -نقش آمادگی در کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های شهری -ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی -الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران -طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده -تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت بحران‌های طبیعی -قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری -مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها -پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی -امداد و نجات و اسکان اضطراری -بیمارستان‌ها و آمادگی بیمارستانی -پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها -نقش شریان‌های حیاتی در تسریع روند بازگردانی پس از حادثه -نقش نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی .....) HSE (-مدل‌ها و روش‌های ارزیابی ریسک HSE در صنایع -مدل‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعتی -الگوهای بهینه استقرار سیستم HSE در مدیریت شهری -بررسی عناصر سامانه HSE در مدیریت شهری -راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیت‌های شهری -ارائه راهکار برقراری ارتباط بین مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست و بهره‌وری فعالیت‌های شهری نظام‌های اقتصادی در HSE صنعتی -نقش ارزیابی HSE در پروژه‌های عمرانی و ترافیکی شهری -ارزیابی HSE در پروژه‌های ایجاد شریان‌های حیاتی شهری -قوانین و مقررات و HSE در صنایع -HSE و مباحث حقوقی در صنایع -آموزش و نقش آن در ارتقاء فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در صنایع -ارتقاء فرهنگ ایمنی ترافیک شهری -ارتقاء HSE پیمانکاران پروژه‌های عمرانی شهری و پروژه‌های عمرانی صنعتی -توسعه پایدار و سیستم‌های HSE ....)
تاریخ شروع : 1394/10/22
تاریخ پایان : 1394/10/23
همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
محورهای همایش: -مهندسی سازه و زلزله -کنترل سازه های مهندسی عمران -روش های عددی در مهندسی عمران -مهندسی سازه های هیدرولیکی و دریایی -مهندسی ژئوتکنیک -کاربرد روش‌های عددی در مهندسی ژئوتکنیک -فناوری و مصالح نوین در مهندسی ژئوتکنیک -دینامیک خاک و ژئوتکنیک لرزه‌ای -کاربردهای سنجش ازدور -مهندسی نقشه برداری -مدیریت بحران و پدافند غیرعامل درمهندسی عمران -مهندسی ارزش و ارزیابی ریسک درمهندسی عمران -فناوریهای نوین در صنعت ساختمان -مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک -مهندسی محیط زیست
تاریخ شروع : 1394/10/24
تاریخ پایان : 1394/10/24
نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
محورهای کنفرانس: مدیریت دولتی: نظریه ها، کارکردها و چالش ها- خط‌مشی‌گذاری عمومی، بنیان‌ها وکارکردها- بازار، بخش خصوصی و خط‌مشی عمومی-چالش ها و دورنماهای فرآیند خطمشی گذاری عمومی درایران-خط‌مشی‌گذاری عرصه ای: حال و آینده
تاریخ شروع : 1394/10/29
تاریخ پایان : 1394/10/29
کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
محورهای کنفرانس: -پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی - پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و انگلیسی - پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و فرانسه - پژوهش های تطبیقی در ادبیات فارسی و دیگر ادبیات ها - سبک شناسی نظم و نثر -نقش لهجه ها در غنای ادبیات - آداب و رسوم و جلوه های آن در ادبیات - دین و مذهب و نقش آن در تمایز عناصر ادبیات - ادبیات متعهد ،عناصر و مؤلفه هاى آن -ادبیات متعهد، الزامات و عناصر آن -و سایر پژوهش های مرتبط
تاریخ شروع : 1394/10/29
تاریخ پایان : 1394/10/29
دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
محورهای سمینار: محور اول: مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ هامحور دوم: مدلسازی در مهندسی رودخانه محور سوم: سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها محور چهارم: اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها محور پنجم: هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه محور ششم: اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها محور هفتم: کاربرد GIS ،RS و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه محور هشتم: روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها محور نهم: اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه محور دهم: مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی محور یازدهم: مدیریت بحران در رودخانه ­ها محور دوازدهم: بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه
تاریخ شروع : 1394/10/29
تاریخ پایان : 1394/11/01
سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
محورهای همایش: حوزه مدیریت (مدیریت بازرگانی و بازاریابی -بازاریابی داخلی- بازرگانی بین الملل -مدیریت صنعتی و صنایع -سیستم- تولید و عملیات- زنجیره تامین- پژوهش عملیاتی- پروژه- فرآیندها- لوژستیک- چابکی- کیفیت فراگیر- تعالی سازمانی- -بهره وری- عملکرد- روشهای حل مسئله- شش زیگما- تولیذ ناپ -مدیریت دولتی -مدیریت فناوری اطلاعات -مدیریت کارآفرینی -نوآوری سازمان، مدیریت کسب و کار -مدیریت مالی -بودجه بندی سرمایه ای- ریسک- استراتژی ها- سرمایه گذاری- مالی، رفتاری- مالی، شرکتها -مدیریت منابع انسانی -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی - مدیریت رفتار و نظریه های سازمانی -مدیریت و سبکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول -مدیریت تکنولوژی -مدیریت سیستمها، پویایی سیستم) گرایش حسابداری (حسابداری دولتی و پاسخگویی -سیستم های اطلاعات حسابداری -نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه -اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها -کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت -تولید و حسابداری مدیریت -اثر بخشی گرایشات حسابداری -حسابداری سرمایه فکری -حسابداری محیط زیست -یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری -لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها -اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی -مهندسی مالی,رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی -تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت -استانداردهای حسابداری و حسابرسی -روش های تأمین مالی در سازمان ها ودانشگاه ها -استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی -نوآوریهای مالی در حوزه حسابداری -کاربرد اینترنت در حسابداری -نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی -مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران -حسابرسی وچالش های پیش رو -حسابرسی عملکرد مدیریت -و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری و حسابرسی)
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ پایان : 1394/11/01
نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
محورهای کنگره: -مدیریت تولید و فیزیولوژی گیاهان باغی -به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان باغی -مدیریت تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاهان باغی -فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت گیاهان باغی -تغذیه گیاه و کشت ارگانیک گیاهان باغی -مدیریت تولیدات گلخانه‌ای گیاهان باغی -تولید بذر و نهال گواهی شده گیاهان باغی -کارآفرینی و ارتباط با صنعت -فضای سبز
تاریخ شروع : 1394/11/05
تاریخ پایان : 1394/11/08
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع “12th International Conference on Industrial Engineering ”
محورهای همایش: -بهینه‌سازی (مدل‌سازی و الگوریتم حل) -تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت -مدیریت تولید و موجودی‌ها -مدیریت/مهندسی کیفیت و بهره‌وری -بهینه‌سازی مدل‌های زنجیره تامین و پشتیبانی -مدیریت/مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی -سیستم‌های مدیریت سازمان (استراتژیک، منابع انسانی، دانش، فرایندها و...) -سیستم‌های سلامت -تعمیرات و نگهداری و قابلیت اطمینان -مدیریت و کنترل پروژه -کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان -طراحی سیستم‌های خدماتی، ساخت و اتوماسیون -مهندسی ایمنی و ارگونومی -مطالعه موردی صنایع (نفت و گاز، انرژی، خودروسازی، بانکداری و...)
