همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

شروع : 1394/09/06
پایان : 1394/09/06
همایش ملی معماری فضاهای آموزشی
همایش ملی معماری فضاهای آموزشی

شروع : 1394/09/09
پایان : 1394/09/09
همایش ملی فرهنگ .گردشگری و هویت شهری
به نام خداوندگار زیباییها گستره ی کرانه ناپیدای دانش انسان شناسی و مطالعات فرهنگی ایران، همواره دانشمندان، دانشجویان و پژوهشگران را بر آن می دارد که بی هیچ توقعی با جان و دل بر تارک مدنیتی جاودان، چونان نگینی بی تا بدرخشند، و بر بالهای رنگارنگ علوم انسانی و هنرهای هفت گانه ی جهانیِ مزین به کشف ناگفته های نهانی، برای نجات بشریت بکوشند. گستره ای که بنا به هر لحظه و هر مکان، زیبنده ی بروز استعدادهایی خدایی در لوای پژوهشهایی از جنس فرهنگ، مدنیت، تاریخ، دین، مذهب، هنر، ادبیات، معماری، موسیقی و پنجره هایی والا، بوسعت ایران اسلامی است. پژوهشهای علمی ارزشمندی که آینده ی فرهنگی مدنی فرزندان ما را به گذشته های پر فراز و نشیب مان پیوند می زند و امروز ما را شایسته ی نام نیک می گرداند. نخستین کنفرانس ملی "فرهنگ، گردشگری و هویت شهری" با تکیه بر کمکهای همه جانبه ی خداوندگار مهربان و پشتوانه ی مدیریتی موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع و ارگانهای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی کشور، بویژه مدیران برجسته ی آموزشی و فرهنگی استان کهن کرمان، بر آن است که در راستای تحقق آرمانهای والای آموزش عالی، میزبان دانشگاهی علاقه مندان و دوستداران پیشرفتهای همه جانبه ی فرهنگی، گردشگری و هویت شهری، در طرح ایده ها، نظریه ها و مقالات دانشمندان، فرهیخته گان و دانشجویان ایران اسلامی باشد. هیات های علمی و اجرایی برگزار کننده ی نخستین کنفرانس ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری کرمان دست نوآوران عزیز کشور را به گرمی می فشارد. دکتر محمد عارف
تاریخ شروع : 1394/11/03
تاریخ پایان : 1394/11/04
سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
محورهای اصلی همایش محور اصلی مهندسی برق مهندسی الکترونیک مهندسی پزشکی مهندسی کامپیوتر مهندسی مخابرات
تاریخ شروع : 1394/11/07
تاریخ پایان : 1394/11/07
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات
محورهای کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت تجارت الکترونیکی امنیت در فناوری اطلاعات مخابرات و ارتباطات موبایل وب و نرم افزارهای کاربردی تکنولوژی آموزشی(آموزش الکترونیک) هوش مصنوعی شبکه ارتباطی و حسگر سیستم های اطلاعاتی سخت افزار
تاریخ شروع : 1394/11/10
تاریخ پایان : 1394/11/10
نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری ومعنویت
محورهای کنفرانس · فلسفه و دین - فلسفه رویکرد معنوی به گردشگری - تبیین مولفه های مادی و معنوی گردشگری - جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان - گردشگری با رویکرد معنوی در جامعه پسامدرن - مطالعات تطبیقی در حوزه فلسفه و دین با رویکرد معنوی به گردشگری - کنکاش پیرامون موضوع سیر آفاق و انفس در ادبیات و مفاهیم دینی · روان شناسی و اخلاق - رابطه اخلاق فردی و اجتماعی با رویکرد معنوی به گردشگری - حقوق شهروندی با رویکرد معنوی به گردشگری - شاخص های معنویت در کدهای اخلاق جهانی گردشگری - معنویت و سلامت جسمی و روحی گردشگر - تبیین انگیزه های مادی و معنوی سفر - ویژگی های روان شناختی تأثیرگذار بر عوامل رانشی معنوی گردشگران · فرهنگ و جامعه - رابطه متقابل رویکرد معنوی به گردشگری و فرهنگ و سبک زندگی - تعامل جوامع میزبان و میهمان با رویکرد معنوی به گردشگری - تاثیر عناصر منظر در ارتقای معنویت در گردشگری - نقش رسانه در تقویت رویکرد معنوی به گردشگری - گردشگری، معنویت و صلح و دوستی - گردشگری و تجربه های معنوی - مطالعات تطبیقی در حوزه فرهنگ و