همایش بین المللی سربداران
نهضت سربداران برگی زرین است بر تارک تاریخ ایران که به عنوان اولین حکومت مردمی شیعه طلایه داران اندیشه مهدویت و ترویج فرهنگ انتظار بودند. حماسه همیشه جاوید سربداران با داشتن فرهنگ و آیینی آرمانی و الگویی اسلامی مبتنی بر فرهنگ تشیع توانست به فرجام توام با عزت ومعنویت برسد؛ آن هم در زمانی که قوم وحشی، خود کامه و دوراز خصایص انسانی مغول سرزمین مقدسمان را آماج ظلم و ویرانی می نمود و کیان ملیت، هویت و فرهنگ ما را نشانه رفته بود. استقامت مردم دیار سربداران در آن تاریخ سراسر ارعاب مغول، قیامی منحصر به فرد وجاودانه بود،که می توان با بازگشایی زوایای متعدد و ناگشوده این حرکت دینی، اندیشه جوانان را هر چه بیشتر با فرازهایی بلند دوران پایداری وعزت آشنا نمود.
تاریخ شروع : 1394/09/25
تاریخ پایان : 1394/09/27
بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
محورهاي علمي همايش 1 تحلیل پیش شرایط و پیش نیازهای نظارت موثر بر توانگری مالی: کارایی بازار، آزادسازی، خصوصی سازی، رقابت پذیری 2 آثار تغییرات توانگری مالی بر ابعاد مالی و غیرمالی شرکتهای بیمه 3 مدیریت داراییها و بدهیها و نظام نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه 4 استانداردها و مدلهای مناسب توانگری مالی در بیمه های زندگی، غیرزندگی، اتکایی و... 5 نظارت بر توانگری مالی شرکتهای بیمه 6 مبانی، روشها و مدلهای ارزیابی و محاسبه توانگری مالی شرکتهای بیمه 7 ارزیابی مدل و نظام نظارت بر توانگری مالی صنعت بیمه کشور 8 توانگری مالی و حمایت از بیمه گزاران 9 توانگری مالی و ورشکستگی شرکت بیمه 10 نقش سیستم های حسابداری و حسابرسی داخلی در نظارت موثر بر توانگری مالی 11 برنامه ریزی استراتژیک و بودجه ریزی مبتنی بر توانگری مالی 12 نرخ گذاری مبتنی بر ریسک و توانگری مالی شرکتهای بیمه 13 ارتباطات متقابل کفایت ذخایر و کفایت سرمایه 14 ارتباطات متقابل نظامهای حاکمیت شرکتی و توانگری مالی 15 توانمندي مديريت شركت هاي بيمه و توانگري مالي 16 تجارب و الگوهاي موفق پاسخگويي و شايستگي مديريتي در شركت هاي بيمه و ارتباط آن با توانگري مالي 17 رابطه بين صلاحيت مديران و توانگري مالي در شركت هاي بيمه 18 توانمندسازي مديران در جهت توانگري مالي شركت‌هاي بيمه 19 نقش مديران كليدي در استقرار سيستم‌هاي توانگري مالي 20 شاخصهاي ارزيابي مديران كليدي در شركت‌هاي بيمه 21 حاكميت شركتي و نقش آن در توانمندي مديريتي و توانگري مالي شركت‌هاي بيمه 22 نقش مدیریت ریسک جامع شرکتی و مدلهای داخلی در ارزیابی توانگری مالی
تاریخ شروع : 1394/09/14
تاریخ پایان : 1394/09/14
پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران
محورهای سمینار: روشها و الگوریتمهای جدید کمومتریکس کالیبراسیون چند متغیره و خوشه بندی روشهای تفکیک پیکی چندمتغیره در مدلسازی فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی و صنتعی طراحی دارو/مولکول و روابط کمی ساختار-فعالیت/خاصیت روشهای آنالیز چند راهه کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوری نانو، باستان شناسی، سیستمهای زیستی و ...