تاریخ شروع : 1394/11/05
تاریخ پایان : 1394/11/06
دومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
محورهای همایش: -مبدل های حرارتی -لوله های حرارتی -انرژی های تجدیدپذیر -احتراق -تهویه مطبوع -توربین های حرارتی -تبدیل انرژی و ذخیره سازی -ترمودینامیک -نرم افزارهای مرتبط -روش های افزایش انتقال حرارت -مدلسازی و روش های آزمایشگاهی -انتقال حرارت در نفت و گاز -انتقال حرارت و محیط زیست -جریان های دو و چند فازی -نرم افزارهای مرتبط مدیریت انرژی، انرژی های تجدیدپذیر -روش های اندازه گیری شاخص های سیال، حرارت و جرم -روش های عددی دینامیک سیال، انتقال حرارت و جرم -آموزش جریان سیال، انتقال حرارت و جرم -جریان و انتقال حرارت سیالات غیر یونی -جریان سیال در صنایع -اصول انتقال جرم -محیط های متخلخل -نفوذ مولکولی -انتقال جرم بین فازی -ضریب نفوذ گازها و مایعات -برج های تقطیر و استخراج -فناوریهای نوین و پدیده های انتقال مومنتم، حرارت و جرم
تاریخ شروع : 1394/11/15
تاریخ پایان : 1394/11/15
چهارمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
محورهای همایش: -شبیه سازی، طراحی و مدلسازی در فناوری نانو -فناوری نانو، آموزش، ایمنی و محیط زیست -فناوری نانو و علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک، الکترونیک، مکانیک، پلیمر و نساجی -کاربرد فناوری نانو در پزشکی و دارو سازی -کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و مواد غذایی -نانو فوتونیک -نانو مترولوژی -نانوکامپوزیت -نانو حسگرها -نانوپوشش ها -نانو مغناطیس -نانو محاسباتی -نانو زیست فناوری -نانو ساختارها و روش های شناسایی، سنتز و ساخت آنها -نانو مواد(نانو لوله ها، نانو الیاف، نانو ذرات، نانو سیم ها و ...) -نانو جاذب ها و نانو کاتالیست ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
تاریخ شروع : 1394/11/15
تاریخ پایان : 1394/11/15
چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
محورهای کنفرانس: - چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران - رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - مباحث جدید مهندسی مالی و مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی - مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت - بازار یابی مالی و رویکردهای ارتقاء سرمایه گذاری پایدار - شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار - سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی - جذب سرمایه گذاری بین المللی, ثبات اقتصادی و سیاسی - رویکردهای مختلف مبارزه با جنگ نرم و به کارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - لزوم به کارگیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها - اخلاق حرفه ای در حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری - مهندسی مالی, رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی و تئوری - حسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی -و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری همچنین کنفرانس بخش ویژه ای به مقالاتی که در مورد رشته های مختلف مدیریت مربوط باشد اختصاص خواهد.
تاریخ شروع : 1394/11/26
تاریخ پایان : 1394/11/26
اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
محورهای کنفرانس: فناوری‌های مطرح در تولید و توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای رویکردهای هوش مصنوعی در توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای تحلیل روانشناختی بازی‌های رایانه‌ای تحلیل جامعه‌شناختی بازی‌های رایانه‌ای مدل‌سازی احساس و هیجان در بازی‌های رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای و قدرت نرم بازی‌های رایانه‌ای و پدافند غیرعامل شیوه‌های جذب مخاطب و بازاریابی در حوزه‌ی باز‌ی‌های رایانه‌ای نقش صنعت بازی‌های رایانه‌ای در حوزه‌ی تجارت، اقتصاد و کارآفرینی مدل‌سازی فرایند توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای مدل کسب و کار در توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای تحلیل زیبایی‌شناختی و تکنیکی بازی‌های رایانه‌ای اصول هنری طراحی بازی‌های رایانه‌ای بازی‌های رایانه‌ای و ملاحظات حقوقی بازی‌های جدّی (Serious Games) بازی‌نمایی (Gamification),....
تاریخ شروع : 1394/11/28
تاریخ پایان : 1394/11/30
اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
محورهای همایش: مهندسی معماری و توسعه پایدار - مصالح و فن آوری های نوین در معماری - معماری و هویت شهری -معماری پایدار,.... , شهرسازی وتوسعه پایدار -بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها( -شهرسازی نوین و توسعه پایدار -سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار -ناپایداری شهر و عوامل موثر,.... , گردشگری ،میراث فرهنگی ومیراث شهری -ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی - بازاریابی بین‎الملی درجهانگردی ورفتار مصرف کننده -معماری،گردشگری ومیراث شهری,.... , ویژه جغرافیاوتوسعه پایدار -علوم جغرافیایی وفناوریهای نوین -جغرافیا واستراتژی های توسعه ملی -جغرافیا وآمایش سرزمین,.... ,مدیریت وبرنامه ریزی شهری -فرهنگ شهر نشینی -شهروند و حقوق شهروندی,.... ,محورهای محیط زیست شهری -محیط زیست و انواع آلودگی ها -مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها,....
تاریخ شروع : 1394/11/29
تاریخ پایان : 1394/11/29
چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی
محورهای همایش: معماری -نظریه ها ، تجارب و رویکردها معماری معاصر چالش ها و الزامات تحقیقات معماری در دوران معاصر بررسی رویکردهای رایج معماری روشهای نوین در تحقیقات معماری,.... , شهرسازی - برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری شهرسازی زیست مبنا,.... ,
تاریخ شروع : 1394/11/29
تاریخ پایان : 1394/11/29
سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی
محورهای همایش: کنترل: -سامانه کنترل غیرخطی و هوشمند -کنترل تطبیقی، مقاوم و بهینه سازی -کنترل فازی -رباتیک و مکاترونیک -ابزار دقیق و هوش مصنوعی , مهندسی الکترونیک: -طراحی و بهینه سازی فیلترها -رادیو شناختی -نیمه هادی­ها، افزاره ها و قطعات میکرو الکترونیک، نانوالکترونیک و الکترونیک نوری -نظریه اطلاعات، کدگذاری، و رمزنگاری,... , هوش مصنوعی: -هوش انتزاعی، هوش مصنوعی و مغز الکترونیکی -یادگیری ماشین (یادگیری با معلم، یادگیری بدون معلم و یادگیری تقویتی) -پردازش سیگنال، پردازش تصویر و بینایی ماشین,....