جامعه شناسی با رویکرد معنوی به گردشگری · مدیریت و اقتصاد - برنامه ریزی و توسعه مقاصد گردشگری با رویکرد معنوی - الگوهای نوین مدیریتی در گردشگری با رویکرد معنوی - ظرفیت سازی اجتماعی، نهادی و سازمانی در گرشگری با رویکرد معنوی - فرصتهای اقتصادی گردشگری با رویکرد معنوی - رقابت پذیری و الگوهای نوین بازاریابی در گردشگری با رویکرد معنوی - مولفه های برند گردشگری با رویکرد معنوی - ارزشیابی اقتصادی رویدادهای معنوی در گردشگری - مطالعات تطبیقی در حوزه مدیریت و اقتصاد با رویکرد معنوی به گردشگری - آینده پژوهی گردشگری با رویکرد معنوی - عوامل کششی معنوی مقاصد گردشگری
تاریخ شروع : 1394/11/07
تاریخ پایان : 1394/11/08
پنجمین همايش ملي توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك
محورهای همایش: انرژی های نو و توسعه پایدار انرژی تجدید پذیر و توسعه پایدار صنعت برق و توسعه پایدار مهندسی عمران و توسعه پایدار حقوق و توسعه پایدار شهرسازی و توسعه پایدار محیط زیست و توسعه پایدار منابع طبیعی و توسعه پایدار معماری و توسعه پایدار منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی و توسعه پایدار تعاون و توسعه پایدار صنعت و توسعه پایدار بازار سرمایه و توسعه پایدار محورهای ویژه استان یزد: توسعه صنعت توریستی استان یزد در دوران پساتحریم انتقال آب به استان یزد: ضرورت ها و چالش ها توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان یزد: فرصت ها و تهدیدات
تاریخ شروع : 1395/02/15
تاریخ پایان : 1395/02/15
سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی
سه نوع مقاله زیر را مورد بررسی و پذیرش قرار می دهد: 1- مقالات مرتبط با فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر 2- مقالات ریاضی 3- مقالات مشترک فناوری اطلاعات و ریاضیات اهداف زیر را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد: 1- شناسایی مباحث ریاضیات کاربسته تاثیر گذار بر مهندسی ICT و مهندسی کامپیوتر 2- شناسایی مساله های مهندسی ICT قابل حل توسط مباحث ریاضیات کاربسته 3- شناسایی و مطالعه موانع تاثیر گذار بر تعامل دو سویه ریاضیات و دانش فنی ICT 4- ارائه راه کارهای مهم در افزایش تعامل دانش ریاضیات و مهندسی ICT 5- ارائه مقالات و مطالعات موردی تعامل ریاضیات و مهندسی ICT
تاریخ شروع : 1395/03/06
تاریخ پایان : 1395/03/06
دومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت واقتصاد
محورهای تخصصي همایش ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد 1- کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی 2- رهبری و رفتار سازمانی 3- تولید، فرآیند و عملیات 4- مدیریت مالی 5- مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات 6- مدیریت استراتژیک و رقابت 7- مدیریت منابع انسانی 8- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه 9- مدیریت بازاريابي و ارتباط با مشتريان 10- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت 11- حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی 12- کارآفرینی 13-مدیریت دانش
تاریخ شروع : 1394/09/15
تاریخ پایان : 1394/09/15
اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
محورهای کشاورزی: مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری) هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تغییرات اقلیمی و آب و هواشناسی تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک شناسایی و مبارزه با علفهای هرز محیط زیست و آمایش سرزمین پدافند غیرعامل و امنیت زیستی گیاهشناسی و گیاهان دارویی علوم تکنولوژی نهال و بذر علوم باغبانی و فضای سبز حشره شناسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات علوم دام و دامپزشکی علوم شیلات و آبزیان جنگل و مرتع و بیابان علوم و صنایع غذایی آبیاری و زهکشی توسعه روستایی و سایر موارد مرتبط محورهای علوم خاک: فن آوری های نوین در علوم خاک آبخیزداری و حفاظت منابع خاک بهسازی خاک و اصلاح اراضی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک ریزگرد ها و پیامد های آن مدیریت پایدار منابع خاک پیدایش و رده بندی خاک فیزیک و فرسایش خاک شیمی و آلودگی خاک وسایر موارد مرتبط