تاریخ شروع : 1394/09/04
تاریخ پایان : 1394/09/05
چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
محورهای کنفرانس - امور مهندسی راه ایمن - جایگاه اقدامات ایمنی در مطالعات ترابری درون‌شهری و برون‌شهری - مدل‌های پیش‌بینی و ارزیابی شاخص‌های ایمنی - ایمنی وسایل نقلیه - قوانین و مقررات ایمنی و روش‌های اجرایی - مدیریت هماهنگ و یکپارچه ایمنی - امداد و نجات مصدومان و فوریت‌های پزشکی - آموزش و رفتار عوامل انسانی - پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی - مسائل ویژه ایمنی
تاریخ شروع : 1394/08/19
تاریخ پایان : 1394/08/21
نخستین کنفرانس ملی راهداری
اهداف برگزاری همایش عبارتند از : - اهداف آموزشی و ارتقاء کیفیت برای مهندسین و کارشناسان طراح، مجری و ناظر و افزایش آشنایی باحوزه های تخصصی برای مدیران اجرایی که از طریق سخنرانی های علمی (توسعه علمی) ، میزگردهای تخصصی (انتقال تجربیات حرفه ای) و کارگاه های آموزشی (انتقال دانش) تامین می گردد. - اهداف پژوهشی و توسعه دراز مدت از طریق دریافت و ارائه سخنرانی های علمی. - گسترش شناخت راهداری در سطح عمومی جامعه - تاکید بر لزوم منظور نمودن نقش کلیدی راهداری در برنامه ریزی های کلان اجرایی در حوزه راه - برقراری ارتباط نزدیکتر بین مخاطبین همایش و شرکتها و صنایع مرتبط با راهداری از طریق برگزاری نمایشگاههای تخصصی در حاشیه همایش
تاریخ شروع : 1395/02/07
تاریخ پایان : 1395/02/08
اولین همایش ملی "جامعه، منابع طبیعی، آب و محیط زیست؛ چالش ها و راهکارها
محورهای همایش 1-فرهنگ، اخلاق، رسانهها، منابع طبیعی، آب و محیط زیست 2-حکمرانی خوب و پایداری منابع طبیعی، آب و محیط زیست 3-انسان و تغییر اقلیم (خشکسالی، بحران آب و ریزگردها) 4-توانمندسازی، شبکه‌های اجتماعی، مشارکت جوامع محلی، زنان و تشکل‌ها 5-مدیریت یکپارچه شهری، آب و محیط زیست 6-جامعه روستایی، عشایری و مدیریت منابع طبیعی 7-دانش بومی و فناوری‌های نوین در مدیریت منابع طبیعی، آب و محیط زیست 8-حقوق، قوانین و سیاست‌گذاری منابع طبیعی، آب و محیط زیست
تاریخ شروع : 1394/08/05
تاریخ پایان : 1394/08/06
دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم و فناوری غشا (MST2015)
محورهای کنفرانس: غشا و استفاده آن در پیل سوختی غشا برای جداسازی گازی غشا در صنعت نفت غشا در صنایع تصفیه آب و فاضلاب غشا و کاربرد آن در زیست پالایشگاه­ ها بیوغشاها نانوغشاها بیوراکتورهای غشایی مواد پیشرفته در ساخت غشا تماس دهنده غشایی و راکتورهای چندگانه اصلاح و مشخصه یابی غشاها غشا در صنایع غذایی و ارگانیک غشا در صنایع داروسازی مدلسازی و شبیه سازی غشاها
تاریخ شروع : 1394/08/10
تاریخ پایان : 1394/08/12
5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials
On behalf of the Organizing Committee, we are pleased to invite you to the 5th International Conference on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials that will be held in Tehran, Iran in 11-12 November 2015. Since 2007, Center of Excellence for High Performance Materials, University of Tehran, has successfully arranged a series of biennial conferences focused on Ultrafine Grained and Nano-Structured Materials. The purpose of these meetings is to allow those interested in the field to get together to present their research in a setting that fosters discussion, collaboration, and advancement in the field.
تاریخ شروع : 1394/07/19
تاریخ پایان : 1394/07/20
The 3rd International Conference "Geo-Information Modeling and Environmental Monitoring"
هدف: جایگاه فعلی رشته‌های مرتبط با علوم زمین، با تمرکز به خصوص بر روی " مهندسی اطلاعات مکانی در خدمت پایش و مدیریت محیط زیست " در کنفرانس SMPR 2015، مورد توجه قرار می‌گیرد. در این راستا، از برنامه ‌های کاربردهی و فعالیت‌های پژوهشی که یک الگوریتم و یا یک روشی را برای مدل‌سازی عوارض سطح زمین، همین طور پایش تغییراتی مانند حوادث طبیعی و غیر طبیعی، بر مبنای مشاهدات زمینی یا تکنیک های زمین مبنا، ارائه می‌دهند، دعوت به ارسال مقاله و شرکت در SMPR2015 می‌شود. به منظور مدیریت بهتر بحران های طبیعی و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به جامعه، سرویس‌های اضطراری نیاز به تحلیل‌ها و اطلاعات زمین مبنای با کیفیت بالا دارند.
تاریخ شروع : 1394/09/02
تاریخ پایان : 1394/09/05
اولین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و دومین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه کارون
اولین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و دومین کنفرانس ملی پتانسیل های و چالش های رودخانه کارون، کنفرانس های ملی برنامه ریزی شده توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سازمان های مختلف می باشد. این کنفرانس ها به طور همزمان و یکجا (28 لغایت 29 بهمن ماه 1394) در اهواز برگزار خواهد شد و هدف اصلی آنها بررسی مسائل، روند جاری و تحولات لازم در به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و نیز رودخانه کارون و راهکارهای حل معضلات آنها می باشد. از پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان دعوت می گردد تا تحقیقات خود را در مورد مسائل، روند جاری و تحولات لازم در به کارگیری فرصت ها و پتانسیل های رودخانه ها، تالاب ها و منابع آبی ایران و نیز رودخانه کارون و راهکارهای حل معضلات آنها ارائه نمایند. این دو رویداد مختص به رشته خاص نیست و از صاحب نظران رشته های مختلف دعوت می گردد تا در این رویدادهای ملی شرکت نمایند. مقالات برگزیده با توجه به موضوع مقاله، در چند مجله ایندکس شده ISI چاپ می شوند.
تاریخ شروع : 1394/11/28
تاریخ پایان : 1394/11/29
آداک ژورنال: سیستم مدیریت آنلاین مجلات و نشریات علمی ایران
آداک کنفرانس : سامانه دبیرخانه آنلاین کنفرانس و همایش
اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ICAUCAE 2015
دومین همایش ملی حقوق انرژی
دومین همایش آموزش الکتروشیمی
 یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها وهمایشهای ایران "کنفرانس الرت" با هدف اطلاع رسانی دقیق وهدف دار به جامعه علمی کشور به صورت آزمایشی راه اندازی شد.