تاریخ شروع : 1394/12/02
تاریخ پایان : 1394/12/02
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
محورهای کنفرانس: کشاورزی و توسعه پایدار: -تحقیقات ، مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی -فناوری های نوین ، مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی,... آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک: -آبخیزداری و استحصال آب باران و ارزیابی طرح های آبخیز داری -مدیریت بهره برداری از منابع آب و خاک ، آبیاری و زهکشی,.... منابع طبیعی و توسعه پایدار: -مباحث نوین در منابع طبیعی -تغییر اقلیم و آلاینده های محیطی,..... علوم صنایع غذایی: -مباحث نوین در علوم صنایع غذایی -علوم صنایع غذایی، امنیت غذایی و صنایع تبدیلی -بیماری های عفونی ناشی از مواد غذایی,..... مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات: -محصولات تراریخته -بانک ژن و ذخایر ژنتیکی -زراعت و اصلاح نباتات,..... مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی: -صنایع غذایی و محصولات لبنی و گلخانه ای -سیاست گذاری در بخش تولید و بخش اشتغال,.... علوم شیلات و آبزیان: -کاربرد فناوری های نوین درعلوم شیلات و آبزیان -نقش آبزی پروری در توسعه پایدار,....
تاریخ شروع : 1394/12/04
تاریخ پایان : 1394/12/06
دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
محورهای همایش: - طراحی و اجرای ساختمانهای فولادی و بتنی - طراحی و اجرای سازه های ویژه - مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله - سازه های بلند - مدیریت پروژه و ساخت - پدافند غیر عامل در سازه ها - صنعتی سازی و فن آوری های نوین - روش های نوین ساخت - نقش مصالح با دوام و مقاوم در سازه - مهندسی سازه و شهرسازی - مهندسی سازه و معماری - مهندسی سازه و محیط زیست - مهندسی سازه و مصرف انرژی - ژئوتکنیک و مهندسی سازه - اندرکنش خاک و سازه - دینامیک سازه، زلزله و لرزه شناسی - روشهای عددی در مهندسی سازه - آسیب پذیری سازه ها - سبک سازی و سیستم های سازه ای متعارف - سازه و مکانیک کاربردی
تاریخ شروع : 1394/12/05
تاریخ پایان : 1394/12/06
اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان
محورهای همایش: - تجلی الگوهای ارزشی اسلامی و ایرانی درآثار ادبی کودکان و نوجوانان - زیباشناسی و زبان شناسی درآثار ادبی کودک و نوجوان -نقد آثار ادبی کودک و نوجوان - محتوا و درون مایه (مضامین فلسفی، دینی، اجتماعی، اقلیمی و بومی) در آثار ادبی کودک و نوجوان -روانشناسی و ادبیات کودک و نوجوان (نقاشی و داستان) -بررسی دوره های تاریخی ادبیات کودک و نوجوان
تاریخ شروع : 1394/12/06
تاریخ پایان : 1394/12/06
اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
محورهای همایش: - فیزیولوژی ورزشی - متابولیسم ورزشی - مدیریت ورزشی - تغذیه ورزشی - فعالیتهای بدنی مرتبط با تندرستی
تاریخ شروع : 1394/12/13
تاریخ پایان : 1394/12/13
دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
محورهای همایش: روش های نوین در تئوری های تصمیم گیری-تصمیم گیری رفتاری برنامه ریزی توافقی- کاربرد کامپیوتر در تصمیم گیری با معیارهای چندگانه- تحلیل پوششی داده ها- تصمیم گیری زیستی و محیطی- الگوریتم های تکاملی در تصمیم گیری- تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی- برنامه ریزی آرمانی- تصمیم گیری گروهی- تئوری ارزش یا مطلوبیت براساس شاخص های چندگانه- بهینه سازی چند هدفه- رتبه بندی، اولویت بندی و طبقه بندی براساس معیارهای چندگانه- بهینه سازی ترکیبی با اهداف چندگانه- روش های فراابتکاری با اهداف چندگانه- سیستم های پشتیبان تصمیم- زمینه های نوین کاربردی برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه- کاربردهای عملیاتی تصمیم گیری-مدل سازی مقایسه ای- آموزش تئوری های تصمیم-مدل سازی در شرایط ریسک و عدم قطعیت
تاریخ شروع : 1394/12/18
تاریخ پایان : 1394/12/20
دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
محورهای کنفرانس: Software Engineering Artificial Intelligence Computer Networks Information Technology Computer Architecture Electronics Power Systems Control Engineering
تاریخ شروع : 1394/12/19
تاریخ پایان : 1394/12/19
دومین کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
محورهای کنفرانس: مقالات در کلیه زمینه های مربوط به علوم اسلامی و انسانی از قبیل معارف دینی، الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق، فلسفه، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تاریخ، جغرافیا، هنر، ادبیات فارسی و غیرفارسی، اقتصاد، کتابداری و .... در این کنگره قابل ارسال و طرح می باشد.همچنین مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی قابل ارسال و طرح است.
تاریخ شروع : 1394/12/20
تاریخ پایان : 1394/12/20
اولین سمینار سالانه انجمن میکروالکترونیک ایران
محورهای کنفرانس: -چالشهای کسب و کار میکروالکترونیک در ایران و مدل کسب و کار بهینه در این حوزه - چشم انداز و آینده میکروالکترونیک در ایران و راهبردهای توسعه آن در کشور - تاثیر دولت و بخش خصوصی در کسب و کار میکروالکترونیک در کشور - بررسی تاسیس کارخانه ساخت تراشه در کشور - تاثیر و رسالت میکروالکترونیک در امور امنیتی و دفاع ملی - چالش های زنجیره تأمین مدارهای مجتمع و میکروالکترونیک در ایران - نفوذ میکروالکترونیک در صنایع دیگر مانند مخابرات، پزشکی، خودرو، دفاعی و بازارهای موجود در آینده و...
تاریخ شروع : 1394/12/20
تاریخ پایان : 1394/12/20
اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پروش
محورهای همایش: مدیریت -مدیریت اسلامی -مدیریت دولتی... , منابع انسانی الکترونیکی: -سیستم های مدیریت اطلاعات -مدیریت و کارآفرینی... محور ویژه: -آموزش و پرورش و مردم، همدلی و هم زبانی؛ چالش ها و راهکارها
تاریخ شروع : 1394/12/20
تاریخ پایان : 1394/12/20
همایش ملی منابع معدنی و محیط زیست
محورهای همایش: منابع و ذخایرمعدنی -تاثیرات زیست محیطی کاربرد وبهره برداری از منابع -انرژی حاصل از سوخت های فسیلی -انرژی های آینده - ژئوشیمی عناصرکمیاب و نادر -مواد ساختمانی وکاشی های صنعتی -خاک وآب برای حفظ حیات -منابع معدنی آینده - چگونگی اثرگذاری بهره برداری ازمنابع بر محیط زیست -استفاده از منابع چگونه بر محیط زیست اثر می گذارد؟ دور ریزی یا بازیافت زباله های خانگی و صنعتی -پیامدهای بهره برداری از منابع -آینده منابع جایگزین انرژی -ژئوشیمی اکتشافی -کاربرد مطالعات ژئوشیمی در مطالعه محیط زیست -ژئوتوریسم و منابع معدنی - زمین پزشکی و منابع معدنی - فرآوری مواد معدنی و محیط زیست -تاثیر باطله های معدنی بر روی محیط زیست -فناوری و نو آوری در علوم معدنی و زمین زیست محیطی اطلاعات بیشتردرhttp://minenv.blogfa.com
تاریخ شروع : 1394/12/20
تاریخ پایان : 1394/12/20
اولین کنفرانس ملی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم زمین
محورهای کنفرانس: -هوا و اقلیم -مجموعه علوم جغرافیایی -مجموعه علوم کشاورزی -مجموعه علوم منابع طبیعی و محیط زیست -مجموعه علوم زمین شناسی -مخاطرات طبیعی
تاریخ شروع : 1395/01/24
تاریخ پایان : 1395/01/26
سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
محورهای اصلی همایش: مدیریت منابع آب و تغییر اقلیم: (مدیریت یکپارچه منابع آب-تغییر اقلیم، خشکسالی و باروری ابرها-...) آلودگی‌های زیست‌محیطی (آب، خاک و هوا): (روش‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب- -فناوری‌های نوین کنترل آلودگی‌های هوا- -آلودگی دریاها و حفاظت از زیست‌بوم دریایی-...)