تاریخ شروع : 1394/09/28
تاریخ پایان : 1394/09/28
اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
محورهای اصلی و فرعی همایش "بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسلام" الف) گونه شناسی بحران¬های جهان اسلام - بحران¬های قومی – نژادی - بحران¬های دینی و مذهبی - بحرانهای اقتصادی در جهان اسلام - بحرانهای فرهنگی در جهان اسلام - بحرانهای زیست محیطی در جهان اسلام(آب) - بحران¬های ناشی از منابع طبیعی(انرژی و کانی) ب)کانون¬ها و مناطق بحرانی در جهان اسلام - شرق مدیترانه -افغانستان - شبه جزیره عربستان - جنوب شرق آسیا - خلیج فارس - افریقا -منطقه قفقاز - آسیای مرکزی و سین کیانگ - جنوب شرق اروپا - جنوب آسیا - شرق آسیا ج) ریشه¬یابی بحران¬های ژئوپلیتیکی در جهان اسلام - -سیر تکوین تاریخی بحران¬های ژئوپلیتیکی - -عوامل مکانی - فضایی موثر بر بحرانهای ژئوپلیتیکی - -نقش دولت¬ها و بازیگران سیاسی درون منطقه¬ای جهان اسلام - -نقش دولت¬ها و بازیگران مداخله¬گر فرا منطقه¬ای (قدرت¬های جهانی) - -نقش نخبگان مذهبی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی - -نقش رسانه¬ها در بحران¬های ژئوپلیتیکی - د‌) بازتاب¬های فضایی-محیطی بحران¬های ژئوپلیتیکی جهان اسلام - -الحاق و انتزاع در کشورهای جهان اسلام - -ناپایداری قدرت، سیاست و مرزهای سیاسی در جهان اسلام - -توسعه تهدیدات و ناامنی در حال و آینده - -بحران¬ها و نقش آن در همگرایی جهان اسلام - -بحران¬ها و نقش آن در واگرایی جهان اسلام - -تاثیر بحران¬ها در گسترش فقر و مصیبت - -نقش بحران¬ها در کاهش قدرت جهان اسلام - -بسترسازی مداخله نظامی قدرت¬های فرامنطقه¬ای - -تاثیر بحران¬ها در تخریب و توسعه نیافتگی جهان اسلام - -تاثیر بحران¬ها در ظهور سلطه استعمار جدید (موج سوم استعمار) - -تاثیر بحران¬ها در توسعه تروریسم - ه) راهبردها و راهکارهای بحران زدایی در جهان اسلام - -نگرش¬ها و رویکردهای مهار و گسترش بحران - -مدل¬های نظری مدیریت بحران های ژئوپلیتیکی - -الگوها تجارب موفق مدیریت بحران در جهان اسلام - -آسیب شناسی مطالعات و پژوهش¬های وحدت در جهان اسلام - -ملاحظات و الزامات همگرایی در جهان اسلام - -ملاحظات و الزامات تشکیل امت واحده اسلامی - -منافع و ارزش¬های مشترک در جهان اسلام - -فرصت¬سازی خلق منافع مشترک در جهان اسلام - -نقش رهبران مذهبی، نخبگان، رسانه¬ها، سیاست¬مداران در همگرایی و حل منازعات در جهان اسلام - -راهکارهای زدایش و خنثی¬سازی ریشه¬ها و عوامل بحران info.iiwfs@gmail.com
تاریخ شروع : 1395/08/01
تاریخ پایان : 1395/08/03
هشتمین همایش ملی آموزش
: محورهای همایش · آموزش فني و حرفه اي و توسعه اقتصادي: - ارتباط آموزش فني و حرفه اي با محيط كار (صنعت) - منابع انساني و توسعه اقتصادي - نقش منابع انساني در كيفيت توليد - نقش آموزش فني و حرفه اي در جذب سرمايه گذاري در پسا تحريم - سياست ها و استراتژي هاي آموزش فني و حرفه اي براي توسعه پايدار - نارسايي هاي نظام اشتغال و بازار كار و تعامل آن با آموزش هاي فني و حرفه‌اي - آموزش فني و حرفه اي و توسعه صادرات · تربيت معلم و مربي در آموزش فني و حرفه اي - نقش دانشگاه­هاي تربيت دبير فني در كيفيت بخشي به آموزش فني و حرفه اي - الگوهاي تربيت معلم فني و حرفه اي در دنيا - دستيابي به كيفيت معلمان و كاركنان پيشرفته - منابع انساني آموزش فني و حرفه‌اي رسمي - صلاحيت هاي حرفه اي معلمان فني و حرفه