تاریخ شروع : 1395/02/22
تاریخ پایان : 1395/02/23
دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
محورهای همایش: مبانی نظری، فلسفی، اجتماعی و اخلاقی سیستم های اطلاعاتی: معرفت شناسی سیستم های اطلاعاتی -هستی شناسی سیستم های اطلاعاتی- جایگاه انسان در سیستم های اطلاعاتی-چالش های نظریه پردازی در سیستم های اطلاعاتی- چالش های انطباق پذیری نظریه های سایر علوم در سیستم های اطلاعاتی-چارچوب و گونه شناسی نظریه ها در سیستم های اطلاعاتی-هویت نظری و کاربردی سیستم های اطلاعاتی-نقش نظریه در ایجاد و تحکیم هویت مستقل سیستم های اطلاعاتی-اخلاق در سیستم های اطلاعاتی-حریم خصوصی و سیستم های اطلاعاتی- فرهنگ و سیستم های اطلاعاتی
تاریخ شروع : 1394/11/12
تاریخ پایان : 1394/11/13
همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
محورهای اصلی همایش: معماری، روانشناسی و فلسفه آموزش- فضاهای آموزشی پایدار - دیدگاه‌های نوین در طراحی فضاهای آموزشی- طراحی داخلی فضاهای آموزشی - طراحی معماری فضاهای آموزشی - فضاهای آموزشی خلاق- دیگر موضوعات مرتبط - فضاهای آموزشی و شهرسازی - معماری ایرانی-اسلامی و فضاهای اموزشی- طراحی معماری فضاهای آموزشی و کودکان- مسائل فنی در طراحی فضاهای آموزشی - جامعه، فرهنگ و فضاهای آموزشی
تاریخ شروع : 1394/09/09
تاریخ پایان : 1394/09/09
همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت
محور اصلی همایش: دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت محورهای فرعی :مباحث نوین در حسابداری،اخلاق حرفه‌ای در حسابداری،حسابداری و مدیریت منابع انسانی -حسابداری، مدیریت و آموزش عالی و...
تاریخ شروع : 1394/11/01
تاریخ پایان : 1394/11/01
همایش ملی فضل بن شاذان نیشابور
محورهای همایش:فضل بن شاذان_ فضل بن شاذان؛ شخصیت وخاندان؛_ فضل بن شاذان؛ دیدگاههای فقهی،کلامی، فلسفی و . . ._ فضل بن شاذان، ولایت و ائمه معصومین(ع)؛_ فضل بن شاذان از دیدگاه متفکران و اندیشمندان؛_ تاثیرات فضل بن شاذان بر اندیشمندان بعد از خود؛_ کتاب شناسی فضل بن شاذان؛_ نیشابور درعصر فضل بن شاذان_ اوضاع سیاسی نیشابور در قرن سوم هجری؛ -...
تاریخ شروع : 1394/09/26
تاریخ پایان : 1394/09/27
دومین همایش ملی صیانت از طبیعت با محوریت منابع طبیعی و محیط زیست بستری برای ارائه آخرین یافته های علمی در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی
اهداف همایش: ارائه آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در راستای صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست , بسترسازی جهت ارتباط مؤثر بخش پژوهش و اجرا , ارائه راهکار بر اساس آخرین یافته‌های علمی در مواجه با چالش‌های بخش منابع طبیعی , ارائه راهکارها و اقدامات عملی در جهت صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و ...
تاریخ شروع : 1394/12/12
تاریخ پایان : 1394/12/13
اولین کنفرانس تخصصی تبلیغات دیجیتالی
دراین کنفرانس سعی خواهیم کرد تا با انتقال دانش تخصصی و کاربردی ازطریق سخنرانی مشاوران و مدیران متخصص حوزه تبلیغات و دیجیتال و نیز ارائه تجربیات و نتایج کمپین های موفق دیجیتالی زمینه ای را برای کسب دانش وتجربه برای صاحبان کسب وکار و مدیران بازاریابی و تبلیغات فراهم آوریم.
تاریخ شروع : 1394/10/26
تاریخ پایان : 1394/10/26
دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا، برنامه ریزی، معماری و شهر سازی
محورهای همایش: جغرافیا و برنامه ریزی : جغرافیا ی پزشکی,جغرافیا ی سیاسی,جغرافیا ی طبیعی,سنجش از دور,طبیعت گردی(اکوتوریسم),ژئومورفولوژی,آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی),.... معماری و شهرسازی:مهندسی معماری,معماری منظر,مدیریت پروژه و ساخت,انرژی معماری,مرمت ابنیه سنتی,مطالعات معماری ایران
تاریخ شروع : 1394/07/15
تاریخ پایان : 1394/07/15
اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
محورهای همایش الف-مهندسی کامپیوتر :سیستم‌های نرم ‌افزاری ,الگو ریتم‌ها و محاسبات,معماری سیستم‌های کامپیوتری و ... ب-علوم کامپیوتر:محاسبات علمی ,سیستم‌های کامپیوتری و... پ-مهندسی فناوری و اطلاعات: مدیریت سیستم های اطلاعاتی و... ...
تاریخ شروع : 1394/07/08
تاریخ پایان : 1394/07/08
اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی
محورهای همایش : اصول و مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی آسیب شناسی فرآیند برنامه ریزی تا طراحی و اجرای پروژه رویکردهای نوین در مکان یابی ، برنامه ریزی و طراحی فضاهای دانشگاهی . و...
تاریخ شروع : 1394/12/05
تاریخ پایان : 1394/12/06
دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
مزایای شرکت در کنفرانس دریافت گواهینامه معتبر چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنالهای علمی اهدای لوح تقدیر به مقالات و پوستر برتر برخورداری از امتیاز علمی ارائه مقاله در کنفرانس
تاریخ شروع : 1394/11/10
تاریخ پایان : 1394/11/10
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست
محورهای کنفرانس: معماری شهرسازی عمران هنر و...
تاریخ شروع : 1394/08/25
تاریخ پایان : 1394/08/25
همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی
به منظور بالابردن سطح کیفی همایش کلیه مقالات پذیرفته شده پس از ثبت نام نویسندگان علاوه بر چاپ کامل در کتاب الکترونیکی همایش (سی دی مجموعه مقالات) و در پایگاه­ اینترنتی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا) نمایه و منتشر خواهد شد. همچنین مقالات برگزیده بدون نوبت در مجله علمی پژوهشی بوم شناسی گیاهان زراعی چاپ خواهد شد.
تاریخ شروع : 1394/09/03
تاریخ پایان : 1394/09/04
اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
کمیته علمی کنفرانس از تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، مدیران و متخصصان این عرصه جهت مشارکت، همکاری و ارسال مقاله به این کنفرانس دعوت می نماید. قابل ذکر است با توجه به قراردادهای صورت گرفته با برخی مجلات، تمامی مقالات پذیرش شده در این کنفرانس در مجلات معتبر بین المللی با نمایه ISI و ISC پذیرش و چاپ خواهند شد.
تاریخ شروع : 1394/10/30
تاریخ پایان : 1394/10/30
اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر و IT
در اولین دوره این رویداد علمی، برگزار کنندگان کنفرانس جهت کاهش هزینه های سفر به محل برگزاری، اتلاف وقت و تسهیل در ارائه مقاله تصمیم به برگزاری کنفرانس بصورت مجازی نموده است. لذا نیازی به حضور فیزیکی نویسندگان در این کنفرانس نبوده و کتاب مجموعه مقالات کنفرانس و گواهینامه های مربوطه پس از برگزاری کنفرانس به آدرس پستی نویسندگان ارسال خواهد شد.
تاریخ شروع : 1394/09/30
تاریخ پایان : 1394/09/30
اولین همایش بین المللی علوم مدیریت "پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها"
محورهای همایش: مدیریت بازرگانی , مدیریت دولتی, مدیریت صنعتی , رهبری و رفتار سازمانی ,اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت , مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات , مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه , مدیریت مالی کارآفرینی ,بازاریابی ,مدیریت بازار ,مدیریت عمومی و...
تاریخ شروع : 1394/08/30
تاریخ پایان : 1394/08/30
اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
محورهای کنگره: مدیريت اقتصاد حسابداري جغرافيا و...
تاریخ شروع : 1394/07/30
تاریخ پایان : 1394/07/30
The Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
The conference aim is mainly the exchange of experience and knowledge of different researchers from industry, universities and scientific research institutions around the world to enhance scientific collaboration around the world. The conference has been intended to be held at highest international standards.
تاریخ شروع : 1394/09/22
تاریخ پایان : 1394/09/23
اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
محورها کنگره: فرهنگ و مدیریت شهری مهندسی معماری مهندسی عمران محورهای ویژه
تاریخ شروع : 1394/07/09
تاریخ پایان : 1394/07/10
همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
برنامه دقیق کنفرانس از طریق وسایت اطلاع رسانی خواهد شد محورهای همایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی و...
تاریخ شروع : 1394/10/24
تاریخ پایان : 1394/10/24
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
محورهای همایش: شیمی مهندسی شیمی وتمامی موضوعات مرتبط با شیمی و مهندسی شیمی
تاریخ شروع : 1394/06/26
تاریخ پایان : 1394/06/26
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
محورهای کنفرانس: مدیریت حسابداری اقتصاد
تاریخ شروع : 1394/06/26
تاریخ پایان : 1394/06/26
اولین کنفرانس بین المللی بسته بندی، صنایع دستی و توسعه پایدار
:CONFERENCE GOALS Objectives and topics of the conference Conference goals Identify existing capabilities in the design and production of packaging with the approach of exports; ...
تاریخ شروع : 1394/09/28
تاریخ پایان : 1394/09/28
اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
محورهای کنفرانس: محور های کنفرانس: محور ویژه: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کلانشهرها و توسعه پایدار حقوق و قوانین مدیریت شهری معماری، طراحی، شهرسازی و مدیریت شهری حمل و نقل، ترافیک و مدیریت شهری و...
تاریخ شروع : 1394/08/26
تاریخ پایان : 1394/08/27
از حریم فاطمی تا حریم رضوی
بخش دانشگاهی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) با عنوان از حریم فاطمی تا حریم رضوی به میزبانی دانشگاه صنعتی قم در قالب مقاله، کلیپ و دلنوشته برگزار می گردد که علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانندبه آدرس زیر مراجعه کنند. https://news.qut.ac.ir/cultural_news-fa.htm?postid=1275
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
دومین همایش سالانه پیشگیری و درمان سرطان
شرکت کنندگانی که مقاله ارائه می کنند، پس از اعلام داوری در صورت پذیرش مقاله، باید نسبت به ثبت نام اقدام نمایند تا "گواهی نامه معتبر ارائه مقاله با هولوگرام" برای آن عزیزان صادر گردد. ضمنا آن دسته از شرکت کنندگان نیز که "گواهی نامه شرکت در همایش" می خواهند نیز باید ثبت نام کنند شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.
تاریخ شروع : 1394/10/10
تاریخ پایان : 1394/10/10
همایش بین المللی مدیریت،اقتصاد و توسعه
محورهای تخصصي همایش: 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی 2- رهبری و رفتار سازمانی 3- تولید، فرآیند و عملیات 4- مدیریت مالی و...
تاریخ شروع : 1394/08/07
تاریخ پایان : 1394/08/07
کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی
عناوین محورهای کنفرانس: 1- مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی 2- آموزش الکترونیکی و توسعه منابع انسانی 3- تعلیم و تربیت و فلسفه آن در توسعه منابع انسانی 4- روانشناسی و توسعه منابع انسانی و...
تاریخ شروع : 1394/09/15
تاریخ پایان : 1394/09/15
جشنواره بزرگ پنیر، تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کنندگان و مشتریان پنیر
محورهای همایش: 1- تاریخچه پنیر 2- انواع پنیر 3- نحوه تولید پنیر 4- ارزش غذایی پنیر و...
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری
محورهای کنفرانس: ۱) مهندسی عمران (کلیه گرایشها: سازه، زلزله، ژئوتکنیک) ۲) ارزیابی لرزه ای، بهسازی، مقاوم سازی و مرمت ابنیه و...
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/26
همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
محورهای اصلی همایش : تعاريف، مفاهيم، مولفه ها و ابعاد تشكيل دهنده هويت هویت ایرانی- اسلامی و نقش آن در معماری و شهرسازی پایدار نمادها و المان های شهری و هویت ایرانی- اسلامی تبلور هویت در سیما و منظر شهری و...
تاریخ شروع : 1394/09/06
تاریخ پایان : 1394/09/06
اولین همایش ملی تکنیک های نوین درتجهیزات وموادآزمایشگاهی صنعت نفت ایران
اهداف: فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات متخصصین و کارشناسان صنايع كشور به يكديگر همفکری و کوشش برای ارتقا سطح آموزش و تولید محصول با کیفیت برتر و...
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/15
دومین کنگره سراسری پزشکی ورزشی
محورهای کنگره: آسیب‌ها و مشکلات طبی ورزشکاران - بازتوانی آسیب‌های ورزشی و بافت نرم - ورزش درمانی بیماری‌های مزمن - بازتوانی قلبی ریوی و...