اي · سازماندهي و مديريت آموزش فني و حرفه اي براي توسعه پايدار - ساختار مطلوب آموزش فني و حرفه اي - آموزشهاي رسمي و بلند مدت فني و حرفه اي - آموزش غير رسمي و كوتاه مدت مهارتي - آموزش فني و حرفه اي تطبيقي - موانع توسعه آموزش فني و حرفه اي براي توسعه پايدار - چالش‌هاي نظام موجود آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي - مشاركت بخش خصوصي در ارائه خدمات آموزشي در حوزه فني و حرفه‌اي - تجربه اصلاحات گذشته در آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي - شيوه‌هاي سازماندهي و ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي (در سطح دوره متوسطه) - آموزش مادام العمر (مداوم) - مديريت و رهبري آموزش فني و حرفه اي - مخاطبان و مشاركت كنندگان آموزش فني و حرفه اي - منزلت اجتماعي آموزش فني و حرفه اي - آينده آموزش فني و حرفه اي · برنامه ريزي درسي آموزش فني و حرفه اي - رويكردهاي برنامه ريزي درسي در آموزش فني و حرفه اي - روش هاي تدوين محتوا در آموزش فني و حرفه اي - روشهاي تدريس در آموزش فني و حرفه اي - روشهاي ارزشيابي فراگيران - كارآفريني در آموزش فني و حرفه اي - استاندارد سازي آموزشي در فني و حرفه اي - مهارت هاي غير فني (عمومي) در آموزش فني و حرفه اي - آموزش مبتني بر شايستگي - مشاركت صنعت و تجارت در برنامه درسي آموزش فني و حرفه اي - يادگيري در محيط كار - كيفيت بخشي به آموزش فني و حرفه اي - تضمين كيفيت در آموزش فني و حرفه اي - فرصت هاي يادگيري در آموزش فني و حرفه اي - توسعه برنامه عمومي و مواد آموزشي آموزش فني و حرفه اي - اعتبار بخشي آموزش فني و حرفه اي - صلاحيت­هاي شناختي، عاطفي و رواني- حركتي دانش آموزان براي ورود به بازار كار · آموزش فني و حرفه اي - فناوري پاك در صنعت و آموزش فني و حرفه اي - آموزش فني و حرفه اي و محيط زيست · پژوهش در آموزش فني و حرفه اي - الگوهاي پژوهش در آموزش فني و حرفه اي - روش هاي ارزشيابي آموزش فني و حرفه اي - مديريت دانش و اطلاعات - پژوهش در توسعه اقتصادي، بازار كار و منابع انساني مورد نياز - آموزش فني و حرفه اي در تحصيلات تكميلي · مواد آموزشي و تجهيزات در آموزش فني و حرفه اي - شبيه سازي ابزار آموزشي در آموزش فني و حرفه اي - تغييرات فناوري و آموزش فني و حرفه - آموزش الكترونيكي · ارزشيابي آموزش فني و حرفه اي - کارآيي داخلي نظام آموزش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي پيامدها و کارآيي خارجي آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي پيامدهاي برنامه‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي برنامه هدايت تحصيلي (ورودي، فرايند وخروجي) وشغلي - ارزشيابي فارغ التحصيلان آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي - ارزشيابي تجهيزات و امكانات آموزش فني و حرفه اي با توجه به تغييرات فناوري · مباني نظري آموزش فني و حرفه اي - تعامل آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي - فلسفه آموزش فني و حرفه اي - تلفيق آموزش و كار - ارزش كار - مباني اقتصادي و اجتماعي آموزش فني و حرفه اي - مباني فرهنگي و تربيتي آموزش فني و حرفه اي
تاریخ شروع : 1394/02/22
تاریخ پایان : 1394/02/22
:: مشاهده همه کنفرانس ها ::
آداک ژورنال: سیستم مدیریت آنلاین مجلات و نشریات علمی ایران
آداک کنفرانس : سامانه دبیرخانه آنلاین کنفرانس و همایش
اولین کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته ICAUCAE 2015
 یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
پانزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
دومین همایش آموزش الکتروشیمی
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها وهمایشهای ایران "کنفرانس الرت" با هدف اطلاع رسانی دقیق وهدف دار به جامعه علمی کشور به صورت آزمایشی راه اندازی شد.