تاریخ شروع : 1394/10/23
تاریخ پایان : 1394/10/25
دومین مجمع کارآفرینی(ارزش آفرینی) جوانان ایران
مجمع جهانی کارآفرینی(ارزش آفرینی) جوانان (JWEF) که مشتق شده از مجمع جهانی کارآفرینی(ارزش آفرینی) است از سال 2008 تاکنون توسط دانشگاه EM-Lyon فرانسه و با همکاری برخی از موسسات و شرکت های بزرگ و معتبر بین المللی برگزار می گردد. ماموریت این برنامه، ترویج و سرعت بخشیدن به کارآفرینی(ارزش آفرینی) در میان جوانان و دانشجویان به صورت محلی و در سراسر جهان، با هدف ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی برای ساختن دنیایی بهتر با چشم انداز سال 2050 است. این برنامه همه ساله به میزبانی و همکاری یک دانشگاه معتبر در کشور های مختلف برگزار می گردد و کشورهای فرانسه، سنگاپور، مالزی، چین، آرژانتین، شیلی، و ... بطور فعال برگزار کننده این برنامه بین المللی می باشند. و اینک ما مفتخریم تا مجمع جهانی کارآفرینی(ارزش آفرینی) جوانان را در ایران برگزار نماییم. این برنامه محلی برای ارتباط دانشجویان، کارآفرینان جوان، اعضای مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری، علاقمندان کارآفرینی(ارزش آفرینی) و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان از سراسر کشور و در حد امکان از سایر کشور ها می باشد و برنامه های آموزشی مختلفی را نیز شامل می شود.
تاریخ شروع : 1394/05/29
تاریخ پایان : 1394/05/29
اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
محورها: 1- موضوع عمومی : طراحی و برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه پایدار و حفظ محیط زیست 2- طراحی نوین مهندسی مبتنی بر کاهش و بهینه سازی مصرف مواد اولیه در تولید محصول نهایی و...
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
سومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم ، مهندسی و تکنولوژی
هدف از برگزاری این کنفرانس آن است که رویکردهای متفاوت به توسعه را موردمطالعه قرار دهد، طبیعی است که در ابتدا مبانی الگوبرداری و شناخت توسعه ی علوم را بیان نموده و سپس شیوهٔ عملیاتی متغیرات توسعه را موردبحث قرار خواهد داد و الگوهای مختلف توسعه تحلیل و بررسی خواهد شد.
تاریخ شروع : 1394/09/18
تاریخ پایان : 1394/09/19
خستین همایش ملی تخصصی دستاوردهای نوین در فن آوری اطلاعات و ارتباطات
محورهای همایش: 1- سیستم های هوشمند و محاسبات نرم 2- مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتر 3- سیستم های دیجیتال 4- شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی
تاریخ شروع : 1394/06/19
تاریخ پایان : 1394/06/19
اولین کنفرانس مدیریت فرهنگ سازمانی
فرهنگ، ناخودآگاه جمعی سازمان و شاکله هر جامعه ای محسوب می شود. فرهنگ، سایه رهبران سازمان محسوب می شود. فرهنگ، مثل هوایی است که تنفس می کنیم. سرنوشت هر جامعه حرفه ای با روحیه اکثریت آن جامعه رقم می خورد. فرهنگ، انعکاس روحیه اکثریت هر ملت است.
تاریخ شروع : 1394/07/25
تاریخ پایان : 1394/07/25
همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی
محورهاهمایش : شناسایی و طبقه بندی و معرفی عوامل آلودگی در پسماندها و فاضلاب ها - معضلات عدم تصفیه مناسب فاضلاب‌های صنعتی، بیمارستانی و دارویی - بررسی وضعیت موجود نحوه دفع پسماندها و فاضلاب‌ها و پساب‌های صنعتی، بیمارستانی و دارویی در ایران و...
تاریخ شروع : 1394/09/18
تاریخ پایان : 1394/09/18
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
کنفرانس بین­ المللی مدیریت پروژه به عنوان بزرگترین رویداد علمی حوزه مدیریت پروژه کشور هر ساله با همکاری دانشگاه ­ها و انجمن­ های علمی و حرفه­ ای کشور برگزار می­ شود. در ده دوره قبلی این کنفرانس تلاش شده است ضمن طرح موضوعات روز دانش و حرفه مدیریت پروژه، به مهمترین مسائل، چالش ­ها و دستاوردهای پروژه­ ها، سازمان­ های پروژه محور و فضای کسب و کار آنها پرداخته شود. در این راستا، علاوه بر مباحث تکنیکی رایج در مدیریت پروژه­ ها، توجه کنفرانس در چند سال اخیر به مباحث راهبردی و فرهنگی مؤثر بر عملکرد پروژه ­ها نیز معطوف بوده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب جامعه مدیریت پروژه کشور مواجه شده است. در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که در تاریخ 26 و 27 بهمن­ ماه سال 1393 با مجوز نهاد معظم ریاست جمهور برگزار شد، علاوه بر حضور وزیر راه و شهرسازی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اساتید و مدیران برجسته داخلی تعدادی از اساتید شاخص بین­ المللی به ارایه مطالب روز دنیا پرداختند.
تاریخ شروع : 1394/11/24
تاریخ پایان : 1394/11/25
1st International Conference on Applied Economics and Business
Submitted papers that will pass succesfully the peer review process will be published by Elsevier in the scientific journal Procedia Economics and Finance and can be retrieved from ScienceDirect database and also submitted to Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science).
تاریخ شروع : 1394/08/05
تاریخ پایان : 1394/08/06
سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
تاریخ برگزاری كنفرانس : بخش علمی – کاربردی : 12-14 دی ماه 1394 – تهران - مرکز همایش های برج میلاد بخش علمی – پژوهشی : 2و 3 دی ماه1394 - تهران - دانشگاه صنعتی شریف - محور:افزایش توانمندی های سازمان های ایرانی برای روبرویی با تحولات محیطی پیش رو
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
همایش و نمایشگاه صنعت سیمان و افق پیش رو
محورهای همایش 1- انرژی - محیط زیست 2- بازاریابی، فروش و حمل و نقل 3- بهینه سازی و ارتقاء فن آوری های تولید 4- سودآوری، صرفه اقتصادی 5- کاربردهای نوین سیمان
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/21
نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
محورهای همایش: علوم کشاورزی و زیستی, محیط زیست و گردشگری, علوم زمین
تاریخ شروع : 1394/10/03
تاریخ پایان : 1394/10/03
همایش علمی-آموزشی فناوری های پیشرفته در شبکه های کامپیوتری
محورهای همایش:موضوعات و مفاهیم مورد بحث در همایش را می توان در سه گروه مرکز داده، ارتباطات یکپارچه و امنیت شبکه دسته بندی کرد. همچنین کلیه ابعاد محورهای همایش با استفاده از تجهیزات پیشرفته مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. عزیزان علاقه مند می توانند در هر یک از مفاهیم مرتبط با محورهای همایش مقالات علمی خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
تاریخ شروع : 1394/06/25
تاریخ پایان : 1394/06/25
کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر با رویکرد محیط زیست
سطوح مطالعاتی : 1. سیاست‌های کلان ملی و منطقه‌ای در افق محیط زیست 2. تحلیل مسائل جاری و عملکرد نهادهای دست اندرکار در حوزه‌ی محیط زیست شهرها 3. الگو های فرهنگی در ارتباط با مسائل زیست محیطی و...
تاریخ شروع : 1394/10/07
تاریخ پایان : 1394/10/07
کنفرانس ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
محورهای همایش 1.کشاورزی و توسعه پایدار 2.منابع طبیعی و توسعه پایدار 3.آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 4.مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات و...
تاریخ شروع : 1394/08/30
تاریخ پایان : 1394/08/30
اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکل کشور
محورهای کنگره: علوم پایه, طب سنتی و گیاهان دارویی, حوادث، سوانح و فوریت پزشکی, تصویر برداری پزشکی و حفاظت پرتوها و...
تاریخ شروع : 1394/12/13
تاریخ پایان : 1394/12/14
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
محورهای کنفرانس: مخابرات و ارتباطات, فناوري اطلاعات و مدیریت, مهندسي نرم افزار, هوش مصنوعي, شبکه هاي کامپيوتري,...
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
چهارمین همایش طلای سبز
محورهای همایش: 1. سالم‌سازی فرآورده‌های گیاهی، طبیعی و سنتی از مزرعه تا سفره 2. چالش‌های موجود در زنجیره تامین و عرضه فرآورده‌ها و محصولات گیاهی، طبیعی و سنتی و...
تاریخ شروع : 1394/07/07
تاریخ پایان : 1394/07/10
اولین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری (ICUPD 2015)
محورهای همایش: - جایگاه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در نظام حکمروایی کشور - جایگاه، نقش و کارکرد سیاستگذاری و مدیریت شهری در توسعه پایدار ...
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/15
اولین همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی
محورهای همایش: 1. احوال و آثار میرسیدعلی همدانی 2. نقش میرسیدعلی همدانی در ترویج اسلام در شبه قارۀ هند 3. دیدگاه­های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عرفانی و مذهبی میرسیدعلی همدانی و...
تاریخ شروع : 1394/07/09
تاریخ پایان : 1394/07/10
اولین همایش منطقهای پژوهشهای نظری و کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
محورهای همایش: معماری سیستمهای نرم افزاری,داده کاوی در علوم کامپیوتر و IT,شبکه های کامپیوتری,امنیت سیستمهای کامپیوتری,شبکه های اجتماعی,یادگیری ماشین و پردازش صوت وتصویر,رایانش ابری
تاریخ شروع : 1394/09/05
تاریخ پایان : 1394/09/05
اولین کنفرانس بين المللى حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار
محورهای همایش حسابداری - مدیریت - کارآفرینی
تاریخ شروع : 1394/06/29
تاریخ پایان : 1394/06/29
هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
موضوعات کنفرانس: الکترونیک-مخابرات، سیستم-مخابرات، میدان ها و امواج الكترومغناطیس-قدرت، سیستم-قدرت، ماشین های الكتریكی و الكترونیك قدرت-کنترل-مهندسی پزشکی-کامپیوتر-فناوری اطلاعات- هوا فضا
تاریخ شروع : 1394/08/26
تاریخ پایان : 1394/08/28
دوازدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
محورهاي همايش : 1- انتخاب و شناسايي مواد مهندسي. 2- ساخت و توليد و بهينه سازي مواد مهندسي. 3- مهندسي سطوح ، پوشش ها ، خوردگي و محافظت مواد. 4- مدل سازي و شبيه سازي فرايندهاي مهندسي مواد. ...
تاریخ شروع : 1394/09/04
تاریخ پایان : 1394/09/05
اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی، مدیریت شهری
زمان برگزاری آذر ماه 1394 محورهای کنفرانس: معماری,شهرسازی,مدیریت شهری
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد
محورهای همایش: حسابداری,امور بانکی,مدیریت مالی,مدیریت دولتی,مدیریت بازرگانی,مدیریت صنعتی,مدیریت گردشگری,اقتصاد,حقوق,تربیت بدنی,کشاورزی
تاریخ شروع : 1394/09/04
تاریخ پایان : 1394/09/04
کنفرانس پیشرفت های نوین در حوزه انرژی
محورهای کنفرانس: مهندسی انرژی,مهندسی عمران ومعماری,مهندسی برق,مهندسی مکانیک
تاریخ شروع : 1394/10/04
تاریخ پایان : 1394/10/04
همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
محور ويژه: توسعه گردشگري ورزشی در استان اردبيل • گردشگری ورزشی و توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی • راهکارهای جذب حامیان داخلی و خارجی درتوسعه گردشگری ورزشی • نوع شناسي گردشگری ورزشی در اردبيل(کوهنوردی ، دوچرخه سواری توریستی، اسکی، ورزشهای بومی و سنتی، ورزشهای ماجراجویانه و...) • موانع توسعه گردشگری ورزشی در اردبيل • گردشگری ورزشی، بازاریابی و کارآفرینی • نقش زیرساختها ومدیریت بهینه درتوسعه گردشگری ورزشی دراستان اردبيل • آموزش و پژوهش در حوزه گردشگری ورزشی • مکان یابی ظرفیت‌ها و مناطق مستعد سرمایه‌ گذاری در توسعه گردشگری ورزشی • اثرات میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه گردشگری • جایگاه تورها و اردوهای ورزشی در گسترش گردشگری ورزشی در استان اردبیل
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
اولین جشنواره ملی ایده برتر
جشنواره ایده برتر جایی است که شما ایده‌ها، اختراعات، اندیشه‌ها وافکارتان را برای فروش ارائه می‌کنید و خریدارانی که به ایده شما نیاز دارند این ایده را در یک فضای رقابتی به بهترین قیمت ممکن می‌خرند.
تاریخ شروع : 1394/07/05
تاریخ پایان : 1394/07/06
اولین همایش ملی مدیریت، تقاضا و بهره وري مصرف آب
محورهای همایش: آب و محیط زیست, بهره برداري پايدار از اکوسيستم هاي آبی, ملاحظات اکولوژيکي و زیست محیطی در طرح های آبی, اثرات کم آبی در تنوع زیستی (جانوری، گیاهی)و...
تاریخ شروع : 1394/07/16
تاریخ پایان : 1394/07/16
کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
محورهای کنفرانس: 1. روانشناسی2. علوم تربیتی3. علوم اجتماعی، فرهنگی و جامعه شناسی4. محور ویژه5. بخش آزاد
تاریخ شروع : 1394/07/20
تاریخ پایان : 1394/07/20
سومین كنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
بحث اعمال تحریم ها، پیامدها، و اثرگذاری آن بر زندگی جوامع، و به خصوص اعمال تحریم های ناعادلانه علیه کشور عزیزمان ما را بر آن داشت، تا با توجه به ضرورت و اهمیت آثار تحریم به این موضوع پرداخته، و با توجه به اینکه تاكنون مقالات، مستندات و كتابهاي معدودي درباره ي تحریم به رشته تحرير درآمده است و پاسخگوي نيازهاي علمي و اجرايي در سطح بین المللی نبوده و اغلب سعي شده است تا با مبنا قراردادن مفاهيم، نظريه ها و روشها، برداشتهای سطحی و یا سیاسی از موضوع گردد. وقت آن رسیده است
تاریخ شروع : 1394/06/31
تاریخ پایان : 1394/06/31
اولین دوره کارگاه های آموزشی تابستانه ربات های موازی
درباره کارگاه تابستانه : در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای در سطح دانشگاهی و صنعتی توسط اساتید و صنعت گران در ایران در زمینه رباتیک و به خصوص ربات های موازی صورت گرفته است. ولی امروزه نیاز به ساخت این ابزارهای رباتیکی ارزشمند بیش از پیش در ایران احساس می شود، لذا آزمایشگاه تعامل انسان و ربات دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با همکاری انجمن رباتیک ایران اقدام به دعوت از اساتید تاثیرگذار و موفق در ساخت اینگونه ربات ها در ایران برای تدریس در اولین دوره کارگاه تابستانه ربات های موازی کرده است.
تاریخ شروع : 1394/06/22
تاریخ پایان : 1394/06/26
کارگاه آموزشی روشها،قوانین و فرصتهای جذب سرمایه گذاری خارجی
رئوس مطالب: نقش مؤسسات تشویق سرمایه گذاری در بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری - نقش تشکل های اقتصادی در بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری - نقش نمایندگی های سیاسی کشور در بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری - نقش شرکتهای بین المللی در بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری - نقش شرکتهای مشاور سرمایه گذاری در بازاریابی بین المللی سرمایه گذاری بازاریابی در خدمات مالی - رویکردهای بازاریابی خدمات مالی - وضعیت فعلی ایران در جذب سرمایه های خارجی - مروری بر تجربیات موفق کشورهای جهان
تاریخ شروع : 1394/05/07
تاریخ پایان : 1394/05/07
دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور با رویکرد هوش مصنوعی
محورهای همایش: مهندسی نرم افزار معماری نرم افزار پایگاه داده مدیریت دانش و... مهندسی سخت افزار قابلیت اطمینان و آزمون‌پذیری معماری کامپیوتر معماریهای موازی و چند هسته ای مدلسازی و ارزیابی کارایی سیستمهای دیجیتال و... شبکه های کامپیوتری رمزنگاری و امنیت شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم و موبایل رایانش ابری پردازش موازی و سیستمهای توزیع شده سایر موارد مرتبط و... هوش مصنوعی شبکه های عصبی و الگوریتم های فرا ابتکاری منطق فازی و کاربردها شناسایی الگو بینایی ماشین و... علوم کامپیوتر و الگوریتم ها الگوریتم ها نظریه محاسبات سایر موارد مرتبط و... فناوری اطلاعات تجارت و بانکداری الکترونیکی یادگیری الکترونیکی دولت الکترونیکی شبکه های اجتماعی سایر موارد مرتبط
تاریخ شروع : 1394/12/13
تاریخ پایان : 1394/12/14
اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی
اهداف برگزاري همایش به شرح زیر می باشد: معرفی دستاورد های جدید پژوهشی در زمینه میکروبیولوژی بحث و تبادل نظر در زمینه میکروبیولوژی و بیماری های مشترک دعوت از صاحب نظران و انجمن های علمی جهت ارایه یافته های جدید در همایش ارایه آخرین دستاوردها در خصوص بیماری های نوظهور و بیماری های منتقله از مواد غذایی
تاریخ شروع : 1394/07/14
تاریخ پایان : 1394/07/15
همایش کاربردی تجارت، سرمایه گذاری و تحصیل در چین
محورهای همایش: اقامت و زندگی ( اطلاعات عمومی ) در کشور چین,روابط بین الملل و سیاسی ایران – چین,تجارت و سرمایه گذاری در کشور چین ,امور بازرگانی ایران – چین,امور پذیرش و بورس های تحصیلی کشور چین
تاریخ شروع : 1394/06/26
تاریخ پایان : 1394/06/26
اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور
اهداف­ همایش : ارتقاء سطح علمی و کاربردی بومی و منطقه ای در حوزه علوم ورزشی و رشته های وابسته توسعه ورزش دانش آموزی و ارتقاء مدیریت مدرسه در تربیت بدنی مدارس توسعه و بهره گیری حداکثری از مشارکت های غیر دولتی در تربیت بدنی مدارس بهینه سازی آموزش تربیت بدنی در مدارس کشور تبادل آخرین دستاوردهای توسعه ای و کاربردی در حوزه ورزش دانش آموزی شناسایی و معرفی استعدادهای بالقوه و برتر پژوهشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور ارتقاء انگیزه های پژوهشی در بین معلمان تربیت بدنی کشور ایجاد فضا برای نقد و بررسی علمی ورزش آموزشگاهی کشور
تاریخ شروع : 1394/07/26
تاریخ پایان : 1394/07/27
کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع
محورهای کنفرانس : مهندسی مکانیک مکانیک جامدات ترمودینامیک مکانیک سیالات بیومکانیک، میکرو و نانومکانیک طراحی و ساخت ساخت و تولید و فن آوری های پیشرفته مکانیک نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه و... مهندسی صنایع بهینه سازی (مدل سازی و الگوریتم های حل) تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت مدیریت تولید و موجودی‌ها مدیریت/مهندسی کیفیت و بهره‌وری بهینه‌سازی مدل‌های زنجیره تامین و پشتیبانی مدیریت/مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی سیستم‌های مدیریت سازمان طراحی سیستم‌های خدماتی، ساخت و اتوماسیون کاربرد فناوری اطلاعات در تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان و...
تاریخ شروع : 1394/06/01
تاریخ پایان : 1394/06/01
همایش ملی یافته های نوین در علوم کامپیوتر و مهندسی برق
محورهای کنفرانس : الكترونيك مخابرات كنترل قدرت بيو الكتريك و ساير موارد مرتبط با مهندسی برق مهندسي نرم افزار هوش مصنوعي معماري كامپيوتر فن آوري اطلاعات و ارتباطات شبکه و امنیت و تمامی موضوعات اصلی و فرعی مربوط به علوم کامپیوتر
تاریخ شروع : 1394/06/01
تاریخ پایان : 1394/06/01
همایش ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری، شهرسازی
محورهای کنفرانس : عمران و توسعه پایدار شهری مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري مديريت بحران اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك مهندسي تخريب در صنعت ساختمان و...
تاریخ شروع : 1394/06/01
تاریخ پایان : 1394/06/01
اولین همایش ملی برند در ورزش
محورهای همایش : مفاهیم نوین در برند (وجه، هویت، ارزش ویژه ، معماری و ...) برند و علوم (روانشناسی، اخلاق، اقتصاد، مدیریت، توریسم و ...) برند سازمانی (اماکن، رویداد، باشگاه، شرکتها، حامیان مالی و ...) برند شخصی و...
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/26